RSS čítačka

Výsledky volieb prezidenta SR v obci Jakubany - 23.03.2024 (I. kolo)

Jakubany.sk - 23. marec 2024
Volebná účasť v obci Jakubany I.kolo - 34,12 % Odpis zápisnice OVK č. 1 a č. 2 v prílohe (Zverejnené po schválení dňa 23. 03. 2024 o 23:05 hod.)
Kategórie: Samospráva

LPP rozširuje zber použitého oblečenia na zahraničné trhy

PRservis.sk - 22. marec 2024

22.3.2024 - Poľská odevná spoločnosť LPP vo februári zaviedla pre zákazníkov vo všetkých svojich prevádzkach na Slovensku možnosť darovania použitého oblečenia. Táto iniciatíva doteraz fungovala len v predajnej sieti spoločnosti v Poľsku, pričom od tohto roku sa bude postupne rozširovať aj do ostatných krajín, kde má LPP svoje predajne. Opatrenia prijaté spoločnosťou spadajú do pôsobnosti smernice EÚ zavádzajúcej povinný selektívny zber textilu, ktorá bude platiť od roku 2025

Zber použitého oblečenia akejkoľvek značky realizuje LPP v Poľsku od roku 2018. Vďaka spolupráci s Asociáciou sv. brata Alberta je oblečenie v dobrom stave darované ľuďom bez domova. Ostatné odevy sú vytriedené a určené na konečné spracovanie. V súčasnosti LPP rozširuje zber na zahraničné trhy a od februára bol zavedený v prevádzkach na Slovensku, v Českej republike a Veľkej Británii. V ďalších fázach LPP zapojí aj ostatné krajiny, kde pôsobia obchody značiek patriacich do skupiny.

Táto iniciatíva je v súlade so smernicou Európskej únie vyhlásenou v júli 2023, ktorá zaväzuje členské štáty zaviesť rozšírenú zodpovednosť výrobcov, vrátane nariadení týkajúcich sa selektívneho zberu a správnej separácie textilného odpadu. V Európskej únii sa v súčasnosti vyzbiera niečo cez 2 milióny ton odevov a textilných výrobkov, čo je asi 38 % odevov uvedených na trh. Zmeny vyplývajúce zo smernice majú postupne zvýšiť selektívny zber textílií a zaviesť zodpovednosť výrobcov za nakladanie s odevným odpadom. S tým sú samozrejme spojené náklady na zber, triedenie, prepravu, prípravu na ďalšie použitie, recykláciu či správnu likvidáciu odevov, ako aj vykazovanie, vzdelávanie zákazníkov a podporu inovácií v oblasti zvyšovania rozsahu recyklácie textílií. Selektívny zber textilných odpadov bude platiť v celej Európskej únii od 1. januára 2025. Vo Francúzsku už zaviedli riešenia v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov a selektívneho zberu textílií; mnohé krajiny sú však stále v procese vývoja svojich vlastných nariadení.

– Implementácia smernice je náročný proces na úrovni štátu, preto sme sa rozhodli uviesť na trh vlastný zber v zahraničí a nečakať na vytvorenie miestnych predpisov – povedala Dorota Jankowska-Tomków, riaditeľka nákupu a ESG v LPP.

S rozšírením zberu mimo Poľska sa právne aspekty súvisiace so špecifickým charakterom miestnych trhov a efektívna organizácia zberu stali pre LPP výzvou. To vytvorilo príležitosti pre spoločnosť na spoluprácu s uznávanými organizáciami pôsobiacimi v oblasti druhého cyklu výroby odevov, akou je na Slovensku spoločnosť Ekocharita.

–Naši partneri v jednotlivých krajinách majú skúsenosti s komplexným riadením výberového zberu textílií a sú schopní garantovať kvalitu vyzbieraných textílií a zodpovedať za ich odborné triedenie na opätovné použitie, alebo na recykláciu. S ich zapojením môže byť teraz aj naša zahraničná predajná sieť súčasťou procesu ďalšieho rozvoja smerom k obehovému hospodárstvu – povedala Ewa Janczukowicz-Cichosz, expertka na udržateľnosť v LPP.

V rámci procesu zberu v predajniach značiek LPP – Reserved, Cropp, House, Mohito a Sinsay môžu zákazníci priniesť oblečenie, obuv a doplnky akejkoľvek značky, ktoré sa následne triedia a odovzdávajú ďalej v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva s textilom. V závislosti od stavu zozbieraných produktov sa tieto poskytujú na opätovné použitie, upcyklujú alebo recyklujú. Produkty, ktoré sú vhodné na použitie, dostanú druhý život. Časť zisku z každého kilogramu vyzbieraného oblečenia je venovaná občianskemu združeniu Svetielko nádeje, ktoré poskytuje pomoc a podporu deťom so závažnými, najmä onkologickými ochoreniami a ich rodinám. Viac informácií ako zber na Slovensku prebieha, nájdete na stránke www.lppslovakia.sk/zber.

– Selektívny zber, triedenie a zaraďovanie do druhého okruhu sú neodmysliteľnými prvkami cirkulárnej módy. Naše partnerstvo s LPP na Slovensku dokazuje, že zmeny v oblasti obehovej ekonomiky nastávajú na trhu bez ohľadu na to, či takéto regulácie na danom trhu platia alebo nie – povedal Tomáš Štefančík, obchodný riaditeľ Ekocharita.

