Podporujeme-RSS

Podpora pre školy, seniorov či kultúru. Zákazníci rozhodli, ako Tesco rozdelí 170-tisíc eur

PRservis.sk - 19. február 2024

19.2.2024 - Slováci dlhodobo najviac podporujú projekty, ktoré sa týkajú vzdelávania škôlkarov a školáčikov, kvality života v domovoch seniorov a kultúry. Práve týmto lokálnym projektom zákazníci Tesca od 15. januára do 11. februára 2024 darovali najviac hlasov v predajniach Tesco v rámci 14. edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Vybraným 231 projektom Tesco rozdelí takmer 170-tisíc eur. Zákazníci hlasovaním žetónmi rozhodli o tom, ktorý projekt v ich okolí získa z grantu 1 300 eur, 600 eur alebo 300 eur.

"Autorom projektov darujeme financie na realizáciu ich projektov postupne už od marca tohto roka. Tešíme sa, že na Slovensku v najbližších mesiacoch pribudne ďalších skvelých 231 projektov, ktoré vylepšia život v komunitách. Zákazníci projektom v hlasovaní počas januára a februára odovzdali takmer 2,7 milióna hlasov v podobe žetónov. Celkovo tak zákazníci projektom za 14 edícií grantu dokopy odovzdali rekordných viac ako 42 miliónov hlasov," hovorí Michaela Lehotská, CSR manažérka Tesca, a dodáva: "Tesco je už 27 rokov pevnou súčasťou komunít, ktorým pomáha aj formou grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Tešíme sa už teraz na jubilejnú 15. edíciu, ktorú spustíme už v polovici tohto roka."

Celkovo Tesco na podporu komunít v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame na Slovensku rozdelilo už 2,2 milióna eur medzi viac ako 2 772 projektov naprieč všetkými regiónmi.

Najviac hlasov od zákazníkov v podobe žetónov získali v rámci 14. edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame projekty z oblasti vzdelávania pre školákov (MŠ, ZŠ), pre domovy sociálnych služieb (DSS) a z oblasti kultúry.

Najviac ľudí sa do hlasovania zapojilo v predajniach Tesco v Ružomberku, Galante, Šali, Exprese v Banskej Bystrici (Strieborné nám.), Exprese v Bratislave (Americké nám.) a v Trsticiach.

Grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy z oblasti zdravia, športu, vzdelávania či kultúry. Môže ísť napríklad o vybudovanie detského ihriska či cyklotrasy, vytvorenie športovej aktivity pre škôlkarov alebo seniorov, bezpečnejšie fungovanie centra voľného času, postavenie hmyzieho hotela i ochranu včiel.

Školy, škôlky, samosprávy, centrá voľného času, útulky, občianske združenia či neziskové organizácie mohli nápady do 14. edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame prihlasovať online cez webstránku programu v októbri a novembri minulého roka. Do 14. edície autori prihlásili až 448 projektov. Z nich nezávislá odborná porota zložená zo zástupcov Tesca a Nadácie Pontis vybrala 231 najlepších projektov, ktoré si podľa hlasovania zákazníkov rozdelia takmer 170-tisíc eur z grantového programu Tesca.

Spolu s množstvom iných projektov sa za 13 edícií programu Vy rozhodujete, my pomáhame podarilo:

zrealizovať 109 kultúrnych podujatí
zrekonštruovať takmer 70 ihrísk
zorganizovať približne 213 vzdelávacích aktivít
skrášliť 168 verejných záhrad a parkov
uskutočniť 16 detských táborov
podporiť 38 aktivít na pomoc útulkom pre zvieratá

Víťazné projekty z doterajších edícií sú dostupné na webstránke grantového programu

Zdroj: Tesco, SR

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Zodpovedné spoločnosti rastú rýchlejšie. Na druhej strane nemusia byť dobre pripravené na vojnové konflikty

PRservis.sk - 19. február 2024

19.2.2024 - Ekologicky a spoločensky zodpovedné firmy, ktoré dominujú globálnym rebríčkom ESG, rástli za posledné tri roky rýchlejšie ako bežné firmy. Naopak, počas krízy, ktorú vyvolala ruská vojna na Ukrajine, stratili sledované ESG spoločnosti z indexu MSCI World ESG Leaders na hodnote o niečo viac ako spoločnosti z materského indexu MSCI World. Vyplýva to z januárovej štúdie Top ESG spoločností sveta 2024, ktorú vypracovala investičná spoločnosť Wonderinterest Trading.

Lepšia výkonnosť v bežných časoch a horšia v časoch krízy

Ročná výkonnosť indexu MSCI World ESG Leaders bola v decembri 2023 na úrovni 26 %. Vďaka tomu skupina oceňovaných spoločensky zodpovedných firiem, do ktorej patrí napríklad Microsoft, Nvidia, Alphabet, Johnson & Johnson a Tesla, prekonala výkonnosť materského indexu MSCI World o viac ako 1,5 percentuálneho bodu, teda o 6 %.*

Opačná situácia bola v roku 2022, ktorý bol náročný a turbulentný nielen pre trhy ako celok, ale ešte výraznejšie sa prejavil na hodnote indexu MSCI World ESG Leaders. V roku, v ktorom vypukla vojna na Ukrajine a vrcholila energetická kríza, si ESG verzia indexu odpísala viac ako 19 % a zaznamenala takmer o jeden a pol percentuálneho bodu vyšší pokles hodnoty ako jej materský index.*

Štúdia skúmajúca stratégie veľkých globálnych spoločností, ktoré sú silné v oblasti ESG ukazuje, že hoci od začiatku pandémie dlhodobo preukazovali lepšiu odolnosť voči výkyvom na trhoch oproti bežným aktívam, zdá sa, že obrovské geopolitické výzvy a riziká, ktoré sa objavili v posledných rokoch v dôsledku dopadov pandémie a vojnových konfliktov sa nakoniec predsa len v roku 2022 podpísali na ich vývoji. "Napriek tomu, že spoločnosti riadiace sa ESG kritériami dnes už zastávajú stabilné miesto ako súčasť portfólia investorov, čaká ich nepochybne ešte množstvo výziev vyplývajúcich zo zmien v globálnej ekonomike, s ktorými sa budú musieť vysporiadať," uviedla Olívia Lacenová, hlavná analytička spoločnosti Wonderinterest Trading.

Vývoj trhovej hodnoty indexov MSCI World ESG Leaders a MSCI World (%)*

Zdroj: Wonderinterest Trading na základe dát MSCI.com

Investori sa stále viac zaujímajú o ESG parametre firiem

Faktom je, že riziko vojny si podnikový sektor veľmi dobre uvedomuje. Napríklad správa Geostrategic Outlook 2024 spoločnosti EY jasne uvádza, že vnímanie geopolitického rizika v podnikovom sektore merané počtom jeho zmienok v podnikových materiáloch je od roku 2022 vyššie ako pred ruskou inváziou na Ukrajinu.

"Z dlhodobého hľadiska majú ESG spoločnosti našliapnuté na dosahovanie lepších výsledkov oproti spoločnostiam, ktoré sa týmito kritériami neriadia, Jedným z hlavných dôvodov je rastúci záujem o tento druh investícií a tým pádom tlak, aby aj ďalšie spoločnosti prispôsobovali svoje podnikanie v súlade s ESG kritériami," uviedla Lacenová.

Poprední svetoví hráči v indexe MSCI World ESG Leaders pristupujú k stratégii udržateľnosti rôznymi spôsobmi. Pre niektorých z nich sú klimatické zmeny a s nimi spojené riziká a príležitosti základom ich aktivít. Spoločnosti Microsoft a Alphabet sa v rámci svojej spoločenskej zodpovednosti dokonca viac zameriavajú na zmenu klímy ako na oblasti súvisiace s priamymi vplyvmi na trh a zákazníkov, čiže na regulačné otázky.

Druhý prístup, ktorý možno pozorovať v spoločnostiach Johnson & Johnson, Lilly a Home Depot, neodmysliteľne spája udržateľnosť s obchodnými cieľmi. Extrémnym prípadom je v tomto smere spoločnosť Tesla, kde sú ciele udržateľnosti takmer stopercentne prepojené s obchodnými cieľmi, t. j. spoločnosť napríklad tvrdí, že jej príspevok k ochrane klímy sa rovná jej prognóze budúceho predaja elektromobilov.

