RSS čítačka

Cena nafty a mýto rozhodnú v roku 2013 o prežití dopravcov

PRservis.sk - 20. február 2013

BRATISLAVA 20. februára – Napriek tomu, že Česká republika má najvyššiu spotrebnú daň na naftu v regióne, dopravcovia tam v roku 2013 tankujú lacnejšie ako na Slovensku. Z údajov DKV Euro Service, popredného poskytovateľa služieb pre dopravcov vyplýva, že po prvýkrát od roku 2011 rastie počet slovenských dopravcov, ktorí jazdia s prázdnou nádržou zo Slovenska a tankujú v Čechách. Prejavil sa tak efekt vyšších marží na Slovensku: nižší predávaný objem ako v okolitých krajinách si obchod kompenzuje na prirážke k nákupnej cene.

„Doprava patrí k odvetviam, ktoré najviac postihli dôsledky hospodárskej recesie. Preto dopravcovia starostlivo vyberajú prepravné trasy podľa nákladov. A aj najmenšie rozdiely v cenách na prepravných trasách do zahraničia využívajú na lacnejšie tankovanie,“ hovorí Ondřej Pavlík, výkonný riaditeľ slovenskej a českej pobočky DKV. V zahraničí je zaujímavé sledovať podobné poklesy tankovania podľa stavu ekonomiky. Napríklad Taliansko a jeho štrukturálne problémy sa odrážajú na nižšom tankovaní v predtým obľúbenom Slovinsku. Pokles prepravy do Veľkej Británie zas znížil tankovanie v Belgicku.

Výkony kamiónovej dopravy sa podľa štatistík DKV medziročne výraznejšie nezmenili. Zmenila sa však štruktúra prepravy, čo súvisí práve s hospodárskou recesiou. „Podľa údajov našich zákazníkov sa v súčasnosti prepravuje výrazne menej elektroniky, čo zodpovedá poklesu spotrebiteľského dopytu a zároveň klesajúcim objemom výroby elektroniky na Slovensku. Rovnako sektor automotive zaznamenáva z hľadiska prepravných výkonov pokles,“ hovorí O. Pavlík. Na druhej strane rastú napr. výkony zásielkových služieb.

Vysoké ceny nafty a mýta budú v v roku 2013 naďalej kritickým faktorom ekonomiky dopravcov, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia ich likviditu. „Očakávame, že kapacita dopravcov bude vyššia ako dopyt, a preto budú aj naďalej pokrivené ceny a cenové hladiny,“ hovorí O. Pavlík. „Z praxe našich zákazníkov vieme, že otvorené kalkulácie, ktoré by zohľadňovali nárasty cien nafty alebo sadzieb mýta, sú stále skôr výnimkou. To znamená, že prevažujú prepravné kontrakty, ktoré nezohľadňujú nárast nákladov pre dopravcov. V drvivej väčšine prípadov musia dopravcovia tieto nárasty, ktoré sú napríklad pri palivách často krát skokové, kompenzovať znížením vlastnej marže. Vzniká im tak náklad, ktorý nedokážu preniesť na zákazníka.“

DKV preto počas celého roka 2013 očakáva, že sa dopravcovia budú snažiť uplatniť systém, v ktorom si namiesto orientácie na malú skupinu zákazníkov vytvoria široké portfólio zákaziek. V jeho rámci potom budú môcť pružne prenášať dopravné kapacity podľa toho, kde sú schopní predať svoje kapacity za vyššiu sadzbu. Nižšia závislosť na zákazníkovi je jednoznačne cesta k vyššej ziskovosti.

„Pokiaľ ide o ceny palív v tomto roku, očakávam, že budú mierne klesať predovšetkým v dôsledku rastúcej samostatnosti severoamerických trhov. Na nich sa výrazne zvyšuje podiel vlastných zdrojov ropy, ropných produktov a plynu z bridlíc,“ dodáva O. Pavlík. „Na druhej strane je tu vplyv kurzu eura. Pokiaľ dôjde k jeho oslabeniu v dôsledku ekonomických problémov eurozóny, pokles sa môže zmeniť aj na opätovný rast cien palív.“

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG je jednou z vedúcich servisných spoločností v oblastiach logistiky a cestnej prepravy, ktorá už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave nespočetné množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u 54 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek, a tiež služby jednorázovej úhrady mýta alebo vrátenie dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane.

