RSS čítačka

Opustil nás prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.

SAV.sk - 28. jún 2024
Vo štvrtok 27. júna 2024, nás vo veku 82 rokov navždy opustil významný vedecký pracovník, organizátor vedy a vzácna osobnosť prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v stredu 3. júla 2024 o 14.45 hod. v bratislavskom krematóriu.  Profesor Fedor Čiampor nastúpil do Virologického ústavu SAV v roku 1965 a ostal mu verný ďalších 50 rokov, až do odchodu na dôchodok. Prof. Čiampor sa výrazne zapísal do dejín Virologického ústavu, kde v rokoch ...
Kategórie: Podporujeme

Schneider Electric prináša UPS-ky špeciálne určené pre hráčov

PRservis.sk - 28. jún 2024

28.6.2024 - Spoločnosť Schneider Electric, líder v oblasti digitálnej transformácie riadenia energie a automatizácie, dnes oznámila dostupnosť svojich hráčskych UPS-iek v Európe. Zdroj nepretržitého napájania UPS APC Back-UPS™ Pro Gaming je špecificky určený na zabezpečenie hráčskych zariadení. V tomto roku si zároveň Schneider Electric, materská firma APC, pripomína 40 rokov technológie UPS.

APC Back-UPS™ Pro Gaming je špeciálne navrhnutá s ohľadom na hráčov a streamerov. Riešenie nájde uplatnenie v miestach s nestabilnou elektrickou sieťou a zabezpečuje kvalitné pripojenie hráčov s online svetom.

UPS APC Back-UPS™ Pro Gaming je vybavená záložným napájaním z batérie, dodáva plynulý elektrický prúd, ktorý vyžaduje citlivá elektronika. Zariadenie pomáha chrániť pred nestabilitou napájania, čím tiež predlžuje životnosť herného vybavenia.

UPS APC Back-UPS™ Pro Gaming je tiež vybavená patentovaným reaktorovým kruhom, ktorý je viditeľný z každého uhla a poskytuje informácie o stave zostávajúcej energie batérie, o prepätiach, poklesoch a výpadkoch napájania, a rovnako tak upozorňuje na poruchy elektroinštalácie v budove.

Nepodceňujte riziko

Odborníci odporúčajú používať zdroj nepretržitého napájania (UPS) pri ochrane citlivých zariadení. UPS-ky dokážu ochrániť aj herné zariadenia a poskytujú im čas na uloženie hier a bezpečné vypnutie. Ako ukázal nedávny prieskum spoločnosti Schneider Electric v Českej republike, 75 % domácich hráčov malo problémy s hraním kvôli nestabilnej elektrickej sieti. Najčastejšími problémami boli výkyvy vo výkone herného zariadenia (52 %) a strata neuloženého postupu (45 %). Takmer pätina zaznamenala aj poškodenie hardvéru a 14 % stratilo herné súbory. Necelá štvrtina hráčov neuviedla žiadne problémy súvisiace so stabilitou siete. Napriek tomu iba každý tretí český hráč používa UPS. Ďalších 30 % o jeho kúpe ešte len uvažuje a rovnaký podiel o ňom vôbec neuvažuje. Približne desatina respondentov ani nevie, čo UPS je a ako funguje.

Funkcie APC Back-UPS™ Pro Gaming:

Kruhový indikátor: V situácii záložného napájania z batérie vidí hráč zostávajúcu energiu.
160-stupňový sklon: indikátor je naklonený pod uhlom 160 stupňov, takže informácie sú viditeľné takmer z každej strany.
Funkčné osvetlenie: Keď herná UPS zistí anomáliu v napájaní (prepätie, poklesy alebo poruchy) upozorní hráčov pulzujúcimi svetlami.
Šesť záložných batériových výstupov: Zariadenie je vybavené prepäťovou ochranou a počas výpadku prúdu okamžite napája zapojenú elektroniku, ako Xbox, PlayStation, počítač, televízor alebo router.
Štyri ďalšie prepäťové zásuvky: ochrana pred nebezpečnými prepätiami a "tvrdými vypnutiami", ktoré môžu trvalo poškodiť zariadenie.
Tri predné porty USB: Na dobíjanie zariadení, ako sú herné slúchadlá a mobilné telefóny.
Vlastný dizajn: K dispozícii sú dve farebné varianty - Arctic (BGM1500) a Midnight (BGM1500B), obe s 12 prispôsobiteľnými RGB LED svetlami, ktoré zodpovedajú hernej zostave používateľa.

Pri investícii do drahého hráčskeho vybavenia je ochrana pripojenia veľmi dôležitá. APC Back-UPS™ Pro Gaming UPS umožňuje profesionálnym aj rekreačným hráčom zabezpečiť rovnako ochranu, ako aj pripojenie v kľúčových momentoch hry.

Viac informácií o produktoch a ich dostupnosti nájdete na webovej stránke.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Slovensko hlasom menších krajín v európskom vesmírnom priemysle

PRservis.sk - 28. jún 2024

28.6.2024 - Priemyselná zložka Slovenskej vesmírnej kancelárie, pôsobiaca v rámci agentúry SARIO, organizovala v Bratislave druhý ročník Emerging Space European Industry Summit.