ESG spoločnosti kladú dôraz nielen na ich záujem o ochranu planéty, ale aj na opatrenia v prospech rozmanitosti zamestnancov. Zároveň sa zaujímajú aj o bezpečnosť dodávateľského reťazca vrátane prístupu k surovinám. Stále väčšiu dôležitosť pravdepodobne budú mať aj riadiace kritériá a s nimi súvisiaca pripravenosť firiem na krízové udalosti, vrátane hrozieb a príležitostí, ako sú vládne nariadenia alebo verejné obstarávanie vyplývajúce z potrieb "vojnovej ekonomiky".

* Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výsledkov.

O investičnej spoločnosti Wonderinterest Trading

Wonderinterest Trading Ltd. je cyperská investičná spoločnosť s európskou licenciou pod dohľadom a reguláciou CySec, ktorá ponúka klientom viac ako 1 000 obchodných nástrojov. Viac informácií o spoločnosti: https://wonderinterest.com/cs

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na prednášku docentky slavistiky Julie Hansenovej z Uppsala Universitet

SAV.sk - 19. február 2024
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., srdečne pozýva na prednášku Julie Hansenovej z Uppsala Universitet a názvom „Language Contact, Translation and Translingual Reading“, ktorá sa uskutoční v stredu 21. februára 2024 o 10.00 hod. v zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i. Prednáška spolu s diskusiou bude dostupná aj online a bude v anglickom jazyku. Spoluorganizátorom podujatia je East Centre at the University of East Anglia. Docentka slavistiky Julie Hansen predstaví v rámci hosťovskej ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na februárovú košickú vedeckú kaviareň: Ako a robí prieskum

SAV.sk - 16. február 2024
Februárová košická vedecká kaviareň v stredu 21. februára 2024 o 19.00 hod. v Tabačke – malej kinosále sa bude venovať zákulisiu prieskumov spoločnosti, teda exaktným dátam získaných z rozhovorov, dotazníkov, prieskumov, často zaznamenávajúcich aj pocity nás ľudí. S prednáškou Zo zákulisia prieskumu spoločnosti:  Európska sociálna sonda. 20 rokov na Slovensku sa predstavia Mgr. Denisa Fedáková, PhD., a Mgr. Michal Kentoš, PhD., zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV, v. v. i. v Košiciach. p ...
Kategórie: Podporujeme

Dvadsať poschodí spoločne pešo po každom obede, turistické oddiely či psychoterapia online. Union prináša zamestnávateľom ocenenia a inšpiráciu

PRservis.sk - 16. február 2024

16.2.2024 - Union zdravotná poisťovňa vyhodnotila už 14. ročník unikátnej súťaže Zdravá firma roka. Spoločnosti rôznych kategórií sa aj tento rok zapojili do iniciatívy, ktorej cieľom je vzájomná motivácia a inšpirácia v starostlivosti o svojich zamestnancov. Od roku 2010 sa do tejto prestížnej súťaže zapojilo 273 spoločností, odborná komisia hodnotí ich prístup k prevencii, výžive, podpore športu, ergonómii či starostlivosti o duševné zdravie.

"Starostlivosť o zdravie zamestnancov by mala mať pevné miesto v stratégiách všetkých spoločností, bez ohľadu na ich veľkosť. Sme preto veľmi radi, že aj našou zásluhou počet aktivít, ktoré prospievajú well-beingu zamestnancov, narastá vo výrobných firmách, nevýrobných firmách i v stredných a menších spoločnostiach. Stále platí, že od čias pandémie badáme zvýšenú pozornosť venovanú duševnému zdraviu, potešujúci je aj nárast pohybových aktivít rôzneho druhu aj priamo na pracoviskách," vysvetľuje Jozef Koma, riaditeľ Union zdravotnej poisťovne. V tejto súvislosti uvádza, že v dotazníkoch, ktoré firmy zapojené do súťaže vypĺňali, našiel aj nápadité riešenia. "Jedna z ,našich´ zdravých firiem si dokonca vypestovala obdivuhodný návyk chodiť 20 poschodí pešo v rámci návratu zo spoločných obedov. Iné spoločnosti zas svojich zamestnancov podporujú zľavami na športoviská, prísunom zdravého stravovania či stále potrebnou edukáciou."

Projekt zdravotnej poisťovne Union sa teší aj z nového moderátora súťaže. Budúci lekár a známy influencer Victor Ibara má k prevencii blízko. "Starostlivosť o zdravie nemôže mať v práci prestávku. V dnešnej dobe trávia ľudia v zamestnaní veľa času, sú na nich kladené vysoké nároky a je dobré, že samotní zamestnávatelia zdravie ,svojich´ ľudí nepodceňujú," konštatuje Victor Ibara, ktorého projekt Unionu zaujal aj holistickým prístupom.

V súťaži Zdravá firma roka už dávno nejde len o ergonomické pomôcky. Množstvo firiem ponúka viacero platených preventívnych prehliadok nad rámec, očné či kožné vyšetrenia na pracovisku, ale aj finančné príspevky na športové akcie rôzneho druhu. Potreby zamestnancov smerujú aj k zabezpečovaniu psychologickej intervencie, či už formou telefonického kontaktu pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov alebo formou prednášok a osvety.

Slávnostné odovzdávanie cien 14. ročníka súťaže Zdravá firma roka sa uskutočnilo 15.2.2024 v bratislavskom hoteli Sheraton. Nový ročník súťaže bude spustený opäť v máji ako súčasť odbornej konferencie, ktorá sa v tomto ročníku sústredí najmä na podporu zdravia žien na pracovisku. "Nehovoríme len o pracujúcich matkách a ich návrate do zamestnania, ale o všetkých ženách, ich potrebách a podmienkach, aby mohli plne realizovať svoj potenciál v práci," naznačuje smerovanie súťaže Tatiana Sýkorová, riaditeľka ľudských zdrojov Unionu. S participantmi súťaže Zdravá firma roka Union plánuje diskutovať aj o možnostiach skríningu priamo na pracoviskách. Záujemcovia nájdu všetky dôležité informácie aj inšpiratívne tipy pre vytvorenie zdravšieho pracovného prostredia priamo na webstránke projektu.

Výhercovia 14. ročníka súťaže Zdravá firma roka sú IBM International Services Centre s.r.o. IBM (nevýrobné firmy), KIA Motors Slovakia s.r.o. (výrobné firmy), Epic Games Slovakia, s.r.o. (malé firmy). Druhé miesto získala spoločnosť Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. (nevýrobné firmy), SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. (výrobné firmy) a MAIND, s.r.o. (malé firmy). Tretie miesto obsadila spoločnosť Dell s.r.o. (nevýrobné firmy), Miba Sinter Slovakia s.r.o. (výrobné firmy) a Aston ITM, spol. s r.o. (malé firmy).

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Známi influenceri motivujú študentov aby nefajčili. Ale inak

PRservis.sk - 15. február 2024

15.2.2024 - Žiadne výchovné koncerty. Žiadne prednášky. Žiadne zákazy, príkazy, mentorovanie ohľadom fajčenie, či iných závislostí. Odborníci a pedagógovia sa zhodujú v jednom. Na mladých ľudí nefungujú. Študenti však radi diskutujú, debatujú v malých komunitách, počúvajú a akceptujú prirodzené autority a ľudí, ideálne z ich generácie, ktorí už niečo dosiahli. A to všetko prináša inovatívny a moderný koncept prevencie, projekt H3KNISA.

H3KNISA je Deň bez vyučovania na stredných školách so zaujímavými ľuďmi a spíkrami z generácie tretieho tisícročia, teda 3K. Tento inovatívny a moderný koncept prevencie závislosti od fajčenia u stredoškolákov je pripravený na odporúčaniach Európske komisie. Cieľom je priniesť problematiku fajčenia a iných závislostí mladých ľudí tak, aby zarezonovala a vyvolala u študentov záujem diskutovať a rozmýšľať nad škodlivosťou fajčenia. Tento úspešný projekt školy vítajú a nadšení sú aj študenti. Vo februári pokračoval H3KNISA na dvoch stredných školách - na Strednej odbornej škole DSA v Trnave a na Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši.

BEZ VYUČOVANIA, V MALÝCH KOMUNITÁCH A BEZ PEDAGÓGOV

Iniciatíva Na veku záleží, ktorá sa venuje už štvrťstoročie problematike fajčenia mladistvých, pripravovala H3KNISA niekoľko mesiacov s pedagógmi, odborníkmi na závislosti, influencermi, mladými ľuďmi a špecialistami na komunikáciu. H3KNISA na stredných školách je deň bez vyučovania, plný zaujímavých workshopov v malých skupinkách študentov, s inšpiratívnymi spíkrami, ku ktorým dnešná generácia študentov vzhliada a sú pre nich prirodzenými autoritami či motivátormi a od roku 2022 navštevuje stredné školy po celom Slovensku.