V roku 2011 predstavoval obrat skupiny DKV v Európe 5 miliard eur. Spoločnosť je zastúpená v 42 krajinách a zamestnáva vyše 650 pracovníkov po celej Európe. V uplynulom roku bolo v obehu 1,7 milióna servisných kariet DKV u 89 000 zákazníkov. V roku 2012 bola karta DKV vyhlásená ôsmy krát za sebou “Najlepšou značkou” v kategórii palivových a servisných kariet.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

Kategórie: Podporujeme

akciový leták Albert

Letakove-akcie.sk - 20. február 2013
Prohlédněte si nový leták akciový leták Albert. Platnost letáku 20. 2. - 26. 2. 2013.
Kategórie: Podporujeme

mimoriadný leták Okay

Letakove-akcie.sk - 20. február 2013
Prohlédněte si nový leták mimoriadný leták Okay. Platnost letáku 20. 2. - 23. 2. 2013.
Kategórie: Podporujeme

akčná ponuka Hypernova

Letakove-akcie.sk - 20. február 2013
Prohlédněte si nový leták akčná ponuka Hypernova. Platnost letáku 20. 2. - 26. 2. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Výstava Filipa Kuliseva

Roznava.sk - 19. február 2013
Kategórie: Samospráva

Výstava Filipa Kuliseva

Roznava.sk - 19. február 2013
Kategórie: Samospráva

Nový think-tank CEPI bude presadzovať spoločné záujmy strednej Európy

PRservis.sk - 19. február 2013

BRATISLAVA 19. februára – „Moc spoločných inštitúcií, ako Európska komisia, klesá a posilňuje sa vplyv najväčších členských štátov. Vytvorenie analytického centra CEPI je odpoveďou na tieto zmeny v NATO a EÚ,“ vysvetlil prezident CEPI (Central European Policy Institute)Tomáš Valášek. Nový think tank so sídlom v Bratislave vznikol z iniciatívy Slovenskej atlantickej komisie (SAC) a bude mať širšiu pôsobnosť v celom regióne strednej Európy. Jeho hlavným cieľom je pomáhať stredoeurópskym krajinám formovať politiku medzinárodných inštitúcií a iných členských štátov únie.

Analytické centrum plánuje konštruktívne prispieť do tvorby vládnych politík a odborných diskusií nielen na Slovensku, ale vo všetkých krajinách Vyšehradskej štvorky. „Nazdávame sa, že je dôležité, aby boli naše idey nielen spísané, ale aj vypočuté a implementované. Obhajovaniu a presadzovaniu našich návrhov preto venujeme veľa času,” podčiarkol Valášek.

Pre Slovensko je dôležité, že CEPI sa podarilo pritiahnuť do svojich radov niekoľko popredných medzinárodných expertov. Spolupracovať na presadzovaní záujmov štátov V4 vo svete bude v rámci CEPI známy zahranično-politický editor britského týždenníku, The Economist, Edward Lucas, akademik Christian Schweiger z University of Durham, ako aj analytička Jana Kobzová z londýnskeho European Council on Foreign Relation a Balázs Jarábik z Pact Inc. vo Vilniuse.

„Máme tím interných expertov, no veľká časť našej práce stojí aj na spolupráci s externými odborníkmi, medzinárodnými inštitúciami a partnerskými think tankami,“ priblížil fungovanie inštitútu Milan Nič, analytik CEPI, ktorý vedie výskumný program zameraný na západný Balkán a strednú Európu.

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Ekonomická diplomacia bude pokračovať aj v roku 2013

PRservis.sk - 19. február 2013

BRATISLAVA 19. februára – Dnes prijal štátny tajomník MZV Peter Burian podnikateľa a vedca Štefana Kassaya. Cieľom stretnutia bolo zosumarizovať doterajšie aktivity ekonomickej diplomacie a rámcovo naplánovať ďalšie v tomto roku.

Ekonomická diplomacia pomáha šíriť dobré meno Slovenska novými spôsobmi. Nosným je šírenie knižnej kultúry a odbornej spisby našich najlepších autorov. Profesor Štefan Kassay je autorom pentalógie Podnik a podnikanie, ktorá sa prekladá do štyroch jazykov. Päťzväzková publikácia obsahuje konkrétne prípadové štúdie vybraných slovenských a českých podnikov, vrátame slovenskej spoločnosti I. D. C. Holding, a.s., ktorá je známa aj výrobou skvelých Horaliek. Prepojenie podnikania a vedy sa stáva unikátnym a ojedinelým počinom pre stredoeurópsky priestor.

Vzdelávanie cez odovzdávanie skúsenosti z praxe
„Bol by som veľmi rád, keby pentalógia Podnik a podnikanie bola sprístupnená v rámci ekonomickej diplomacie vybraným zahraničným zastupiteľstvám a ich prostredníctvom aj odborníkom a študentom v príslušných krajinách,“ hovorí autor, vedec a podnikateľ Štefan Kassay. Autor v spolupráci s MZV pripravuje ďalšie formy šírenia tohto jedinečného diela v zahraničí. Publikácia by sa mohla stať aj zaujímavým darom pre zahraničné návštevy, aby poznali úroveň slovenskej vedy. Mohlo viesť aj k spolupráci odborníkov súvisiacich vedných disciplín, vzájomnému odovzdávaniu skúseností a hlavne k uplatneniu nových postupov vhodnými aplikáciami v priemyselnej praxi.

Štátny tajomník MZV Peter Burian o publikácii na stretnutí povedal: „Som presvedčený, že publikácia Podnik a podnikanie nájde svoje uplatnenie pri vzdelávaní ako diplomatov tak aj v rámci oficiálnych rozvojových projektov SR. Vďaka nej môžeme odovzdávať naše skúsenosti v oblasti transformácie ekonomiky.“

Štefan Kassay svoj život zasvätil nielen podnikaniu, ale aj neustálemu vzdelávaniu sa. Nové poznatky považuje za kľúčové pre vybudovanie úspešnej firmy a spoločnosti. Preto sa rozhodol podeliť so svojimi dvadsaťročnými skúsenosťami z podnikania nielen so slovenskou verejnosťou.

Pentalógia aj na medzinárodných prezentáciách
So slovenskou odbornou spisbou cez Podnik a podnikanie sa mohli čitatelia oboznámiť v Záhrebe, vo Varšave, v Moskve, v Budapešti. „V roku 2013 máme naplánované ďalšie prezentácie,“ hovorí Štefan Kassay a dodáva: „Tretí zväzok o marketingovej stratégii by som rád prezentoval v Chorvátskom meste Pula.“ V tomto roku vyjde 7 kníh pentalógie v jednotlivých jazykových mutáciách. Práve dohoda o ich postupnej prezentácii, podľa odporúčaní MZV, vytvára priestor pre efektívne šírenie diela slovenského autora výrazných kvalít v zahraničí. Štvrtý zväzok v anglickom jazyku je už pred odovzdaním do tlače a počas nasledujúceho polroka budú postupne vydané ďalšie zväzky v maďarskom, ruskom a poľskom jazyku.

Pentalógii Podnik a podnikanie
Päťzväzková publikácia (pentalógia) Podnik a podnikanie obsahuje najnovšie teoretické poznatky z riadenia podniku. Obsahuje tiež konkrétne prípadové štúdie z prostredia slovenských a českých podnikov vrátane I. D. C. Holding, a.s. Vychádza v slovenčine, ruštine, poľštine, maďarčine a angličtine. Tento rok vyjde štvrtý zväzok v slovenčine a v angličtine s pod názvom Interné procesy -výroba a logistika. II. zväzok s názvom Ekonomika a financie vyjde v roku 2013 v poľskej a maďarskej jazykovej mutácii. V druhej polovici roka vyjde dlho očakávaný V. zväzok v slovenčine a rok autor ukončí poľským a ruským prekladom III. zväzku.

Jeden zväzok pentalógie má priemerne cez 600 strán vo formáte B4. Preto sa autor rozhodol aj pre vydávanie publikácie v zošitovej podobe, ktorá bude dostupnejšia pre širší okruh čitateľov. Publikácia je vydávaná vo vydavateľstve SAV-VEDA pod gesciou Európskej akadémie vied a umení a je tiež súčasťou prestížnej Kremeľskej knižnice v Moskve.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Európsky hospodársky kongres prvýkrát v Bratislave

PRservis.sk - 19. február 2013

BRATISLAVA 19. februára – Dňa 28. februára 2013 sa v Bratislave v Radisson Blu Carlton hoteli uskutoční Slovensko-poľské ekonomické fórum. Fórum predchádza piatemu ročníku Európskeho hospodárskeho kongresu (EEC), ktorý patrí k najprestížnejším udalostiam v strednej Európe. Po úspešných štyroch rokoch sa Európsky hospodársky kongres presúva aj do ďalších európskych miest Vyšehradskej skupiny a predstaví sa prvýkrát v Bratislave.

Skupina PTWP ako hlavný iniciátor Európskeho hospodárskeho kongresu v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky na Slovensku a Ministerstvom hospodárstva Poľskej republiky organizujú dňa 28. februára 2013 v Bratislave v Radisson Blu Carlton hoteli na Hviezdoslavovom námestí prvé Slovensko-poľské ekonomické fórum.

„Fórum je súčasťou projektu EEC Roadshow 2013 – cyklu konferencií s ekonomickou tematikou organizovaných v krajinách Vyšehradskej skupiny. Po oficiálnom zahájení v Bratislave sa fórum presunie do Prahy, kde sa uskutoční 8. apríla 2013“, uvádza Wojciech Kuśpik, hlavný iniciátor EEC a predseda predstavenstva skupiny PTWP.