Zoči-voči súčasným klimatickým výzvam sa úloha podnikania nekončí predajom oblečenia zákazníkom. Preto LPP, ako výrobca, chce prevziať zodpovednosť za textílie, ktoré vyrába. Okrem zavedenia zberu použitého oblečenia má spoločnosť LPP v úmysle recyklovať vyzbierané polyesterové odevy pomocou technológie textil-na-textil, čo je v súlade aj s predpokladmi smernice EÚ o odpadoch. V roku 2022 spoločnosť nadviazala partnerstvo s poľským start-upom Use Waste, ktorý pracuje na vývoji inovatívnej metódy výroby priadze z polyesterového textilného odpadu. V súčasnosti projekt opustil laboratórnu fázu a prebiehajú ďalšie práce na technológii textil-na-textil. V roku 2023 spoločnosť LPP vyčlenila na tento účel 230 tisíc EUR. Viac informácií o prístupe skupiny LPP k udržateľnému rozvoju nájdete na webe lpp.com.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

H3KNISA na stredných školách cez influencerov motivuje študentov, aby nefajčili

PRservis.sk - 22. marec 2024

22.3.2024 - Podnikanie, financie, duševné zdravie, cestovanie, sexuálne výchova, či sociálne siete a o ďalších témach prišli na stredné školy v Humennom, v Snine a Poprade diskutovať na workshopoch známi influenceri. Prostredníctvom H3KNISA, moderného preventívneho projektu, svojimi životnými príbehmi a skúsenosťami inšpirovali študentov aby nefajčili.

H3KNISA je Deň bez vyučovania na stredných školách so zaujímavými ľuďmi a spíkrami, ich rovesníkmi z generácie tretieho tisícročia, teda 3K. Inovatívny a moderný koncept prevencie závislosti od fajčenia u stredoškolákov, ktorý má u tínedžerov a pedagógov veľký úspech. "Na mladých nefungujú ohľadom fajčenia príkazy, zákazy, ani mentorovanie. Fajčia a skúšajú aj novinky, ako sú elektronické cigarety alebo nikotínové vrecúška, ktoré majú ešte závažnejší vplyv na ich zdravie a prinášajú rýchlejšiu cestu k závislosti. Študenti však radi diskutujú, debatujú v malých komunitách, počúvajú a akceptujú prirodzené autority a ľudí, ideálne z našej generácie, ktorí už niečo dosiahli. A to všetko prináša H3KNISA," vysvetľuje vznik projektu Matúš Okajček, influencer a ambasádor H3KNISA.

Projekt H3KNISA má za cieľ priniesť problematiku fajčenia a iných závislostí mladých ľudí tak, aby zarezonovala a vyvolala u študentov záujem diskutovať a rozmýšľať nad škodlivosťou fajčenia. Tento úspešný projekt už tretí rok školy vítajú a nadšení sú aj študenti. V marci pokračoval H3KNISA na troch stredných školách na východnom Slovensku - na Cirkevnej spojenej škole v Humennom, Gymnáziu v Snine a na SOŠ Polytechnickej vo Svite.

BEZ VYUČOVANIA, V MALÝCH KOMUNITÁCH A BEZ PEDAGÓGOV

Koncepcia celodenného workshopu H3KINSA je postavená na piatich princípoch modernej prevencie závislosti detí a mladistvých na fajčení, v súlade s odporúčaniami Európskej komisie:

atraktívne témy, ktoré študenti žiadajú,
rovesnícky prístup 3K generácie, generácie tretieho tisícročia,
workshopy v malých skupinách,
bez pedagógov a
nenásilné zakomponovanie problematiky fajčenia.

H3KNISA prináša na stredné školy množstvo workshopov s motivujúcimi influencermi a mladými ľuďmi, ktorí študentov svojimi príbehmi a témami povzbudzujú a motivujú začať v pozitívnom viac nad sebou porozmýšľať, pracovať so sebou, začať konať, realizovať sa, ale aj prekonať svoje menšie, či väčšie strachy, stresy, úzkosti, obavy, komplexy. To im opäť umožní vnímať nepríjemné situácie optimistickejšie a nezaháňať stres a nudu napríklad fajčením.

PODNIKANIE, FINANCIE, SEBALÁSKA, EKOLÓGIA, STRES ČI SEXUÁLNA VÝCHOVA

"Témy workshopov vychádzajú z reprezentatívneho prieskumu medzi stredoškolákmi, ktorý sme v iniciatíve realizovali a z ktorého sme zistili, čo mladých ľudí trápi a teší, čo im spôsobuje stres, kto im pomáha, koho počúvajú a sledujú, s kým by sa radi stretli a hlavne aké témy im chýbajú a radi by o nich diskutovali," vysvetľuje koncept workshopov ambasádor H3KNISA Matúš Okajčeka, známy tiež ako influencer To je ten náš Matúš. "O týchto témach sa chcú študenti dozvedieť viac a chcú o nich diskutovať so svojimi skúsenejšími rovesníkmi. Najväčší záujem majú stredoškoláci o podnikanie, financie, duševné zdravie, zdravý životný štýl, sebalásku, sexuálnu výchovu, kritické myslenie, cestovanie, ekológiu a ďalšie témy, ktoré dali zároveň aj hlavné rámce pre oslovovanie lektorov," dodal Matúš Okajček.

MLADÍ MLADÝM

Počas dňa bez vyučovania H3KNISA si študenti vyberajú tri workshopy, ktoré ich zaujímajú, a lektorov, ktorých si chcú vypočuť. V neformálnej atmosfére sa s nimi o svoje skúsenosti a pohľad na svet aj fajčenie delí napríklad Bekim, influencer Matúš Okajček, Lucia Bogdányová z OZ Chuť žiť, Marek Mach a Simi Jurovatá z OZ Mladí, Nikoleta Schillová a Juraj Smolík z OZ Prima, slowfashion influencerka LaFlorita, Filip Schlosser z Financopédie, Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy, travel blogger Rado Hoppej Nie je túra bez Štúra, tréner Marek Keveš, ale aj Filip Jovanovič a Viliam Štajgár z Jovitepu, či Martin Jakubis z Haluškárne, ktorí rozbehli podnikanie na strednej škole.

Školy, ktoré majú záujem o takýto preventívny projekt sa môžu prihlásiť na www.h3knisa.sk.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Riaditeľ GLN Norbert Kyndl: Tomášička je výnimočná už 60 rokov, a to vďaka každému tomášičkárovi

PRservis.sk - 22. marec 2024

22.3.2024 - Škola, ktorá formuje budúcnosť Slovenska. Tak sa dá nazvať Gymnázium Ladislava Novomeského v Bratislave na Tomášikovej ulici. Tomášička, ako sa hovorí gymnáziu, je tu už 60 rokov a dlhodobo patrí medzi najlepšie školy na Slovensku. Jej riaditeľ, Norbert Kyndl, zasvätil tejto škole 53 rokov svojho života, z toho 33 vo funkcii riaditeľa. V rozhovore nám odkrýva tajomstvo úspechu, ktorý formuje budúce generácie nielen vedomostne, ale aj ľudsky.

Gymnázium Ladislava Novomeského v Bratislave na Tomášikovej ulici pôsobí už 60 rokov. Za ten čas bránou tejto školy prešlo viac ako 10 000 absolventov. Tomášička, ako sa hovorí gymnáziu, patrí k najlepším slovenským školám. Pre mnohých je nielen hniezdom vedomostí, ale aj kolískou budúcich lídrov. Od svojho vzniku v roku 1964 vychovala stovky odborníkov - lekárov, farmaceutov, prírodovedcov, inžinierov, spisovateľov, učiteľov, novinárov, hercov, športovcov, spevákov či politikov. Za úspechmi gymnázia stojí človek, ktorého život je neoddeliteľne spätý s touto školou – Norbert Kyndl. Vo funkcii riaditeľa Tomášičky pôsobí už viac ako tretie desaťročie, avšak jeho spojenie s ňou siaha ešte ďalej, do čias jeho študentských rokov. Najskôr bol jej žiakom, potom tu pôsobil ako plavčík, učiteľ a neskôr riaditeľ. V rozhovore prezradil, čo sa skrýva za úspechom tejto výnimočnej školy.

Ako by ste charakterizovali Gymnázium Ladislava Novomeského a čo ho odlišuje od iných škôl na Slovensku?

Čím sa odlišuje? Je toho viac. ÚCTOU k dieťaťu, vzdelaniu, životu, tradíciám. Dobrou KOMUNIKÁCIOU so žiakmi, rodičmi, inštitúciami, zahraničnými školami. AMBÍCIAMI pomáhať slabším, zvíťaziť medzi seberovnými, udržať si miesto medzi najlepšími gymnáziami, a hlavne, kvalitne pripraviť našich žiakov do života.

Súčasťou štúdia je absolvovanie netradičných vyučovacích predmetov: Predlekárska prvá pomoc – v rámci predmetu žiaci získajú certifikát o spôsobilosti poskytnúť prvú pomoc. Túto možnosť majú len naši žiaci. Sme totiž jediná škola na Slovensku, ktorá má udelenú akreditáciu na vydávanie certifikátu o poskytovaní prvej pomoci. Ďalším predmetom je Spoločenská a tanečná výchova. Zdravie a šport posilňujeme povinným predmetom Plávanie. Škola prevádzkuje 25-metrový bazén a je v našom záujme, aby ho žiaci efektívne využívali v rámci tohto predmetu.

Treba spomenúť aj elektronickú komunikáciu – e-learning v súčinnosti učiteľa a žiaka, ktorá je na veľmi dobrej úrovni. Väčšina predmetov má spracované učivo v prezentačnej forme. Môžeme sa tiež pochváliť prepracovaným vzdelávaním a veľmi kvalitným, moderným zabezpečením didaktickej a počítačovej techniky.

Škola získala nedávno ocenenie od Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Ako tento úspech ovplyvňuje školu a jej vnímanie verejnosťou?

Každé objektívne ocenenie vždy teší, motivuje i zaväzuje. Je to zásluha nielen vedenia školy, ale aj našich aktívnych a kvalitných učiteľov, šikovných žiakov, rodičovskej podpory. Verím, že na tradične dobrom vnímaní školy to pridá ešte aspoň trošku.

Aké kroky podnikáte na udržanie vysokého štandardu vzdelávania a na čo sa škola zameriava, aby si zachovala svoje dobré meno a tradíciu?

