Podporujeme-RSS

Najzamestnávateľ: Absolútne víťazstvo Lidla!

PRservis.sk - 2. február 2024

2.2.2024 - Spokojnosť overená časom, aj tak by sa dalo opísať vnímanie Lidla ako zamestnávateľa zo strany jeho zamestnankýň a zamestnancov, a rovnako tak zo strany verejnosti. Diskont totiž už po piaty raz zvíťazil v najprestížnejšej domácej zamestnávateľskej ankete najzamestnávateľ.

O prvenstve v jednotlivých kategóriách rozhodli hlasy externej verejnosti, ľudí pracujúcich v nominovanej spoločnosti a tiež audit odbornej poroty. Zohľadňovali sa tiež aktivity na podporu zamestnávateľskej značky. Po zohľadnení všetkých parametrov vzniklo poradie v jednotlivých kategóriách. Lidl po piaty raz zvíťazila v kategórií Obchod a služby. V tomto roku navyše ako jediná firma v súťaži uspela vo všetkých štyroch podkategóriách a Lidl sa stal absolútnym víťazom ankety.

"V Lidli sa dlhodobo snažíme byť jednoznačnou prvou voľbou, pre našich zákazníkov, dodávateľov, partnerov a tiež pre naše zamestnankyne a zamestnancov. Preto sme nesmierne hrdí na to, že sa nám opäť podarilo obhájiť titul Najzamestnávateľa. Je to pre nás cenná spätná väzba, nielen od odbornej poroty či verejnosti, ale predovšetkým od našich zamestnankýň a zamestnancov. Je to dôkaz, že cesta, ktorú sme si zvolili má naozaj zmysel. Zároveň je to ešte väčšia motivácia posúvať sa vpred a byť tak ešte atraktívnejším zamestnávateľom. Ďakujeme za každý jeden hlas a našim zamestnankyniam a zamestnancom za to, že robia Lidl tým, čím je," povedala Zita Szlavikovics generálna riaditeľka Lidl Slovenská republika.

Lidl Slovenská republika má aktuálne viac ako 6500 zamestnanýň a zamestnancov v 164 predajniach, troch logistických centrách a na centrále. Diskont je stabilným zamestnávateľom, ktorý priebežne vytvára nové pracovné miesta – v priemere ide o stovky nových pozícií ročne.

Spoločnosť pravidelne prehodnocuje aj výšku platov svojich zamestnankýň a zamestnancov, pričom od januára 2024 ich mzdy opäť narástli. Za tri roky diskont investoval do zvýšenia miezd a odmien takmer 35 miliónov eur. Okrem toho v Lidli odteraz nik nezarobí menej ako 1050 eur mesačne na plný úväzok. Zamestnávateľ zároveň podporuje rovnaké odmeňovanie žien a mužov. Potvrdzuje to aj certifikát Equal Salary, ktorý získal v roku 2022 ako vôbec prvý obchodník. Aktivity Lidla ako zamestnávateľa dlhodobo oceňujú odborníci i verejnosť. Diskontný reťazec je taktiež dlhodobo úspešný aj v domácej ankete Najzamestnávateľ, v ktorej o víťazovi rozhoduje verejnosť prostredníctvom hlasovania.

Jednou z výhod práce v Lidl Slovenská republike je aj šanca na kariérny rozvoj – voľné pracovné pozície obsadzuje diskont primárne z vlastných radov a podporuje rovnaké odmeňovanie žien a mužov. Potvrdzuje to aj certifikát Equal Salary. Aktivity Lidla ako zamestnávateľa dlhodobo oceňujú odborníci i verejnosť. Lidl je osemnásobným držiteľom ocenenia Top Employer Slovensko a Top Employer Europe a odteraz už päťnásobným víťazom domácej ankety najzamestnávateľ.

Všetko o Lidli ako zamestnávateľovi a tiež aktuálny prehľad voľných pracovných pozícií je k dispozícii na www.lidl.sk v sekcii Kariéra.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Výzva na vyjadrenie záujmu

PRservis.sk - 2. február 2024

2.2.2024 - Zverejnené dňa 2. novembra 2023 a znovu zverejnené 22. novembra 2023, ako aj 2. februára 2024 na webových stránkach spoločností OMV Petrom, OMV Slovakia a OMV Hungary.

Názov zmluvy: "Dodávka transformátorových staníc a transformátorov pre Rumunsko, Slovensko a Maďarsko"

Referenčné číslo: Žiadosť o vyjadrenie záujmu č. 2141/ 30.10.2023

Rozsah

Spoločnosť OMV Petrom Marketing SRL. má záujem uzavrieť zmluvu na dodávku transformátorových staníc, plne vybavených (elektrické zariadenia stredného a nízkeho napätia vrátane zariadení na ochranu pomocou relé, meranie činnej a jalovej elektriny, diaľkové ovládanie siete, ako aj zahrnuté servisné obvody) alebo transformátorov podľa podrobného opisu prác, s cieľom zabezpečenia výstupného výkonu potrebného na napájanie ultrarýchlych elektrických nabíjacích staníc, a to na koridoroch Transeurópskej dopravnej siete TEN-T na existujúcich čerpacích staniciach v Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku.

Kontext

Súčasná ponuka je realizovaná v rámci projektu s názvom "Accelerate the Central and East European Ultra-Fast Charging", ktorý bol schválený na financovanie z európskych zdrojov prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF) s podporou Ministerstva dopravy a Ministerstva investícií a európskych projektov Rumunska, a ktorý získal súhlas na zmluvu o financovaní s Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA).

Cieľom projektu je prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov a zároveň umožniť jazdu elektrickými vozidlami na dlhé vzdialenosti. Špecifickým cieľom projektu je obstaranie transformačných staníc na zásobovanie nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá elektrickou energiou. Tie budú prístupné verejnosti s 2 nabíjacími bodmi s minimálnym výkonom 150 kW, pozdĺž siete TEN-T v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku. Viac informácií je k dispozícii na stránke: https://www.omvpetrom.com/en/our-business/low-and-zero-carbon-projects/e-mobility-cef-project.

Výberové konanie bude rozdelené nasledovne:

ČASŤ 1 až 4 – transformátorové stanice s napätím 20/0,4 kV a transformátory s výkonom 800, 1000, 1250 kVA podľa technických riešení vydaných prevádzkovateľmi distribúcie nasledovne:

Prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS)
Počet lokalít
LOT

Delgaz Grid
9
1

Distributie Oltenia
10
2

Distributie Energie Electrica Romania
29
3

Rețele Electrice Muntenia, Dobrogea, Banat
32
4

RO spolu
80*

2. ČASŤ 5 až 7 – transformátorové stanice s napätím 22/0,4 kV a transformátory s výkonom 630-1000 kVA, dodávané do Maďarska nasledovne:

Prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS)
Počet lokalít
LOT

E-On
4
5

MVM
2
6

E-On-ELMŰ
1
7

HU spolu
7*

3. ČASŤ 8 až 9 – transformátorové stanice s napätím 22/0,42/0,241 kV a transformátory s výkonom 630-1000 kVA, dodávané na Slovensko nasledovne:

Prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS)
Počet lokalít
LOT

ZSDis VSD SSD transformátorové stanice
6
8

ZSDis VSD SSD transformátory
5
9

SK spolu
11*

(*čísla predstavujú plán rozvoja a sú záväzné, môžu sa však vyskytnúť malé odchýlky).

Každý účastník výberového konania sa môže uchádzať o jednu alebo viacero častí.

Približný počet plánovaných staníc je: 98.

Výberové konanie bude ukončené uzavretím zmluvy o dodávke zariadení s jedným alebo viacerými víťazmi konania. Zmluva bude platná najneskôr do 9. novembra 2025.

Požiadavky týkajúce sa kapacít uchádzačov

Spoločnosť OMV Petrom Marketing SRL vyzýva oprávnené spoločnosti, aby vyjadrili svoj záujem o poskytnutie vyššie uvedených zariadení. Spoločnosti, ktoré majú záujem, sú povinné poskytnúť informácie preukazujúce potrebné schopnosti a relevantné skúsenosti na realizáciu zákazky:

Finančné zázemie (ukazovatele rizika D&B a finančné informácie)
Relevantné skúsenosti

Každý potenciálny spoločný podnik/združenie (joint venture) musí poskytnúť vyššie požadované informácie za všetkých partnerov takéhoto spoločného podnikania.