Hlavným cieľom bude definovanie kľúčových momentov pre hospodársky rozvoj krajín našej časti Európy. Vystúpenia známych osobností z oblasti politického a ekonomického života pomôžu zodpovedať otázky týkajúce sa investičných aktivít krajín Vyšehradskej skupiny, energetickej a klimatickej politiky EÚ v súvislosti s budúcim rozvojom a konkurencieschopnosťou slovenskej a poľskej ekonomiky. Slovensko-poľské ekonomické fórum poskytne rôzne názory na rozsah, prekážky a perspektívy hospodárskej výmeny medzi oboma krajinami.

Predmetom rokovaní bude aj budúcnosť Kohézneho fondu a význam prostriedkov z EÚ pre rozvoj ekonomík. V tejto súvislosti budú nastolené perspektívy spoločných slovensko-poľských podujatí v oblasti infraštruktúry. Nebude chýbať ani spoločné zamyslenie sa nad možnosťami spolupráce na regionálnej úrovni – najmä nad rozvojom cestovného ruchu v pohraničných oblastiach a investíciami do turistiky.

Slovensko-poľské ekonomické fórum bude akýmsi vecným podkladom a prípravou k rokovaniam, ktoré sa uskutočnia tento rok v máji na kongrese v poľských Katoviciach.

Na fóre si budete môcť vypočuť známe osobnosti z oblasti politického a ekonomického života, ako napríklad:

• Tomáš Malatinský – minister hospodárstva, Ministerstvo hospodárstva, SR
• Ilona Antoniszyn-Klik – štátna tajomníčka, Ministerstvo hospodárstva, Poľsko
• Peter Burian – štátny tajomník, Ministerstvo zahraničných vecí, SR
• František Palko – štátny tajomník, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, SR
• Vojtech Ferencz – štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia, SR
• Beata Jaczewska – štátna tajomníčka, Ministerstvo životného prostredia, Poľsko

V prípade záujmu o účasť na Slovensko-poľskom ekonomickom fóre je potrebné sa zaregistrovať. Účasť je bezplatná.

Registrácia pre verejnosť: www.eecpoland/registrationbratislava
(pozn.: registrácia je možná len do 25. februára 2013 do 12.00 hod.)

Registrácia pre novinárov: prostredníctvom e-mailu na petra.vasova@prkonektor.sk

Informácie k podujatiu:
Miesto: Radison Blu Carlton hotel, Hviezdoslavovo námestie 3, Bratislava
Dátum: 28.2.2013
Registrácia návštevníkov: 9:00 hod.
Slávnostné otvorenie: 10:00 hod.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Prenájom nehnuteľného majetku mesta - zámer

Roznava.sk - 19. február 2013
- zverejnenie -
Kategórie: Samospráva

Prenájom nehnuteľného majetku mesta - zámer

Roznava.sk - 19. február 2013
- zverejnenie -
Kategórie: Samospráva

99%: Poslanec Gál, upracte si pred vlastným prahom!

PRservis.sk - 19. február 2013

BRATISLAVA 19. februára – Gábor Gál v rozhovore povedal, že “mali v januári a februári problém s jednou novou stranou” a následne nepriamo potvrdzuje, že hovorí o hnutí 99%. Chceli by sme jeho informáciu uviesť na pravú mieru. Súhlasíme s tým, že sme pre “nich boli problémom”. Pokúsili sme sa totiž o zmenu, ktorú si on a jemu podobní politici neželajú a ľudia sa postavili na našu stranu. Tým problémom bolo určite aj to, že hnutie 99% sa od začiatku verejne hlásilo k svojim sponzorom a naopak. To si politici v Moste dodnes nevedia predstaviť.
Tí, pre ktorých sme boli podľa pána poslanca problémom, to znamená staré skorumpované strany a ich utajení sponzori, museli vynaložiť veľa energie a peňazí do špinavej diskreditácie, ktorou nás chceli poraziť. Pripomíname niekoľko faktov:
Podľa zákulisných informácií sa na anti-kampani proti 99% spolupodieľali aj údajní utajení sponzori Mostu.
Je verejne známe, že jeden z nich je veľmi dobrý kamarát bývalého policajného prezidenta.
Spišiak uňho robil pred vymenovaním do funkcie a údajne sa k nemu vrátil aj po voľbách. Práve odchod z polície Spišiakovi umožnil vyhnúť sa disciplinárnemu konaniu, keď svojim postupom ohľadom vyšetrovania podpisov 99% porušil zákon.
Ak chce pán Gál ďalej hovoriť o problémoch, ktoré mu spôsobila aktivita hnutia 99%, radi si ho vypočujeme, no mal by predovšetkým vysvetliť spomenuté prepojenia.

Ivan Weiss a Peter Mikletič
lídri hnutia 99%

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;gm

Kategórie: Podporujeme

99%: Poslanec Gál, upracte si pred vlastným prahom!

PRservis.sk - 19. február 2013

BRATISLAVA 19. februára – Gábor Gál v rozhovore povedal, že “mali v januári a februári problém s jednou novou stranou” a následne nepriamo potvrdzuje, že hovorí o hnutí 99%. Chceli by sme jeho informáciu uviesť na pravú mieru. Súhlasíme s tým, že sme pre “nich boli problémom”. Pokúsili sme sa totiž o zmenu, ktorú si on a jemu podobní politici neželajú a ľudia sa postavili na našu stranu. Tým problémom bolo určite aj to, že hnutie 99% sa od začiatku verejne hlásilo k svojim sponzorom a naopak. To si politici v Moste dodnes nevedia predstaviť.
Tí, pre ktorých sme boli podľa pána poslanca problémom, to znamená staré skorumpované strany a ich utajení sponzori, museli vynaložiť veľa energie a peňazí do špinavej diskreditácie, ktorou nás chceli poraziť. Pripomíname niekoľko faktov:
Podľa zákulisných informácií sa na anti-kampani proti 99% spolupodieľali aj údajní utajení sponzori Mostu.
Je verejne známe, že jeden z nich je veľmi dobrý kamarát bývalého policajného prezidenta.
Spišiak uňho robil pred vymenovaním do funkcie a údajne sa k nemu vrátil aj po voľbách. Práve odchod z polície Spišiakovi umožnil vyhnúť sa disciplinárnemu konaniu, keď svojim postupom ohľadom vyšetrovania podpisov 99% porušil zákon.
Ak chce pán Gál ďalej hovoriť o problémoch, ktoré mu spôsobila aktivita hnutia 99%, radi si ho vypočujeme, no mal by predovšetkým vysvetliť spomenuté prepojenia.

Ivan Weiss a Peter Mikletič
lídri hnutia 99%

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;gm

Kategórie: Podporujeme

Spoločnosť Henkel Slovensko má novú HR manažérku

PRservis.sk - 19. február 2013

BRATISLAVA 19. februára – Henkel Slovensko má od decembra novú HR manažérku. Stala sa ňou Irena Muchová, doterajšia HR manažérka Henkel ČR. Na novom poste bude zodpovedná za riadenie oddelenia ľudských zdrojov oboch krajín Česka aj Slovenska.

Ako HR manažérka Henkel ČR a Henkel Slovensko sa bude Irena Muchová starať o riadenie oddelenia ľudských zdrojov v oboch krajinách, o ďalší profesionálny rozvoj zamestnancov v rámci firemných programov na čele s Job Rotation a o posilňovanie jednotlivých tímov. „Henkel Slovensko je dynamická spoločnosť, ktorá podporuje talenty a rozvoj svojich zamestnancov. Rast Centra zdieľaných služieb s kozmopolitnou atmosférou a zameraním je pre mňa ďalšou profesionálnou výzvou,“ hovorí nová HR manažérka Henkel Slovensko. „Ocenenie Recruitment Rank Awards, ktoré získal koncom roka tím slovenských recruiterov, je tiež vizitkou profesionality mojich kolegov a na spoluprácu s nimi sa už veľmi teším.“

Na rovnakej pozícii v Česku pracuje už sedem rokov. Nielenže viedla oddelenie ľudských zdrojov, ale cielene sa venovala aj rozvoju jednotlivých zamestnancov. Spolupracovala s talentovanými študentmi a zameriavala sa na budovanie silného tímu odborníkov, ktorý spoločnosti Henkel ČR pomohol upevniť pozíciu lídra na českom trhu s kozmetickými výrobkami, drogériou a technológiami pre priemyselné odvetvia.

V súčasnosti pracuje v českej pobočke medzinárodnej spoločnosti 250 zamestnancov. Henkel Slovensko ich má aktuálne 1000.

Irena Muchová má s oblasťou riadenia ľudských zdrojov bohaté skúsenosti. Pred príchodom do spoločnosti Henkel pôsobila na pozícii HR manažérky v spoločnosti Marks & Spencer. Vyštudovala odbor Psychológia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. Hovorí po anglicky a francúzsky a vo voľnom čase sa venuje literatúre, hudbe a cestovaniu.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Výrobné podniky virtualizujú, ale o cloud záujem nemajú

PRservis.sk - 19. február 2013

BRATISLAVA 19. februára – Slovenských IT manažérov vo výrobe najviac zaujíma bezpečnosť dát a prístupu k nim. Na opačnej strane rebríčka priorít je cloud. Vyplýva to z prieskumu, ktorý prináša zaujímavé zistenia priamo z praxe. Prieskum realizovala spoločnosť DATALAN, slovenský líder v inovatívnych IT riešeniach, v spolupráci so spoločnosťou IBM koncom minulého roka. Prieskum, ktorého sa zúčastnilo 35 významných výrobných a sieťových podnikov, monitoroval stav IT infraštruktúry v oblasti virtualizácie a zálohovania dát, preferované technológie a aktuálne IT priority.

Bezpečnosť dát a prístupov je top prioritou pre 21% IT manažérov, dôležitá však bude aj modernizácia IT infraštruktúry a implementácia riešení zameraných na priamu podporu biznisu. Jednoznačná odpoveď prišla pri identifikácii najčastejšieho problému firiem – je ním nedostatok investícií na rozvoj informačných technológií. Tá trápi takmer polovicu respondentov. Hlavnými oblasťami, ktoré aktuálne stoja centre pozornosti v rámci IT, sú najmä virtualizácia a zálohovanie.

Vyše 63% opýtaných firiem má už virtualizovaných viac než polovicu serverov, v prípade operačných systémov je však úroveň virtualizácie veľmi nízka (6%). Tretina respondentov plánuje investíciu do oblasti virtualizácie v najbližších 2 rokoch. „V súčasnosti je už virtualizácia serverov bežným štandardom, prináša nielen ekonomické pozitíva v podobe lepšieho využívania prostriedkov, ale aj vyššiu pružnosť, funkcionalitu a plynulejší chod biznisu,“ informuje Dalibor Šlosár, riaditeľ divízie Infokomunikácie spoločnosti DATALAN.

Dôležitou súčasťou každodennej prevádzky firiem je aj zálohovanie. Firmy vyžadujú rýchlu a jednoduchú dostupnosť všetkých informácií potrebných k práci, prístup na server s uloženými dátami, a zabezpečené zálohovanie všetkých zdrojov. Výrobné podniky a firmy v sieťovom odvetví preferujú kombinovaný systém zálohovania (41%), zálohovanie na disk, resp. na disk s deduplikáciou využíva zhodne 15% oslovených spoločností. Najčastejšie uvádzaná dátová kapacita bola na úrovni 5 terabajtov, a ďalšiu investíciu do zálohovania a ukladania dát plánuje v dvojročnom horizonte pätina respondentov. „Firmy zaujíma možnosť zálohovania a obnovy bez nutnosti veľkých investícií, v súčasnosti však už môžu využívať nielen efektívne zálohovanie a obnovu dát, ale aj celej prevádzky. Riešenie, poskytované formou softvér ako služba, navyše umožňuje individuálne nastavenie parametrov služby a tým aj ceny podľa aktuálnych požiadaviek,“ dopĺňa Šlosár.

Prekvapivé výsledky priniesol prieskum pri v branži často spomínanom cloude, ktorý v praxi nie je témou dňa. Cloudové riešenia využíva len 9% spoločností, a v najbližšom období ich plánuje zaviesť len6% opýtaných. Naopak, až 73% respondentov uviedlo, že pre ne cloud nie je významnou prioritou.

O spoločnosti DATALAN, a. s.
Spoločnosť DATALAN pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990 a v súčasnosti je popredným poskytovateľom informačných technológií na Slovensku a v okolitých krajinách. Dôkazom toho je ocenenie IT firma roka, 3. miesto v kategórii Firma roka TREND TOP 2010 a najvýznamnejšie partnerské ocenenia medzinárodných IT spoločností. Hlavnými oblasťami pôsobenia spoločnosti DATALAN sú infokomunikácie, softvér, outsourcing a cloud. Vďaka skúsenému tímu odborníkov, ktorí sú držiteľmi viac než 600 platných odborných certifikátov, spoločnosť úspešne zrealizovala mnohé rozsiahle projekty v oblasti správy dokumentov a informácií, riadenia procesov a spolupráce, optimalizácie IT infraštruktúry, outsourcingu IT a dodávok hardvéru. Prioritou spoločnosti DATALAN je zodpovedné podnikanie a kvalita poskytovaných riešení a služieb, čo potvrdzujú aj európske certifikáty manažérstva kvality ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 a ISO/IEC 27001:2005.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Výrobné podniky virtualizujú, ale o cloud záujem nemajú

PRservis.sk - 19. február 2013

BRATISLAVA 19. februára – Slovenských IT manažérov vo výrobe najviac zaujíma bezpečnosť dát a prístupu k nim. Na opačnej strane rebríčka priorít je cloud. Vyplýva to z prieskumu, ktorý prináša zaujímavé zistenia priamo z praxe. Prieskum realizovala spoločnosť DATALAN, slovenský líder v inovatívnych IT riešeniach, v spolupráci so spoločnosťou IBM koncom minulého roka. Prieskum, ktorého sa zúčastnilo 35 významných výrobných a sieťových podnikov, monitoroval stav IT infraštruktúry v oblasti virtualizácie a zálohovania dát, preferované technológie a aktuálne IT priority.

Bezpečnosť dát a prístupov je top prioritou pre 21% IT manažérov, dôležitá však bude aj modernizácia IT infraštruktúry a implementácia riešení zameraných na priamu podporu biznisu. Jednoznačná odpoveď prišla pri identifikácii najčastejšieho problému firiem – je ním nedostatok investícií na rozvoj informačných technológií. Tá trápi takmer polovicu respondentov. Hlavnými oblasťami, ktoré aktuálne stoja centre pozornosti v rámci IT, sú najmä virtualizácia a zálohovanie.

Vyše 63% opýtaných firiem má už virtualizovaných viac než polovicu serverov, v prípade operačných systémov je však úroveň virtualizácie veľmi nízka (6%). Tretina respondentov plánuje investíciu do oblasti virtualizácie v najbližších 2 rokoch. „V súčasnosti je už virtualizácia serverov bežným štandardom, prináša nielen ekonomické pozitíva v podobe lepšieho využívania prostriedkov, ale aj vyššiu pružnosť, funkcionalitu a plynulejší chod biznisu,“ informuje Dalibor Šlosár, riaditeľ divízie Infokomunikácie spoločnosti DATALAN.

Dôležitou súčasťou každodennej prevádzky firiem je aj zálohovanie. Firmy vyžadujú rýchlu a jednoduchú dostupnosť všetkých informácií potrebných k práci, prístup na server s uloženými dátami, a zabezpečené zálohovanie všetkých zdrojov. Výrobné podniky a firmy v sieťovom odvetví preferujú kombinovaný systém zálohovania (41%), zálohovanie na disk, resp. na disk s deduplikáciou využíva zhodne 15% oslovených spoločností. Najčastejšie uvádzaná dátová kapacita bola na úrovni 5 terabajtov, a ďalšiu investíciu do zálohovania a ukladania dát plánuje v dvojročnom horizonte pätina respondentov. „Firmy zaujíma možnosť zálohovania a obnovy bez nutnosti veľkých investícií, v súčasnosti však už môžu využívať nielen efektívne zálohovanie a obnovu dát, ale aj celej prevádzky. Riešenie, poskytované formou softvér ako služba, navyše umožňuje individuálne nastavenie parametrov služby a tým aj ceny podľa aktuálnych požiadaviek,“ dopĺňa Šlosár.

Prekvapivé výsledky priniesol prieskum pri v branži často spomínanom cloude, ktorý v praxi nie je témou dňa. Cloudové riešenia využíva len 9% spoločností, a v najbližšom období ich plánuje zaviesť len6% opýtaných. Naopak, až 73% respondentov uviedlo, že pre ne cloud nie je významnou prioritou.

O spoločnosti DATALAN, a. s.
Spoločnosť DATALAN pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990 a v súčasnosti je popredným poskytovateľom informačných technológií na Slovensku a v okolitých krajinách. Dôkazom toho je ocenenie IT firma roka, 3. miesto v kategórii Firma roka TREND TOP 2010 a najvýznamnejšie partnerské ocenenia medzinárodných IT spoločností. Hlavnými oblasťami pôsobenia spoločnosti DATALAN sú infokomunikácie, softvér, outsourcing a cloud. Vďaka skúsenému tímu odborníkov, ktorí sú držiteľmi viac než 600 platných odborných certifikátov, spoločnosť úspešne zrealizovala mnohé rozsiahle projekty v oblasti správy dokumentov a informácií, riadenia procesov a spolupráce, optimalizácie IT infraštruktúry, outsourcingu IT a dodávok hardvéru. Prioritou spoločnosti DATALAN je zodpovedné podnikanie a kvalita poskytovaných riešení a služieb, čo potvrdzujú aj európske certifikáty manažérstva kvality ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 a ISO/IEC 27001:2005.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Výrobné podniky virtualizujú, ale o cloud záujem nemajú

PRservis.sk - 19. február 2013

BRATISLAVA 19. februára – Slovenských IT manažérov vo výrobe najviac zaujíma bezpečnosť dát a prístupu k nim. Na opačnej strane rebríčka priorít je cloud. Vyplýva to z prieskumu, ktorý prináša zaujímavé zistenia priamo z praxe. Prieskum realizovala spoločnosť DATALAN, slovenský líder v inovatívnych IT riešeniach, v spolupráci so spoločnosťou IBM koncom minulého roka. Prieskum, ktorého sa zúčastnilo 35 významných výrobných a sieťových podnikov, monitoroval stav IT infraštruktúry v oblasti virtualizácie a zálohovania dát, preferované technológie a aktuálne IT priority.

Bezpečnosť dát a prístupov je top prioritou pre 21% IT manažérov, dôležitá však bude aj modernizácia IT infraštruktúry a implementácia riešení zameraných na priamu podporu biznisu. Jednoznačná odpoveď prišla pri identifikácii najčastejšieho problému firiem – je ním nedostatok investícií na rozvoj informačných technológií. Tá trápi takmer polovicu respondentov. Hlavnými oblasťami, ktoré aktuálne stoja centre pozornosti v rámci IT, sú najmä virtualizácia a zálohovanie.

Vyše 63% opýtaných firiem má už virtualizovaných viac než polovicu serverov, v prípade operačných systémov je však úroveň virtualizácie veľmi nízka (6%). Tretina respondentov plánuje investíciu do oblasti virtualizácie v najbližších 2 rokoch. „V súčasnosti je už virtualizácia serverov bežným štandardom, prináša nielen ekonomické pozitíva v podobe lepšieho využívania prostriedkov, ale aj vyššiu pružnosť, funkcionalitu a plynulejší chod biznisu,“ informuje Dalibor Šlosár, riaditeľ divízie Infokomunikácie spoločnosti DATALAN.

Dôležitou súčasťou každodennej prevádzky firiem je aj zálohovanie. Firmy vyžadujú rýchlu a jednoduchú dostupnosť všetkých informácií potrebných k práci, prístup na server s uloženými dátami, a zabezpečené zálohovanie všetkých zdrojov. Výrobné podniky a firmy v sieťovom odvetví preferujú kombinovaný systém zálohovania (41%), zálohovanie na disk, resp. na disk s deduplikáciou využíva zhodne 15% oslovených spoločností. Najčastejšie uvádzaná dátová kapacita bola na úrovni 5 terabajtov, a ďalšiu investíciu do zálohovania a ukladania dát plánuje v dvojročnom horizonte pätina respondentov. „Firmy zaujíma možnosť zálohovania a obnovy bez nutnosti veľkých investícií, v súčasnosti však už môžu využívať nielen efektívne zálohovanie a obnovu dát, ale aj celej prevádzky. Riešenie, poskytované formou softvér ako služba, navyše umožňuje individuálne nastavenie parametrov služby a tým aj ceny podľa aktuálnych požiadaviek,“ dopĺňa Šlosár.

Prekvapivé výsledky priniesol prieskum pri v branži často spomínanom cloude, ktorý v praxi nie je témou dňa. Cloudové riešenia využíva len 9% spoločností, a v najbližšom období ich plánuje zaviesť len6% opýtaných. Naopak, až 73% respondentov uviedlo, že pre ne cloud nie je významnou prioritou.

O spoločnosti DATALAN, a. s.
Spoločnosť DATALAN pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990 a v súčasnosti je popredným poskytovateľom informačných technológií na Slovensku a v okolitých krajinách. Dôkazom toho je ocenenie IT firma roka, 3. miesto v kategórii Firma roka TREND TOP 2010 a najvýznamnejšie partnerské ocenenia medzinárodných IT spoločností. Hlavnými oblasťami pôsobenia spoločnosti DATALAN sú infokomunikácie, softvér, outsourcing a cloud. Vďaka skúsenému tímu odborníkov, ktorí sú držiteľmi viac než 600 platných odborných certifikátov, spoločnosť úspešne zrealizovala mnohé rozsiahle projekty v oblasti správy dokumentov a informácií, riadenia procesov a spolupráce, optimalizácie IT infraštruktúry, outsourcingu IT a dodávok hardvéru. Prioritou spoločnosti DATALAN je zodpovedné podnikanie a kvalita poskytovaných riešení a služieb, čo potvrdzujú aj európske certifikáty manažérstva kvality ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 a ISO/IEC 27001:2005.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

bauMax špeciálny leták

Letakove-akcie.sk - 19. február 2013
Prohlédněte si nový leták bauMax špeciálny leták. Platnost letáku 18. 2. - 3. 3. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Mobelix - týždne akčných cien

Letakove-akcie.sk - 19. február 2013
Prohlédněte si nový leták Mobelix - týždne akčných cien. Platnost letáku 18. 2. - 3. 3. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box