Snažíme sa byť flexibilní, moderní, inovatívni a milujeme výzvy vo všetkých formách. Realizujeme súťaže, projekty, spolupráce s vysokými školami i so zahraničím. Kvalita je o vnútornom nastavení a dobrom pocite zo svojich tímových výkonov. Záujem o štúdium na našej škole niekoľkonásobne prevyšuje možnosti gymnázia. Je teda dôkazom toho, že sme to pochopili i uchopili správne. Škola sa tento rok dožíva už 60 rokov od založenia. V jej živote to znamená hľadať cesty k zachovaniu dobrého mena, snahu o dobrú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a podobne. Za uplynulý čas úspešne opustilo brány našej školy mnoho absolventov. Dnes ich už je viac ako desaťtisíc a každým rokom ich počet stúpa. Počas rokov sa podmienky menili, ale žiaci sú stále rovnakí, veselí, tvoriví, nápadití a takými sa snažia byť aj naši pedagógovia. Chcú svojim žiakom rozumieť, dať im základy vzdelania, ľudskosti i tolerancie. Gymnázium Ladislava Novomeského je škola vedomá si svojho spoločenského postavenia, vysokej profesionality, osobného šarmu a životných skúseností.

Tomášička, ako sa hovorí nášmu gymnáziu, si získala výborné meno nielen v Bratislave, ale aj na Slovensku. Svedčia o tom roky výrazných úspechov a mnoho známych mien absolventov. Absolventmi Tomášičky sú napríklad aj osem z našich učiteľov, vrátane mňa a štatutárneho zástupcu riaditeľa školy. Tomášička vždy bola, je a bude výnimočná. Zásluhu na tom má každý "tomášičkár" vytvárajúci tú pravú "tomášičkársku" atmosféru, ktorá spája a motivuje. Takým je aj spolupatričnosť a túžba nesklamať seba, svoju rodinu, školu aj región.

Gymnázium ponúka 4-ročné a 8-ročné študijné odbory. Ako sa tieto programy líšia a aké sú ich hlavné výhody pre študentov?

Študijné programy sú obsahovo veľmi podobné. Rozdiel je v tom, že žiaci osemročného štúdia prežívajú a študujú v škole dlhšie. Majú možnosť absolvovať viac podujatí ako napríklad školy v prírode, lyžiarske kurzy a podobne. Líšia sa aj pedagogickými špecifikami, vyplývajúcimi z vývinovej psychológie.

Osemročné štúdium je zamerané viac na výučbu cudzích jazykov, najmä angličtiny. Štvorročné štúdium v prvých dvoch rokoch poskytuje vyváženú zostavu humanitných a prírodovedných predmetov. Každý žiak sa učí dva cudzie jazyky a v posledných dvoch ročníkoch si žiaci individuálne vyberajú z bohatej ponuky voliteľných predmetov. Tým si určujú vlastné študijné zameranie a prípravu na ďalšie vzdelávanie.

Aké sú hlavné ciele a kompetencie, ktoré študenti získavajú počas štúdia na vašej škole?

Hlavný cieľ vyplýva z poslania gymnázia. Jeho cieľom nie je iba pripraviť svojich žiakov na vysokoškolské štúdium, čo sa jej, podľa úspešnosti prijatia na VŠ darí viac ako výborne, ale naučiť ich aj zodpovednosti voči sebe, svojej rodine i celej spoločnosti. Podmienkou je kvalitná príprava do praxe, do života cez kvalitnú, zážitkovú výuku so silným akcentom na spolupatričnosť, tímovosť, tvorivosť, duševné i telesné zdravie, vlastenectvo, úctu k prírode a všetkým formám života.

Škola hľadá a rozvíja talenty medzi žiakmi a motivuje ich k lepším výkonom, aby vo svojom živote dosiahli viac. V rámci štúdia na našej škole umožňujeme žiakom získať viacero rôznych certifikátov ako napríklad preukaz záchranára prvej pomoci, nemecký jazykový diplom Sprachdiplom, preukaz ECDL, osvedčenie o absolvovaní Svetového tanečného programu a podobne.

Ako škola podporuje rozvoj jazykových zručností študentov, a aké sú možnosti získania medzinárodných jazykových certifikátov?

Maximálnym možným spôsobom. Priestorom na výuku, materiálnym a technickým zabezpečením, lektormi, jazykovými exkurziami, medzinárodnými projektami, súťažami, spoluprácou s ambasádami, workshopmi s native spíkrami...

Škola pravidelne organizuje exkurzie do Veľkej Británie, exkurzie do nemecky hovoriacich krajín, jazykové pobyty žiakov v anglických rodinách, nácvik divadelných hier v anglickom jazyku žiakov školy a aj pre našich rodičov. Ponúkame aj samostatný klasifikovaný predmet Anglický program. Vyučovanie prebieha v anglickom jazyku pod vedením lektorov z Veľkej Británie. Učebný plán predmetu zahŕňa rôzne oblasti – od Financial Literacy, Scientific Literacy, Social Studies (t. j. finančná gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, sociálne vedy).

Vyučovanie nemeckého jazyka je spojené s možnosťou získania certifikátu "Nemecký jazykový diplom prvého a druhého stupňa" – DSD I a II, pričom napríklad DSD II je podmienkou prijatia na štúdium na nemecké univerzity a vysoké školy. Tým majú žiaci možnosť získať bezplatný jazykový certifikát v dvoch úrovniach B1 a B2/C1 z nemeckého jazyka – Sprachdiplom.

V rámci krúžkovej činnosti sa niekoľko žiakov učí čínštinu a gréčtinu.

Môžete opísať niektoré z unikátnych projektov a aktivít, do ktorých sa študenti môžu zapojiť?

Projektov býva veľmi veľa. Zapojenie žiakov do projektov je prirodzené a dáva im to potrebné skúsenosti a zručnosti. Škola je zapojená už od roku 1995 do projektu ZDRAVÁ ŠKOLA. V rámci tohto projektu vzdelávame, vysvetľujeme a bojujeme proti fajčeniu, užívaniu alkoholu, žuvacieho tabaku, omamným a psychotropným látkam, ako i šikanovaniu, kyberšikane, rôznym prejavom intolerancie a extrémizmu. Cieľom projektu je dosiahnuť zdravý a plnohodnotný životný štýl, predchádzať chorobám a naučiť mladých zodpovednosti za svoje fyzické a psychické zdravie.

V projekte DOFE (Medzinárodná cena vojvodu z Edingburgu) plníme ciele z oblasti talentu, športu a dobrovoľníctva. Mnohí žiaci už boli v rámci tohto projektu ocenení a ocenenie získali zlatý odznak tento rok získali štyria naši žiaci.

Aktuálne pracujeme v projektoch ECDL, Modrá škola, jazyková partnerská spolupráca Bratislava – Varšava, kde je zapojených 300 žiakov a 20 učiteľov.

Spolupracujeme tiež s Pedagogickou fakultou UK na projekte Skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov, sme cvičnou školou.

Z minulosti to boli projekt FAST, ozdravovacie pobyty žiakov pri mori, divadlo v angličtine, hokejové turnaje. Stali sme sa centrom onkologickej výchovy na Slovensku i tanečného športu v Bratislave.

Najnovšie je škola intenzívne a úspešne zapojená do projektu finančnej gramotnosti FINQ, zapojení sú skoro všetci učitelia i žiaci.

Okrem štúdia sa žiaci venujú mnohým spoločenským, kultúrnym a športovým aktivitám. Medzi najobľúbenejšie podujatia patrí Vianočný happening, Imatrikulácia, Akadémia talentov, Zdravé raňajky, Deň jabĺk a jablkový koláč.

Žiaci môžu pracovať aj v redakčnej rade školského časopisu Tomášičkár, ktorý bol opakovane ocenený v národných súťažiach Štúrovo pero i Pro Slavis.

Ako škola podporuje športové a umelecké talenty svojich študentov?

Máme bohatú ponuku krúžkov, medzi nimi viacero športových a aj umeleckých. Každoročne otvárajú naši žiaci tancom Prešporský bál v Redute. Je to vyvrcholenie Spoločenskej a tanečnej výchovy. Akadémiou talentov podchytávame asi 60 spevákov, tanečníkov, hudobníkov a moderátorov, ktorým tlieska cca 700 žiakov a učiteľov. Množstvo športových krúžkov je základom pre úspech v medziškolských športových súťažiach a majstrovstvách Slovenska. Veľmi populárne býva každoročné Mikulášske korčuľovanie celej školy na zimnom štadióne v Ružinove ako aj v rakúskom Brucku. I keď nie sme športová škola, medzi našimi absolventmi je mnoho známych športovcov držiteľov olympijských medailí, ako je napríklad Miloš Mečíř, Jozef Sabovčík a Patrik Rybár. Viacero reprezentantov Slovenska - Dušan Tittel, Filip Federič, Dominik Greif, ale napríklad aj úspešný tréner Novaka Djokoviča a mnohí ďalší.

V rámci športu musím spomenúť veľmi populárne podujatie netradičných športov v Lipnici, ktorého sa každoročne zúčastňuje viac ako 100 našich žiakov.

Ako Gymnázium Ladislava Novomeského pristupuje k environmentálnej výchove a aké aktivity alebo projekty v tejto oblasti ponúka?

Environmentálnej výchove venujeme veľký priestor. V rámci projektu "Zelená škola" gymnázium obhajuje trojhviezdičkový medzinárodný certifikát a zástavu Zelenej školy. Realizujeme množstvo aktivít a projektov v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia. Máme dve otvorené EKO učebne so školskou záhradou. Dosahujeme výrazne dobré výsledky v zbere opotrebovaných monočlánkov a v zbere papiera. Považujeme za samozrejmé, že týchto aktivít sa zúčastňujú všetci (žiaci, rodičia a učitelia). Postupne sa záber v tejto oblasti rozšíril o spoluprácu so zvieracími útulkami, zveľaďovanie parkovej zelene okolo školy, osvetové aktivity.

Aké sú hlavné ciele školy na najbližšie obdobie a ako plánujete tieto ciele dosiahnuť?

Všetko, čo je dobré a výborne funguje, by sa malo s úctou držať a zachovať v raste. Želám si, aby škola pokračovala vo všetkých našliapnutých trendoch, projektoch a aktivitách. Teším sa z podpory Bratislavského samosprávneho kraja, MÚ Ružinov, médií, ktoré zviditeľňujú naše úspechy a aktivity, a tak motivujú k ešte lepším tvorivým nápadom. Gymnázium udržuje tiež dobrú komunikáciu so svojimi absolventmi a tí nám ochotne pomáhajú pri organizovaní podujatí, súťaží, besied...

Akú úlohu zohráva spolupráca s rodičmi a komunitou v rozvoji školy?

Obrovskú. Rešpektujeme a vážime si ich dobrú a korektnú komunikáciu a podporu. Rešpektujeme práva a povinnosti žiakov zakotvené v školskom poriadku. Máme dlhoročne výbornú spoluprácu s Radou školy Gymnázia L. Novomeského, Rodičovskou radou a Študentskou radou. Veľmi pomáha aj vzťah našich rodičov k našej škole. Mnohí z nich sú naši bývalí žiaci a dokonca máme žiakov, ktorých aj starí rodičia navštevovali Gymnázium Ladislava Novomeského. To všetko je tiež dôležitou súčasťou spomenutej tomášičkárskej atmosféry.