Výber spoločností, ktoré budú vyzvané na predloženie ponuky, sa uskutoční na základe týchto predkvalifikačných kritérií, ktoré sú považované za minimálne požiadavky:

ČASŤ 1 až 4 – Rumunsko - zariadenie musí spĺňať všetky relevantné a platné rumunské a európske normy, štandardy a zákony spolu s príslušnými predpismi a požiadavkami PDS a musí mať platné označenie CE (Conformité Européenne). Splnenie kritéria sa preukáže predložením oficiálnych dokumentov ku zariadeniu.
ČASŤ 5 až 7 – Maďarsko - zariadenie musí spĺňať aktuálne platné normy týkajúce sa kvality elektrickej energie (predtým "MEEI"), maďarské požiadavky týkajúce sa PDS a musí mať platné označenie CE (Conformité Européenne). Splnenie kritéria sa preukáže predložením oficiálnych dokumentov ku zariadeniu.
ČASŤ 8 až 9 – Slovensko - zariadenie musí spĺňať všetky relevantné a platné slovenské a európske normy, štandardy a zákony spolu s príslušnými predpismi a požiadavkami PDS a musí mať platné označenie CE (Conformité Européenne). Splnenie kritéria sa preukáže predložením oficiálnych dokumentov ku zariadeniu.
Pre všetky zúčastnené spoločnosti musí byť finančné riziko podľa všeobecne uznávaných ratingových agentúr maximálne "priemerné". Správu D&B pre príslušného účastníka získa spoločnosť OMV Petrom Marketing SRL po prijatí vyjadrenia záujmu zo strany účastníka.
Všetky zúčastnené spoločnosti musia mať skúsenosti s obdobnou dodávkou TRAFO staníc s výkonom minimálne 600 kVA. Relevantné skúsenosti sa preukážu predložením akéhokoľvek dokladu (napr. protokolu o prevzatí dodávky), ktorý potvrdzuje dodanie minimálneho počtu staníc TRAFO s výkonom aspoň 600 kVA. Toto množstvo bude predstavovať aspoň 50 % množstva zodpovedajúceho tej časti/tým častiam, o ktorú/é sa plánuje uchádzať.

Krajina
Prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS)
Počet lokalít
LOT

Dôkaz o podobnej skúsenosti musí byť poskytnutý

[počet dodaných transformátorových staníc alebo transformátorov s výkonom minimálne 600 kVA]"

RO
Delgaz Grid
9
1
5

Distributie Oltenia
10
2
5

Distributie Energie Electrica Romania
29
3
15

Rețele Electrice Muntenia, Dobrogea, Banat
32
4
16

HU
E-On
4
5
2

MVM
2
6
1

E-On-ELMŰ
1
7
1

SK
ZSDis VSD SSD Fully equipped TRAFO stations
6
8
3

ZSDis VSD SSD Partially equipped TRAFO stations
5
9
3

Všetky dokumenty predložené na preukázanie splnenia všetkých požiadaviek musia byť v anglickom alebo rumunskom jazyku pre ČASŤ 1 až 4, v anglickom alebo maďarskom jazyku pre ČASŤ 5 až 7 a v anglickom alebo slovenskom jazyku pre ČASŤ 8 až 9.

Ako predložiť vyjadrenie záujmu

Spoločnosti, ktoré sa chcú zúčastniť výberového konania, sú povinné:

poslať písomné vyjadrenie záujmu na nižšie uvedenú adresu (e-mail) do pondelka 19. februára 2024 do konca dňa a
uviesť ČASŤ/ČASTI výberového konania, na ktorú/é chcú predložiť ponuku, napríklad 3 časti (časť 1, 2, 3) alebo 6 častí (časť 1, 2, 3, 5, 8, 9) a
predložiť dokumenty potrebné na preukázanie splnenia minimálnych predkvalifikačných požiadaviek.

Spoločnosti, ktoré splnia všetky predkvalifikačné kritériá, dostanú súťažné podklady a budú vyzvané na predloženie ponuky prostredníctvom platformy SAP Ariba, online platformy skupiny OMV na riadenie obstarávania. Pre účasť vo výberovom konaní bude musieť zainteresovaná spoločnosť prijať výzvu na registráciu v SAP Ariba zaslanú OMV Petrom.

V prípade, že vaša spoločnosť nie je zaregistrovaná v systéme SAP Ariba, uveďte prosím meno a e-mailovú adresu, aby ste boli pozvaní na registráciu a účasť.

Táto výzva na vyjadrenie záujmu je platná do pondelka, 19. februára 2024.

Žiadosti o dodatočné vysvetlenie

Akékoľvek žiadosti o vysvetlenia týkajúce sa obsahu tejto výzvy môžu zainteresované spoločnosti zasielať najneskôr do piatka 16. februára 2024 na e-mailovú adresu crina.tudorie@omv.com.

Crina Tudorie
OMV Petrom S.A.
Mobil:+4 0730 399 469
Emailová adresa: crina.tudorie@omv.com

"Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo CINEA (Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie). Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nenesú zodpovednosť."

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Dnes je medzinárodný deň mokradí

SAV.sk - 2. február 2024
Na to, aby sme mohli mokrade efektívne chrániť, potrebujeme poznať, aké spoločenstvá ich tvoria, aké organizmy v nich žijú, aké je ich presné rozšírenie a aké environmentálne faktory ich ovplyvňujú. Rovnako dôležité je sledovať zmeny týchto dôležitých biotopov v čase a priestore, snažiť sa porozumieť ich dynamike a vedieť vysvetliť, čo môžeme v prípade negatívnych zmien ako spoločnosť urobiť a ako týmto zmenám predchádzať. Vedci zo Slovenskej akadémie vied prispievajú k výskumu mokradí aj vďaka programu NaturaSat. br ...
Kategórie: Podporujeme

Úspech SkyToll v Nemecku: stojí pri kúpe globálnej firmy VITRONIC

PRservis.sk - 2. február 2024

2.2.2024 - SkyToll, ktorý sa podieľa na dodávke a prevádzke systémov pre spoplatnenie dopravnej infraštruktúry na Slovensku, v Českej republike alebo v Slovinsku, stojí pri významnej investícii. Jeho materský ITIS Holding kupuje globálneho lídra v oblasti inteligentných technológií pre dopravu a automatizáciu, nemeckú spoločnosť VITRONIC.

ITIS Holding zastrešuje aktivity skupiny PPF v oblasti investícií do inteligentnej dopravnej infraštruktúry. VITRONIC, jeden z lídrov v oblasti technológií pre dopravu so sídlom vo Wiesbadene, pôsobí vo viac ako 80 krajinách sveta. Spoločnosť zamestnáva približne 1 400 pracovníkov na piatich kontinentoch.

VITRONIC je uznávaným dodávateľom riešení pre výber mýta a vynucovanie povinnosti úhrady mýta a dodržiavania dopravných predpisov (tzv. enforcement), technológií pre budovanie inteligentných miest a pokročilých riešení pre automatizáciu v rôznych priemyselných odvetviach. V roku 2022 prekročil obrat VITRONIC 208 miliónov eur.

Spojenie VITRONIC pod jednu strechu so SkyToll, ktorý má renomé odborníka na komplexný návrh schém spoplatnenia dopravnej infraštruktúry i dlhoročné skúsenosti s bezchybnou systémovou integráciou, vytvára potenciál pre realizáciu významných projektov po celom svete.

"Spoločne pokrývame celý reťazec od inteligentnej dopravnej infraštruktúry a jej spoplatnenia, cez bezpečnosť cestnej premávky až po automatizáciu. Sme pripravení podporovať rast a úspech VITRONIC-u, poskytovať pokročilé riešenia a špičkové služby na celosvetovej úrovni," uviedol Matej Okáli, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ITIS Holding.

S aktivitami v Európe a pobočkami v Singapure a Indii ponúka SkyToll zákazníkom efektívne systémy na spoplatnenie jazdy nákladných vozidiel aj moderné, inovatívne riešenie pre spoplatnenie jazdy osobných vozidiel. SkyToll navrhuje systémy pre mestské aglomerácie, ktoré pomáhajú riadiť dopravu a obmedzovať negatívne vplyvy dopravy.

Dokončenie transakcie je podmienené schválením protimonopolných úradov v Nemecku a ďalších relevantných krajinách. Finančné detaily transakcie neboli zverejnené.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Prichádza nová éra boxu s označením HELL Boxing Kings

PRservis.sk - 1. február 2024

1.2.2024 - HELL Boxing Kings a deväťnásobný majster sveta v boxe Roy Jones Jr. spoločne hľadajú najlepších boxerov v 10 krajinách, a to vrátane Slovenska.

V roku 2024 vstúpi spoločnosť HELL ENERGY do sveta boxu organizáciou jedinečnej série medzinárodných súťaží s celkovou výhrou viac ako 1 000 000 dolárov! Meno výrobcu energetických nápojov, ktorý pôsobí vo viac ako 60 krajinách, je tak teraz synonymom celoročnej boxerskej súťaže HELL Boxing Kings.

Svoje sny si určíš sám, HELL Boxing Kings Ti k tomu pridáva príležitosť!

V medzinárodnej boxerskej súťaži vyberú najlepších a najtalentovanejších športovcov z 10 krajín, ktorí budú súťažiť o majstrovské opasky HELL Boxing Kings v 4 váhových kategóriách. Víťazi jednotlivých váhových kategórií získajú okrem majstrovského titulu aj spomínaných 100.000 dolárov a profesionálnu zmluvu od spoločnosti HELL ENERGY Promotion. Všetky zápasy sa budú vysielať na kanáli HELL Boxing Kings na YouTube a na sociálnych sieťach, pričom semifinále a finále sa odvysielajú naživo. V priamom prenose sa predstavia aj celebrity v troch váhových kategóriách. Delegované hviezdy zo zúčastnených krajín budú bojovať aj o hlavnú cenu 100.000 dolárov a slávu titulu HELL Boxing Kings.

Podmienky prihlásenia

Súťaž je pre všetkých, ktorí majú viac ako 18 rokov. Prihlásiť sa je možné od 1. februára 2024 do 15. marca 2024 na stránke www.hellboxingkings.com. Cieľom turnaja je otvoriť cestu do sveta profesionálneho boxu aj tým, ktorí k tomu majú predpoklady, ale z nejakého dôvodu nemali príležitosť ukázať sa. Všetci títo záujemci tak najprv v marci absolvujú kasting vo svojej krajine. V júni ich potom čakajú kvalifikačné zápasy, a v novembri semifinále naživo. Finále sa uskutoční v decembri 2024 v Maďarsku. Na slávnostnom galavečeri, ktorý bude na úrovni podujatia ako v Las Vegas, sa zúčastnia aj slávni hostia a jeden z najúspešnejších boxerov všetkých čias, deväťnásobný majster sveta Roy Jones Jr., hlavný ambasádor HELL Boxing Kings. Okrem Slovenska sa táto medzinárodná boxerská súťaž organizuje aj v Maďarsku, Českej republike, Chorvátsku, Srbsku, Bosne, Rumunsku, Grécku, Bulharsku a v Azerbajdžane.

Link na promo video HELL Boxing Kings tu:

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Potrebu udržateľného života chápe 90 % Slovákov. Úskalím môže byť strata pohodlia

PRservis.sk - 1. február 2024

1.2.2024 - Slováci v posledných rokoch dôslednejšie triedia odpad, šetria vodou a energiami. Rastie tiež skupina ľudí, ktorí do snahy znižovať dopady svojej spotreby neváhajú investovať čas a peniaze. Je tu však aj významná časť tých, ktorí na zmenu svojho správania nevidia dôvod.

Environmentálne postoje Slovákov sa rozhodla preskúmať spoločnosť SPAK-EKO, a.s. Rozsiahleho reprezentatívneho prieskumu sa zúčastnilo celkovo 2500 respondentov zo všetkých krajov a vekových skupín.

"Hlavným pozitívnym zistením je, že Slováci vo všeobecnosti chápu, že pre vyššiu udržateľnosť je potrebné niečo urobiť. Takisto sú si vedomí, že budú musieť aj niečo obetovať, najmä sa vzdať istej miery pohodlia. No práve tu môže byť hlavné úskalie. Pokiaľ totiž ide o to, prevziať aj osobnú zodpovednosť a spraviť niečo nad rámec povinností, či prijať kroky, ktoré priamo nesúvisia so snahou usporiť, počet "eko nadšencov" sa rýchlo znižuje," sumarizuje výsledky prieskumu člen predstavenstva SPAK-EKO, Miroslav Jurkovič.

Až 87 % Slovákov v prieskume súhlasilo s tým, že ľudia musia zmeniť svoje správanie, aby sa podarilo znížiť dopady spotreby na životné prostredie. Rovných 80 % zároveň chápe, že by sa mali na tejto zmene podieľať aj osobne.

Takmer presná polovica Slovákov (49 %) je však ochotná podstúpiť najmä zmeny, ktoré pre nich neznamenajú výraznú stratu pohodlia alebo zvýšené náklady. Pätina Slovákov zároveň nechce na svojom prístupe meniť nič alebo takmer nič, pretože sa domnievajú, že by to ničomu nepomohlo, problematika udržateľnosti ich nezaujíma, alebo situáciu nepovažujú až za takú zlú.

"Pozitívnym signálom však je, že tu existuje významná skupina, 31 % Slovákov, ktorí sú do udržateľnejšieho životného štýlu ochotní investovať svoju energiu, voľný čas a dokonca aj peniaze," konštatuje M. Jurkovič.

Triedime a šetríme

Čo sa týka konkrétnych opatrení, Slováci v posledných rokoch najviac zmenili svoj prístup k triedenému zberu a spotrebe energií. "Prieskum však odhalil aj množstvo ďalších nových trendov vo vývoji spotrebiteľských preferencií, ktoré jednoznačne smerujú k vyššej udržateľnosti," pokračuje M. Jurkovič.

Dve tretiny Slovákov uviedli, že triedia odpad dôslednejšie (66,5%) a zároveň šetria vodu a energie (66,52%). Niečo menej ako polovica (44%) kúri na nižšiu teplotu, nepoužíva sušičku a snaží sa nakupovať menej oblečenia.

Až 40% opýtaných uviedlo ,že kompostuje, obmedzuje používanie plastových vreciek, dáva prednosť opravám pred vyhadzovaním pokazených vecí a kratšie sa sprchuje. Približne tretina viac používa MHD (35%), jazdí na bicykli, či chodí peši, snaží sa menej nakupovať (30,56%), ako i používa menej chémie v domácnosti (28%).

Významný počet ľudí tiež uprednostňuje drahšie, ale energeticky úspornejších spotrebiče (35%), vyhýba sa nápojom v plastových obaloch (26%), nakupuje nebalené potraviny (21%), použité odevy a spotrebiče (21,8%), či nahradilo tradičné chemické čističe za prírodné látky (ocot, sóda bikarbóna – 19%).

Produkty s označením organic, bio, eco nakupuje 10,08% a biopotraviny 8,96% Slovákov.

Najviac obťažujúce sú plasty

Slováci vyjadrili aj svoje postoje k voľne pohodenému odpadu. Vo svojom okolí si najviac všímajú plasty (56,4%), nasleduje papier (17,8%) a cigaretové ohorky (6,2%). Za najviac obťažujúce označili plastové obaly z potravín, vrecká a tašky (96%). Plastový odpad vnímajú zároveň aj ako najškodlivejší (81%), nasledujú ohorky (52%).

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

V Kauflande zákazníci nakúpia výhodne. Ceny mnohých obľúbených potravín klesli medziročne až do výšky 33%

PRservis.sk - 1. február 2024

1.2.2024 - Vysoké ceny potravín sa na Slovensku spomínajú často, skutočnosť však môže byť iná. V Kauflande podľa medziročného prieskumu klesli ceny desiatok potravín až do výšky 33 %. Na obľúbených produktoch tak môžu Slováci ušetriť aj niekoľko eur.

Už viac ako dva roky Slovensko zápasí so zdražovaním. Okrem nákladov na bývanie a pohonné hmoty prirodzene narástli aj ceny potravín. Na ich konečnú výšku vplýva množstvo faktorov. Zvýšená cena energií, nárast cien komodít na medzinárodných trhoch, ale aj odvodové zaťaženie, zvyšovanie platov, či vysoká miera inflácie. Tá na Slovensku dosiahla za rok 2023 štvrtú najvyššiu hodnotu za posledných 30 rokov.

Podľa databázy Štatistického úradu SR sa ceny potravín uplynulý rok zvýšili v priemere o 17,5 %. Vyššie zaťaženie domácich rozpočtov tak na vlastnej koži pocítila väčšina Slovákov. Napriek tomu, rok 2023 nebol pre rodinné financie až taký nepriaznivý ako ten predchádzajúci, a v porovnaní s rekordnou úrovňou inflácie v roku 2022 dokonca došlo k spomaleniu tempa rastu spotrebiteľských cien. Viaceré základné potraviny sa opäť začali približovať cenám z obdobia pred pandémiou.

Zlacnenie sa najvýraznejšie prejavilo pri olejoch a tukoch, no medziročné zmiernenie tempa rastu priemerných cien cítiť aj pri mlieku, syroch a vajciach. Potvrdzuje to aj nedávna analýza známeho reťazca. "Vyššie ceny potravín znamenajú pre mnohých ľudí výrazný zásah do ich životného štýlu a bežného fungovania domácnosti. Na základe porovnania bežných predajných cien vybraných obľúbených potravín, platných pre naše predajne k 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024, môžeme skonštatovať, že ceny týchto potravín u nás medziročne klesli až do výšky 33 %," hovorí Richard Bendík, riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Maslo, celozrnná kaiserka, trvanlivé mlieko, pšeničná múka, mäsové výrobky i syry, ale aj repkový olej, vajcia, alebo jogurty. Za všetky tieto výrobky už dnes zákazníci v predajniach Kaufland zaplatia citeľne menej. Pri nákupoch potravín sa vďaka tomu nemusia náročne rozhodovať, či si tieto potraviny môžu dovoliť alebo nie.

Kompletný zoznam porovnaných výrobkov je zverejnený na stránke Medziročný pokles cien | Kaufland.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Zodpovedné firmy sa môžu aj tento rok uchádzať o ocenenie Via Bona Slovakia

PRservis.sk - 1. február 2024

1.2.2024 - Nadácia Pontis aj tento rok otvorila nominácie na prestížne ocenenie Via Bona Slovakia, ktorým každoročne oceňuje inšpiratívne príklady v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Malé, stredné i veľké firmy môžu nominovať svoj projekt do 11. marca.

Via Bona Slovakia je unikátne ocenenie, ktorým Nadácia Pontis zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. V aktuálnom ročníku udelí ocenenie v 7 kategóriách:

Zodpovedná veľká firma
Zodpovedná malá a stredná firma
Výnimočný zamestnávateľ
Zelená firma
Dobrý partner komunity
Spoločensky inovatívna firma
Férový hráč na trhu

Nadácia Pontis sa v oblasti zodpovedného podnikania dlhodobo zameriava na inšpiratívne a inovatívne projekty firiem, ktoré sú hodné nasledovania. Za 23 rokov sa o ocenenie uchádzali stovky firiem, ktoré predložili 1 300 nominácií. Nadácia odovzdala celkom 169 cien.

Ambíciou Via Bona Slovakia je dosiahnuť väčšie zapojenie firiem z regiónov. "Už uplynulé ročníky ocenenia nám ukázali, že v regiónoch Slovenska pôsobia mnohé úspešné firmy, ktoré majú zodpovednosť vo svojej DNA, prinášajú inovácie, vytvárajú rešpektujúce prostredie pre svojich zamestnancov a zamestnankyne a zaujímajú sa o lokálne komunity," povedal Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis. Aspekt regionálnosti tento rok nadácia vnesie aj do slávnostného odovzdávania ocenení, ktoré sa uskutoční 25. júna po prvý raz v Košiciach.

Firmy môžu seba alebo svoj projekt nominovať na ocenenie do 11. marca. Prijaté nominácie hodnotia nezávislé komisie zložené zo zástupcov biznisu, verejného sektora, médií, mimovládnych organizácií a vzdelávacích inštitúcií.

Viac informácií nájdete na www.viabona.sk.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Keď dôveryhodných inštitúcií niet, konšpiračné presvedčenia prekvitajú

SAV.sk - 1. február 2024
Čo ak to, či uveríme nejakej konšpiračnej teórie nezávisí len od našich individuálnych faktorov, ako je vzdelanie, inteligencia či informačné zdroje, ktoré si vyberáme? Čo ak ku konšpiračným presvedčeniam prispievajú faktory, ktoré máme len malú moc ovplyvniť, ako je napríklad kvalita demokratických inštitúcii a ich dôveryhodnosť, socioekonomické nerovnosti, korupcia, pomalší ekonomický rozvoj či nízky HDP? Konšpiračné presvedčenia sa už dlho nachádzajú v centre ...
Kategórie: Podporujeme

Poisťujete nehnuteľnosť? Pýtajte sa na riziká a zmluvu pravidelne aktualizujte

PRservis.sk - 1. február 2024

1.2.2024 - Po zdraví a rodine je práve domov tou ďalšou oblasťou, ktorá má pre nás mimoriadnu hodnotu a význam. A to doslova, keďže hodnota nehnuteľností sa z roka na rok zvyšuje a naše domy a byty sú vystavené rôznym rizikám, pred ktorými ochráni kvalitná poistka. Dôležité je preto venovať dostatočnú pozornosť pri jej dojednaní.

Nepodceňujte výber poistných rizík

Podľa štatistík KOMUNÁLNEJ poisťovne sú najčastejšou príčinou poškodenia nehnuteľnosti poruchy vodovodných rozvodov a zatečenie vodou z topiaceho sa snehu alebo ľadu. Najväčšie škody na majetku páchajú živly, preto je toto riziko zahrnuté už v základnom balíku poistenia nehnuteľnosti ProDomo. Rodinný rozpočet však dokážu naštrbiť aj iné nečakané udalosti – vytečená klimatizácia, nevítaná "návšteva" zlodeja, výtržníci, ktorí posprejovali fasádu vášho domu a rozbili vám okno, alebo škody spôsobené zvieratami. "Zo skúseností našich klientov vieme, že život je nepredvídateľný, preto netreba podceňovať výber poistných rizík a spoliehať sa na vetu – mne sa to nikdy nestane. V rámci inovácie produktu ProDomo sme preto navýšili poistné limity pre viaceré riziká a do najvyššieho balíka Excelent sme zaradili napríklad aj poškodenie náhrobného pomníka v dôsledku živelnej udalosti, či možnosť pripoistenia straty zisku z prenájmu nehnuteľnosti," hovorí Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne a pokračuje: "Poistnú ochranu nehnuteľnosti odporúčam rozšíriť aj o poistenie domácnosti, kde najčastejšie dochádza k zoskratovaniu elektrospotrebičov a následným požiarom. Okrem toho, že preplatíme škody na majetku v tzv. nových cenách, uhradíme aj náklady na znovuobstaranie osobných dokladov. V podobných situáciách klienti ocenia aj naše asistenčné služby, ktoré im pomôžu s odstraňovaním poistnej udalosti," dodáva špecialista na neživotné poistenie.

Pravidelne prehodnocujte poistnú sumu

Hoci dnes majitelia nehnuteľností pristupujú k svojmu majetku zodpovednejšie ako v minulosti, stále sa nájde dosť takých, ktorí majú svoju nehnuteľnosť poistenú "pod cenu". Pri novších nehnuteľnostiach financovaných hypotékou si väčšinou na poistnú sumu dohliadne banka. Aj tu sa však môže stať, že poistná suma v zmluve zodpovedá len hodnote poskytnutého úveru, a nie hodnote nehnuteľnosti. "Na otázku, či máte dobre nastavenú poistnú sumu, si musíte vedieť zodpovedať, či by ste v prípade totálnej škody za vyplatené finančné prostriedky dokázali zabezpečiť porovnateľné vlastné bývanie. Poistnú zmluvu je preto vhodné pravidelne prehodnocovať, a to najmä v prípadoch, kedy zvyšujete hodnotu vašej nehnuteľnosti," radí D. Zemánek. Podpoisteniu možno predísť aj indexáciou poistnej sumy, ktoré je automatickou súčasťou poistenia nehnuteľnosti od KOMUNÁLNEJ poisťovne. Znamená to, že poisťovňa každý rok automaticky zvýši poistnú sumu nehnuteľnosti, aby zodpovedala jej skutočnej hodnote.

Myslite aj na ochranu mimo domova

Pri uzatváraní poistenia, napríklad aj prostredníctvom našej kalkulačky, je dobré nielen poznať hodnotu svojej nehnuteľnosti a domácnosti, ale aj predvídať, čo všetko môžete svojím konaním spôsobiť susedom. Vo vašej poistke by preto nemalo chýbať poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré platí pre všetkých členov domácnosti aj mimo domova. Kým rodine žijúcej v rodinnom dome pomôže v prípadoch, kedy napr. dieťa rozbije neúmyselne susedovi okno, staršiemu manželskému páru žijúcemu v byte zase pomôže s náhradou škody, keď neúmyselne vytopia susedov. "U nás je, žiaľ, stále toto poistenie zaznávané, no uzatvoriť by som ho odporúčal naozaj každému. Poistnú sumu si môžete stanoviť sami, ale 10-tisíc eur považujem za minimum. Ideálne by to malo byť okolo 30 až 50-tisíc eur," uzatvára D. Zemánek.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Tretia výzva návratovej schémy SAV je otvorená

SAV.sk - 1. február 2024
Slovenská akadémia vied vyhlásila v poradí už tretiu výzvu návratovej projektovej schémy pre rodičov vracajúcich sa z materskej či rodičovskej dovolenky. Výzva je otvorená od 1. februára do 31. marca 2024. Oprávnené žiadateľky a žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu svojich projektov vo výške 5 000 eur na riešenie vedeckých projektov trvajúcich jeden rok. Návratová projektová schéma SAV (NPS) má uľahčiť reintegráciu vedeckých pracovníčok po ukončení materskej ...
Kategórie: Podporujeme

Kam na strednú školu?

PRservis.sk - 1. február 2024

1.2.2024 - SPŠ dopravná Trnava je nadregionálnou školu, ktorá pripravuje absolventov pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky v doprave a telekomunikáciách. Sme Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu a telekomunikácie. Spolupracujeme i s univerzitami a tak pripravujeme kvalitne absolventov i pre prax i pokračujúce vysokoškolské štúdium.

Ponúkame okrem denného štúdia i nadštandardné vzdelávacie aktivity, ako medzinárodnú CISCO akadémia počítačových sietí, ktorá umožňuje študentom školy získať medzinárodne platný certifikát v oblasti počítačových sietí. Taktiež absolventi majú možnosť získať certifikáty elektrotechnickej spôsobilosti, ale i o spôsobilosti v CAD systémoch a ekonomickom softvéri. Škola je súčasťou projektu Ministerstva dopravy SR Študuj dopravu, kde zamestnávatelia a školy spolupracujú za účelom riešenia problému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v doprave a zamestnávatelia ponúkajú naším študentom i Štipendijný program. Sme zapojení i do programu Erasmus plus a popri škole pôsobí naša akreditovaná Jazyková škola. Škola ponúka i vzdelávanie dospelých v externom štúdiu i v akreditovaných kurzoch.

Ponúkame študijné odbory s maturitou technického i ekonomického zamerania :

2675 M elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika a podnikanie v doprave
3765 M technika a prevádzka dopravy – automobilová technika
3767 M dopravná akadémia – ekonomika a manažment v doprave, zasielateľstvo

Našu ponuku študijných odborov predstavujeme pravidelne na Dni otvorených dverí, najbližšie vo štvrtok 15.2.2024 od 13.00 hod., na ktorý Vás pozývame.

Všetky informácie o nás nájdete na: www.spsdtt.sk

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Tip: PAPLÓN ULVIK - 19.00

Zlacnene.sk - 1. február 2024
Kategórie: Podporujeme

Stačilo iba 5 minút a o slovenskej recyklačnej technológii píšu na celom svete

PRservis.sk - 31. január 2024

31.1.2024 - Počuli ste už o slovenskej firme, ktorá z cigaretových ohorkov a tabakových náplní vyrába prímes do asfaltu? O aktivitách tejto firmy sa dozvedeli zahraničné médiá a recyklačný projekt EcoButt žne pozornosť po celom svete.

Mladý zakladateľ, Hugo Repáň na svojich sociálnych sieťach píše: "Počas minulého týždňa mi do schránky pristál email od neznámeho odosielateľa. Pýtal sa ma na to, akým spôsobom vo firme fungujeme a či by som mu neposlal zopár foto. Našiel som si 5 minút a poslal odpoveď. O týždeň bolo publikovaných niekoľko desiatok článkov v španielčine aj angličtine a zdieľal nás aj prestížny portál World Economic Forum či popredný európsky spravodajský kanál euronews.com. NESKUTOČNÉ!”

Slovenský projekt sa od roku 2019 venuje problematike cigaretového odpadu, nakoľko predstavuje vážny problém pre životné prostredie. "Napríklad len zo zariadení na zahrievanie tabaku IQOS v recyklačnom projekte spolu so spoločnosťou Philip Morris vyzbierame viac ako 1,4 tony tabakových náplní mesačne.” dodáva zakladateľ EcoButt. Prvá cesta s ohorkami na svete vznikla v Žiari nad Hronom v roku 2022.

"Veríme, že potenciál využitia recyklovaných materiálov a inovatívnych metód v stavebníctve je veľký. Práve recyklácia a inovácie sú dôležitými piliermi našej stratégie dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2040. Preto sme radi, že môžeme byť súčasťou úspešného projektu spoločnosti EcoButt, o ktorom sa píše už aj v zahraničí, " reaguje na zverejnenie článkov Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti STRABAG s.r.o.

Je možné, že práve tákáto forma publicity dokáže svetu, že aj Slovensko je krajinou inovatívnych a prospešných myšlienok.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

V luxusnom hoteli zavraždili známu lifesytlovú blogerku…

PRservis.sk - 31. január 2024

31.1.2024 - Krížom cez nahromadenú krv ležala na chrbte nahá lifestylová blogerka s rozhodenými tmavými kučerami a rukami. Hlava visela cez okraj pri nohách postele. Teda to, čo z nej zostalo. Tvár sa zmenila na tmavú kašu...

Známu lifestylovú blogerku niekto brutálne zavraždil v apartmáne luxusného štokholmského hotela. Bola to chladnokrvná popravu alebo výsledok erotickej hry, ktorá sa vymkla spod kontroly?
Začína sa nové severské krimi Úplne iný príbeh od Stefana Ahnhema.

Prípad prevezme Malin Rehnbergová, bývalá kolegyňa Fabiana Riska, ktorá má však hneď tri veľké problémy: má veľké nezhody s novým šéfom, ktorý trvá na tom, aby sa štátna kriminálna polícia sústredila na prípad obchodovania s ľuďmi a nie na vraždu blogerky.

Malin tiež musí riešiť problémy v osobnom živote s manželom Andersom. A samozrejme musí čo najskôr vypátrať vraha, ktorým podľa nej môže byť stalker. Zavraždenej ktosi viackrát napísal a možno už zabíjal aj v minulosti. Vzápätí však pribudne ďalšia vražda, situácia sa komplikuje a zdá sa, že prípady sú súčasťou niečoho väčšieho.

Autor Stefan Ahnhem pozdravuje slovenských čitateľov:

Úplne iný príbeh síce nie je séria s Fabianom Riskom, ktorú sme si obľúbili, ale nepriamo sa jej dotýka. A Stefan je stále Stefanom - vo svojich príbehoch vie vytvoriť špecifickú atmosféru, vie šikovne zapliesť jednotlivé vlákna, menšie zápletky, takže sa rýchlo do nich chytíte ako mucha do pavučiny a rozpletáte, hľadáte únikovú cestu, skúšate sa zorientovať, až kým sa nedostanete na koniec.

Ahnhem je tiež v niektorých pasážach pomerne desivý, vie skvele vystavať príbeh a vykresliť postavy. Veľmi dobre opisuje aj osobný každodenný život policajtov, čo ich poľudšťuje. Vystihol moment, ako Malin nový prípad doslova pohltil, ako išli súkromné veci na druhú koľaj a rýchlo zisťujeme, že ide o naozaj závažný a dôležitý spoločenský problém.

Vypočujte si úryvok.
Z knihy číta Boris Farkaš:

Stefan Ahnhem žije v Štokholme a už vyše dvadsať rokov píše scenáre pre televíziu aj film. V roku 2014 debutoval románom Obeť bez tváre (IKAR 2017), ktorým priviedol švédsky detektívny román k novým výškam prostredníctvom inteligentnej koláže psychologického trileru, americkej akčnosti a severskej detektívnej tradície. V roku 2015 zaň získal cenu za debut Crimetime Specsavers Award.

Postavu detektíva Fabiana Riska oživil aj v nasledujúcich voľných pokračovaniach série: Deviaty hrob (IKAR 2018), Osemnásť pod nulou (IKAR 2018), Motív X (IKAR 2019), X spôsobov, ako zomrieť (IKAR 2020) a Posledný klinec (IKAR 2022).
Diela vyšli v tridsiatich jazykoch a predali sa milióny výtlačkov po celom svete.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Najväčším nepriateľom je láska. Historická romanca Vojvoda a kráľovná

PRservis.sk - 31. január 2024

31.1.2024 - Začalo sa to knihou Búrlivák a netýkavka, potom prišla Grófka a Netvor...a teraz je tu tretia kniha série Búrliváci – Vojvoda a kráľovná. Romanca so zločincami, bitkármi a majiteľmi nevestincov, ktorí žili ďaleko za plesovými sálami Mayfairu...

Grace Condryová celý život utekala pred minulosťou. Pred rokmi ju zradila jej jediná láska, vyrastala na ulici a dnes je z nej kráľovná odvrátenej strany Londýna. Grace je bystrá a nebojácna, vďaka tomu sa ubráni pred každým nepriateľom.

Nečakane sa však objaví muž, ktorého kedysi milovala, a karta sa obráti. Cieľavedomý a bezohľadný Ewan, vojvoda z Marwicku, strávil desaťročie hľadaním krásnej Grace. Pre dávnu hru ju možno navždy stratil, ale je odhodlaný podstúpiť čokoľvek, aby si opäť získal jej srdce... a urobil z nej vojvodkyňu.

No zmierenie je to posledné, po čom mladá žena túži. Nedokáže odpustiť krivdu a prisahá, že sa pomstí. Znamená to však, že sa musí držať v jeho spoločnosti. Čoskoro sa tak jej úhlavným nepriateľom stane niečo celkom iné.

"Mýliš sa vo mne," povedala. Pred dvoma desaťročiami, keď ich Ewan zradil, prisahali mu odplatu, ak im niekedy skríži cestu. Sľúbila to aj ona. "Nielen vy ste mu prisľúbili pomstu. Bola som tam aj ja."

Vojvoda a kráľovná je nádherné ukončenie celej série. "Úžasný príbeh a nechcela som, aby sa skončil. Chcem ešte viac," pochvaľuje si v recenzii na Amazone TracyJane. Výborne napísaná romanca, ktorá je plná emócií, nechýba tajomstvo, zrada, troška humoru, samozrejme zlomené srdce a šteklivé milostné scény. Jednoducho ten pravý romantický príbeh, pri ktorom si oddýchnete, možno vám miestami naskočí husia koža a ktorý rozhodne pohladí vašu romantickú dušu.

"Covent Garden patrí celé moje srdce aj teraz, dvesto rokov od obdobia vlády Tvrdých hánok. V posledných rokoch som mala to šťastie, že som mohla stráviť celé dni výskumom v Covent Garden, v jeho okolí a v londýnskych dokoch," popisuje Sarah McLeanová a dodáva: "Je neskutočné písať záver série Búrliváci. Títo štyria hrdinovia mi robili spoločnosť celé roky, dávno predtým, ako som o nich začala písať."

Sarah MacLean je autorkou viacerých historických romancí, ktoré sa podľa New York Times, Washington Post a USA Today stali bestsellermi. Preložili ich do viac ako dvadsiatich jazykov. Sarah je absolventkou Smith College a Harvardovej univerzity. Píše stĺpčeky do Washington Post a robí všetko pre to, aby spopularizovala romancu ako literárny žáner. Žije v New Yorku s manželom a dcérou.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Slovenská spoločnosť Eurex Energy premieňa plasty na využiteľné chemické látky. Vďaka srdcu od Siemensu pracuje takmer autonómne

PRservis.sk - 31. január 2024

31.1.2024 - Plastový odpad je dnes jedným z najväčších problémov pre životné prostredie. Podľa Eurostatu sa len v Európe ročne vyprodukuje až 60 miliónov ton plastov, no zrecyklovať sa darí len zhruba 40 %. V globálnom meradle je to podľa OECD dokonca menej než 10 %.

Separovanie odpadu či na Slovensku nedávno spustené zálohovanie PET fliaš pomáhajú, problémom tradičnej mechanickej recyklácie je však postupná degradácia materiálu. Výsledné plastové vločky tak možno pre ďalšiu výrobu použiť len približne dva- až trikrát.

Riešenie ponúka nová kompaktná linka na recykláciu a zhodnocovanie plastov chemicko-termickými procesmi, ktorú vybudovala slovenská spoločnosť Eurex Energy podnikateľa Vladimíra Danišku po niekoľkých rokoch intenzívneho výskumu a vývoja v oblasti spracovania odpadov. Chemické procesy vedú k rozkladu plastov na uhľovodíkové frakcie - využiteľné ako chemické látky – suroviny.

Výsledným produktom zo slovenskej linky Eurex Energy môžu byť certifikované druhotné palivá vhodné ako náhrada palív z fosílnych zdrojov, napríklad do kogeneračných jednotiek. Technické riešenie zariadenia umožňuje v jednom procese s použitím reakčných činidiel a procesmi v plynnej fáze dosiahnuť takú čistotu kvapalných výstupov, že môžu byť priamo použité pre chemickú výrobu ako riadna vstupná surovina. Časť neskondenzovateľných plynov slúži aj na procesný ohrev, vďaka čomu významne klesá spotreba energie z vonkajších zdrojov.

Pomohli špecialisti a technológie spoločnosti Siemens

Chemickí a strojárski inžinieri spolu s odborníkmi spoločnosti Siemens na priemyselnú automatizáciu strávili dlhé mesiace výskumom, vývojom a úpravou technológie pre chemickú recykláciu odpadových plastov termickými procesmi tak, aby by bola čo najviac ekologická, automatizovaná a efektívna.

Výsledkom ich úsilia je kompaktná linka postavená na unikátnom trojfázovom procese. V prvej, mechanicko-termickej fáze, sa vstupný odpad vhodne upraví a zbaví väčšiny vody či iných znečisťujúcich látok. Recyklovať možno všetky polyetylénové (PE) a polypropylénové (PP) plasty v akomkoľvek pomere, a to aj s miernym znečistením až do 5 % ich celkovej hmotnosti. Plasty môžu pochádzať z komunálneho alebo priemyselného odpadu, ale aj priamo zo skládok a iných zdrojov. Vznikne tavenina, ktorá sa v druhej fáze rozkladá v reaktore na procesný plyn pri teplote do 430 ºC.

Systém vyvinutý Eurex Energy má oproti obdobným riešeniam viaceré výhody. Prvou sú extrémne kompaktné rozmery. Celá technológia sa zmestí na plochu iba 150 m2 a má výšku iba 6 metrov, vďaka čomu ju možno inštalovať výrazne vyššiemu počtu zákazníkov než je tomu pri konkurenčných linkách. Okrem odoberania ťažkých uhľovodíkov a tuhých látok ako sú kameň, piesok, sklo či hlina navyše linka dokáže eliminovať znečisťujúce látky z plynnej fázy mokrou vypierkou a suchou filtráciou.

"Vstupom, ktorý prichádza do reaktora, v našom prípade nie je upravený zmesový plastový odpad, ale tavenina. Ide v podstate o tepelne pripravený medziprodukt zbavený vlhkosti, vzduchu a väčšiny problematických znečisťujúcich látok. Tie odstránime z recyklačného procesu a vďaka tomu neznečisťujú výsledné produkty," vysvetľuje Vladimír Daniška, šéf spoločnosti Eurex Energy a dodáva: "Ďalšou veľkou výhodou je energetická efektívnosť. Tepelné spracovanie plastov býva energeticky náročné. V našom riešení nastáva prvotné zahrievanie polyméru na viac ako 200 ºC v extrúderi a nie v reaktore, čo je energeticky efektívnejšie, lebo energiu privádzame hlavne trením a nie vonkajším teplom. Použitie plynových infražiaričov znižuje spotrebu plynu a minimalizuje znečisťovanie ovzdušia emisiami."

Linka Eurex Energy tiež dokáže pracovať kontinuálne, takže nemá teplotné výkyvy. To zvyšuje kvalitu výstupného recyklovaného materiálu, ktorý nepodlieha tepelným šokom ako je to pri technológiách pracujúcich dávkovým spôsobom. V našom prípade je predpoklad pre získanie výstupov vo virgin kvalite, a to aj bez ďalšieho spracovania, pripomína V. Daniška.

Kľúčoví partneri unikátneho projektu

Pri výskume a vývoji technológie pre kontinuálnu chemickú recykláciu plastov termickými procesmi zohrali kľúčovú rolu partneri Eurex Energy, spoločnosti Chemosvit Group a Siemens.

Skupina Chemosvit je ideálna na nasadenie pilotnej linky Eurex Energy, pretože produkuje veľký objem odpadu a spotrebúva množstvo energie. Do skupiny patrí aj firma Chemosvit Strojchem, ktorá sa venuje strojárskej výrobe a bude zodpovedná za produkciu liniek na chemickú recykláciu plastov pre ďalších zákazníkov z celého sveta.

Druhým kľúčovým partnerom je Siemens, ktorý linke dodáva riadiace systémy zabezpečujúce jej autonómnosť: "Pri zavádzaní automatizácie a digitalizácie pre tento typ technológie je dôležité používať moderné riadiace systémy, ktoré obsahujú knižnice a bloky nutné pre riadenie kontinuálnych chemických procesov, majú dlhú životnosť a garantovanú dlhodobú podporu. Všetky tieto kritéria spĺňa systém Siemens Simatic PCS 7, ktorý je riadiacim centrom linky," hovorí Marián Filka z oddelenia Digital Industries v Siemense.

Simatic PCS 7 má rozsiahle možnosti ukladania a trendovania procesných dát. Získané dáta sa dajú použiť na optimalizáciu prevádzky, vrátane spotreby energií. Recyklačná linka Eurex Energy používa aj ďalšie produkty a technológie Siemens – snímače Sitrans pre meranie prietokov, teplôt či tlakov a tenzometre Siwarex pre váženie zmesí počas výroby. Súčasťou sú aj frekvenčné meniče a pohony Sinamics a komponenty Scalance či Sinema pre vzdialenú správu a diagnostiku linky.

Tím slovenského Siemensu pre Eurex Energy zabezpečil aj širokú podporu a školenia pred projektovými prácami k riadiacemu systému Simatic PCS a procesným prístrojom Sitrans, a takisto v ďalších fázach projektu – pri nábehu, programovaní a oživovaní riadiaceho systému.

"Keď som sa stretol s odborníkmi zo Siemensu, povedal som im, že potrebujeme dosiahnuť čo najvyššiu mieru automatizácie. Niekoľko mesiacov sme vysvetľovali, ako majú jednotlivé procesy vyzerať a čo všetko treba zachovať, aby bol výstupný produkt kvalitný. Výsledok je, že pre obsluhu linky dnes netreba desať ľudí, ale stačia dvaja a víziou je dosiahnuť úplnú autonómnosť," podotýka Daniška. Automatizácia dokáže nielen šetriť náklady zákazníkom, ktorí budú využívať linky Eurex Energy vo svete, ale tiež udržiava konzistentnú kvalitu výstupov.

Pilotná linka pomáha aj v praxi

Plne funkčná linka Eurex Energy v areáli Chemosvitu bude slúžiť jednak na prezentáciu riešenia potenciálnym zákazníkom zo slovenska aj zahraničia, ale zároveň tiež chemickému gigantovi pomôže zhodnocovať jeho odpadový materiál. Chemosvit vďaka tomu významne znížil náklady na energie, keďže linkou vyrobené palivo použije na výrobu elektrickej energie. Odhadovaná návratnosť investície do linky je približne 10 rokov.

Nové príležitosti sa otvárajú aj dcérskej spoločnosti Chemosvit Strojchem. "Ročne dokážeme vyprodukovať desiatky liniek na kontinuálnu recykláciu plastov pre zákazníkov Eurex Energy z celého sveta," hovorí Martin Ľach, člen predstavenstva skupiny Chemosvit. Nemusí ísť pritom iba o priemyselné podniky zo zahraničia, ale aj menšie či väčšie mestá a obce zo Slovenska. Využijú tak plasty zo žltých kontajnerov na odpad. "Zvážať odpad na spracovanie na vzdialenosť 250 či viac kilometrov je nielen neekologické, ale aj nerentabilné. Vďaka našej linke môžu obce a mestá znížiť uhlíkovú stopu a navyše si vyrábať vlastnú energiu, využiteľnú na verejné osvetlenie či na iné účely," dodáva Vladimír Daniška.

Na základe nariadenia Európskej únie bude musieť byť časť odpadu na energie premieňaná povinne už od roku 2027. Krajinám však chýbajú kapacity a technológie na spracovanie plastov. Polovica odpadu určeného na recykláciu sa dnes preto vyváža do tretích krajín. Najviac smerovalo v minulosti do Číny, tá však už dovoz plastového odpadu zakázala. "Chemická recyklácia v EÚ pomôže zabrániť tomu, aby sme plasty museli spaľovať, alebo aby končili na skládkach," uzatvára Daniška.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Najefektívnejšie je vyrábať elektrinu tam, kde sa aj spotrebuje

PRservis.sk - 31. január 2024

31.1.2024 - Každý tretí dom bude mať podľa odhadov Západoslovenskej distribučnej o desať rokov inštalovaný obnoviteľný zdroj elektriny. Zvýšený záujem o fotovoltické riešenia na strane domácností i podnikateľov eviduje spoločnosť predovšetkým posledné dva roky.

Ruská agresia, energetická kríza, skoky v cenách energií, toto všetko spôsobilo, že mnoho majiteľov rodinných domov dnes zvažuje fotovoltiku. V neposlednom rade ide o čistejší zdroj energie: aj Európska únia deklaruje záujem o rozširovanie podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe, v prípade Slovenka by mal byť tento podiel v roku 2030 na úrovni 35%. Jedným zo spôsobov, ako zvýšiť tento podiel je práve využívanie fotovoltických riešení.

Záujem na Slovensku je obrovský. Len Západoslovenská distribučná (ZSD) vlani spracovávala 10násobne viac žiadostí o pripojenie malých fotovoltických zdrojov ako v predchádzajúcom období. Spolu pripojila už 17 tisíc takýchto zdrojov s celkovým inštalovaným výkonom 105 MW. Tento výkon, jednoducho vysvetlené, predstavuje takmer štvrtinu nominálneho výkonu jedného bloku jadrovej elektrárne. ZSD vníma v rámci svojho programu ESG zameraného na udržateľné a etické podnikanie pripájanie fotovoltiky ako jednu zo svojich priorít.

Pán Miloš bol presne desaťtisícim zákazníkom, ktorému vlani spoločnosť Západoslovenská distribučná pripojila do sústavy fotovoltické riešenie. Čo jeho motivovalo k rozhodnutiu zainvestovať do takéhoto riešenia? "Pre fotovoltiku som sa rozhodol hlavne z ekonomických dôvodov. V rodinnom dome mám elektrické kúrenie, mal som pomerne vysoké faktúry a hrozilo, že cena elektriny bude výrazne stúpať. Mám nainštalovaných 24 panelov, časť elektriny, ktorú nespotrebujem, si ukladám do virtuálnej batérie. Uvedomujem si, že toto riešenie je pomerne nákladné a jeho návratnosť je niekoľko rokov. Ale vzhľadom k tomu, že aj na jednotlivé komponenty je pomerne dlhá záruka, považujem túto investíciu na bezpečnú a rozumnú."

Investíciu do fotovoltického riešenia je potrené brať v dlhodobom meradle, jej návratnosť sa pohybuje v závislosti od samotného riešenia v rozmedzí 7 až 10 rokov, pričom vďaka dotačným schémam môže byť návratnosť nižšia. Aj samotná distribučná spoločnosť upozorňuje, že je veľmi dôležité správne nadimenzovanie fotovoltického riešenia. To je dôležité tak z pohľadu zákazníka, ako aj z pohľadu distribučnej sústavy. Najoptimálnejšie riešenie pre zákazníka je také, pri ktorom čo najviac vyrobenej elektrickej energie spotrebuje v rovnakom mieste a v rovnakom čase ako je samotná inštalácia fotovoltického riešenia. Vtedy je aj ekonomická návratnosť takéhoto riešenia najvýhodnejšia.

"Aj keď ide o pomerne veľkú inštaláciu, ktorá si vyžaduje komunikáciu s dodávateľom zariadenia aj distribučnou spoločnosťou, celý proces pripojenia do distribučnej spoločnosti je jednoduchý a zrozumiteľný. Prebieha online, čím som mal na jednej strane možnosť kedykoľvek sledovať stav mojej žiadosti a na druhej strane som vďaka jednoduchým inštrukciám vedel, ako mám postupovať," doplnil pán Miloš.

Napriek nárastu dopytu zákazníkov po pripojení panelov ZSD tento nápor zvláda a je pripravená na rastúce požiadavky aj v budúcnosti. Vzhľadom k tomu, že záujem o inštalovanie fotovoltickcých riešení sa zvýšil nárazovo, reagovať musela aj distribučná spoločnosť. V minulom roku sa podarilo celý proces pripájania týchto zdrojov do distribučnej sústavy presunúť do online prostredia a prebieha cez aplikáciu e-Žiadosti, čím je na jednej strane jednoduchší, lebo sa eliminujú chyby v jednotlivých krokoch. Zároveň sa výrazne skrátil čas celej realizácie fotovoltického riešenia.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Spoločnosť DefTech: Ako vznikli z modelárskej vášne 10 tonové autá?

PRservis.sk - 31. január 2024

31.1.2024 - Rozhovor s Miroslavom Surom, výkonným riaditeľom firmy DefTech vo Vlkanovej, ktorá pôsobí vo vysoko-technologickom odvetví a zaoberá sa špičkovým výskumom a výrobou obrnených vozidiel.

Možno mnohí z nás netušia, ale i naše malé Slovensko sa môže pochváliť výskumom a talentmi, ktoré posúvajú hranice možností a zviditeľňujú našu krajinu. Napríklad výskum a vývoj elektroniky a obrnených vozidiel, ktoré sa dokázali presadiť i vo svete, prebieha vo firme DefTech vo Vlkanovej pri Banskej Bystrici. Spoločnosti sa podľa jej výkonného riaditeľa Miroslava Suru podarilo viacero úspechov, ktoré vo svete nemajú obdoby.

Kedy, koho napadla a prečo vznikla myšlienka založenia DefTech a venovať sa neskôr výrobe obrnených vozidiel a výskumu ako takému?

Spoločnosť vznikla, resp. bola založená Ing. Marošom Hudobom v roku 2014 ako spoločnosť zaoberajúca sa výskumom a vývojom systémov bezpilotných lietadiel (UAV) a špeciálnej elektroniky, s ktorými sa snažila presadiť na domácom a zahraničnom trhu. Smerovanie spoločnosti do veľkej miery odráža a formuje požiadavka trhu, resp. predpoklad budúceho záujmu. S vývojom UAV sme však trochu predbehli čas, pretože trh ešte v tej dobe nebol pripravený na tieto systémy, avšak dnes je situácia iná a spoločnosť DefTech sa ďalej zaoberá vysokošpecializovanými elektronickými zariadeniami pre elektronický boj.

Základná myšlienka výroby obrnených vozidiel vznikla pred desaťročiami a pramenila zo záľuby majiteľa spoločnosti Ing. Maroša Hudobu v RC modeloch. Následne prišiel na stôl nápad urobiť niečo ozajstné, a teda obrnené vozidlá. Modelárska vášeň tak prerástla do modelov reálnej veľkosti a do vybudovania výrobnej spoločnosti.

Momentálne vyrábate obrnené vozidlá HRON a VLK. Aké sú kľúčové inovácie v týchto modeloch, ktoré ich odlišujú v odvetví?

Vozidlá vynikajú najmä svojim výkonom a nosnosťou, vďaka čomu môžu integrovať systémy, ktoré sú štandardne integrované vo vozidlách vyššej kategórie 6x6, 8x8 alebo aj pásové vozidlá. Ich výnimočnosť spočíva v unifikácii veľkého množstva spoločných dielov a ich modularite.

Tieto vozidlá sa dajú uplatniť nielen v ozbrojených silách, ale aj v záchranných zložkách? Ako konkrétne?

Určite si svoje uplatnenie nájdu aj v iných zložkách a inom než armádnom využití aj napriek skutočnosti, že prioritné určenie našich vozidiel je dané. Napríklad políciou využívané vozidlá pri demonštráciách alebo vozidlá na prevoz peňazí a tiež v prípade prevozu dátových úložísk a serverov. A samozrejme vďaka vynikajúcej prejazdnosti je ich možné využiť na evakuačné, vyslobodzovacie a iné záchranné misie.

Prinášate možnosti zajtrajška dnes. Realizujete špičkový výskum, vývoj... množstvo všeobecne prospešných vynálezov bolo vynájdených práve vďaka vojenskému výskumu. Môžete sa niečím podobným pochváliť aj vy?

Túto tému by sme ešte v tomto roku nechceli otvárať, nakoľko je potrebné chrániť priemyselnú využiteľnosť našich riešení a na niektoré riešenia budeme žiadať ochranu prostredníctvom patentu.

Čo považujete za najväčší úspech vašej spoločnosti?

To, že sme sa dokázali presadiť v celosvetovej konkurencii a dokázali si zachovať flexibilitu z pohľadu prispôsobenia sa špeciálnym požiadavkám.

Veľa mladých talentov si vyberajú budúceho zamestnávateľa na základe jeho vplyvu na životné prostredie, spoločnosť a etického riadenia firmy (ESG kritéria). Aké hodnoty máte vy ako spoločnosť vzhľadom na kritéria ESG?

Najväčšou hodnotou a základom spoločnosti sú ľudia, na ktorých staviame a s ktorými budujeme budúcnosť spoločnosti. Stroj kúpite, ale človeka nie. Naša výroba sa okrem toho realizuje v priemyselnom parku HMC Technologický park Vlkanová, kde využívame výhradne obnoviteľné zdroje energie.

Aký má DefTech dlhodobý cieľ a ako plánujete naďalej inovovať v odvetví obrnených vozidiel?

Tu sa stretávajú dva príbehy, ktoré zrkadlia úspešnosť našej spoločnosti. Jeden príbeh je dlhodobá udržateľnosť výrobnej kapacity spoločnosti, ktorú v súčasnosti intenzívne budujeme a zároveň druhý príbeh, kde dochádza k tzv. transferu technológie, kedy za dodržania presne stanovených transferových, licenčných, výrobných a logistických procesov vznikajú nové kapacity v krajinách, ktoré nemajú záujem len o kúpu produktu.

Toto sú naše dve najsilnejšie stránky a tiež dlhodobý cieľ spoločnosti.

Keďže DefTech sa snaží rozšíriť svoj tím, aké kvality hľadáte u nových zamestnancov a aké príležitosti na rast môžu očakávať v DefTech?

Z pohľadu plánovaného rozširovania spoločnosti v blízkej budúcnosti DefTech bude aktívne vyhľadávať profesionálov s rôznym zameraním konkrétne od zamestnancov vo výrobe, tak aj posilnenie nákupného, technického, obchodného či ekonomického oddelenia. Z pohľadu kvality a osobného rastu budeme hľadať tých najlepších a vždy sa budeme snažiť vytvoriť pre nich čo najlepšie možné podmienky.

Aké je moto vašej spoločnosti?

Your mission is our vision, čiže vaše poslanie je naša vízia.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Stránky