Iniciatívu vytvorila v spolupráci s hlavnou európskou asociáciou vesmírneho priemyslu ASD-Eurospace s cieľom hľadať výhodné príležitosti a efektívnejšie zapájať nové vesmírne ekonomiky a ich firmy do zabehnutých dodávateľských reťazcov silných hráčov. Ide o zásadnú iniciatívu, nakoľko vstup do multimiliardového vesmírneho biznisu je pre nové firmy v sektore mimoriadne náročný.

Na podujatí, za účasti Ministerstva hospodárstva SR, sa stretli predstavitelia štrnástich popredných firiem, ako Airbus, OHB SE alebo GMV a nových vesmírnych ekonomík krajín Európy: Slovenska, Slovinska, Česka, Írska, Bulharska, Poľska a Rakúska. Na samite vystúpili aj zástupcovia Európskej vesmírnej agentúry a Európskej komisie, zodpovední za budovanie nových priemyselných spoluprác.

"Emerging Space European Industry Summit nám pomáha budovať nové príležitosti pre slovenský priemysel, ako aj pozíciu relevantného medzinárodného partnera," predstavil motiváciu organizácie samitu generálny riaditeľ agentúry SARIO Robert Šimončič.

Účastníci predstavili svoje aktuálne priemyselné a výskumno-vývojové kapacity s cieľom načrtnúť perspektívne oblasti a projekty vytvárajúce priestor na nové partnerstvá. Časť programu samitu bola venovaná diskusným blokom zameraným na konkrétne výzvy spolupráce a ich riešenie.

"Ak chce Európa udržať krok s pokrokom dosiahnutým mimo kontinentu, je potrebné zahrnúť aj nové vesmírne ekosystémy. Prinášajú nové perspektívy a inovácie a zabezpečujú inkluzívnejší a rozmanitejší prístup k riešeniu výziev, ktoré sa týkajú všetkých európskych občanov," uviedol prezident ASD-Eurospace Jean-Marc Nasr.

Vďaka prvým dvom úspešným ročníkom sa podujatie Slovenskej vesmírnej kancelárie vyprofilovalo ako dôležitá platforma na prehĺbenie spolupráce medzi etablovanými a novými aktérmi európskeho vesmírneho priemyslu. Ďôležitosť platformy ocenila aj Európska vesmírna agentúra, ktorá už prejavila záujem o spoluorganizáciu budúceho ročníka.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na medzinárodnú Letnú školu 2024: Kvantové technológie

SAV.sk - 28. jún 2024
Slovenské národné centrum pre kvantové technológie – QUTE.sk pozýva na jedinečnú Letnú školu 2024: Kvantové technológie, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. až 23. augusta 2024 v Bratislave. Týždňová letná škola, určená najmä pre študentov bakalárskych a magisterských programov, bude zameraná na rôzne kvantové technológie od teoretických poznatkov, aplikácií v praxi až po názorné ukážky. Prečo sa zúčastniť Letná škola ...
Kategórie: Podporujeme

Spoločnosť Henkel Slovensko odovzdala na recykláciu viac ako 2 tony IT zariadení a znížila ich vplyv na životné prostredie

PRservis.sk - 28. jún 2024

28.6.2024 - V priebehu roka 2023 odovzdala spoločnosť Henkel Slovensko 1 617 IT a mobilných zariadení firme AfB, ktorej sa certifikovanými procesmi podarilo repasovať a znovu uviesť na trh až 98 percent z nich. Vďaka tomu sa znížila spotreba primárnej energie a vody a vyprodukovali sa nižšie emisie skleníkových plynov. Plnenie záväzku voči životnému prostrediu je jedným z bodov globálnej stratégie spoločnosti a k trvalej udržateľnosti motivuje aj svojich zamestnancov.

Ťažba a výroba surovín sa v súčasnosti spája so značným ekologickým a sociálnym vplyvom. Keďže neexistuje žiaden udržateľne vyrobený IT hardvér, najdlhšia možná životnosť zariadení vrátane ich repasovania je najefektívnejším riešením z hľadiska udržateľnosti. Spotrebu vody, surovín a primárnej energie pri výrobe nových zariadení, ktorá má negatívny vplyv na životné prostredie, si intenzívne uvedomuje aj spoločnosť Henkel Slovensko. Práve preto opotrebované a nefunkčné zariadenia v roku 2023 odovzdala firme AfB, ktorá po výmaze dát, testovaní hardvéru a obstaraní náhradných dielov opätovne uviedla na trh až 98 percent z nich. Spoločnosť Henkel Slovensko odovzdala na recykláciu 1 617 notebookov, stolných počítačov, tabletov, monitorov a mobilných telefónov s celkovou hmotnosťou 2,3 ton. Do ďalšieho obehu sa dostalo až 1 581 zariadení, pričom zvyšné technické vybavenie bolo profesionálne zrecyklované.

Výsledkom je ekologická, ale aj sociálna pomoc

AfB je najväčšia nezisková IT spoločnosť v Európe, ktorá špecializovanými procesmi predlžuje životný cyklus použitých IT a mobilných zariadení. Zamestnáva 660 zamestnancov, pričom takmer polovica z nich sú osoby so zdravotným znevýhodnením. V rámci jedinečného obchodného modelu, ktorý sa zakladá na inkluzívnom podnikaní, zabezpečuje osobám so zdravotným znevýhodnením rovnakú účasť na pracovnom živote ako majú všetci ostatní. Vďaka partnerstvu so spoločnosťou Henkel Slovensko tak odovzdanie opotrebovaných zariadení nemalo iba pozitívny ekologický, ale aj sociálny vplyv.

