Podporujeme-RSS

Physical Review B oslavuje päťdesiatiny výberom svojich najvýznamnejších článkov

SAV.sk - 24. marec 2020
Prvý je od Petra Markoša z Bratislavy Americký časopis Physical Review patrí medzi najrenomovanejšie fyzikálne časopisy sveta. Je tiež nepochybne najväčším fórom fyzikov. Začal vychádzať v roku 1893 a kontinuálne pokračuje v publikovaní najdôležitejších vedeckých výsledkov v tejto disciplíne doposiaľ. Keďže sa svetová fyzika prudko rozrástla, v roku 1970 sa rozhodla Americká fyzikálna spoločnosť, ktorá časopis vydáva, rozdeliť ho do viacerých sekcií, ktoré vychádzajú ako ...
Kategórie: Podporujeme

Zemetrasenie v Záhrebe pocítili aj na Slovensku

SAV.sk - 24. marec 2020
V nedeľu 22. marca o 6:24 hod. SEČ zasiahlo územie Chorvátska zemetrasenie, ktoré spôsobilo škody na viacerých budovách a pamiatkach. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo zhruba 7 km severovýchodne od Záhrebu. Magnitúdo zemetrasenia, stanovené v Európskom seizmologickom centre CSEM-EMSC na základe údajov zo seizmických staníc (vrátane slovenských), má hodnotu Mw=5,4. Po tomto zemetrasení nasledoval podobne silný otras o 7:01 SEČ, ktorého magnitúdo bolo 5,0. Okrem spomenutých zaznamenali v tejto oblasti počas nasledujúcich ...
Kategórie: Podporujeme

Kooperativa: Prispôsobili sme sa aktuálnemu stavu

PRservis.sk - 24. marec 2020

24.3.2020 - Chod spoločnosti a likvidácie škodových udalostí fungujú nepretržite.
Klienti vo zvýšenej miere využívajú online komunikáciu a digitálne služby.

V poisťovni KOOPERATIVA zodpovedne pristupujeme k dynamicky vyvíjajúcej sa situácii na Slovensku ale aj na celom svete v súvislosti s šíriacim sa vírusom COVID-19. Naše procesy a postupy prispôsobujeme s ohľadom na zaistenie bezpečnosti našich zamestnancov, klientov a obchodných partnerov, avšak s vedomím, že je potrebné zabezpečiť plynulý chod spoločnosti a udržať úroveň a rozsah služieb, na ktoré sa naši klienti spoliehajú. Bezpečnostné opatrenia denne prehodnocujeme a aktualizujeme.

Otváracie hodiny našich obchodných miest, ale aj prepážok likvidácie sme upravili. Naši zamestnanci sú pre klientov k dispozícii na pobočkách po celom Slovensku od pondelka do piatku od 8.00 do 12:00. Návštevníci môžu do priestorov pobočiek vstupovať len po jednom a s ochranným rúškom, alebo inou alternatívou ochrany úst a nosa. Odporúčame všetkým využiť možnosť telefonickej alebo online komunikácie s našou poisťovňou nasledovne:

Poistnú udalosť je možné nahlásiť telefonicky na čísle 0850 111 577, zo zahraničia +421 2 5729 9983 alebo online na našej webovej stránke koop.sk
Zistiť aktuálny stav škody je tiež možný online na našom webe s možnosťou priamo vložiť požadované doklady
Informácie o poistných zmluvách klienti nájdu v klientskom portáli eKooperativa
Informácie o možnostiach poistenia nájdu na webovej stránke koop.sk
Všetky otázky a požiadavky smerujúce na Call centrum poisťovne riešime prostredníctvom online formulárov, ktoré sú dostupné na webovej stránke koop.sk

Záujem o digitálne služby poisťovne každodenne narastá, zároveň sme zaznamenali zvýšený počet registrácií do klientskeho portálu eKooperativa, ktorý je dostupný na webe poisťovne. Vďaka portálu eKooperativa majú klienti prehľad o svojich poistných zmluvách, platbách a zároveň slúži pri nahlasovaní a riešení poistnej udalosti  "Nosným projektom modernizácie našej poisťovne je digitalizácia, ktorá sa dotýka všetkých procesov od obchodu po likvidáciu škodových udalostí. Vďaka novým riešenia, ktoré sme zaviedli v digitalizácii procesov a zvyšovaní efektivity našej práce dokážeme nepretržite poskytovať každodennú starostlivosť o každého klienta, ktorého máme v portfóliu," uviedol Ing. Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.

V rámci preventívnych opatrení ochrany zdravia pred šírením vírusu COVID-19 zabezpečuje poisťovňa KOOPERATIVA nákup a distribúciu ochranných rúšok pre všetkých svojich zamestnancov. Do priestorov centrály v Bratislave ako aj priestorov regionálnych agentúr majú povolený vstup len zamestnanci poisťovne, resp. zamestnanci Vienna Insurance Group.

Zároveň sme aktuálnemu stavu prispôsobili aj proces likvidácie pričom hlavným cieľom je zabezpečiť našu dostupnosť služieb pre klientov a ako i samotný proces likvidácie. Obhliadky realizujeme v špeciálnom hygienickom režime s ochrannými pomôckami bez fyzického kontaktu počas obhliadky a bez dotýkania sa obhliadaných predmetov. V prípade, že klient sám poskytne dostačujúcu dokumentáciu ku škodovej udalosti elektronicky, je pre účely likvidácie použitá bez osobnej obhliadky technikom.

V prípade, ak bol držiteľ motorového vozidla objednaný na STK a EK v čase po 12. 3. 2020, a teda ju z objektívnych príčin nemohol absolvovať a zároveň spôsobí dopravnú nehodu, škodovú udalosť so škodou na zdraví alebo majetku posudzujeme individuálne. Pri výpočte skutočnej škody, pri stanovovaní reprodukčnej obstarávacej hodnoty vozidla platnosť technickej a emisnej kontroly  (v prípade pôvodného vypršania platnosti od 12.3.2020) predlžujeme o interval pre daný typ motorového vozidla. Pri prípadnom možnom regresnom nároku bude poisťovňa na danú skutočnosť taktiež prihliadať, pričom takéto prípady bude s ohľadom na vyššie uvedené posudzovať individuálne.

"Rád by som poďakoval všetkým zamestnancom, ako aj všetkým spolupracovníkom v partnerských spoločnostiach, za ich aktívny prístup pri riešení tejto novej situácie. Zároveň chcem vyjadriť vďaku našim klientom za trpezlivosť v prípade, ak došlo k zníženiu komfortu v službách, ktoré vznikli pri obmedzeniach vyplývajúcich z aktuálneho stavu. Som však presvedčený, že aktuálna neštandardná situácia v súvislosti s COVID-19 nepotrvá dlho a všetkým na Slovensku želám pevné zdravie a bojovného ducha k prekonaniu tohto náročného obdobia," na záver dodal Ing. Vladimír Bakeš.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Rast superodpočtu na výskum a vývoj za rok 2018 zaostával za rastom jeho sadzby

PRservis.sk - 24. marec 2020

24.3.2020 - V minulom roku mohli  právnické aj fyzické osoby v daňových priznaniach za rok 2018 prvýkrát využiť daňovú úľavu vo forme superodpočtu v 100-percentnej výške. Dostali tak možnosť odpočítať si zo svojho výsledného daňového základu ešte raz všetky náklady, ktoré v zmysle pravidiel čerpania superodpočtu vynaložili v roku 2018 na výskum a vývoj za účelom podpory svojej konkurencieschopnosti. Rovnako si mohli odpočítať v plnej výške aj ich medziročný nárast v porovnaní s dvoma  bezprostredne predchádzajúcimi zdaňovacími obdobiami. Ako subjekty, ktoré na Slovensku pôsobia, superodpočet za rok 2018 reálne využili?

Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, spol. s r. o., (ďalej CRIF SK), možnosť uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj využilo 264 subjektov. Spoločne čerpali viac ako 120,2 mil. eur, čím pri 21 % sadzbe na dani z príjmov ušetrili viac ako 25 mil. eur.

"Superodpočet za rok 2018 dosiahol takmer dvojnásobok hodnoty, uplatnenej v daňových priznaniach za celé doterajšie obdobie existencie tohto daňového nástroja pri sadzbe 25 percent. V porovnaní s rokom 2017 úroveň superodpočtu v roku 2018 stúpla až na trojnásobok. Vzrástol aj počet subjektov – v roku 2018 bol o stovku vyšší než v roku 2017," hodnotí Jana Šnircová, finančná analytička CRIF SK.

Aj za rok 2018 platí, že o štátnu podporu súkromných investícií do výskumu a vývoja formou superodpočtu sa najviac uchádzali priemyselné podniky a subjekty IT sektora. Na prvom mieste stále zostáva priemyselná výroba, hoci jej podiel na počte aj objeme medziročne mierne poklesol. IT spoločnosti si, naopak, medziročne polepšili v oboch týchto parametroch. Necelá tretina subjektov, ktoré v roku 2018 čerpali superodpočet, naďalej pochádza z Bratislavského kraja, ale vážne mu konkuruje Žilinský kraj s takmer 20-percentným podielom na počte  záujemcov o superodpočet. Podiel subjektov vo vlastníctve tuzemských osôb v roku 2018 presiahol 70 %, uplatnili si však iba necelých 27 % čerpaného superodpočtu.

"Subjekty vlastnené zahraničným kapitálom majú tendenciu uplatňovať si väčšie objemy superodpočtu. V kategórii superodpočtov nad 1 mil. eur je tuzemský súkromný kapitál zastúpený len necelou štvrtinou z počtu subjektov a len 13 % z celkového objemu týchto miliónových superodpočtov," konštatuje J. Šnircová.

V zozname uplatnených superodpočtov sa nachádza 130 nováčikov. "Potešiteľné je, že polovica z nich patrí do kategórie podnikov s obratom do 2 mil. eur a necelá tretina zamestnáva do 10 zamestnancov. Prekvapivo sa zvýšilo aj zastúpenie fyzických osôb – podnikateľov, ktorých je v zozname za rok 2018 až  14, z toho 12 nováčikov," hovorí J. Šnircová.

Podľa výsledkov analýz spoločnosti CRIF SK je nesporné, že počet záujemcov o superodpočet a najmä objem uplatnených nákladov na výskum a vývoj touto formou daňovej úľavy rastie. Jana Šnircová ale upozorňuje: "Legislatívna úprava sadzby superodpočtu z 25 % v predchádzajúcich obdobiach na 100 % v roku 2018 dávala predpoklad na zvýšenie objemu čerpaného superodpočtu minimálne rovnakým tempom. Od atraktívnejšej sadzby sa dokonca očakávalo, že bude viac motivovať nové subjekty s novými projektmi. Realita však bola iná: oproti roku 2017 objem superodpočtu v roku 2018 vzrástol iba trojnásobne."

"Dôvodom menej razantného tempa rastu objemu superodpočtu mohla byť aj skutočnosť, že vynaložené náklady na výskum a vývoj u niektorých subjektov nebolo z čoho odpočítať. Jednou z nevyhnutných podmienok uplatnenia si superodpočtu je totiž kladný daňový základ po odpočítaní prípadnej daňovej straty z predchádzajúcich rokov. Ak ho záujemca o superodpočet nedosiahne, nárok mu síce zostáva, ale čerpanie si musí posunúť  na najbližšie nasledujúce zdaňovacie obdobie,  v ktorom túto podmienku splní.   Dosiaľ bola táto možnosť časovo ohraničená na maximálne 4 roky, od roku 2020 sa predlžuje na 5 rokov, " vysvetľuje J. Šnircová.

Zároveň prognózuje možný budúci vývoj: "Ekonomické výsledky podnikov na Slovensku už za rok 2018 prezrádzali pokles ziskov naprieč takmer všetkými odvetviami hospodárstva. Vzhľadom na viaceré opatrenia končiacej vlády, ktoré majú negatívny dopad na podnikateľské prostredie, a aktuálne problémy, spôsobené koronavírusom, je možné, že ani  pripravené zvyšovanie sadzby superodpočtu na 150 či 200 % v nasledujúcich rokoch nebude znamenať zvýšenie objemu jeho reálneho čerpania."

Vývoj základných parametrov superodpočtu v rokoch 2015 – 2018

parameter
2015
2016
2017
spolu
2015 - 2017

2018 *

Počet subjektov
83
112
163
358
264

Celkový objem superodpočtu (€)
9 217 010,78
16 484 764,10
40 118 666,20
65 820 441,08
120 287 336,94

Predpokladaná úspora na dani z príjmov (€)
1 937 600,00
3 626 648,10
8 424 919,90
13 989 168,00
25 260 340,76

Priemerná výška superodpočtu (€)
111 048,32
147 185,39
246 126,79
-
455 633,85

Minimálny superodpočet (€)
691,16
35,00
18,84
-
0,06

Maximálny superodpočet (€)
1 272 959,41
2 687 063,11
18 472 254,59
-
44 992 411,66

Superodpočet viac ako 100 000 eur - počet
20
28
50
98
113

Superodpočet viac ako 100 000 eur - podiel z celkového počtu (%)
24,10
25,00
30,67
27,37
42,80

Superodpočet menej ako 1 000 eur - počet
2
9
9
20
8

Zdroj: https://www.financnasprava.sk, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

* V roku 2018 platila nová sadzba superodpočtu vo výške 100 %.

O spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.:

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Obom registrom CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier. Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau je prevádzkovateľom významného informačného portálu Cribis Univerzálny register obsahujúceho komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku, vrátane informácií o ich platobnej disciplíne.

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau bola založená v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF, ktorá je štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového rozhodovania na svete.

Profil skupiny CRIF:

CRIF je globálna spoločnosť špecializujúca sa na oblasť rozvoja a riadenia úverového reportingu, obchodných informácií a systémov pre podporu rozhodovania. Bola založená v roku 1988 v talianskej Bologni. Dnes pôsobí na štyroch kontinentoch, a to v Európe, Amerike, Afrike a v Ázii, kde poskytuje svoje služby viac ako 2 400 bankovým a finančným inštitúciám. CRIF je vedúcou spoločnosťou v kontinentálnej Európe v oblasti úverových bankových služieb a je jedným z najväčších poskytovateľov medzinárodných integrovaných služieb pre riadenie obchodných a podnikateľských rizík či efektívne riadenie úverov a pre marketingové rozhodnutia. Patrí tiež k najväčším spoločnostiam, ktoré celosvetovo ponúka systémy pre podporu úverového rozhodovania.

Ďalšie informácie www.crif.sk, www.crif.com

Informačný sevis

Kategórie: Podporujeme

DKV upozorňuje na nový mýtny systém v Bulharsku

PRservis.sk - 24. marec 2020

24.3.2020 - DKV Euro Service ponúka jednoduchú registráciu a objednávku palubných jednotiek.

Bulharsko zaviedlo od marca nový satelitný mýtny systém na výber mýta na diaľniciach a štátnych cestách. Mýtna povinnosť sa vzťahuje na všetky vozidlá. Spoplatnené úseky majú celkovú dĺžku 3 115 km, z čoho 803 km tvoria diaľnice a 2 312 km cesty prvej triedy.

Vozidlá do 3,5 tony potrebujú elektronické známky. Mýto pre vozidlá nad 3,5 tony je po novom možné uhradiť dvoma spôsobmi. V prvom prípade prebieha úhrada poplatku pre stanovenú trasu vopred (Route Pass). Alternatívou je uzatvorenie zmluvy a využívanie palubnej jednotky, ktorá zaznamenáva prejazd spoplatnenými úsekmi. Vyúčtovanie následne prebieha podľa počtu najazdených kilometrov. Sadzba za kilometer sa odvíja od celkovej hmotnosti nákladného vozidla či súpravy, počtu náprav, emisnej triedy, kategórie vozidla (nákladné vozidlo alebo autobus) a kategórie pozemnej komunikácie (cesta alebo diaľnica).

"Route Pass je vhodný pre dopravcov, ktorí do Bulharska cestujú iba príležitostne. Pre častejšie jazdy odporúčame palubnú jednotku. Kľúčovou výhodou následnej úhrady mýtnych poplatkov je zlepšenie likvidity. Zákazníci DKV navyše dostávajú vždy koncom mesiaca súhrnnú faktúru s mýtnymi poplatkami z takmer 30 krajín. Pre dopravcov to predstavuje podstatnú časovú úsporu a zníženie administratívy," vysvetľuje Lukáš Ondráček, riaditeľ slovenskej a českej pobočky DKV Euro Service.

DKV uľahčuje používanie bulharského mýtneho systému obom skupinám. Prostredníctvom registračného portálu na stránke spoločnosti sa môžu zákazníci DKV rýchlo a pohodlne zaregistrovať a objednať si palubnú jednotku alebo Route Pass na vyúčtovanie bulharského mýta. V blízkej dobe bude cez registračný portál DKV taktiež možné objednávať elektronické známky pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony.

DKV Euro Service zastrešuje služby pre dopravcov z celej Európe

DKV Euro Service je jednou z vedúcich servisných spoločností v oblastiach logistiky a cestnej prepravy, ktorá už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 100 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.

DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY SERVICES Group. Skupina je zastúpená v 42 krajinách, zamestnáva okolo 1 000 pracovníkov po celej Európe a v roku 2018 dosiahla obrat 8,6 miliardy eur. Aktuálne je v obehu viac než 3,7 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 200 000 zákazníkov. V rovnakom roku bola karta DKV vyhlásená po pätnásty raz za sebou za "Najlepšiu značku" v kategórii palivových a servisných kariet. Viac informácií nájdete na https://www.dkv-euroservice.com/cz/.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Slovenský Tom Jones ožil vo výnimočnej knihe. Posledný bohém

PRservis.sk - 24. marec 2020

24.3.2020 - Slovenský Tom Jones, ako Duchoňa často prezývali, by v apríli oslávil okrúhlych 70 rokov, no zomrel veľmi mladý. Pri príležitosti tohto výročia vyšla nádherná kniha Posledný bohém. Výnimočná ako sám Karol Duchoň. Komplet, v ktorom nájdete knihu, platňu, špeciálnu edíciu známok, rukavice. A to všetko v limitovanom počte len 400 kusov!

O Karolovi rozprávajú v knihe jeho blízki, priatelia z detstva, prvá manželka Elena a ich spoločná dcéra Dada, druhá manželka Alena, kolegovia z brandže – hudobníci, speváci a speváčky Eva Máziková, Meky Žbirka, Marcela Laiferová, Pavol Hammel, Dušan Grúň, Zoro Laurinc a mnoho ďalších.

Luxusná kniha POSLEDNÝ BOHÉM z vydavateľstva Ikar približuje jeho príbeh. Od detstva, cez dospievanie, jeho lásky – k autám i ženám. Sprevádzame ho na koncertných pódiách a sledujeme jeho pád.

Autormi tejto výnimočnej knihy sú štyria ľudia. Text zostavili dve skúsené novinárky Silvia Lispuchová a Alena Horváthová-Čisáriková. Príbeh dopĺňajú originálne, jedinečné a mimoriadne pôsobivé ilustrácie renomovaného výtvarníka Jozefa Danglára Gertliho. Nechýbajú ani fotografie z rodinného archívu Karola Duchoňa a výborných slovenských autorov. No a celkový dizajn dotvoril skúsený grafický dizajnér Juraj Šramko.

Platňa a 14 lahôdok

Súčasťou kompletu je platňa, na ktorej nájdete 14 Duchoňových pesničiek. Sú melodické, neopakovateľné, nostalgické. Ako možno viete, skladali mu ich tí najznámejší, ako bol Milan Lasica, Tomáš Janovic, Pavol Hammel, Boris Filan, Kamil Peteraj, Ali Brezovský...

KOMPLET OBSAHUJE:

exkluzívnu, ručne číslovanú knihu (313 x 310 mm, 216 strán) v kazete,
očíslovanú LP platňu s najväčšími hitmi Karola Duchoňa,
limitovaná edícia očíslovanej zberateľskej poštovej známky s portrétom Karola Duchoňa,
voucher so zľavou 50 % pre 2 osoby na hudobnú galashow "Posledný bohém – Karol Duchoň 70”, ktorá sa uskutoční 26. apríla 2020 v Bratislave (voucher platí do 31. marca, nepremeškajte to),
rukavice

Knihu Posledný bohém si možno objednať iba na
www.LuxusnaKniznica.sk

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Novinka Lov na baziliška

PRservis.sk - 24. marec 2020

24.3.2020 - V ťažkej chvíli vám niekto musí podať pomocnú ruku, pretože inak urobíte hlúposť.

Svet young adult je bohatší o ďalší úlovok. Tento mesiac doň pribudla novinka Lov na baziliška, ktorá poteší všetkých čitateľov a čitateľky so záľubou v záhadných príbehoch.

Stredoškoláčka Ksiu príde o svoju najlepšiu priateľku Myšku. Ktosi ju a ďalších spolužiakov otrávil a Myške sa to stalo osudným. Aby toho nebolo málo, Ksiu zisťuje, že Myška pred ňou všeličo tajila. Dôverovať odrazu nemôže ani svojmu chlapcovi a každý sa stáva podozrivým. Preto sa rozhodne konať a zistiť pravdu, pred ktorou ostatní zatvárajú oči. Muselo dôjsť k takému nešťastiu? Môže sa to zopakovať?  Lov na baziliška sa začína.

Aj keď sa bude zdať záhada vyriešená, stále nemusí byť všetko vyhraté. Otázkou nie je len kto, ale aj prečo. Spoločne s Ksiu nahliadneme do stredoškolského prostredia so všetkým, čo k tomu patrí. Dozvieme sa o falošných priateľoch, ktorí zrádzajú a zavádzajú, ale aj o tých, ktorým by sme nedôverovali a predsa by nám v núdzi podržali chrbát. Rozmotáme na prvý pohľad komplikované klbko vzťahov a pochopíme, prečo sa oplatí ozvať, keď sa blíži niečo zlé.

Kniha Lov na baziliška sa dotýka nie veľmi populárnej témy a tou sú drogy na školách. Mnohí sa tvária, že sa to nedeje alebo to nie je nič, z čoho by sa mal robiť rozruch. Príbeh Lov na baziliška je aj o tom, ako ľahko sa môžu veci vymknúť kontrole, a o koľko ťažšie je naprávať škody.

Tento zamotaný príbeh hravo prekoná vaše očakávania. Strhne vás hneď od prvých strán a dokážete ho prečítať doslova na jedno posedenie. Možno sa aj vy nájdete v odvážnej Ksiu, ktorá prekonala vlastný strach a vzoprela sa ostatným.

Prečítajte si ukážku:

Na výsluch použili zborovňu. Bola priechodná, takže žiakov vpúšťali jednými a vypúšťali druhými dvermi, ktoré viedli na susednú chodbu. Tí, ktorí vyšli, nemohli nič povedať tým, ktorí čakali pri dverách. Ksiu bola zvedavá a zároveň nervózna. Kto bol ten muž? Kto bola jeho dcéra? Väčšinu rodičov svojich spolužiakov poznala, ale tohto pána videla prvý raz. Nakoniec zavolali aj Ksiušu.

V zborovni sedela celá komisia – unavený muž v nie veľmi čistej uniforme so svetlomodrými výložkami (zrejme vyšetrovateľ), riaditeľka a niekoľko učiteľov.

Ako na skúške, pomyslela si Ksiuša.

Vyšetrovateľ si zapísal jej meno s priezviskom a so zrakom upretým na papiere sa jej spýtal: "Poznali ste Dianu Myškinovú?"

Ksiuša najprv nechápala, o kom hovorí. Až potom si uvedomila, že má na mysli Myšku. Ju nemohli zabiť! Všetkých, len nie ju! Nikdy sa jej nič nestalo, veď je to predsa Myška...

"Odpovedz!" zvreskla riaditeľka.

"Áno, my... Sme priateľky..."

"Nespomínala niekedy, že chce spáchať samovraždu?" Vyšetrovateľ kládol otázky a zároveň si robil poznámky.

Zdalo sa, že dopredu vie, aká bude odpoveď a pýta sa iba preto, lebo musí.

"Nie," chladným hlasom povedala Ksiu.

Nie, pomyslela si. Všetci, len nie Myška.

"Nevšimla si si, že by sa v poslednom čase správala zvláštne?"

"Nie."

Nemohol to byť Myškin otec! Hoci... nikdy som ho nevidela, lebo je stále v kancelárii... Myška spomínala, že sa hádajú...

"Nevieš, kto by jej chcel ublížiť?" vyšetrovateľ neustále zapisoval.

"Nikto!" Ksiuša pochopila, že musí čo najskôr zistiť pravdu. "Stalo sa jej niečo?"

Vyšetrovateľ sa na ňu pozrel.

"Dnes ráno zomrela po neúspešnom oživovaní. Prudká otrava. Toxikologické výsledky potvrdili prítomnosť jedu."

Ksiuša sa hodnú chvíľu pozerala na detektíva a on na ňu. Hnedé výrazné oči, prenikavý pohľad, premýšľala Ksiu. Ale celý je akýsi vráskavý. Ako šarpej.

Vyšetrovateľ sa vrátil k dokumentom. Ksiuša neschopná uvažovania sa prizerala, ako na papier pribúdajú riadky – presne také isté krivé ako on.

"Vedela by si k tomu niečo povedať?" spýtal sa.

"K čomu?"

"K otrave."

"Nie."

"Ak si na niečo spomenieš alebo niečo zistíš, oznám to učiteľom."

Ksiuša pochopila, že tú frázu povedal automaticky, pričom nad ňou vôbec nepremýšľal. A rovnako na tom pravdepodobne bolo aj všetko ostatné. Podpísala papier (Prehlasujem, že všetko uvedené je pravda) a odišla. Pokúsila sa vyjsť dvermi, ktorými prišla, ale niekto ju chytil a nasmeroval k východu.

Za dverami všetci plakali. Teda, všetky dievčatá. Chlapci po sebe zamračene poškuľovali a nevedeli, ako sa majú správať. Nebola vhodná chvíľa na žartíky a zdalo sa, že normálne spolu komunikovať nevedia. Ksiu sa oprela o stenu a premýšľala. Prečo neplačem? Veď som jej najlepšia kamarátka. Mala by som plakať viac než ostatní. Nevyronila však ani slzu.

BUX.sk – Knihy, ktorými žijete
Mária Bílková

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Prechod na letný čas sa dotkne štyroch vlakov

PRservis.sk - 24. marec 2020

24.3.2020 -
Posledný marcový víkend sa mení stredoeurópsky čas na tzv. letný
Štyri vlaky prídu do cieľa o hodinu "neskôr", avšak podľa cestovného poriadku

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) dáva do pozornosti, že v noci zo soboty 28. marca na nedeľu 29. marca 2020 sa mení stredoeurópsky čas (SEČ) na letný čas (LČ). Hodinky sa tak o druhej hodine ráno posunú na tretiu hodinu.

Táto zmena ovplyvní na území Slovenska štyri vlaky, ktoré prídu do cieľovej stanice o hodinu "neskôr", hoci v skutočnosti pôjdu podľa platného cestovného poriadku. Pôjde o tieto spoje:

R 614 Zemplín* (Humenné 21:54 - Košice 23:45 - Bratislava hl. st. 5:49) -> príde do stanice Bratislava hl. st. zmeškaný do 60 minút,
R 615 Zemplín* (Bratislava hl. st. 22:53 - Košice 5:01 - Humenné 6:33) –> príde do stanice Humenné zmeškaný do 60 minút,

R 800 Poľana* (Prešov 21:12 - Košice 22:03 - Bratislava-Nové Mesto 6:02) -> príde do stanice Bratislava-Nové Mesto zmeškaný do 60 minút,
R 801 Poľana* (Bratislava-Nové Mesto 22:34 - Košice 7:03 - Prešov 7:42) -> príde do stanice Prešov zmeškaný do 60 minút.

* Od 17. 3. 2020 kvôli zamedzeniu šírenia koronavírusu nie sú v týchto rýchlikoch vedené autovozne a počty radených lôžkových vozňov sú obmedzené.

Všetky informácie ZSSK pravidelne zverejňuje a aktualizuje na www.zssk.sk/slusnevlakom/koronavirus.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

McDonald’s poskytol pomoc záchranárskym zložkám na celom Slovensku. Zamestnanci McDonald’s obsluhujú v rúškach

PRservis.sk - 24. marec 2020

24.3.2020 - Od soboty poskytuje spoločnosť McDonald’s celodennú stravu pre policajných príslušníkov a vojakov, ktorí nepretržite robia kontroly na 4 hraničných priechodoch s Rakúskom a Maďarskom. Kávu alebo nápoj zdarma majú pritom v McDonald´s všetky záchranárske zložky na celom Slovensku. Spoločnosť McDonald’s na Slovensku má už niekoľko týždňov v praxi zabehnuté rozšírené a sprísnené hygienické opatrenia pre zaistenie čo najväčšej bezpečnosti  a zdravia svojich zamestnancov a zákazníkov.

Celodenná strava pre pohraničníkov

Od soboty 20. marca zabezpečuje spoločnosť McDonald´s celodennú stravu pre 25 príslušníkov pohraničnej kontroly. Ide o 4 hraničné priechody s Rakúskom a Maďarskom (oba hraničné priechody Bratislava – Kitsse, Bratislava – Berg, Bratislava – Jarovce). Nakoľko si McDonald’s  uvedomuje náročnosť práce, ktorou nepretržite pomáhajú verejnosti všetky slovenské policajné zbory, mestská polícia, hasiči a záchranné zložky, ponúka aj im kávu alebo nápoj na výdajových okienkach McDrive zadarmo. V aktuálnej situácii za sprísnených opatrení ide o 22 prevádzok po celom Slovensku, kde McDonald‘s obsluhuje prostredníctvom McDrive. "Policajný zbor chce aj touto formou poďakovať spoločnosti McDonald’s Slovakia za pomoc najmä vo forme 25 balíčkov raňajok, obedov a večerí, ktoré poskytujú nasledujúcich desať dní policajtom na hraničných priechodoch v Bratislave," poďakovanie vyjadril policajný prezident SR Milan Lučanský.

Hygiena a bezpečnosť na prvom mieste

Medzi bežné ochranné pomôcky pribudli vo všetkých reštauráciách McDonald´s ďalšie, bez ktorých sa v súčasnosti za sprísnených opatrení nezaobíde ako príprava jedál, tak aj jeho výdaj. Všetci zamestnanci sú preto vybavení ochrannými rúškami a rukavicami.

Spoločnosti McDonald´s sa podarilo zabezpečiť ochranné pomôcky aj vďaka franšízantom a kolegom, ktorí si rúška ušili aj sami. "Veľmi si vážime a ďakujeme aj naším franšízovým partnerom a zamestnancom za ich pracovné nasadenie i vynaliezavosť v tejto zložitej dobe," dodáva Tomasz Rogacz, generálny riaditeľ McDonald’s ČR/SR.

Spoločnosť McDonald´s už od začiatku šírenia vírusu COVID-19 sprísnila vo svojich reštauráciách celý rad hygienických opatrení: častejšia hygiena a dezinfekcia rúk, častejšia dezinfekcia dotýkaných povrchov, zvýšená frekvencia sanitácie a čistenia celej prevádzky spolu s minimalizáciou kontaktu pri výdaji jedla cez výdajové okienko McDrive. Pri práci s potravinami platí striktná hygiena rúk a používanie rukavíc.

"Zabezpečenie zdravého a bezpečného pracovného prostredia pre našich zamestnancov je pre nás kľúčová samozrejmosť. Preto sme radi, že aj napriek zložitej situácii na trhu s ochrannými pomôckami sa nám ich podarilo spoločne zabezpečiť dostatočné množstvo pre všetkých kolegov v reštauráciách s výdajným okienkom," povedala Lucia Poláčeková, PR Supervisor McDonald´s pre SR.

Doručenie jedla až ku dverám zadarmo

McDonald’s na Slovensku plne rešpektuje uznesenie vlády SR a od minulej nedele majú všetky reštaurácie uzatvorený interiérový priestor pre zákazníkov.  Z celkového počtu 34 reštaurácií na Slovensku, momentálne ponúka svoje služby 22 prevádzok pre McDrive od 6.00 do 20.00 hod.

V Bratislave zároveň pribudli k štyrom pilotne spusteným reštauráciám aj dve nové prevádzky s možnosťou McDelivery, odkiaľ je doručenie ku dverám zákazníkov zadarmo. Šesť reštaurácií v hlavnom meste doručuje jedlo cez McDelivery v čase od 10.30 do 19.45 hod. Dovoz jedla je z reštaurácií na Prievozskej, Budatínskej, Račianskej ulici, z Auparku, Avionu a z námestia SNP. Novinkou je aj možnosť prevzatia jedla bez vstupu do prevádzky v reštauráciách na Námestí SNP a v Košiciach na Plavárni.

Informácie o reštauráciách so službou McDrive nájdu zákazníci v mobilnej aplikácii alebo na webovej stránke McDonald’s a doručovaciu službu McDelivery aj na stránke alebo v aplikácii doručovacieho partnera WOLT.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Gruzínsko je otvorené nadviazaniu spolupráce so SAV

SAV.sk - 23. marec 2020
Začiatkom mesiaca, 9. marca navštívila SAV šesťčlenná delegácia Shota Rustaveliho národnej vedeckej nadácie (SRNSFG) zložená z prof. Dr. Zviada Gabisoniu, generálneho riaditeľa SRNSFG, prof. Jabu Samushiu, zástupcu generálneho riaditeľa SRNSFG, pána Levana Tlashadzeho z kancelárie medzinárodných vzťahov a fundraisingu, dvoch zástupcov z oddelenia vedy a jedného zástupcu z kancelárie vedeckej komunikácie. Hostí prijal Dr. Dušan Gálik, podpredseda SAV pre zahraničné styky, pričom na stretnutí ...
Kategórie: Podporujeme

Zásoby pitného režimu do karanténnych centier a na hranice

PRservis.sk - 23. marec 2020

23.3.2020 - Vzhľadom na šírenie koronavírusu sa situácia na Slovensku každým dňom mení. Zažívame krušné časy. Jednotlivci, firmy a neziskové organizácie sa spájajú, aby pomohli tým, ktorí to potrebujú. Kvalitný pitný režim je jedným z protiepidemických opatrení pri koronavíruse a preto spoločnosť BUDIŠ a. s. neotáľala a podáva pomocnú ruku tiež. Poskytne zadarmo dvojtýždňovú zásobu pitného režimu občanom do karanténnych centier a hrdinom dnešných dní – policajtom na kontrolných hraničných priechodoch.

"V týchto ťažkých časoch sme sa rozhodli pomôcť príznačne – zásobou pramenitých vôd a minerálok pre jednotlivé pracoviská karanténnych centier a policajtom na hraničných priechodoch. V prvej fáze sme v  koordinácii s krízovým štábom zabezpečili závoz viac ako 13 500 fliaš 1,5 l pramenitej vody Zlatá studňa," hovorí Andrej Hronský, generálny riaditeľ spoločnosti BUDIŠ a. s.

"Súčasťou nadštandardných hygienických a protiepidemických opatrení je aj stravovanie a pravidelný pitný režim. Príjem minerálov je najmä v stresovom období mimoriadne dôležitý. Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým odhodlaným pracovníkom ako aj podporiť všetkých občanov umiestnených v krízových centrách," upresňuje Andrej Hronský.

Zlatá studňa pre krízové centrá a hraničné priechody

V súvislosti so šírením sa nového koronavírusu otvorilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky viaceré karanténne strediská. Tie sú určené občanom vracajúcim sa zo zahraničia, ktorí nemajú vytvorené podmienky na strávenie 14-dňovej karantény bez ohrozenia zdravia svojej rodiny či blízkych. Aktuálne sa využívajú zariadenia MV SR v Gabčíkove, Liptovskom Jáne a Piešťanoch. Prísne sledované sú tiež hraničné priechody s Českou republikou, Maďarskom, Rakúskom či Ukrajinou, tie budú zásobené pitným režimom tiež. Premiér Slovenskej republiky Peter Pellegrini uviedol, že očakávaný veľký nápor novoprijatých Slovákov bude sprevádzať aj využívanie ďalších ubytovacích zariadení.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Zásoby pitného režimu do karanténnych centier a na hranice (fotografie)

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

5 tipov pre lepšiu imunitu

PRservis.sk - 23. marec 2020

23.3.2020 - Silná a zdravá imunita patrí k tomu najdôležitejšiemu, čo máte. Preto vám prinášame päť jednoduchých tipov, ktoré pomôžu posilniť váš organizmus a imunitu.

Myslite na spánok

Nedostatok spánku je tichým problémom 21. storočia, ktorý má ale ďalekosiahle dôsledky. Nekvalitný a krátky spánok zvyšuje produkciu hormónu kortizol, ktorého dlhodobo zvýšená hladina potláča zdravú imunitu. Preto, ak chcete, aby vaše telo fungovalo na 100 %, mali by ste si dať záležať na kvalitnom spánku.

Väčšina dospelých potrebuje okolo 7 hodín spánku denne, tínedžeri trochu viac a malé deti najviac. Pri spánku však nejde len o jeho dĺžku, ale aj o kvalitu. Veľa ľudí strávi v posteli predpísaných 7 hodín, ale spia len zlomok z nich, neustále sa prehadzujú a nikdy si poriadne neoddýchnu. Pre kvalitný nočný spánok odporúčame vyhýbať sa káve a iným kofeínovým nápojom neskoro poobede. Dobrý zvyk je tiež minimálne pol hodinu pred spaním prestať používať mobilný telefón.

Doprajte si citrusy

Kvalitná strava je základom zdravého životného štýlu a tým pádom aj funkčného imunitného systému. Do vášho jedálnička by ste určite mali zaradiť citrusové plody. Sú totiž výborným zdrojom vitamínu C, ktorý podporuje imunitu a tvorbu bielych krviniek. Medzi populárne citrusy patria pomaranče, mandarínky, grapefruity či citróny.

Nestresujte toľko

So stresom je to veľmi podobné ako so spánkom. Dnes nájdete len veľmi málo ľudí, ktorí by neboli pod nejakou formou stresu. A rovnako ako nedostatok spánku, aj stres zvyšuje produkciu kortizolu, ktorý oslabuje imunitný systém.

Bojovať so stresom sa dá rôznymi spôsobmi a každému bude vyhovovať iný. Niektorí radi meditujú, iní majú radi šport a ďalší sa zase najlepšie odreagujú pri kreatívnom hobby. Zistite, čo najviac pomáha vám a začnite sa tomu venovať. Vaše telo aj myseľ sa vám odvďačia.

Neohŕňajte nos nad rybami

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča jesť ryby aspoň dvakrát týždenne. Sú výborným zdrojom omega-3 mastných kyselín, ktoré pomáhajú znižovať zápaly v tele. "Omega-3 majú na imunitu pozitívny vplyv, pretože sú súčasťou mnohých dôležitých metabolických procesov v tele. A preto vedia pozitívne ovplyvniť aj náš imunitný systém," vysvetľuje výživová špecialistka Janka Trebulová. Výskum tiež ukazuje, že zvyšujú efektívnosť B-lymfocytov, ktoré sú taktiež zodpovedné za imunitu.

Tieto dôležité živiny dokážete telu dodať aj s pomocou výživových doplnkov. Výživový doplnok OmegaMarine Forte+ od spoločnosti NaturaMed Pharmaceuticals je vyrábaný z kvalitného oleja z nórskych lososov, vďaka čomu je bohatý na omega-3 mastné kyseliny a vitamín D. Tie okrem posilňovania imunity napomáhajú aj zdraviu ciev, srdca a mozgu.

Dajte si déčko

Vitamín D prispieva k udržiavaniu zdravých a pevných kostí, zubov, napomáha regulácii inzulínu a v neposlednom rade i posilňovaniu imunity. Najlepším zdrojom vitamínu D je prirodzené slnečné svetlo, ale vo vysokej miere ho nájdete zastúpený aj v rybom mäse. Taktiež môžete pre udržanie pevnej imunity siahnuť po rôznych syroch, vajíčkach alebo hovädzej pečeni, keďže všetky tieto jedlá sú tiež dobrými zdrojmi vitamínu D.

Mesačné balenie OmegaMarine Forte+  teraz môžete vyskúšať zadarmo, len za cenu poštovného a balného. Viac informácií o produkte aj aktuálnej akcii získate na bezplatnej linke:
0800 444 204   alebo na webovej stránke www.omegamarineforte.sk.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Ústredná knižnica SAV služby naďalej poskytuje

SAV.sk - 23. marec 2020
"http://www.uk.sav.sk/uk_pre_SAV/" Ústredná knižnica SAV aktuálne neposkytuje analógové knižničné služby „kamennej“ knižnice. Zamestnanci SAV však môžu naďalej využívať (a to aj mimo svojich pracovísk, teda mimo IP adries SAV) elektronické  knižnično-informačné služby. Ide o nasledovné služby: ul li style="text-align: justify;" online licencované/platené elektronické informačné zdroje (vedecké databázy) "http://www.uk.sav.sk/uk_pre_SAV/eiz/" http://www.uk.sav.sk/uk_pre_SAV/eiz/ sú po úroveň plného textu ...
Kategórie: Podporujeme

Holding ECO – INVESTMENT a.s. vyčlenil na pomoc v boji s pandémiou 3 milióny EUR

PRservis.sk - 23. marec 2020

23.3.2020 - Priemyselno – investičný holding ECO – INVESTMENT a.s., ktorý podniká v oblasti spracovania papiera a celulózy a tiež v potravinárstve, vyčlenil na pomoc v boji s pandémiou koronavírusu 3 milióny EUR.

Už v priebehu minulého týždňa odišlo do slovenských nemocníc a domovov sociálnych služieb 10 kamiónov naložených papierovou hygienou. Viac ako 500 paliet, teda 80 tisíc spotrebiteľských balení servítok či papierových obrúskov a viac ako 300 tisíc kotúčikov toaletného papiera rozviezli zo závodu SHP Group v Harmanci do nemocníc a domovov sociálnych služieb v Ružomberku, v Banskej Bystrici, v Brezne a ďalších mestách. Dodávky papierovej hygieny budú pokračovať aj v tomto týždni. Spoločnosť zároveň zo závodu MONDI SCP v Ružomberku rozváža krajským nemocniciam kancelársky papier.

V portfóliu holdingu je aj spoločnosť TAURIS Group a.s., ktorá z výroby v Rimavskej Sobote začala s rozvozom balených mäsových výrobkov pre organizácie so starostlivosťou o sociálne slabších a zdravotne odkázaných občanov. TAURIS spolupracuje s organizáciou Úsmev ako dar, Občianskou Alternatívnou Iniciatívou SR a s krízovými štábmi záchrannej služby, ktoré zásobujeme predovšetkým jedlom.

"Napriek pandémii robíme všetko pre to, aby naše závody dokázali zabezpečiť všetky potreby a nároky zákazníkov. Každý v tejto ťažkej dobe pomáha ako vie. Myslíme na tých, ktorí potrebujú pomoc a tiež na tých, ktorí sú doslova v prvej línii v boji s vírusom. Dodávky s výrobkami odosielame v niekoľkých fázach do slovenských nemocníc a domovov sociálnych služieb. Snáď naša pomoc aspoň čiastočne odľahčí inštitúcie a zariadenia, ktoré majú v týchto dňoch plné ruky práce," povedal prezident a predseda predstavenstva ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.

Spoločnosť ECO – INVESTMENT a.s. zároveň dlhodobo podporuje Občianske združenie Ružomberčan, ktoré má v súčasnosti takmer desať tisíc členov. "Väčšina členov nášho združenia sú seniori nad 60 rokov, teda najviac ohrozená skupina obyvateľov. Vážime si pomoc v podobe papierovej hygieny, ktorú pravidelne dostávame. V týchto dňoch tiež očakávame dodávku ochranných rúšok, ktoré budeme rozdávať našim členom a tiež organizáciám, ktoré sa starajú o seniorov a sociálne slabších," povedala členka správnej rady OZ Ružomberčan Jana Štreitová.

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Tesco pomôže najzraniteľnejším zákazníkom, zavádza prednostné nákupné hodiny pre seniorov

PRservis.sk - 23. marec 2020

23.3.2020 - ,,Zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov, kolegov a dodávateľov sú pre nás na prvom mieste. Špeciálnu pozornosť venujeme seniorom, pretože patria k najviac ohrozeným a práve teraz potrebujú starostlivosť navyše. Aby sme ich čo najviac ochránili, zavádzame pre seniorov prednostné nákupné hodiny, a to každý pracovný deň od 9. do 10. hodiny," uviedla Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesco na Slovensku.

"Špeciálne vyhradený čas pre seniorov na nákupy v predajniach je veľmi dobrým krokom. Naši najzraniteľnejší obyvatelia majú často spomalené zrakové a priestorové vnímanie, sú pomalší v pohybe, majú zníženú schopnosť prijať informácie a schopnosť uskladniť si tieto informácie. Nemajú toľko informácií zo sociálnych sietí či webu. Prosíme o trpezlivosť a toleranciu, raz budeme aj my v dôchodkovom veku," apeluje Mária Kovaľová, prezidentka Asociácie odborných pracovníkov v sociálnych službách.

Tesco chce zabezpečiť, aby sa potraviny bezpečne dostali k čo najväčšiemu množstvu zákazníkov. Vyvíja preto maximálne úsilie pre zvládnutie situácie a o pomoc prosí aj všetkých zákazníkov: Umožnime rizikovej skupine nakúpiť vo vybraných časoch počas týždňa a spoločne tak pomôžeme minimalizovať akékoľvek riziko. Nové opatrenie na pomoc seniorom bude platiť pre všetkých približne 150 prevádzok Tesco, a to od budúceho týždňa.

Reťazec Tesco apeluje na zákazníkov, aby rešpektovali vyhradené nákupné hodiny pre seniorov. Kontrolu ich dodržiavania momentálne nevieme zabezpečiť. Naši kolegovia sú v plnom nasadení, aby zabezpečili potraviny pre nás všetkých, a za ich obetavú prácu sme im nesmierne vďační.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Nové vedenie Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS)

PRservis.sk - 23. marec 2020

23.3.2020 - Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) si na svojom poslednom zasadnutí Valného zhromaždenia zvolila za prezidentku Zuzanu Rumiz. Generálna manažérka personálnej spoločnosti ManpowerGroup Slovensko na poste nahradila doterajšieho prezidenta APAS, Jána Trgalu. Viceprezidentmi sa stali: Róbert Čvapek, ktorý v Asociácii zastupuje spoločnosť Index Nosluš, s.r.o. a Peter Uličný za spoločnosť PROPLUSCO spol. s r.o.

Nová prezidentka sa plánuje aktívne podieľať na napĺňaní cieľov APAS, a prispieť tak k zvyšovaniu kvality a transparentnosti pracovného trhu na Slovensku.

O APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska vznikla, ako prvé záujmové združenie, už v roku 2002.

Sledovaním nových legislatívnych návrhov a zmien so zameraním na pracovný trh, sa v úzkej súčinnosti s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny aktívne podieľa na napĺňaní záujmov a práv subjektov, pôsobiacich v tejto oblasti.

V legislatíve i v aplikačnej praxi rovnako intenzívne komunikuje s príslušnými orgánmi štátnej správy a ďalšími organizáciami (napr. UPSVAR, RUZ, OZ KOVO, CIETT, EUROCIETT a pod.).

Aktuálne APAS združuje 17 spoločností, ktoré za minulý rok zamestnali vyše desaťtisíc pracovníkov.

Viac informácií APAS nájdete na: www.1apas.sk.

O Zuzane Rumiz

Zuzana Rumiz pracuje na pozícii Generálnej manažérky personálnej spoločnosti ManpowerGroup Slovensko od roku 2016. Je absolventkou FM UK a SDA Bocconi v Miláne. Svoje profesijné skúsenosti naberala v rôznych poradenských a výrobných spoločnostiach. V odbore ľudských zdrojov už pôsobí viac ako 15 rokov.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Stránky