RSS čítačka

Krasové javy Hôrky

Roznava.sk - 27. apríl 2011
Kategórie: Samospráva

Krásnohorský majáles

Roznava.sk - 27. apríl 2011
Kategórie: Samospráva

Deň otvorených dverí

Roznava.sk - 27. apríl 2011
Kategórie: Samospráva

Program

Roznava.sk - 26. apríl 2011
4. stretnutie banských miest a obcí na Slovensku
Kategórie: Samospráva

Pozvánka

Roznava.sk - 26. apríl 2011
4. stretnutie banských miest a obcí na Slovensku
Kategórie: Samospráva

Priamy predaj majetku mesta Rožňava

Roznava.sk - 26. apríl 2011
zámer na predaj majetku
Kategórie: Samospráva

Stavanie mája

Roznava.sk - 21. apríl 2011
Kategórie: Samospráva

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci

Roznava.sk - 21. apríl 2011
Regionálny úrad verejného zdravotníctva informuje
Kategórie: Samospráva

Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Rožňava

Roznava.sk - 20. apríl 2011
oznámenie o zámere
Kategórie: Samospráva

Pietny akt kladenia vencov

Roznava.sk - 20. apríl 2011
Kategórie: Samospráva

Deň Zeme v CVČ

Roznava.sk - 20. apríl 2011
reportáž
Kategórie: Samospráva

Mladý Európan 2011

Roznava.sk - 20. apríl 2011
reportáž
Kategórie: Samospráva

Motocross

Roznava.sk - 18. apríl 2011
Kategórie: Samospráva

Deň narcisov

Roznava.sk - 15. apríl 2011
reportáž
Kategórie: Samospráva

Na Slovenku roka 2011 je nominovaná aj Rožňavčanka

Roznava.sk - 14. apríl 2011
Henrieta Farkašová
Kategórie: Samospráva

Veľkonočné trhy 2011

Roznava.sk - 14. apríl 2011
fotoreportáž
Kategórie: Samospráva

Stránky