"Vytváranie inkluzívnych podmienok pre všetkých bez ohľadu na to, či majú zdravotné znevýhodnenie alebo odkiaľ pochádzajú, je základným pilierom firemnej kultúry v Henkel Slovensko. Je to len jeden z mnohých aspektov, v ktorých sme so spoločnosťou AfB našli prienik. Okrem ďalšieho využitia nášho technologického vybavenia sme zároveň mohli dať prácu trom zdravotne znevýhodneným zamestnancom spoločnosti AfB, čo je pre nás obrovské zadosťučinenie a signál, že sme podporili dobrú vec," uviedla Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarország. K inklúzii sa spoločnosť hlási dlhodobo a oslavuje ju aj Týždňom diverzity, ktorý vyzdvihuje jedinečnosť a rozmanitosť zamestnancov a vytvára pre každého z nich bezpečné pracovné prostredie.

Spoločnosť pokračuje v plnení udržateľných cieľov

Ochrana klímy vrátane znižovania emisií CO2, zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov či budovania udržateľného produktového portfólia sú jednými zo základných cieľov trvalej udržateľnosti, ktoré si stanovila spoločnosť Henkel. Významnou iniciatívou je aj podpora vzdelávania a angažovanosti zamestnancov v ochrane životného prostredia. Aj preto v uplynulom roku pripravila spoločnosť Henkel Slovensko pre svojich zamestnancov internú komunikačnú kampaň, ktorou ich motivovala k šetreniu energií a dosiahnutiu pozitívnych zmien v správaní. Do kampane sa zapojilo aj vedenie firmy, čo zvýšilo jej kredibilitu a prispelo významným úsporám energií. "Teší nás, že okrem vzdelávania v oblasti udržateľnosti a motivácie zamestnancov k zmene správania dosiahla kampaň aj potešujúce výsledky v šetrení zdrojov. Vypnutie každej druhej chladničky prinieslo oproti predošlému roku až štyridsaťpercentnú energetickú úsporu a efektívnejšie používanie umývačiek riadu ušetrilo približne 20 percent energií. Zamestnancom to zároveň vyslalo signál, ako sa aj vo svojich domácnostiach správať udržateľne," uzatvára Zuzana Kaňuchová. Kampaň pripravená v spolupráci s agentúrou Seesame zároveň získala 2. miesto v kategórii Interná komunikácia a Employer Branding prestížnej súťaže Prokop, ktorá oceňuje najlepšie komunikačné a PR kampane na Slovensku.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Rastislav Palgut

StaraLubovna.sk - 28. jún 2024
Kategórie: Samospráva

Neviete zohnať inštalatéra, vaše dieťa nechtiac poškodí susedovo auto a niekto sa vám pokúsi ukradnúť kočík? Všetkým katastrofám sa človek nevyhne, môže si však zabezpečiť svojho anjela strážneho!

PRservis.sk - 28. jún 2024

28.6.2024 - Na dom či byt si dlho šetríme, siahame po hypotékach či úveroch, no v konečnom dôsledku pristupujeme k vlastnému majetku častokrát nezodpovedne. Vysoké percento Slovákov nemá svoj vytúžený dom či byt poistený na skutočnú hodnotu svojej nehnuteľnosti. Živelné katastrofy pritom nie sú výnimkou už ani na našom území, intenzívnym búrkam či dažďom sa nevyhneme ani toto leto. Union poisťovňa, ktorá na slovenskom trhu pôsobí už viac než 30 rokov, radí, s čím všetkým môže človeku pomôcť kvalitné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, a to aj "mimo domu".

Vymkli ste sa? Potrebujete údržbára?

Ak máte so zúfalým hľadaním inštalatérov, zámočníkov či iných dobrých remeselníkov svoje skúsenosti, vedzte, že riešenie je možno bližšie než sa zdá! Ak si poistíte domácnosť, získavate aj asistenčné služby práve pre prípad zabuchnutých dverí či prasknutých potrubí.

Dobré poistenie vás chráni už počas výstavby

Ak by zo stavby vášho domu spadla tehla, ktorá by zranila okoloidúceho, pomoc anjela strážneho oceníte aj vy. Symbol Unionu rozprestiera ochranné krídla aj pri zodpovednosti za vlastníctvo nehnuteľnosti. Obdobná situácia môže nastať po zime, kedy roztápajúci sa sneh môže pri páde zo strechy spôsobiť úraz susedovi či komukoľvek, kto pôjde po chodníku v blízkosti vášho domu.

Zhodili ste v obchode drahý predmet alebo oškrelo vaše dieťa bicyklom susedovo auto?

Možno vás prekvapí, že k poisteniu nehnuteľnosti si viete pridať aj poistenie zodpovednosti členov domácnosti. Práve to kryje situácie "mimo domu". Ak vy, vaše deti či domáci miláčik poškodí majetok iných ľudí, ochráni vás – paradoxne – rozhodnutie dobre si poistiť ten vlastný.