MODERNÁ PREVENCIA ZÁVISLOSTI DETÍ A MLADISTVÝCH NA FAJČENÍ

Koncepcia celodenného workshopu H3KINSA je postavená na piatich princípoch modernej prevencie závislosti detí a mladistvých na fajčení, v súlade s odporúčaniami Európskej komisie:

atraktívne témy, ktoré študenti žiadajú,
rovesnícky prístup 3K generácie, generácie tretieho tisícročia,
workshopy v malých skupinách,
bez pedagógov a
nenásilné zakomponovanie problematiky fajčenia.

H3KNISA prináša na stredné školy množstvo workshopov s motivujúcimi influencermi a mladými ľuďmi, ktorí študentov svojimi príbehmi a témami povzbudzujú a motivujú začať v pozitívnom viac nad sebou porozmýšľať, pracovať so sebou, začať konať, realizovať sa, ale aj prekonať svoje menšie, či väčšie strachy, stresy, úzkosti, obavy, komplexy. To im opäť umožní vnímať nepríjemné situácie optimistickejšie a nezaháňať stres a nudu napríklad fajčením.

PODNIKANIE, FINANCIE, SEBALÁSKA, EKOLÓGIA, STRES ČI SEXUÁLNA VÝCHOVA

"Témy workshopov vychádzajú z reprezentatívneho prieskumu medzi stredoškolákmi, ktorý sme v iniciatíve realizovali a z ktorého sme zistili, čo mladých ľudí trápi a teší, čo im spôsobuje stres, kto im pomáha, koho počúvajú a sledujú, s kým by sa radi stretli a hlavne aké témy im chýbajú a radi by o nich diskutovali," vysvetľuje koncept workshopov ambasádor H3KNISA Matúš Okajčeka, známy tiež ako influencer To je ten náš Matúš. "O týchto témach sa chcú študenti dozvedieť viac a chcú o nich diskutovať so svojimi skúsenejšími rovesníkmi. Najväčší záujem majú stredoškoláci o podnikanie, financie, duševné zdravie, zdravý životný štýl, sebalásku, sexuálnu výchovu, kritické myslenie, cestovanie, ekológiu a ďalšie témy, ktoré dali zároveň aj hlavné rámce pre oslovovanie lektorov," dodal Matúš Okajček.

MLADÍ MLADÝM

Počas dňa bez vyučovania H3KNISA si študenti vyberajú tri workshopy, ktoré ich zaujímajú, a lektorov, ktorých si chcú vypočuť. V neformálnej atmosfére sa s nimi o svoje skúsenosti a pohľad na svet aj fajčenie delí napríklad Bekim, influencer Matúš Okajček, Tatiana Kyseľová z OZ Chuť žiť, Marek Mach a Simi Jurovatá z OZ Mladí, Maroš Mušinka a Marína Bednárová z OZ Prima, slowfashion influencerka LaFlorita, Filip Schlosser z Financopédie, Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy, travel blogger Rado Hoppej Nie je túra bez Štúra, raper Lyrik H, tréner Marek Keveš, ale aj Filip Jovanovič a Viliam Štajgár z Jovitepu, či Martin Jakubis z Haluškárne, ktorí rozbehli podnikanie na strednej škole.

V prípade záujmu môžu školy poslať prihlášku cez www.h3knisa.sk.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Dar Taiwanu pre Ukrajinu vo výške 4,6 milióna eur navýšili Slováci a Slovenky o skoro 860-tisíc eur

PRservis.sk - 15. február 2024

15.2.2024 - Dve slovenské nadácie, Nadácia Pontis a Nadácia otvorenej spoločnosti, prerozdeľujú na podporu humanitárnych projektov na Ukrajine finančné prostriedky od Taipejskej reprezentačnej kancelárie na Slovensku. Prostredníctvom darcovských portálov sa do pomoci Ukrajine zapojila aj verejnosť. Crowdfunding priniesol pomáhajúcim slovenským organizáciám a iniciatívam ďalších 860-tisíc eur.

Vojna na Ukrajine trvá takmer dva roky a jej ničivé následky pomáhajú odstraňovať viaceré krajiny. Jednou z foriem pomoci je unikátna spolupráca medzi občianskym sektorom a Taipejskou reprezentačnou kanceláriou na Slovensku, ktorá ju iniciovala. Vďaka nej môžu Nadácia Pontis a Nadácia otvorenej spoločnosti podporovať projekty a organizácie, ktoré sa angažujú na Ukrajine a pomôcť s obnovou infraštruktúry zničenej ruským agresorom.

"Chceme podporovať boj voči autoritárstvu a pomáhať tým, ktorí bojujú za mier vo svojej krajine a za zachovanie demokracie na svete. Na Taiwane poznáme cenu slobody a demokracie. V nedávnych prezidentských voľbách sme ukázali, ako veľmi si tieto hodnoty ctíme, rovnako nám to každý deň ukazuje Ukrajina. Naše hodnoty nás spájajú, a preto je dôležité, aby Taiwan Ukrajine pomáhal," vysvetľuje vedúci Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave David Nan-Yang Lee.

Sanitky pre ukrajinských zdravotníkov a zdravotníčky

Jedným z podporených projektov je aj nákup sanitiek pre ukrajinských medikov a medičky. Autorom nápadu poskytnúť sanitky pre vojenských záchranárov na Ukrajine je vojnový fotograf Vladimír Šimíček, ktorý pravidelne navštevuje napadnuté oblasti. Po jednej zo svojich ciest nevedel zabudnúť na obraz zničenej sanitky, ktorá už ďalej nemohla slúžiť na zachraňovanie životov. Dostal preto nápad, že sanitku pre Ukrajinu zabezpečí sám. Postupne sa k nemu pridali ďalší nadšenci a vznikla aj zbierka na darcovskom portáli Donio. Zapojilo sa do nej vyše 3 200 darcov a darkýň, priemerná výška daru je 58 eur. Projekt spolu získal 208 286 eur, pričom úvodných 20-tisíc tvoril dar z Taiwanu.

Sanitky vozí na Ukrajinu Vladimír Šimíček osobne, ich šoférmi bol aj novinár a spisovateľ Martin M. Šimečka, organizátor festivalu Pohoda Michal Kaščák, fotograf Gabriel Kuchta či český spevák Michael Kocáb. Jednu zo sanitiek ako dobrovoľník odviezol vojakom na front aj riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák.
Vďaka podpore od Taiwanu aj slovenskej verejnosti sa podarilo zabezpečiť 30 sanitiek a terénnych pick-upov, ktoré sa už nachádzajú na Ukrajine. Podľa výpočtov každá sanitka zachránila za šesť mesiacov viac ako 70 životov.

"Ukrajinci zomierajú aj za nás, za naše hodnoty. Svet to už unavuje a nebaví, no na východe bojujú a umierajú. V štatistikách sú to čísla, v životoch konkrétnych ľudí ich milovaní a najbližší," uviedol zakladateľ nápadu Vladimír Šimíček na darcovskom portáli Donio.

Domov pre matky s deťmi z Mariupoľa a Chersonu

Organizácia Úsmev ako dar vytvorila pre preživšie ukrajinské deti a matky nový bezpečný domov. Doslova na zelenej lúke postavila 12 menších domčekov. Útočisko v nich našlo 12 rodín s malými deťmi, ktoré museli utiecť z Chersonu. Na rovnakom pozemku stojí aj budova bývalého detského domova. V nej žije 24 detí vo veku od 11 do 16 rokov, ktoré prežili bombardovanie divadla v Mariupole. Ujali sa ich náhradní rodičia Oxana a Volodymyr, ktorí s organizáciou Úsmev ako dar spolupracujú.

Pre tieto deti a rodiny však chýbala práčovňa a sušiareň prádla. Organizácia preto spustila zbierku na darcovskom portáli Darujme.sk, kde informovala, že za 100 eur vie nakúpiť 10 betónových tvárnic na základy práčovne, za 300 eur dve plastové okná. Prostredníctvom Darujme.sk sa na stavebné náklady vyzbieralo spolu 20 600 eur, pričom 10-tisíc z nich darovala Taipejská reprezentačná kancelária na Slovensku.

Zdravotná starostlivosť v konfliktných zónach

Školenia pre ľudí, ktorí sa v prvej línii starajú o zranených, realizuje priamo na Ukrajine organizácia STEP IN. "Zdravotnícki pracovníci a pracovníčky sa čoraz častejšie stretávajú s obeťami polytraumy a osobami, ktoré v dôsledku prebiehajúceho konfliktu zažívajú vážne psychické utrpenie. Zdravotníkom preto poskytujeme komplexný trojdňový kurz zameraný na prvú psychologickú pomoc a zvládanie polytraumy v prednemocničnom prostredí," vysvetľuje lekárka, terapeutka, humanitárna pracovníčka Zuzana Ulman zo STEP IN a dodáva: "Žiaľ, tento druh pomoci je a bude na Ukrajine potrebný, keďže aj po dvoch rokoch v krajine pokračuje aktívna vojna a civilisti umierajú každý deň."

Organizácia získala od Taipejskej reprezentačnej kancelárie na Slovensku 50-tisíc eur, v Černihive vyškolila 65 zdravotných pracovníkov a pracovníčok.

Pomoc pokračuje

Z podpory od Taipejskej reprezentačnej kancelárie na Slovensku sa doteraz prerozdelilo 17 organizáciám na 21 projektov viac ako 2,2 milióna eur. Okrem spomenutých organizácií boli podporené aj mnohé ďalšie či realizácia nákupu odmíňovacieho zariadenia Božena 5. Podpora pokračuje naďalej. V nasledujúcich mesiacoch získajú finančné prostriedky v objeme 2,4 milióna eur projekty zamerané na rekonštrukčné práce na Ukrajine.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Špeciálnym hosťom Stinga bude talianska speváčka Giordana Angi

PRservis.sk - 15. február 2024

15.2.2024 - Na bratislavskom koncerte Stinga, ktorý sa uskutoční 1. júna 2024 v Tipos Aréne, sa v úlohe špeciálneho hosťa predstaví talianska spevácka hviezda Giordana Angi.

Giordana Angi je mimoriadne obľúbená talianska speváčka, skladateľka aj producentka. Spieva a vydáva albumy vo viacerých jazykových mutáciách. Dosiahla jeden platinový a dva zlaté predaje albumov v Taliansku aj vo Francúzsku. Giordana okrem vlastnej speváckej kariéry komponuje hudbu aj pre rôznych talianskych umelcov, vrátane superhviezdy Tiziana Ferra.

Giordana Angi je v Taliansku slávnou speváčkou a preto bola pozvaná vystupovať aj na prestížnu hudobnú súťaž s názvom "Sanremo Song Festival”. Päť rokov pôsobila ako mentorka v televíznom speváckom programe #1 Amici a tiež v ďalších rôznych televíznych reláciách.

Svoj debutový medzinárodný EP album s názvom "Giordana" vydala s producentom Martinom Kierszenbaumom, ktorý bol nominovaný aj na ocenenie GRAMMY a spolupracuje s takými hviezdami ako Lady Gaga, Sting, Madonna, Mylène Farmer či Keane. Debutový album "Giordana" je dostupný v štyroch rôznych jazykoch – v angličtine, taliančine, francúzštine a španielčine.

Minulé leto Giordana zaznamenala vo Francúzsku 10 najlepších rádiových hitov ako "J´ètais pas fait pour le bonheur" či duet s francúzskou ikonou Pascalom Obispom. Talianska verzia jej aktuálneho singlu "Embers" (Ritorno Semper a Te") sa už nachádza v rebríčku "Top 100 airplay" v Taliansku s viac ako 100 000 videniami videoklipu k tejto skladbe.

STING 2024
1. JÚN 2024/TIPOS ARÉNA/BRATISLAVA
Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Zomrel Ing. Zbyšek Šustek, CSc.

SAV.sk - 15. február 2024
Ústav zoológie SAV, v. v. i., s hlbokým zármutkom oznamuje, že nás vo veku 70 rokov navždy opustil náš kolega Ing. Zbyšek Šustek, CSc. (19. júla 1953 – 14. februára 2024). Vedeckej práci sa venoval do konca roku 2023, pokiaľ mu to dovoľoval zdravotný stav. Ing. Šustek pochádzal z Brna (ČR). Po ukončení strednej všeobecno-vzdelávacej školy v Brne začal študovať na Vysokej škole zemědělskej (dnes Mendelova zemědělská a lesnická univerzita) v Brne lesníctvo a neskôr aj kombinované ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky