RSS čítačka

Billa - Veľká noc 2013

Letakove-akcie.sk - 13. marec 2013
Prohlédněte si nový leták Billa - Veľká noc 2013. Platnost letáku 11. 3. - 2. 4. 2013.
Kategórie: Podporujeme

senzačné ceny Tesco

Letakove-akcie.sk - 13. marec 2013
Prohlédněte si nový leták senzačné ceny Tesco. Platnost letáku 13. 3. - 26. 3. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Tesco - velikonočné dekorácie

Letakove-akcie.sk - 13. marec 2013
Prohlédněte si nový leták Tesco - velikonočné dekorácie. Platnost letáku 13. 3. - 26. 3. 2013.
Kategórie: Podporujeme

akciový leták Tesco hypermarket

Letakove-akcie.sk - 13. marec 2013
Prohlédněte si nový leták akciový leták Tesco hypermarket. Platnost letáku 13. 3. - 26. 3. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Prof. J. Leikert dekanom Fakulty masmédií PEVŠ

PRservis.sk - 12. marec 2013

BRATISLAVA 12. marca – Novým dekanom Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy sa stal prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D. Vo funkcii nahradil spoluzakladateľa FM PEVŠ a doterajšieho dekana, doc. PhDr. Samuela Brečku, PhD.

Významná osobnosť slovenskej žurnalistiky a literatúry má bohaté skúsenosti zo sveta médií – pôsobil v redakciách Slovenského rozhlasu, Smeny a Pravdy, bol šéfredaktorom Gama magazínu. Verejnosť ho pozná ako hovorcu prezidenta SR R. Schustera a riaditeľa jeho tlačového odboru. Dve funkčné obdobia bol predsedom Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, momentálne vedie Klub spisovateľov literatúry faktu. Na akademickej pôde sa realizoval pôsobením na Fakulte kulturológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je autorom 27 kníh odbornej literatúry a literatúry faktu. Je aktívny tiež na poli poézie – vyšlo mu 6 básnických zbierok, 2 výbery a 14 kníh poézie v zahraničí.

„Pôsobenie na Fakulte masmédií PEVŠ je pre mňa zaujímavou výzvou a možnosťou prispieť k „skultúrneniu“ médií a ich budúcich tvorcov. Uprednostňujem individuálny prístup k študentom i pedagógom, lebo každý je jedinečná osobnosť, s jedinečnými vlastnosťami a schopnosťami, s jedinečným talentom a dávkou reativity“, vyjadril sa prof. Leikert.

Nový dekan plánuje aktívne vstúpiť aj do pedagogického procesu, aby bližšie spoznal študentov. Plánuje tiež podporovať a rozvíjať umeleckú tvorbu.

„Sme veľmi radi, že prof. Leikert prijal našu ponuku. Keďže Fakulta masmédií má skutočne rozsiahle zameranie študijných programov a snaží sa skĺbiť kreatívne smery (dizajn médií) s exaktnejšími (mediálna komunikácia, politológia), hľadali sme širokospektrálnu osobnosť s bohatými skúsenosťami z rôznych oblastí. A práve to je najsilnejší atribút osobnosti nového dekana. Chceli by sme sa srdečne poďakovať doc. Brečkovi, ktorý viedol Fakultu masmédií od jej založenia v roku 2007 a má veľkú zásluhu na tom, že fakulta dnes patrí medzi slovenskú špičku. Doc. Brečka bude na FM PEVŠ pôsobiť aj naďalej“, hovorí rektor Paneurópskej vysokej školy, prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Dekan Fakulty masmédií PEVŠ je volený na štvorročné funkčné obdobie.

O Fakulte masmédií PEVŠ
Fakulta masmédií vznikla v roku 2007 ako tretia fakulta vtedajšej Bratislavskej vysokej školy práva (od 2010 Paneurópskej vysokej školy). Vzdelávanie zahŕňa aktuálne trendy nových informačných technológií v mediálnom svete. Fakulta sa výrazne orientuje na prax a študentov vzdelávajú pedagógovia aj významní odborníci z mediálnej, marketingovej a manažérskej praxe, pôsobiaci na Slovensku i v zahraničí (z Rakúska, Ruska, Česka, Nemecka). Škola disponuje moderným Mediálnom centrom, v ktorom študenti nájdu moderné ateliéry a štúdiá s profesionálnou technikou (fotoateliér, rozhlasové a televízne štúdio, strižne). Európsky charakter fakulty zvýrazňuje spolupráca so zahraničnými univerzitami, výučba niektorých predmetov v anglickom jazyku aj orientácia študijných odborov na európske reálie. Momentálne študuje na Fakulte masmédií 695 poslucháčov.

O PEVŠ
Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) je súkromná vysoká škola, ktorá od svojho založenia v roku 2004 patrí medzi najmodernejšie vedecko-vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Svojim študentom poskytuje kvalitné vzdelanie na piatich fakultách (vrátane jedinej fakulty psychológie na Slovensku), v 18-tich akreditovaných študijných programoch. PEVŠ rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia, výmenu vedomostí, myšlienok a informácií, rozvíja spoluprácu s prestížnymi zahraničnými univerzitami. Na PEVŠ študuje takmer 5000 poslucháčov.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Prof. J. Leikert dekanom Fakulty masmédií PEVŠ

PRservis.sk - 12. marec 2013

BRATISLAVA 12. marca – Novým dekanom Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy sa stal prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D. Vo funkcii nahradil spoluzakladateľa FM PEVŠ a doterajšieho dekana, doc. PhDr. Samuela Brečku, PhD.

Významná osobnosť slovenskej žurnalistiky a literatúry má bohaté skúsenosti zo sveta médií – pôsobil v redakciách Slovenského rozhlasu, Smeny a Pravdy, bol šéfredaktorom Gama magazínu. Verejnosť ho pozná ako hovorcu prezidenta SR R. Schustera a riaditeľa jeho tlačového odboru. Dve funkčné obdobia bol predsedom Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, momentálne vedie Klub spisovateľov literatúry faktu. Na akademickej pôde sa realizoval pôsobením na Fakulte kulturológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je autorom 27 kníh odbornej literatúry a literatúry faktu. Je aktívny tiež na poli poézie – vyšlo mu 6 básnických zbierok, 2 výbery a 14 kníh poézie v zahraničí.

„Pôsobenie na Fakulte masmédií PEVŠ je pre mňa zaujímavou výzvou a možnosťou prispieť k „skultúrneniu“ médií a ich budúcich tvorcov. Uprednostňujem individuálny prístup k študentom i pedagógom, lebo každý je jedinečná osobnosť, s jedinečnými vlastnosťami a schopnosťami, s jedinečným talentom a dávkou reativity“, vyjadril sa prof. Leikert.

Nový dekan plánuje aktívne vstúpiť aj do pedagogického procesu, aby bližšie spoznal študentov. Plánuje tiež podporovať a rozvíjať umeleckú tvorbu.

„Sme veľmi radi, že prof. Leikert prijal našu ponuku. Keďže Fakulta masmédií má skutočne rozsiahle zameranie študijných programov a snaží sa skĺbiť kreatívne smery (dizajn médií) s exaktnejšími (mediálna komunikácia, politológia), hľadali sme širokospektrálnu osobnosť s bohatými skúsenosťami z rôznych oblastí. A práve to je najsilnejší atribút osobnosti nového dekana. Chceli by sme sa srdečne poďakovať doc. Brečkovi, ktorý viedol Fakultu masmédií od jej založenia v roku 2007 a má veľkú zásluhu na tom, že fakulta dnes patrí medzi slovenskú špičku. Doc. Brečka bude na FM PEVŠ pôsobiť aj naďalej“, hovorí rektor Paneurópskej vysokej školy, prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Dekan Fakulty masmédií PEVŠ je volený na štvorročné funkčné obdobie.

O Fakulte masmédií PEVŠ
Fakulta masmédií vznikla v roku 2007 ako tretia fakulta vtedajšej Bratislavskej vysokej školy práva (od 2010 Paneurópskej vysokej školy). Vzdelávanie zahŕňa aktuálne trendy nových informačných technológií v mediálnom svete. Fakulta sa výrazne orientuje na prax a študentov vzdelávajú pedagógovia aj významní odborníci z mediálnej, marketingovej a manažérskej praxe, pôsobiaci na Slovensku i v zahraničí (z Rakúska, Ruska, Česka, Nemecka). Škola disponuje moderným Mediálnom centrom, v ktorom študenti nájdu moderné ateliéry a štúdiá s profesionálnou technikou (fotoateliér, rozhlasové a televízne štúdio, strižne). Európsky charakter fakulty zvýrazňuje spolupráca so zahraničnými univerzitami, výučba niektorých predmetov v anglickom jazyku aj orientácia študijných odborov na európske reálie. Momentálne študuje na Fakulte masmédií 695 poslucháčov.

O PEVŠ
Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) je súkromná vysoká škola, ktorá od svojho založenia v roku 2004 patrí medzi najmodernejšie vedecko-vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Svojim študentom poskytuje kvalitné vzdelanie na piatich fakultách (vrátane jedinej fakulty psychológie na Slovensku), v 18-tich akreditovaných študijných programoch. PEVŠ rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia, výmenu vedomostí, myšlienok a informácií, rozvíja spoluprácu s prestížnymi zahraničnými univerzitami. Na PEVŠ študuje takmer 5000 poslucháčov.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Prof. J. Leikert dekanom Fakulty masmédií PEVŠ

PRservis.sk - 12. marec 2013

BRATISLAVA 12. marca – Novým dekanom Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy sa stal prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D. Vo funkcii nahradil spoluzakladateľa FM PEVŠ a doterajšieho dekana, doc. PhDr. Samuela Brečku, PhD.

Významná osobnosť slovenskej žurnalistiky a literatúry má bohaté skúsenosti zo sveta médií – pôsobil v redakciách Slovenského rozhlasu, Smeny a Pravdy, bol šéfredaktorom Gama magazínu. Verejnosť ho pozná ako hovorcu prezidenta SR R. Schustera a riaditeľa jeho tlačového odboru. Dve funkčné obdobia bol predsedom Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, momentálne vedie Klub spisovateľov literatúry faktu. Na akademickej pôde sa realizoval pôsobením na Fakulte kulturológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je autorom 27 kníh odbornej literatúry a literatúry faktu. Je aktívny tiež na poli poézie – vyšlo mu 6 básnických zbierok, 2 výbery a 14 kníh poézie v zahraničí.

„Pôsobenie na Fakulte masmédií PEVŠ je pre mňa zaujímavou výzvou a možnosťou prispieť k „skultúrneniu“ médií a ich budúcich tvorcov. Uprednostňujem individuálny prístup k študentom i pedagógom, lebo každý je jedinečná osobnosť, s jedinečnými vlastnosťami a schopnosťami, s jedinečným talentom a dávkou reativity“, vyjadril sa prof. Leikert.

Nový dekan plánuje aktívne vstúpiť aj do pedagogického procesu, aby bližšie spoznal študentov. Plánuje tiež podporovať a rozvíjať umeleckú tvorbu.

„Sme veľmi radi, že prof. Leikert prijal našu ponuku. Keďže Fakulta masmédií má skutočne rozsiahle zameranie študijných programov a snaží sa skĺbiť kreatívne smery (dizajn médií) s exaktnejšími (mediálna komunikácia, politológia), hľadali sme širokospektrálnu osobnosť s bohatými skúsenosťami z rôznych oblastí. A práve to je najsilnejší atribút osobnosti nového dekana. Chceli by sme sa srdečne poďakovať doc. Brečkovi, ktorý viedol Fakultu masmédií od jej založenia v roku 2007 a má veľkú zásluhu na tom, že fakulta dnes patrí medzi slovenskú špičku. Doc. Brečka bude na FM PEVŠ pôsobiť aj naďalej“, hovorí rektor Paneurópskej vysokej školy, prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Dekan Fakulty masmédií PEVŠ je volený na štvorročné funkčné obdobie.

O Fakulte masmédií PEVŠ
Fakulta masmédií vznikla v roku 2007 ako tretia fakulta vtedajšej Bratislavskej vysokej školy práva (od 2010 Paneurópskej vysokej školy). Vzdelávanie zahŕňa aktuálne trendy nových informačných technológií v mediálnom svete. Fakulta sa výrazne orientuje na prax a študentov vzdelávajú pedagógovia aj významní odborníci z mediálnej, marketingovej a manažérskej praxe, pôsobiaci na Slovensku i v zahraničí (z Rakúska, Ruska, Česka, Nemecka). Škola disponuje moderným Mediálnom centrom, v ktorom študenti nájdu moderné ateliéry a štúdiá s profesionálnou technikou (fotoateliér, rozhlasové a televízne štúdio, strižne). Európsky charakter fakulty zvýrazňuje spolupráca so zahraničnými univerzitami, výučba niektorých predmetov v anglickom jazyku aj orientácia študijných odborov na európske reálie. Momentálne študuje na Fakulte masmédií 695 poslucháčov.

O PEVŠ
Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) je súkromná vysoká škola, ktorá od svojho založenia v roku 2004 patrí medzi najmodernejšie vedecko-vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Svojim študentom poskytuje kvalitné vzdelanie na piatich fakultách (vrátane jedinej fakulty psychológie na Slovensku), v 18-tich akreditovaných študijných programoch. PEVŠ rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia, výmenu vedomostí, myšlienok a informácií, rozvíja spoluprácu s prestížnymi zahraničnými univerzitami. Na PEVŠ študuje takmer 5000 poslucháčov.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Pediatri verzus matky. Čo si myslia o imunite detí?

PRservis.sk - 12. marec 2013

BRATISLAVA 12. marca – V období extrémneho striedania teplôt je namieste zamyslieť sa, čo môžeme urobiť pre posilnenie imunity dieťaťa. Do akého veku sa imunita vyvíja? Podľa prieskumov v tom mamičky nemajú celkom jasno.