Uzavriete si poistku a zistíte, že v inej poisťovni ste mohli získať za rovnakú cenu "niečo lepšie"? Opäť pomôže anjel strážny

Poistenie UniDom od Unionu kryje základné riziká ako poškodenie v prípade požiaru, výbuchu, úderu blesku či krupobitia, rovnako aj negatívne vplyvy prírodných katastrof ako povodne, zemetrasenia či víchrice, s ktorými máme skúsenosti už aj na Slovensku. Poistenie domácnosti ochráni všetok váš majetok, ktorý máte doma – od kníh či šatstva po bicykle či cennosti. Cieľom Unionu je poskytnúť klientom pocit bezpečia a ponúknuť im poistenie na mieru, či už ide o poistenie garáže, záhrady či nadštandardu ohľadom vlastníctva umeleckých predmetov či športovej výbavy. Dobrou správou je, že ak klientovi, ktorý po 01.05.2024 uzavrel poistnú zmluvu UniDom, vznikne škoda, ktorá nie je krytá podľa jeho zmluvy, ale prepláca ju iná poisťovňa na území Slovenska, Union takéto poistné plnenie vyplatí. Ide o novinku "Anjel", ktorá je najnovšie súčasťou všetkých poistiek UniDom s komplexným krytím, ktoré bezpečne strážia domovy tisícov spokojných klientov Unionu.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

ROCKový formát Metro ON Line spojil komunity z iných svetov

PRservis.sk - 28. jún 2024

28.6.2024 - To o čom sa diskutovalo v Poprade koncom minulého týždňa (20. - 21.6.2024) ovplyvní mnohých. Nie len na Slovensku, ale i v zahraničí. O zmene paradigmy spôsobu bývania a prístupu k budovaniu mestských štvrtí sa zhodli viacerí. O tom ako sa v najbližších rokoch bude meniť energetická, mobilná, či komunikačná infraštruktúra v budovách a mestách, padli jasné predstavy.

"Zásadná zmena ktorá pozitívne zasiahne planétu musí prísť skokovo, nie postupným vylepšovaním už vymysleného." Touto myšlienkou oslovil Arash Azami viac ako 550 účastníkov konferencie, ktorá podľa organizátorov má budúci rok ambíciu pokoriť čísla z roku 2019. Tej sa vtedy zúčastnilo viac ako 1300 účastníkov. Komunity ktoré prepojí, budú stále výraznejšie zastúpené aj zahraničnými účastníkmi.

Tak ako telekomunikačný operátor Slovanet – generálny partner konferencie bezpečne prepája ľudí, budovy, nemocnice, fabriky a celé korporácie, táto konferencia prepojí významných zástupcov rôznorodých oblastí priemyslu, ktoré si majú čo navzájom ponúknuť. "Špecializácia v samostatných technických workshopoch je aj naďalej veľmi potrebná, no práve interdisciplinárna rôznorodosť hlavného formátu je niečo, čo dáva účastníkom nové impulzy pre potenciálne skokové zmeny k lepšiemu.", dodáva organizátor Ján Michlík.

Preto často technologicky sofistikovaným inováciám, kde chýba v centre pozornosti človek, uniká hlavná myšlienka prínosu pre lepší život ľudí na tejto planéte. To sa často prejaví vysokými investíciami do digitalizácie a automatizácie, ktorá však mnohokrát neprinesie želané výsledky. O tom ako to robiť s citom a čo najefektívnejšie pre následné nasadenie umelej inteligencie, priblížil vo svojej prednáške inovátor roku 2023 v ČR Libor Bešenyi.

A práve na výskume jedného z rečníkov konferencie pakistanského pôvodu Farhada Nazira sa ukazuje, že Slovensko je ideálnou krajinou pre turizmus, ktorý vie byť zároveň digitálnou očistou pre dušu človeka. Paradoxne tí istí IT špecialisti sa v Poprade jednohlasne zhodli, že tento potenciál našej krajiny je potrebné naplno rozvíjať. A ako turizmus potrebuje správne využiť dáta a digitálne technológie na jeho maximálnu podporu (marketing, targeting, monitoring..), predstavil vo svojom vystúpení štátny tajomník pre cestovný ruch Marek Harbuľák.

Je potrebné si uvedomiť, že dnes je na planéte online takmer všetko. Slovensko môže v tomto digitálnom prostredí preraziť ako vzácna perla, po ktorej bude túžiť väčšina sveta. Treba sa však na to dobre pripraviť.", dodáva Ján Michlík.

Kompletný program technologickej konferencie Metro ROCK Line 2024, ďalšie dôležité informácie a fotky nájdete na odkaze www.metroonline.sk.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Poliaci vydali pamätnú mincu na počesť slovenskej národnostnej menšiny

SAV.sk - 28. jún 2024
Poľská národná banka vydala pred pár dňami pamätnú mincu, ktorá vzdáva hold príslušníkom slovenskej menšiny v Poľsku. Tá sa historicky sformovala na hornej Orave a na severnom Spiši, teda v regiónoch, ktoré sa v roku 1920 v dôsledku zmien štátnych hraníc stali súčasťou novovzniknutej Poľskej republiky. „Časť obyvateľov týchto regiónov si udržala slovenské povedomie do súčasnosti. Ďalšia časť príslušníkov tejto menšiny sa sformovala na prelome ...
Kategórie: Podporujeme

Súťaž pre začínajúcich výskumných pracovníkov EU TalentOn 2024

SAV.sk - 28. jún 2024
Záujemcovia z radov vedcov, študentov a doktorandov SAV sa môžu zapojiť do súťaže Európskej únie pre začínajúcich výskumných pracovníkov EU TalentOn 2024. Táto prestížna súťaž, určená mladým vedcom vo veku 21 až 35 rokov, podporuje inovatívne riešenia globálnych výziev v rôznych vedeckých oblastiach. Témy pre ročník 2024: ul li style="text-align: justify;" adaptácia na zmenu klímy /li li style="text-align: justify;" prevencia rakoviny a starostlivosť /li li style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách pre Vladimíra Benka z JÚĽŠ SAV, v. v. i.

SAV.sk - 28. jún 2024
Pri príležitosti životného jubilea si 11. júna 2024 prevzal Ing. Vladimír Benko, PhD., z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách z rúk podpredsedu SAV pre tretie oddelenie RNDr. Miroslava Morovicsa, CSc. „Najprv vás len krátko upozorním na takú formálnu kuriozitu, že Ing. Vladimír Benko, PhD., má inžiniersky titul z odboru technickej kybernetiky, predpokladám, že zameranie bolo matematické stroje, ...
Kategórie: Podporujeme

Lidl a WWF uzavreli strategické partnerstvo

PRservis.sk - 28. jún 2024

28.6.2024 - Lidl, jeden z najväčších maloobchodných reťazcov, a WWF, jedna z najvýznamnejších nezávislých ochranárskych organizácií na svete, oznámili začiatok nového päťročného medzinárodného a strategického partnerstva v 31 krajinách. Dlhodobá spolupráca s WWF sa zameria na pôsobenie v rámci hodnotového reťazca Lidla. Tým pomôže riešiť globálne ekologické výzvy súčasnosti, zabezpečí prístup väčšiemu počtu domácností k udržateľnejším možnostiam výberu a podporí obchodné modely, ktoré fungujú v súlade s prírodou a v rámci globálnych možností.

Toto dlhodobé partnerstvo je ďalším pilierom nášho záväzku podporovať udržateľnosť ako súčasť našej medzinárodnej stratégie CSR. Spoločným cieľom tohto partnerstva je umožniť zákazníkom robiť ešte udržateľnejšie rozhodnutia.

"Spájame sily"

Zita Szlavikovics, generálna riaditeľka Lidl Slovenská republika: "Ako jeden z najväčších maloobchodných predajcov potravín sme si vedomí svojej zodpovednosti a vplyvu. Zodpovednosť preberáme s cieľom podnikať v rámci možností našej planéty. Pre Lidl je trvalo udržateľné hospodárenie otázkou postoja a zároveň aj základom budúcej životaschopnosti nášho obchodného modelu. S podporou a odbornými znalosťami WWF posunieme náš záväzok k udržateľnosti na ďalšiu úroveň. Aktuálne výzvy, ako je zmena klímy a úbytok biodiverzity, môžeme prekonať len spoločnými silami. Preto veríme v silné partnerstvá, ktorých cieľom je spolupracovať na poskytovaní udržateľnejších možností.

Kirsten Schuijt, generálna riaditeľka WWF International, dodáva: "Spôsob, akým vyrábame a spotrebúvame potraviny a energiu, je jednou z hlavných príčin úbytku biodiverzity a zmeny klímy. Potrebujeme odvážne a okamžité opatrenia na zmenu našich potravinových a energetických systémov, v rámci ktorej potravinársky a maloobchodný sektor zohráva veľkú úlohu. Je to nevyhnutné, aby sme zastavili a zvrátili najväčšiu krízu, ktorej dnes ľudstvo čelí. Lidl ako jeden z najväčších maloobchodníkov má obrovský medzinárodný vplyv na presadzovanie udržateľných zmien v potravinárskom a maloobchodnom sektore. Organizácia WWF je hrdá na to, že môže Lidl sprevádzať na tejto ceste, na ktorej budeme spoločnosť podporovať a súčasne podnecovať.”

Spolu sme silnejší v 31 krajinách

Lidl a WWF už spolupracovali v rámci existujúcich partnerstiev, napríklad vo Švajčiarsku a Rakúsku. Nové partnerstvo rozširuje rozsah tejto spolupráce na celom svete s cieľom posilniť udržateľnosť na medzinárodnej úrovni. Lidl si stanovil cieľ, že v budúcnosti svojim zákazníkom na celom svete ešte viac zjednoduší udržateľné nakupovanie. Diskont bude spolupracovať s WWF, aby poskytoval udržateľnejšie možnosti výberu a aktívne tak formoval zodpovednú transformáciu. Partnerstvo s WWF podporí tento cieľ prostredníctvom zamerania sa na nasledujúce kľúčové oblasti:

Zachovanie a podpora biodiverzity
Zodpovedné hospodárenie s vodnými zdrojmi
Ochrana klímy prostredníctvom vedecky podložených klimatických cieľov (science-based climate targets)
Budovanie a rozširovanie dodávateľských reťazcov bez odlesňovania a konverzie
Zodpovedné získavanie kritických surovín, ako je palmový olej, sója, kakao, čaj, káva, drevo a papierové produkty
Zodpovedné získavanie rýb a morských plodov a ochrana kritických rybolovných oblastí a zdrojov
Zapojenie sa do propagácie uvedomelého a udržateľného stravovania a spotreby
Zníženie množstva potravinového odpadu

Okrem angažovanosti Lidla v rámci vlastného hodnotového reťazca bude diskont podporovať rôzne projekty WWF na ochranu životného prostredia v regiónoch, z ktorých získava suroviny.