Čo by ste chceli odkázať potenciálnym študentom a ich rodičom, ktorí zvažujú podanie prihlášky na Gymnázium Ladislava Novomeského?

Milí záujemcovia. Prečítajte si niečo o našom gymnáziu, zoznámte sa, prosím. A my vám budeme držať palce. Privítali by sme, keby uchádzači, ktorí sa budú hlásiť na štúdium, vopred poznali a porozumeli pravidlám fungovania na našom gymnáziu. Aby vedeli, čo ich všetko čaká a čo všetko im môže pomôcť a spríjemniť ich stredoškolské roky. Mnohé exkurzie, súťaže, podujatia sú súčasťou kvalitného štúdia. Považujeme za potrebné, aby všetci noví uchádzači spoznali pravidlá spolupráce počas štúdia na našom gymnáziu. Budeme radi, keď sa ešte pred prihlásením na štúdium, aj na základe týchto informácií, rozhodli správne pri výbere strednej školy. Veľmi radi privítame medzi nami všetkých nových žiakov, ktorí budú ochotní rešpektovať tradičnú a osvedčenú atmosféru školy. Všetci tomášičkári sú naši a robíme maximum pre to, aby sa u nás cítili bezpečne a dobre v podnetnom prostredí.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Voda patrí medzi naše najvzácnejšie poklady, Kaufland ju chráni viacerými opatreniami

PRservis.sk - 22. marec 2024

22.3.2024 - Svetové zásoby pitnej vody rýchlo ubúdajú, a to nielen v dôsledku klimatických zmien spojených s čoraz intenzívnejšími obdobiami sucha. Významnú rolu zohráva tiež pestovateľská činnosť. Známy reťazec neberie šetrenie vodných zdrojov na ľahkú váhu, aj preto spolupracuje so zodpovednými dodávateľmi ovocia a zeleniny.

Voda pokrýva dve tretiny povrchu Zeme, no iba približne tri percentá vodných zdrojov sú sladkovodné. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie približne 2 miliardy ľudí trpia nedostatkom pitnej vody a viac ako 1,4 milióna ročne zahynie na následky zlej kvality vody a hygieny. Predpokladá sa, že do roku 2050 bude až 7 miliárd obyvateľov sveta bojovať so smädom. Napriek tomu spotreba vody vplyvom vysokého dopytu po potravinách, textile či inom spotrebnom tovare neustále narastá. Medzi jej najväčších spotrebiteľov patrí poľnohospodárstvo, ktoré využíva 70 percent zásob pitnej vody na celom svete. Ďalším problémom sú pesticídy a hnojivá, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu vody i pôdy. Aj z týchto dôvodov je zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi pitnej vody súčasťou trvalo udržateľnej stratégie spoločnosti Kaufland.

Každá kvapka sa počíta

Spoločnosť sa dlhodobo zasadzuje za šetrné využívanie vody, jedným z krokov je jeho spolupráca s takými dodávateľmi, ktorí pri pestovaní ovocia a zeleniny preferujú trvalo udržateľné postupy. V sortimente, ktorý ponúka vo svojich predajniach po celom Slovensku, sú aj potraviny, ktoré pochádzajú z krajín spojenými s viacerými vodnými rizikami. Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Grécko, Egypt, Južná Afrika, Maroko, Tunisko, Izrael, India i Čile patria k producentom ovocia a zeleniny, ktoré si obľúbili aj Slováci. Preto bude mať Kaufland od roku 2026 v ponuke ovocie a zeleninu z týchto krajín len od dodávateľov s certifikáciou podľa medzinárodne uznávaných noriem ako napríklad Alliance for Water Stewardship (AWS), Global G.A.P. SPRING, Rainforest Alliance Agriculture Standard či Fairtrade Standard. Podmienkou na jej získanie je dodržiavanie prísnych smerníc pre úsporné zaobchádzanie s vodou, čo sa týka jej množstva a kvality, a samozrejme, prechádzanie jej znečisteniu.

Od roku 2023 je Kaufland členom platformy Alliance for Water Stewardship, ktorá meria používanie vody vo vybranej lokalite na základe sociálnych, ekologických a ekonomických kritérií. AWS podporuje prevzatie zodpovednosti za vodu ako zdroj a prijatie dôveryhodných a overiteľných opatrení na jej ochranu. "Nedostatok celosvetových zásob pitnej vody je jednou z najväčších výziev modernej doby. V Kauflande cítime zodpovednosť za budúcnosť našej planéty, preto neustále hľadáme spôsoby, ako vodu využívať čo najviac udržateľne, a to nielen u našich dodávateľov, ale aj vo vnútri našej spoločnosti," hovorí Richard Bendík, riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Slovensko v.o.s.

Úspora vody pri výrobkoch privátnych značiek

Pri výrobe odevov Kuniboo, Oyanda, HipHopps a Townland Kaufland vodou zbytočne neplytvá, používa totiž udržateľnú bavlnu a moderné technológie. Farbenie metódou "dope dyed" spotrebuje oveľa menej vody, energie a znižuje emisie CO2. Navyše sa zafarbí celé vlákno, vďaka čomu si textil zachováva žiarivé farby omnoho dlhšie. Ďalšou šetrnou alternatívou je suché farbenie "dry dyed". Výborne funguje aj bez vody, používa iba čisté farbivá bez chemikálií. Zákazníci takéto produkty spoznajú aj podľa loga "Úspora vody".

Ochrana pred znečistením je nevyhnutnosťou

Certifikácie produktov ako GOTS a FSC takisto definujú úsporné zaobchádzanie so zdrojmi vody, napríklad požiadavkami na jej kvalitu a kontrolu odpadových vôd, limitnými hodnotami pre možný prienik nežiadúcich látok do vodných plôch, zníženým používaním či úplným zákazom pesticídov a hnojív. Znečisteniu vody reťazec predchádza aj obmedzeným používaním pesticídov pri pestovaní ovocia a zeleniny, ktoré preveruje nezávislými kontrolami v rámci vlastného managementu pesticídov, a to už od roku 2006. Okrem toho stanovuje hranicu na výskyt zvyškov účinných látok (rezíduí) na jednu tretinu zákonom stanoveného limitu na ochranu rastlín.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Tento rok je v našich predajoch rekordný, hovorí co-CEO AAA AUTO Petr Vaněček

PRservis.sk - 22. marec 2024

22.3.2024 - Petr Vaněček sa stal co-CEO a od februára vedie spoločnosť AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO a Mototechna spoločne s Karolínou Topolovou. Ako podľa Petra Vaněčka teraz vyzerá trh ojazdených áut na Slovensku? Aké sú najnovšie trendy v predaji a blízka aj vzdialenejšia budúcnosť obchodovania s vozidlami na sekundárnom trhu?

Ojazdené autá sa teraz predávajú veľmi dobre. Prečo je to tak?

Po niekoľkých rokoch vysokej inflácie nie je ekonomická situácia domácností taká dobrá, aby si ľudia mohli dovoliť kupovať nové vozidlá. Z tohto dôvodu sa ich záujem presúva k ojazdeným a zánovným autám a vďaka tomu sme za prvé dva mesiace tohto roku v našich autocentrách na Slovensku, v Česku a v Poľsku predali 16,5-tisíc áut, čo je rekord za celú dobu existencie AAA AUTO. V posledných 12 mesiacov sme dokonca už predali 100-tisíc áut a v priebehu tohto roka sa chystáme túto hranicu prekonať, a to minimálne o niekoľko tisíc vozidiel.

Ako sa dá predaj a taktiež výkup takého veľkého množstva áut efektívne zvládnuť?

Za posledných päť rokov sme investovali desiatky miliónov eur do digitalizácie spoločnosti. A to ako do interných procesov, tak do zlepšenia starostlivosti o zákazníkov, od výkupu, cez predaj, až k zákazníckemu centru a finančným službám. Zapojili sme moderné technológie, ktoré sme si sami vyvinuli, vrátane nástrojov využívajúcich strojové učenie a generatívnu umelú inteligenciu.

Kde sa takéto technológie najviac uplatnia?

Vďaka našej výkupnej aplikácii máme neustále prehľad o ponuke na trhu vo všetkých štátoch, kde pôsobíme, vrátane krajín západnej Európy. Tam nakupujeme kvalitné vozidlá, ktoré na našom trhu chýbajú. Táto aplikácia využíva strojové učenie a AI, aby vytipovala vozidlá za najlepšie ceny, ktoré budú pre našich zákazníkov atraktívne. V zákazníckom centre zase využívame generatívnu umelú inteligenciu na komunikáciu so záujemcami o kúpu auta. V marketingu využívame AI pri tvorbe popisov jednotlivých áut v ponuke.

K moderným technológiám sa radí aj elektromobilita. Ako ste na ňu v "áčkach" pripravení?

Pretože chceme byť v obchodovaní s použitými elektromobilmi na vrchole, vytvorili sme už pred časom špeciálny tím, ktorý sa venuje všetkým aspektom elektromobility naprieč celou firmou. Kľúčovým faktorom pre úspešný predaj je maximálna transparentnosť pri uvádzaní stavu elektromobilu, čo robíme pri každom elektrickom aute na našom webe. Myslím, že sme v tomto momentálne pred konkurenciou veľmi ďaleko. Okrem ukazovateľa SoH (stav zdravia batérie) zverejňujeme napríklad aj skutočné dojazdy auta v rôznych ročných obdobiach v meste, na diaľnici a v kombinovanej prevádzke, ale aj dobu nabíjania s využitím rôznych typov nabíjacích staníc.

V poslednej dobe sa zvyšuje záujem o ojazdené autá aj z radov podnikateľov, živnostníkov a firiem. Pozorujete tento trend aj u vás?

Podľa viacerých prieskumov už prestáva byť zánovné ojazdené vozidlo vo fleetových vozidlách tabu. To môžeme vidieť aj na našich výsledkoch. Koncom minulého roka tvorili "firemní" zákazníci vyše 15 percent klientov celej spoločnosti. Medziročne počet predaných vozidiel v segmente B2B vzrástol na Slovensku o 9 %. Vzrástlo aj percento tých, ktorí si auto kupujú na úver. Obsluhujeme ako firmy do obratu 1,2 milióna eur, ktorých je 45 percent, tak aj korporátnych zákazníkov s obratom okolo 60 miliónov eur. Kľúčové je pre firmy, ale samozrejme aj pre bežných zákazníkov to, že ku všetkým autám teraz poskytujeme zadarmo overenie ich histórie od nezávislej spoločnosti Registra prevádzkových záznamov vozidiel a nákup je tak úplne bezpečný.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Košická vedecká kaviareň bude o mechanochémii

SAV.sk - 22. marec 2024
Marcová košická vedecká kaviareň v stredu 27. marca 2024 sa bude venovať málo známej vedeckej oblasti – mechanochémii. O chémii bez rozpúšťadiel pre recykláciu odpadov a nanomateriáloch schopných premieňať energiu či likvidovať baktérie bude v košickej Tabačke – malej kinosále hovoriť RNDr. Matej Baláž, PhD., z Ústavu geotechniky SAV, v. v. i. Niektorí si možno spomenú na vedeckú kaviareň  "https://www.neurobiology.sk/vedeckakaviaren/2017/03/29 ko-islo-vajce-na-vandrovku-a-skoncilo-v-mlyne-jednoducha-cesta-k-novym-materialom-a-ochrane-zivotneho-prostredia/" ...
Kategórie: Podporujeme

Tesco je najväčším súkromným zamestnávateľom ľudí s Downovým syndrómom na Slovensku

PRservis.sk - 22. marec 2024

22.3.2024 - V Tescu je každý vítaný. Reťazec na Slovensku dlhodobo vytvára také pracovné podmienky, aby svoj talent a zručnosti mohol rozvíjať každý bez rozdielu. Otvorené a inkluzívne pracovné prostredie pomohlo k začleneniu ľudí s Downovým syndrómom do pracovného procesu v Tescu. Aktuálne tak reťazec patrí k najväčším zamestnávateľom ľudí s Downovým syndrómom na Slovensku.

Osem kolegov a kolegýň s Downovým syndrómom našlo prácu v predajniach Tesca naprieč celým Slovenskom, čo radí reťazec na 1. miesto spomedzi súkromných zamestnávateľov v krajine v zamestnávaní ľudí s týmto znevýhodnením.

Tesco sa tento rok špeciálnym spôsobom pripája aj do ponožkovej výzvy, ktorá sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. V tento deň ľudia na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky*. Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Tesco daruje za každú fotku v rozdielnych ponožkách, zdieľanú v komentári na svojej sociálnej sieti od zákazníkov, 1 euro Spoločnosti Downovho syndrómu. Každý zákazník sa mohol zapojiť jedným komentárom od 18. až do 21. marca 2024.

"Sme veľmi radi, že sa nám v spolupráci aj so spoločnosťou Tesco na Slovensku postupne darí napĺňať Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím, aby aj mladí ľudia s Downovým syndrómom našli po skončení školy prácu a uplatnenie," hovorí Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Začlenenie kolegu či kolegyne s Downovým syndrómom je zmenou pre pracovné tímy, do ktorých títo kolegovia a kolegyne prichádzajú. Manažérka hypermarketu Tesco Dolný Kubín Lenka Šikulajová je veľmi rada, že Tesco dáva priležitosť aj ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Každý kolega a kolegyňa prináša svoju jedinečnosť do pracovného prostredia vrátane kolegov s Downovým syndrómom. Napríklad Marek Spišák do jej tímu priniesol dobrú náladu a pozitívnu spätnú väzbu dostáva aj od zákazníkov.

"V dnešnej dobe je súdržnosť viac ako potrebná a my sme ju pocítili o to viac, keď k nám Marek nastúpil. Zrazu sme vnímali akúsi inakosť v tom najlepšom zmysle slova. Kolegovia ho bez problémov prijali medzi seba ako svojho. Svojou stále pozitívnou náladou, skromnosťou a vďačnou povahou nás obohacuje aj o to, že v živote sa netreba vzdávať a že sa často zbytočne trápime nad problémami, ktoré vlastne ani žiadnymi problémami nie sú," uviedla Lenka Šikulajová.

Vladimíra Yilmaz, manažérka hypermarketu Tesco v Trnave, hovorí o Nikole Filipkovej a Marekovi Srnákovi, kolegoch s Downovým syndrómom, ako o "našich slniečkach". Spolupráca s týmito kolegami naučila jej tím väčšej ochote, tolerancii a trpezlivosti.

"Ich prítomnosť dokáže vždy vyčariť úsmev na tvári, mnohokrát spomaliť uponáhľané pracovné tempo. Sú priateľskí, spoločenskí a veľmi úprimní. Majú veľký zmysel pre humor a radi nadväzujú nové kontakty, čo má veľmi pozitívny vplyv aj na ostatných kolegov a celý tím," vysvetľuje Vladimíra Yilmaz. Pozitívne ohlasy dostala aj od zákazníkov. "Viacero z nich mi povedalo, že sme príkladom pre ostatných. Pre mňa osobne je integrácia ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou prekrásny a obohacujúci pocit," dodáva.

Tesco na Slovensku podporuje komunitu ľudí s Downovým syndrómom aj prostredníctvom spolupráce so Spoločnosťou Downovho syndrómu, ktorú finančne podporila cez vlastnú zbierku Tesco Anjel príspevkom na zorganizovanie plaveckého tábora pre deti.

Spoločnosť Tesco si uvedomuje, že zdravotne znevýhodnení ľudia potrebujú dostať najmä príležitosť. Začleňovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením je jedným z pilierov stratégie Tesca v oblasti diverzity a inklúzie. Reťazec aktuálne zamestnáva 6,7 % ľudí so zdravotným znevýhodnením a podrobné dáta o inklúzii každoročne publikuje v Správe v oblasti diverzity a inklúzie.

Pozn.: *Rozdielne ponožky sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu, pretože chromozóm má tvar ponožky. A dátum 21. marec tiež nie je náhodný. Ľudia s Downovým syndrómom majú totiž o jeden – 21. chromozóm navyše, čiže nie dva, ale tri chromozómy.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Stránky