Vo všeobecnosti sa dojčiace matky prikláňajú k vyšším vekovým hraniciam, ktoré sú pre vývoj obranyschopnosti dôležité. Mamičky, ktoré o sebe uviedli, že nedojčia, považujú imunitný systém dieťaťa za definitívne hotový už pri vekových stropoch 6 alebo 12 mesiacov. Podľa detskej lekárky MUDr. Jarmily Hornovej z Občianskeho združenia Výživa detí je tento názor nesprávny. „Imunita dieťaťa sa jednoznačne vyvíja aj po ukončenom prvom roku života. Je to dlhodobý proces, ktorý pokračuje minimálne do predškolského veku.“ Názor lekárky podporuje aj takmer 100 percent respondentov z radov odborníkov, kým spomedzi matiek zdieľa túto myšlienku len niečo vyše polovice.

Čo však naozaj robíme pre zdravie svojich deti? Mamičky sa snažia podporiť imunitný systém svojich detí rôznymi spôsobmi. Ukázalo sa, že v prvom rade do jedálneho lístka svojich potomkov zaraďujú čo najviac zeleniny, ovocia a zdravej stravy (78 %), prípadne jogurty a jogurtové nápoje (60 %). Veľa matiek tiež uviedlo, že sa snažia o zdravý životný štýl svojich detí (42 %), a že im podávajú probiotiká (38 %). Približne tretina matiek považuje za výborný zdroj budovania imunity dojčenské a batoľacie mlieka, ale aj bylinné sirupy a čaje.

Samotní pediatri odporúčajú batoľatám do troch rokov v prípade, že nie sú dojčené, najčastejšie práve umelé formule (34 %) a výživové doplnky s obsahom beta-glukánov(30 %). Rovnakého názoru je aj pediatrička MUDr. Jarmila Hornová. „Benefity materského mlieka vďaka vysokému obsahu dôležitých LCP mastných kyselín a prebiotík len ťažko niečo nahradí. Prax ale ukazuje, že pokiaľ už dojčenie nie je možné, podávanie mliek s obsahom týchto zložiek zvyšuje odolnosť detí aj vo vyššom batoľacom veku. Keďže prebiotiká vytvárajú správnu základňu pre rast „priateľských“ baktérií v čreve, podporujú zdravú črevnú mikroflóru a tým výrazne posilňujú imunitu,“ hovorí odborníčka.

www.vyzivadeti.sk

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Pediatri verzus matky. Čo si myslia o imunite detí?

PRservis.sk - 12. marec 2013

BRATISLAVA 12. marca – V období extrémneho striedania teplôt je namieste zamyslieť sa, čo môžeme urobiť pre posilnenie imunity dieťaťa. Do akého veku sa imunita vyvíja? Podľa prieskumov v tom mamičky nemajú celkom jasno.

Vo všeobecnosti sa dojčiace matky prikláňajú k vyšším vekovým hraniciam, ktoré sú pre vývoj obranyschopnosti dôležité. Mamičky, ktoré o sebe uviedli, že nedojčia, považujú imunitný systém dieťaťa za definitívne hotový už pri vekových stropoch 6 alebo 12 mesiacov. Podľa detskej lekárky MUDr. Jarmily Hornovej z Občianskeho združenia Výživa detí je tento názor nesprávny. „Imunita dieťaťa sa jednoznačne vyvíja aj po ukončenom prvom roku života. Je to dlhodobý proces, ktorý pokračuje minimálne do predškolského veku.“ Názor lekárky podporuje aj takmer 100 percent respondentov z radov odborníkov, kým spomedzi matiek zdieľa túto myšlienku len niečo vyše polovice.

Čo však naozaj robíme pre zdravie svojich deti? Mamičky sa snažia podporiť imunitný systém svojich detí rôznymi spôsobmi. Ukázalo sa, že v prvom rade do jedálneho lístka svojich potomkov zaraďujú čo najviac zeleniny, ovocia a zdravej stravy (78 %), prípadne jogurty a jogurtové nápoje (60 %). Veľa matiek tiež uviedlo, že sa snažia o zdravý životný štýl svojich detí (42 %), a že im podávajú probiotiká (38 %). Približne tretina matiek považuje za výborný zdroj budovania imunity dojčenské a batoľacie mlieka, ale aj bylinné sirupy a čaje.

Samotní pediatri odporúčajú batoľatám do troch rokov v prípade, že nie sú dojčené, najčastejšie práve umelé formule (34 %) a výživové doplnky s obsahom beta-glukánov(30 %). Rovnakého názoru je aj pediatrička MUDr. Jarmila Hornová. „Benefity materského mlieka vďaka vysokému obsahu dôležitých LCP mastných kyselín a prebiotík len ťažko niečo nahradí. Prax ale ukazuje, že pokiaľ už dojčenie nie je možné, podávanie mliek s obsahom týchto zložiek zvyšuje odolnosť detí aj vo vyššom batoľacom veku. Keďže prebiotiká vytvárajú správnu základňu pre rast „priateľských“ baktérií v čreve, podporujú zdravú črevnú mikroflóru a tým výrazne posilňujú imunitu,“ hovorí odborníčka.

www.vyzivadeti.sk

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Skupina VÚB dosiahla v roku 2012 čistý zisk 119,7 mil. eur

PRservis.sk - 12. marec 2013

BRATISLAVA 12. marca – Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, dosiahla v roku 2012 prevádzkový zisk vo výške 226,6 mil. eur a čistý zisk 119,7 mil. eur. Celkové aktíva dosiahli 11,2 mld. eur a medziročne stúpli o 0,8%. Čisté úverové portfólio skupiny vzrástlo o 3,6% na 7,5 mld. eur.

Prevádzkové výnosy skupiny VÚB v roku 2012 dosiahli 481,7 mil. eur a najmä v dôsledku poklesu neúročených výnosov boli medziročne nižšie o 8%. Prevádzkové náklady bez započítania vplyvu špeciálneho odvodu pre finančné inštitúcie (bankový odvod) klesli o 7% a dosiahli 219,9 mil. eur. S cieľom znížiť svoju pozíciu v dlhopisoch banka odpredala časť portfólia cenných papierov, čo spôsobilo stratu 36,4 mil. eur. Odhliadnuc od vplyvu bankového odvodu a predaja cenných papierov VÚB dokázala vlani udržať svoj prevádzkový zisk na úrovni 298,2 mil. eur oproti 289,6 mil. eur v roku 2011 (medziročný nárast +3%). Celkovo skupina VÚB dosiahla čistý prevádzkový zisk vo výške 226,6 mil. eur a zisk pred zdanením vo výške 147,8 mil. eur. Pomer nákladov a výnosov – bez započítania bankového odvodu – dosiahol 46%, čo bolo medziročne o 80 bázických bodov viac.

Celkové aktíva skupiny vzrástli medziročne o 0,8% na 11,2 mld. eur. Objem čistých úverov stúpol oproti minulému roku o 3,6% na 7,5 miliardy eur najmä v dôsledku rastu objemu úverov veľkým firemným klientom a malým a stredným firmám. Objem vkladov klientov vzrástol o 3,7% na úroveň 7,8 mld. eur.

„Vzhľadom na zložitú situáciu na trhu dosiahla skupina VÚB dobré výsledky, pričom dokázala zlepšiť už tak silnú kontrolu nákladov. Položili sme tým pevné základy pre rok 2013, ktorý bude z pohľadu trhových podmienok a celkovej ekonomickej situácie naďalej obrovskou výzvou. Silu našej skupiny podčiarkuje aj ukazovateľ celkovej kapitálovej primeranosti, ktorý dosiahol 16 % a vysoko tak prekročil 10%-nú hranicu požadovanú Národnou bankou Slovenska,“ uviedol Ignacio Jaquotot, generálny riaditeľ VÚB banky.

Skupina VÚB pozostáva z VÚB banky a je 100% vlastníkom dcérskych spoločností: Consumer Finance Holding, VÚB Asset Management, VÚB Factoring, VÚB Leasing a Recovery. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS (50% podiel).

O VÚB banke
VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Svoje služby na Slovensku poskytuje prostredníctvom siete 203 retailových pobočiek, 32 firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.

O skupine Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo patrí medzi vedúce bankové skupiny v eurozóne a je hlavným aktérom v Taliansku v oblasti retailového a firemného bankovníctva a správy aktív. Vďaka bohatej sieti pozostávajúcej z 5 500 pobočiek ponúka širokú škálu služieb 10,8 miliónu klientov v Taliansku. Zahraničné aktivity Skupiny Intesa Sanpaolo sú zamerané na strednú a východnú Európu a Stredný východ a severnú Afriku kde pôsobí v 12 krajinách prostredníctvom retailových a komerčných bánk s približne 1 500 pobočkami a 8,3 miliónom klientov. Okrem toho medzinárodná sieť pôsobí v 29 krajinách, v ktorých poskytuje podporu firemným klientom.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Skupina VÚB dosiahla v roku 2012 čistý zisk 119,7 mil. eur

PRservis.sk - 12. marec 2013

BRATISLAVA 12. marca – Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, dosiahla v roku 2012 prevádzkový zisk vo výške 226,6 mil. eur a čistý zisk 119,7 mil. eur. Celkové aktíva dosiahli 11,2 mld. eur a medziročne stúpli o 0,8%. Čisté úverové portfólio skupiny vzrástlo o 3,6% na 7,5 mld. eur.

Prevádzkové výnosy skupiny VÚB v roku 2012 dosiahli 481,7 mil. eur a najmä v dôsledku poklesu neúročených výnosov boli medziročne nižšie o 8%. Prevádzkové náklady bez započítania vplyvu špeciálneho odvodu pre finančné inštitúcie (bankový odvod) klesli o 7% a dosiahli 219,9 mil. eur. S cieľom znížiť svoju pozíciu v dlhopisoch banka odpredala časť portfólia cenných papierov, čo spôsobilo stratu 36,4 mil. eur. Odhliadnuc od vplyvu bankového odvodu a predaja cenných papierov VÚB dokázala vlani udržať svoj prevádzkový zisk na úrovni 298,2 mil. eur oproti 289,6 mil. eur v roku 2011 (medziročný nárast +3%). Celkovo skupina VÚB dosiahla čistý prevádzkový zisk vo výške 226,6 mil. eur a zisk pred zdanením vo výške 147,8 mil. eur. Pomer nákladov a výnosov – bez započítania bankového odvodu – dosiahol 46%, čo bolo medziročne o 80 bázických bodov viac.

Celkové aktíva skupiny vzrástli medziročne o 0,8% na 11,2 mld. eur. Objem čistých úverov stúpol oproti minulému roku o 3,6% na 7,5 miliardy eur najmä v dôsledku rastu objemu úverov veľkým firemným klientom a malým a stredným firmám. Objem vkladov klientov vzrástol o 3,7% na úroveň 7,8 mld. eur.

„Vzhľadom na zložitú situáciu na trhu dosiahla skupina VÚB dobré výsledky, pričom dokázala zlepšiť už tak silnú kontrolu nákladov. Položili sme tým pevné základy pre rok 2013, ktorý bude z pohľadu trhových podmienok a celkovej ekonomickej situácie naďalej obrovskou výzvou. Silu našej skupiny podčiarkuje aj ukazovateľ celkovej kapitálovej primeranosti, ktorý dosiahol 16 % a vysoko tak prekročil 10%-nú hranicu požadovanú Národnou bankou Slovenska,“ uviedol Ignacio Jaquotot, generálny riaditeľ VÚB banky.

Skupina VÚB pozostáva z VÚB banky a je 100% vlastníkom dcérskych spoločností: Consumer Finance Holding, VÚB Asset Management, VÚB Factoring, VÚB Leasing a Recovery. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS (50% podiel).

O VÚB banke
VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Svoje služby na Slovensku poskytuje prostredníctvom siete 203 retailových pobočiek, 32 firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.

O skupine Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo patrí medzi vedúce bankové skupiny v eurozóne a je hlavným aktérom v Taliansku v oblasti retailového a firemného bankovníctva a správy aktív. Vďaka bohatej sieti pozostávajúcej z 5 500 pobočiek ponúka širokú škálu služieb 10,8 miliónu klientov v Taliansku. Zahraničné aktivity Skupiny Intesa Sanpaolo sú zamerané na strednú a východnú Európu a Stredný východ a severnú Afriku kde pôsobí v 12 krajinách prostredníctvom retailových a komerčných bánk s približne 1 500 pobočkami a 8,3 miliónom klientov. Okrem toho medzinárodná sieť pôsobí v 29 krajinách, v ktorých poskytuje podporu firemným klientom.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Program Pohoda za mestom podporil úpravu rekreačných plôch

PRservis.sk - 12. marec 2013

BRATISLAVA 12. marca – Program Pohoda za mestom poskytol už tretí rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v mestách, ktoré tak budú slúžiť ľuďom z okolia. Cieľom programu, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častí v zázemí väčších miest nad 25 000 obyvateľov. Šesť najlepších projektov získalo podporu v celkovej výške 30 000 eur.

Program podporuje spoločné plánovanie, komunitné akcie a úpravy verejných priestranstiev, ktoré slúžia na každodennú rekreáciu, oddych či športovanie obyvateľov a návštevníkov miest, napr. parky a lesoparky, zvyšky prírodných lokalít, nábrežia, okolie jazier a priehrad, prímestské a rekreačné lesy a podobne. Cieľom je ponúknuť bezpečné, zdravé a príjemné miesta na trávenie voľného času a šport pre rôzne skupiny užívateľov, vytvárať priestor pre ich stretnutia a sociálne kontakty, pozitívne vplývať na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta.

Do uzávierky programu prišlo do nadácie 46 žiadostí v hodnote 246 134 eur. „V tomto roku mal poradný výbor ťažkú úlohu, pretože hodnotil rekordný počet žiadostí o podporu. Podporené teda mohli byť iba skutočne najlepšie projekty, zohľadnený bol aj geografický princíp. Šancu dostali nové zámery z Košíc či v Leviciach, podporu ale opakovane získali už rozbehnuté úpravy rekreačnej plochy v Nitre či samospráva Mesta Martin,“ povedala Martina B. Paulíková, programová manažérka z Nadácie Ekopolis.

“Sme veľmi radi, že prostredníctvom grantového programu Pohoda za mestom, ktorý sa teší čoraz väčšej popularite, môžeme svojou troškou prispieť k oživeniu rekreačných miest na Slovensku a ponúknuť tak ľuďom viac priestoru na hodnotnejší relax a zábavu. Veríme, že vďaka nášmu spoločnému úsiliu s Nadáciu Ekopolis a vybranými realizátormi sa nám náš zámer podarí naplniť,” hovorí Hana Šimková, manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko.

Finančné prostriedky v celkovej výške 30 000 eur si prerozdelia nasledovné projekty:

1. Oddychová zóna pri prameni Medokýš
Mesto Martin získalo 5 600 eur na vytvorenie priestoru pri prameni a potoku v lokalite Jahodníckych hájov, ktorá je nástupným bodom do Múzea slovenskej dediny. V širokom partnerstve s MVO a občanmi bude priestor vyčistený od odpadu, osadená drevená lávka cez potok, drevené móla, ohnisko so sedením, lavičky okolo stromov a stojan na

2. Spoločne za nový Šiklóš
Na obnovu vyhliadkového a pamätného miesta Šiklóš, ktoré má zaujímavú históriu, dostalo mesto Levice 3 700 eur. Priestor bude vyčistený, budú doplnené lavičky, informačné tabule a smerovníky.

3. Doplnenie mobiliáru a revitalizácia kalového poľa na Hideparku
TRIPTYCH o.z. plánuje vďaka grantu vo výške 5 750 eur pokračovať v zatraktívnení bývalej skládky odpadu pri rieke Nitra, ktorú menia mladí ľudia na multifunkčný park. Tento rok chcú opraviť cestu, popri ceste vysadiť stromy a spraviť tak náučný chodník pre deti, doplniť mobiliár, premeniť kalové pole na permakultúrnu záhradku, a začať taktiež s chovom včiel.

4. Košičania na Jakubovej ceste
Live Aid International, n.o. využije podporu vo výške 5 200 eur na vyčistenie a úpravu koridoru cesty od Košíc po Gelnicu (časť Thurzov), ktorá je využívaná korčuliarmi, cyklistami a rodinami. Cieľom je spestrenie cesty atrakciami, ako napr. osadenie lavičiek pre korčuliarov, stojanov na bicykle, vytvorenie labyrintu a hlavolamov nie len pre deti, či výstavba prístrešku s priestorom na opekanie a grilovanie.

5. Oddychové miesta na relaxačno-náučnom historickom chodníku nad Banskou Bystricou
Na vytvorenie nového turistického a spoločensko-oddychového priestoru – historického chodníka “Malachov – Hrádok – Horné Pršany” získalo občianske združenie Malachovská dolina grant vo výške 5 750 eur. Finančné prostriedky použijú na osadenie náučných tabúľ, turistických smerovníkov, vytvorenie maľovanej mapy a oddychového sedenia s ohniskom.

6. LIDO – ostrov pre ľudí
Projekt občianskeho združenia PRO CIVITATE je zameraný na revitalizácia územia ostrovu LIDO nachádzajúceho sa v intraviláne obce Piešťany. Podpora vo výške 4 000 eur bude použitá na ošetrenie drevín, vytvorenie priestoru pre aktívny i pasívny oddych pre obyvateľov mesta. Súčasťou projektu budú rôzne kultúrne a spoločenské podujatiami a taktiež vytvorenie priestoru pre galériu umenia v prírode.

„Zástupcovia podporených lokalít sa zúčastnia na vzdelávacom tréningu zameranom na oslovenie a zapojenie miestnej komunity do projektov. Každý projekt okrem priamej finančnej podpory získa aj metodickú pomoc od Nadácie Ekopolis – pomoc v etape plánovania, najmä pri komunikácii s verejnosťou,“ upresnila Martina B. Paulíková, programová manažérka z Nadácie Ekopolis.

Upravené časti oddychových zón by mali začať slúžiť verejnosti najneskôr na konci októbra 2013.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Program Pohoda za mestom podporil úpravu rekreačných plôch

PRservis.sk - 12. marec 2013

BRATISLAVA 12. marca – Program Pohoda za mestom poskytol už tretí rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v mestách, ktoré tak budú slúžiť ľuďom z okolia. Cieľom programu, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častí v zázemí väčších miest nad 25 000 obyvateľov. Šesť najlepších projektov získalo podporu v celkovej výške 30 000 eur.

Program podporuje spoločné plánovanie, komunitné akcie a úpravy verejných priestranstiev, ktoré slúžia na každodennú rekreáciu, oddych či športovanie obyvateľov a návštevníkov miest, napr. parky a lesoparky, zvyšky prírodných lokalít, nábrežia, okolie jazier a priehrad, prímestské a rekreačné lesy a podobne. Cieľom je ponúknuť bezpečné, zdravé a príjemné miesta na trávenie voľného času a šport pre rôzne skupiny užívateľov, vytvárať priestor pre ich stretnutia a sociálne kontakty, pozitívne vplývať na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta.

Do uzávierky programu prišlo do nadácie 46 žiadostí v hodnote 246 134 eur. „V tomto roku mal poradný výbor ťažkú úlohu, pretože hodnotil rekordný počet žiadostí o podporu. Podporené teda mohli byť iba skutočne najlepšie projekty, zohľadnený bol aj geografický princíp. Šancu dostali nové zámery z Košíc či v Leviciach, podporu ale opakovane získali už rozbehnuté úpravy rekreačnej plochy v Nitre či samospráva Mesta Martin,“ povedala Martina B. Paulíková, programová manažérka z Nadácie Ekopolis.

“Sme veľmi radi, že prostredníctvom grantového programu Pohoda za mestom, ktorý sa teší čoraz väčšej popularite, môžeme svojou troškou prispieť k oživeniu rekreačných miest na Slovensku a ponúknuť tak ľuďom viac priestoru na hodnotnejší relax a zábavu. Veríme, že vďaka nášmu spoločnému úsiliu s Nadáciu Ekopolis a vybranými realizátormi sa nám náš zámer podarí naplniť,” hovorí Hana Šimková, manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko.

Finančné prostriedky v celkovej výške 30 000 eur si prerozdelia nasledovné projekty:

1. Oddychová zóna pri prameni Medokýš
Mesto Martin získalo 5 600 eur na vytvorenie priestoru pri prameni a potoku v lokalite Jahodníckych hájov, ktorá je nástupným bodom do Múzea slovenskej dediny. V širokom partnerstve s MVO a občanmi bude priestor vyčistený od odpadu, osadená drevená lávka cez potok, drevené móla, ohnisko so sedením, lavičky okolo stromov a stojan na

2. Spoločne za nový Šiklóš
Na obnovu vyhliadkového a pamätného miesta Šiklóš, ktoré má zaujímavú históriu, dostalo mesto Levice 3 700 eur. Priestor bude vyčistený, budú doplnené lavičky, informačné tabule a smerovníky.

3. Doplnenie mobiliáru a revitalizácia kalového poľa na Hideparku
TRIPTYCH o.z. plánuje vďaka grantu vo výške 5 750 eur pokračovať v zatraktívnení bývalej skládky odpadu pri rieke Nitra, ktorú menia mladí ľudia na multifunkčný park. Tento rok chcú opraviť cestu, popri ceste vysadiť stromy a spraviť tak náučný chodník pre deti, doplniť mobiliár, premeniť kalové pole na permakultúrnu záhradku, a začať taktiež s chovom včiel.

4. Košičania na Jakubovej ceste
Live Aid International, n.o. využije podporu vo výške 5 200 eur na vyčistenie a úpravu koridoru cesty od Košíc po Gelnicu (časť Thurzov), ktorá je využívaná korčuliarmi, cyklistami a rodinami. Cieľom je spestrenie cesty atrakciami, ako napr. osadenie lavičiek pre korčuliarov, stojanov na bicykle, vytvorenie labyrintu a hlavolamov nie len pre deti, či výstavba prístrešku s priestorom na opekanie a grilovanie.

5. Oddychové miesta na relaxačno-náučnom historickom chodníku nad Banskou Bystricou
Na vytvorenie nového turistického a spoločensko-oddychového priestoru – historického chodníka “Malachov – Hrádok – Horné Pršany” získalo občianske združenie Malachovská dolina grant vo výške 5 750 eur. Finančné prostriedky použijú na osadenie náučných tabúľ, turistických smerovníkov, vytvorenie maľovanej mapy a oddychového sedenia s ohniskom.

6. LIDO – ostrov pre ľudí
Projekt občianskeho združenia PRO CIVITATE je zameraný na revitalizácia územia ostrovu LIDO nachádzajúceho sa v intraviláne obce Piešťany. Podpora vo výške 4 000 eur bude použitá na ošetrenie drevín, vytvorenie priestoru pre aktívny i pasívny oddych pre obyvateľov mesta. Súčasťou projektu budú rôzne kultúrne a spoločenské podujatiami a taktiež vytvorenie priestoru pre galériu umenia v prírode.

„Zástupcovia podporených lokalít sa zúčastnia na vzdelávacom tréningu zameranom na oslovenie a zapojenie miestnej komunity do projektov. Každý projekt okrem priamej finančnej podpory získa aj metodickú pomoc od Nadácie Ekopolis – pomoc v etape plánovania, najmä pri komunikácii s verejnosťou,“ upresnila Martina B. Paulíková, programová manažérka z Nadácie Ekopolis.

Upravené časti oddychových zón by mali začať slúžiť verejnosti najneskôr na konci októbra 2013.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Stránky