Bližšie informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete aj na stránkach www.lidl.sk, www.spolocenskazodpovednost.sk a na sociálnych sieťach.

Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko
Instagram: https://instagram.com/lidlsk/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ
LinkedIn: https://sk.linkedin.com/company/lidl-slovenska-republika

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

SEIF.FINANCE: Všetky krypto služby na jednom mieste

PRservis.sk - 28. jún 2024

28.6.2024 - Kryptomeny a blockchain technológie prinášajú nové možnosti investícií a správy financií, avšak často narážame na problémy spojené s fragmentáciou rôznych služieb. Typickým problémom je nutnosť využívať rôzne platformy pre rôzne úkony, čo môže byť obzvlášť náročné pre staršiu generáciu, ktorá sa snaží prispôsobiť moderným technológiám. SEIF.FINANCE sa stavia do pozície riešenia tohto problému tým, že ponúka všetky krypto služby pod jednou strechou.

Zámena FIAT Mien do Kryptomeny priamo na Web3 Peňaženku
Jednou z najväčších prekážok pre nových používateľov kryptomien je zložitosť konverzie fiat mien (ako EUR alebo USD) na kryptomeny. SEIF.FINANCE tento proces výrazne zjednodušuje tým, že umožňuje priamu zámenu fiat mien na kryptomeny a ich okamžitý prenos na Web3 peňaženku. To znamená, že užívatelia môžu rýchlo a bezpečne získať svoje prvé kryptomeny bez potreby využívať externé platformy alebo burzy.
NFT Marketplace s Unikátnymi Digitálnymi Tokenmi
NFT (non-fungible tokens) zažívajú boom a stávajú sa populárnym spôsobom investovania a zhromažďovania digitálnych aktív. SEIF.FINANCE ponúka svoj vlastný NFT marketplace, kde používatelia môžu kupovať, predávať a obchodovať s unikátnymi digitálnymi tokenmi. Tento marketplace je navrhnutý tak, aby bol užívateľsky prívetivý a bezpečný, čo umožňuje ľuďom všetkých vekových kategórií jednoducho sa zapojiť do sveta NFT.
Multichainová Decentralizovaná Zmenáreň (DEX)
Jednou z hlavných výhod decentralizovaných zmenární (DEX) je ich bezpečnosť a transparentnosť. SEIF.FINANCE ponúka multichainovú DEX, ktorá podporuje obchodovanie s rôznymi kryptomenami naprieč rôznymi blockchainmi. Toto umožňuje užívateľom vykonávať transakcie rýchlo a efektívne bez potreby centralizovaných sprostredkovateľov, čím sa zvyšuje bezpečnosť a znižujú poplatky.
Obchodovanie Derivátov s Finančnou Pákou
Pre pokročilejších investorov ponúka SEIF.FINANCE možnosť obchodovania derivátov s finančnou pákou. Táto služba umožňuje investorom zvyšovať svoje potenciálne zisky (ale aj riziká) využitím leverage efektu. Platforma poskytuje prístup k širokej škále derivátových produktov, čo umožňuje flexibilné a strategické investovanie podľa potrieb a preferencií jednotlivých užívateľov.

Dokonalá Platforma pre Mladú aj Staršiu Generáciu

SEIF.FINANCE je navrhnutá tak, aby bola ideálnym riešením pre každého, kto sa chce zapojiť do sveta kryptomien. Bez ohľadu na vek alebo úroveň skúseností, táto platforma ponúka komplexné a užívateľsky prívetivé služby, ktoré zjednodušujú budovanie a správu virtuálnych aktív. Vďaka integrácii všetkých potrebných krypto služieb pod jednu strechu SEIF.FINANCE eliminuje potrebu používania viacerých stránok a aplikácií, čo výrazne zvyšuje efektivitu a komfort pri správe kryptomien.

SEIF.FINANCE prináša revolúciu do sveta kryptomien tým, že poskytuje všetky potrebné nástroje a služby na jednom mieste. Či už ste nováčik alebo skúsený investor, táto platforma vám umožní ľahko a efektívne spravovať svoje kryptomeny a digitálne aktíva.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Modrého anjela za najlepší hraný film 30. ročníka MFF Art Film získala emotívna sudánska dráma Zbohom, Júlia

PRservis.sk - 28. jún 2024

28.6.2024 - Tridsiate narodeniny Medzinárodného filmového festivalu Art Film vyvrcholili vyhlásením víťazných snímok a odovzdaním šiestich prestížnych cien Modrý anjel. K tradičným dvom súťažiam – Medzinárodná súťaž hraných filmov a Medzinárodná súťaž krátkych filmov – organizátori tento rok pridali novú tretiu súťažnú sekciu s názvom Medzinárodná súťaž filmov zo strednej a východnej Európy.

Pri tejto príležitosti boli zriadené tri medzinárodné odborné poroty pozostávajúce z filmových profesionálov a teoretikov, ktorých čestnou a náročnou úlohou bolo spomedzi uvedených filmov vybrať tie víťazné, filmy s výnimočným umeleckým či remeselným spracovaním a najvýznačnejším a ďalekosiahlym posolstvom. Porotkyne a porotcovia taktiež ocenili najlepšie herecké výkony a réžiu.

V Medzinárodnej súťaži hraných filmov o víťaznom titule rozhodovala ukrajinská vizuálna umelkyňa a filmárka Anna Kryvenko, kurdsko-švajčiarsky režisér a scenárista Mano Khalil a slovenský režisér Marek Kuboš. Modrého anjela za najlepší hraný film udelili sudánskej dráme Zbohom, Júlia o priateľstve dvoch žien s rozdielnym náboženským vyznaním. Víťazstvo debutu režiséra Mohameda Kordofaniho porota odôvodnila takto: "Film Zbohom, Júlia skrz rodinnú tragédiu poukazuje na dôležité súčasné dianie, ponára sa do historických nánosov a politických konfliktov. Vyjadruje humanistické posolstvo, pričom sa sústreďuje na tému odpustenia – nevyhnutnú súčasť ľudskej existencie – a vzdáva hold tolerancii, spolunažívaniu a vzájomnému rešpektu.” Producenti filmu Amjad Abu Alala a Mohammed Alomda spolu s cenou Modrý anjel získali aj finančnú cenu vo výške 2 000 EUR.

Modrým anjelom za najlepšiu réžiu porota ocenila režiséra Magnusa von Horna a jeho skľučujúcu drámu Dievča s ihlou inšpirovanú desivými udalosťami z Dánska z obdobia krátko po prvej svetovej vojne. "Režisér sa predstavil s temnou znepokojujúcou drámou fungujúcou na všetkých úrovniach, či už vďaka výbornej kamere, ktorá čiernobielo zachytáva hrozivé obrazy, dramaturgiou príbehu, ktorý je plný prevratov a prekvapení, ale i hereckými výkonmi, ktoré vytvorili atmosféru skutočného kriminálneho príbehu.”

Práve herecký výkon dánskej herečky Trine Dyrholm účinkujúcej vo filme Dievča s ihlou uchvátil trojčlennú porotu natoľko, že jej udelila Modrého anjela za najlepší ženský herecký výkon. "Herečka nás svojím majstrovským výkonom presvedčila o jej premene z majiteľky obchodu s cukríkmi a nevinnej samaritánky, ktorá tajne pomáha ženám v núdzi s adopciou, na bezcitnú vrahyňu.”

Modrého anjela za najlepší mužský herecký výkon získal dánsky herec Sebastian Bull vďaka úlohe vo väzenskej dráme Dozorkyňa od režiséra Gustava Möllera. "Sebastian Bull sa presvedčivo ujal roly násilníckeho väzňa. Hoci hral vedľajšiu úlohu, v publiku dokázal vyvolať silné emócie a znázornil agresivitu a násilnosť, ale aj detskú nevinnosť, bezbrannosť a krehkosť.”

Porota udelila aj tri zvláštne uznania. Prvé si vyslúžil herec Clément Faveau za svoju rolu v komediálnej dráme Panebože!. Uznanie patrí aj ženskej hereckej dvojici víťazného filmu Zbohom, Júlia - Eiman Yousif a Siran Riak, ktoré svojim umením zdôraznili dôležitosť dobrých medziľudských vzťahov. Na japonskej snímke Rei debutujúceho režiséra Toshihika Tanaku porota ocenila "jemný filmový jazyk, ktorý dokázal vyjadriť najhlbšie city ľudskej duše.”

Odbornú porotu novej Medzinárodnej súťaže filmov zo strednej a východnej Európy na festivale Art Film tvorila tento rok trojica odborníčok z prostredia filmovej teórie a teatrológie, a to Birgit Beumers z Nemecka, Anna Ladinig z Rakúska a Sylvia Huszár z Maďarska. Modrého anjela za najlepší film z krajín strednej a východnej Európy porotkyne udelili celovečernému debutu poľského režiséra Klaudiusza Chrostowského s názvom Ultima Thule, ktorý "primeraným tempom majstrovsky rozpráva príbeh o tom, ako prekonať stratu.” Porota dodáva, že: "Prostredníctvom interakcie s drsnou krajinou a priateľstiev, ktoré sú viac než len ľudské, sa film stáva výnimočným príspevkom do súťaže.” Zvláštne uznanie porota udelila animovanej snímke Pelikan Blue, ktorú nakrútil režisér László Csáki.

Producentky Beata Rzeźniczek, Klaudia Śmieja-Rostworowska a producenti Klaudiusz Chrostowski a Jakub Gierszał víťazného filmu v novovytvorenej Medzinárodnej súťaže filmov zo strednej a východnej Európy si spolu s cenou Modrý anjel odniesli aj 1 500 EUR od spoločnosti CANON SLOVAKIA, ktorá je partnerom finančnej ceny.

Profesionálnu porotu Medzinárodnej súťaže krátkych filmov tvorili slovenská divadelná a televízna herečka a producentka Lucia Hurajová, český filmár Martin Kuba a poľský kultúrny promotér a festivalový organizátor Krzysztof Sienkiewicz. Modrý anjel za najlepší krátky film bol udelený snímke Incident režiséra Billa Morrisona, ktorá je rekonštrukciou policajnej streľby v Chicagu z roku 2018. "Film šikovne využíva moderné monitorovacie technológie na rekonštrukciu tragédie zo všetkých ľudských perspektív. Fragmenty incidentu nezákonnej streľby polície skladajú širší obraz spoločnosti, strachu a predsudkov, ktoré sú hnacím motorom opätovného výskytu takýchto tragédií,” dôvodí porota svoje rozhodnutie o udelení ceny. Tvorcovi víťazného filmu bola okrem Modrého anjela venovaná aj finančná cena 500 EUR.

Porota takisto zmienila tri krátke snímky, ktorým udelila zvláštne uznanie, a to snímke Pomaranč z Jaffy, pretože film "odhaľuje hranice medzi nami a to, ako nám drobné ľudské gestá môžu napomáhať tieto hranice prekročiť,” snímke Namôjdušu, pretože ide o "zaujímavo vystavanú záhadu, ktorá obklopuje vzťah dvoch vyvrheľov modernej spoločnosti,” a napokon si uznanie získala snímka Teraz alebo nikdy! za "nápaditý príbeh o prebúdzajúcej sa vášni mníšky. Hravo zobrazuje krásu a rozmanitosť vnútorných svetov pod naším uniformným oblečením.”

Návštevníci Art Filmu mali počas celého festivalu možnosť hlasovať o Diváckej cene JOJ Cinema za dlhometrážny film. Najvyšší počet diváckych hlasov a ocenenie napokon získala snímka Bez vzduchu od Kataliny Moldovai.

Jubilejný 30. ročník MFF Art Film sa uskutoční vďaka podpore:

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.;

Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., LGM, s.r.o., FORLIVE;

Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond
Festival je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita;

Generálny reklamný partner: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.;

Hlavní partneri: Národná lotériová spoločnosť TIPOS, Východoslovenská energetika, EUK-Force, SPP, CODES Brand House;

Automotive partner: PORSCHE; Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;

Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia;

Reklamní partneri: stavebná spoločnosť Adifex, AVA-stav, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Best Press, U. S. Steel Košice, Betpres, Transpetrol, SLOVAKIA TRAVEL, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, CORE LABS, pramenitá voda Lucka;

Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, DELTA OnLine, ARICOMA, BigON;

Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Krušovice BOHÉM, BARZZUZ, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Kaviareň Slávia; Oficiálne víno: Kubbo Select a Ostrožovič;

Mediálni partneri: JOJ PLAY, JOJ 24, Film Europe, Rádio KOŠICE, aktuality.sk, Forbes, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, See & Go, BigMedia, Košice City Guide, Film.sk, Visit Košice, diva.sk, zenskyweb.sk, MOJAkultúra;

Partneri: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Nadácia CEF, Slovnaft, AUPARK Košice, Carmeuse Slovakia, JOJ Cinema, cestovná kancelária Hydrotour, Taper, YumEarth, KAIFER advokátska kancelária, Deva, WITKOWITZ SLOVAKIA, Letisko Košice, ECO Technologies, CPK Slovakia, Casa Trade – Casablanca cafe, DC MEDICAL, KPK Reklama, Kvitok, HAIR Factory Košice, Kvety Garomi, Air Taxi, Tesco Store SK;, Local Nomad Tours, Red Fox Golf Club, TATRATEA, Slovenský filmový ústav;

Partneri finančných cien: CANON, Filmarina;

Gastronomickí partneri: Ohnisko –Fire Dining & Brew Bar, Pub u kohúta, El Nacional, Maiko Sushi, Café de Paris, Tabačka Kulturfabrik, BISTRO Blanc, Andiamo GROUP, BENZE, Red Velvet Cake Bar, Tahiti, Kaviareň Veritas

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Vyšiel podcastový špeciál s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom

SAV.sk - 28. jún 2024
V piatok 14. júna, krátko po poludní, privítal na pódiu festivalu vedy My sme SAV 2024 moderátor Vedeckého podcastu SAV Peter Boháč predsedu akadémie prof. Pavla Šajgalíka. V špeciálnom naživo nahrávanom podcaste najmä bilancovali desať rokov Pavla Šajgalíka na pozícii predsedu akadémie a nahliadli aj do jej budúcnosti. Ide o poslednú epizódu Vedeckého podcastu SAV pred letnou pauzou.  Hneď v úvode predseda SAV zdôraznil nevyhnutnosť popularizovať vedu, potrebu vyjsť z laboratórií a priblížiť sa ľuďom, ...
Kategórie: Podporujeme

Spoznali sme víťazov súťaže Víno SAV 2024

SAV.sk - 27. jún 2024
Vo štvrtok 27. júna 2024 sa v priestoroch Kongresového centra SAV Smolenický zámok uskutočnil ôsmy ročník súťaže Víno SAV. Podujatie už tradične spája enológov a akademikov, ktorí hodnotia vína producentov zo Slovenska. V tomto roku vyhodnotili 96 vzoriek od 26 výrobcov. Šampiónom súťaže sa stalo Veltlínske zelené ročník 2015 z produkcie vinárstva Karpatská Perla, s.r.o. zo Šenkvíc. V úvode podujatia sa prítomným hodnotiteľkám a hodnotiteľom prihovoril vedúci ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky