RSS čítačka

Nadácia Henkel Slovensko pokračuje v aktivitách na podporu seniorov už štvrtý rok

PRservis.sk - 19. máj 2022

19.5.2022 - V tohtoročnom ročníku grantového programu Henkel Slovensko seniorom podporí Nadácia Henkel Slovensko 80 projektov, ktorým rozdelí sumu 45 000 eur. Nadácia Henkel Slovensko sa vo štvrtom ročníku rozhodla podporiť najmä projekty, ktorých cieľom je zmierniť sociálne dopady pandémie a dlhodobej sociálnej izolácie na psychické zdravie seniorov.

8-členná hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov spoločnosti Henkel Slovensko, Centra pre filantropiu a odborníkov zo sociálnej oblasti sa v tomto ročníku rozhodla podporiť 80 z celkového počtu 125 prihlásených projektov. "Pri hodnotení sme prihliadali aj na to, kde sa zariadenia nachádzajú a koľko klientov majú, aby to bolo vyvážené v rámci celého Slovenska. Som veľmi rada, že tento rok sa nám podarilo podporiť projekty v každom z ôsmich krajov. Potešili nás aj zariadenia, ktoré o príspevok požiadali prvýkrát a prišli so zaujímavými projektami," rekapituluje Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarorzság.

Hoci štvrtý ročník programu stále reaguje na pandemickú situáciu, témy tohtoročných projektov sú omnoho pestrejšie. "Pri porovnaní s minulým rokom vnímam posun od nutnosti zabezpečiť dezinfekčné a hygienické potreby smerom k aktivitám zameraným na spoločné trávenie voľného času. Teší nás, že organizácie už nemusia riešiť len ochranu pred vírusom a začínajú sa otvárať svetu, chodiť von, organizovať podujatia a venovať sa aktívnemu tráveniu voľného času seniorov," dodáva Zuzana Kaňuchová.

Z projektov zaznieva túžba vyjsť von, vytvoriť relaxačné zóny, skrášliť si okolie zariadení vysadením vyvýšených záhonov a užitočne stráviť čas pri gardenterapii či pracovnej terapii. Na mnohých senioroch zanechala stopu dlhodobá izolácia počas pandémie. Preto sa veľká časť projektov zameriava na návrat do bežného života a oživenie sociálnych kontaktov s dôrazom na medzigeneračné prepojenie. Zahŕňajú rôzne aktivity, ako sú tanečné lekcie či divadlo pre seniorov, ale napríklad aj vybudovanie príjemnej knižnice, kde môžu seniori nielen čítať, ale aj tráviť čas so svojimi blízkymi pri rozhovore či spoločenských hrách. Objavujú sa aj rôzne druhy terapií ako ergoterapia, reminiscenčná terapia či muzikoterapia, ktoré prispievajú k udržaniu mentálneho zdravia a vitality seniorov.

Mnoho organizácií opäť žiadalo o materiálnu pomoc alebo o zakúpenie zariadenia, čo poukazuje na to, že majú nedostatok financií na praktické veci, ktoré pre seniorov potrebujú. "Je pochopiteľné, že po vyše dvojročnom boji s pandémiou bolo cítiť únavu a vyčerpanosť personálu, ktorý viac ako kedykoľvek predtým potrebuje našu podporu. Preto sme aj tento rok podporili vybavenie zaradení zdravotníckymi pomôckami, ktoré nielen uľahčia personálu každodennú starostlivosť, ale podporia seniorov aj psychicky a umocnia ich pocit ľudskej dôstojnosti," vysvetľuje Zuzana Kaňuchová.

Grantovú výzvu s cieľom prispieť k zvyšovaniu kvality služieb pre seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, podporovať vytváranie podmienok na ich zmysluplné trávenie voľného času, ale najmä znižovať riziko generačnej priepasti vyhlásila spoločnosť Henkel Slovensko pod záštitou Nadácie Fritza Henkla už štvrtý rok po sebe. Za štyri roky svojho fungovania prešiel program výrazným vývojom.

"Systémovo podporujeme seniorov už štvrtý rok. Každý rok sa potreby líšia a na potreby tých najzraniteľnejších reagujeme veľmi flexibilne. Sme radi, že v tomto ročníku je zreteľná túžba vrátiť sa do normálu, tráviť čas zmysluplnou a tvorivou činnosťou, vyjsť za brány a spájať v spoločných aktivitách rôzne generácie. Pre mnohých seniorov je odchod zo zariadenia čo i len na jeden deň zážitkom, ktorý ich bude napĺňať na dlhý čas. Som hrdý na tento náš strategický program, ktorý sa začal s jednoduchou ambíciou zdôrazniť dôležitosť inklúzie a rozmanitosti a zároveň podčiarknuť význam viacgeneračnej výmeny a taktiež upriamiť pozornosť na status quo vnímania staršej generácie spoločnosťou," uvádza Christian Schulz, Prezident Henkel Slovensko & Head of GBS+ Bratislava.

Aj do tohto ročníka sa mohli prihlásiť neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, ako aj organizácie verejného sektora a zariadenia poskytujúce sociálne služby či iní poskytovatelia sociálnej pomoci. Žiadosti sa týkali materiálnych, organizačných, ako aj cestovných výdavkov, ktoré s projektami súvisia. Zoznam podporených projektov nájdete na: http://www.cpf.sk/sk/nadacia-henkel/

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Rastúce ceny potravín spôsobené vojnou na Ukrajine, pandémiou a škrty v rozpočtoch, môžu zvýšiť cenu terapeutickej výživy na liečbu podvýživy až o 16 %

PRservis.sk - 19. máj 2022

19.5.2022 - Počet detí ohrozených podvýživou stúpal už pred vojnou na Ukrajine. Situácia je momentálne veľmi vážna.

"Ešte predtým, ako vojna na Ukrajine zapríčinila tlak na potravinovú bezpečnosť na celom svete, konflikty, klimatické zmeny a pandémia COVID-19 spôsobili zníženú schopnosť rodín uživiť svoje deti," povedala výkonná riaditeľka UNICEF, Catherine Russell.

V súčasnosti nemá minimálne 10 miliónov strádajúcich detí (2 z 3) prístup k najefektívnejšej liečbe, ktorá spočíva v podávaní  Špeciálnej terapeutickej výživy pripravenej na okamžité použitie (RUTF). Kombinácia celosvetových otrasov potravinovej bezpečnosti, na čele s vojnou na Ukrajine, hospodárstvami zápasiacimi s obnovou po pandémii a pretrvávajúcimi suchami v niektorých krajinách v dôsledku klimatických zmien – všetky tieto faktory vytvárajú podmienky pre výrazný nárast hladu.

Predpokladá sa, že cena Špeciálnej terapeutickej výživy pripravenej na okamžité použitie (RUTF) sa počas nasledujúcich šiestich mesiacov zvýši až o 16 percent v dôsledku prudkého nárastu cien surovín. To by mohlo spôsobiť, že 600 000 ďalších detí ostane bez prístupu k tejto život zachraňujúcej liečbe. Očakáva sa, že náklady na dopravu a doručenie zostanú vysoké.

"Pre milióny detí predstavujú vrecúška Špeciálnej terapeutickej výživy rozdiel medzi životom a smrťou. Šestnásťpercentný nárast cien môže znieť v kontexte globálnych potravinových trhov ako zvládnuteľný, no na konci tohto dodávateľského reťazca je zúfalo podvyživené dieťa " doplnila Russell.

Deti, ktoré hladujú, majú na svoju výšku nízku hmotnosť a výrazne sa oslabuje ich imunita. Celosvetovo trpí najmenej 13,6 milióna detí do 5-teho roku života vážnym chradnutím, čo má za následok 1 z 5 úmrtí v tejto vekovej skupine.

Južná Ázia zostáva "epicentrom" strádania detí. Hladom je tu ohrozené približne 1 z 22 detí, čo je trikrát viac ako v subsaharskej Afrike. Napríklad v Afganistane sa očakáva, že tento rok bude trpieť vážnym chradnutím 1,1 milióna detí, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s rokom 2018. Sucho v Africkom rohu znamená, že počet detí s vážnym chradnutím by sa mohol rýchlo zvýšiť z 1,7 milióna na 2 milióny, zatiaľ čo v Saheli sa v porovnaní s rokom 2018 predpovedá 26-percentný nárast.

Dokonca aj krajiny s relatívnou stabilitou, ako je Uganda, zaznamenali od roku 2016 40 % nárast strádania detí v dôsledku rastúcej chudoby a potravinovej neistoty domácností. To spôsobuje nedostatočnú kvalitu a frekvenciu stravovania detí a tehotných žien. K narastajúcemu počtu prispievajú aj klimatické zmeny, vrátane silného cyklického sucha a nedostatočného prístupu k čistej vode a hygienickým službám.

Pomoc strádajúcim deťom zostáva žalostne nízka a predpokladá sa, že v nadchádzajúcich rokoch prudko klesne. Je len malá nádej, že dosiahne úroveň pred pandémiou do roku 2028.

Aby sa dostala životzachraňujúca liečba k čo najväčšiemu počtu strádajúcich detí, UNICEF žiada:

Aby vlády zvýšili úroveň pomoci aspoň o 59 % nad úroveň oficiálnej rozvojovej pomoci v roku 2019, aby pomohli všetkým deťom v 23 krajinách, ktoré potrebujú liečbu.
Aby krajiny zahrnuli liečbu hladujúcich detí do systémov financovania zdravia a dlhodobého rozvoja, aby z liečebných programov mohli mať úžitok všetky deti, nielen deti v prostredí humanitárnej krízy.
Zabezpečiť, aby rozpočtové prostriedky na riešenie globálnej krízy hladu zahŕňali osobitné prostriedky na terapeutické potravinové intervencie na riešenie okamžitých potrieb detí trpiacich hladom.

"Neexistuje dôvod, prečo by mali deti hladovať – nie vtedy, keď máme možnosť tomu zabrániť. Je však veľmi málo času na opätovné začatie celosvetového úsilia o prevenciu, detekciu a liečbu podvýživy. Musíme konať skôr, ako sa celá situácia ešte oveľa, oveľa zhorší," povedala Russell.

O  UNICEFe

UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na prednášku Alexandra Kratochvila zo Slovanského ústavu AV ČR

SAV.sk - 19. máj 2022
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva na hosťovskú prednášku Alexandra Kratochvila, vedeckého pracovníka Slovanského ústavu Akademie věd ČR v Prahe s názvom Uvědomit si zkušenosti a vzpomínat se, to vyžaduje příběhy. Uskutoční sa v stredu 25. mája 2022 o 14.00 hod. Alexander Kratochvil sa zameriava na výskum ukrajinskej, českej, ruskej a nemeckej literatúry v komparatívnych vzťahoch. Ťažiskom jeho záujmu sú „karpatské literatúry“, pamäť, trauma, kultúra ...
Kategórie: Podporujeme

Takto to už ďalej nejde, samosprávy a firmy bijú na poplach! Slovensko potrebuje zmobilizovať kapitál a využiť potenciál v prístupe k peniazom. Minister Vlčan i predstavitelia rezortov financií a hospodárstva predstavia nové možnosti financovania na...

PRservis.sk - 19. máj 2022

Získať zdroje na fungovanie samospráv a firiem na Slovensku je veľký problém. Mestá a obce, ako aj podnikatelia sa trápia s byrokraciou a zložitými projektmi. Pritom na európskom trhu je veľké množstvo možností, ako nájsť zdroje na financovanie pomerne ľahko a dostupne pre všetkých. Účinný návod na riešenie financovania prinesie konferencia ECOFIN 2022 už 7. júna v Bratislave, na ktorej konkrétne príležitosti ponúkne aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.

Minister Vlčan je presvedčený, že Slovensko by mohlo využiť svoj potenciál v agropotravinárskom priemysle a vytvoriť vrstvu úspešných domácich agropodnikateľov. Na to však podľa neho potrebujeme zmobilizovať slovenský kapitál aj s pomocou finančných nástrojov, ktoré sú aplikovateľné aj v iných odvetviach. O možnostiach financovania malých a stredných podnikov bude hovoriť aj na nadchádzajúcej konferencii ECOFIN 2022. Ako dodal, jeho rezort by chcel odprezentovať pomoc slovenskému agropotravinárskemu sektoru. "Aktuálne máme vypísané výzvy v objeme 314 miliónov eur. Vieme, že veľkú časť zdrojov si poľnohospodári a potravinári nevedia zabezpečiť vlastnými silami, ale musia sa obrátiť na banky. Preto vláda prichádza s pomocou finančných nástrojov, ktoré chceme v tomto roku nastaviť. Chceme využiť 250 miliónov eur zo štátnych finančných aktív. Tieto peniaze budeme poskytovať prostredníctvom Slovenského investičného holdingu." uviedol minister Vlčan.

Podujatie ECOFIN 2022 – Smerovanie k efektívnejšiemu finančnému ekosystému sa uskutočňuje pod záštitou Európskej komisie i rezortov financií, pôdohospodárstva a hospodárstva a jeho prvoradým cieľom je predstaviť možnosti financovania firiem a samospráv. Kríza, ktorú spustila pandémia koronavírusu, ako aj vojenský konflikt na Ukrajine je priestorom, ktorý vyžaduje hľadanie nových finančných nástrojov pre znovu naštartovanie ekonomiky.

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec je presvedčený, že systém podpory malých a stredných podnikov sa musí zmeniť. "Na konferencii ECOFIN 2022 predstavím myšlienku zásadnej inventúry vo finančných zásahoch na podporu podnikania, ktoré mnohí podnikatelia nevyužívajú, lebo o nich ani nevedia. Zároveň by sme si chceli vypočuť pripomienky podnikateľov, aby sme tieto finančné mechanizmy vedeli zefektívniť," uviedol Oravec.

Ekonóm Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Zdeněk Čech predstaví finančné inštrumenty, ktorými EU podporuje post-pandemickú obnovu ekonomiky. Ukáže nám, v ktorých oblastiach financuje Plán obnovy a odolnosti investície najmä v zelenej a digitálnej ekonomike. Zoznámi nás s posledným vývojom Únie kapitálových trhov.

"Medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa na Slovensku stretávame, patria nedostatočne pripravené projekty na strane žiadateľov o získanie financovania, neschopnosť splniť požadované kritériá bankového financovania a namiesto toho, aby sa aktívne uchádzali aj o alternatívne zdroje financovania, strácajú svoj drahocenný čas," povedal organizátor podujatia Peter Falis, predseda OZ FinancMajstri (web). Podľa neho samosprávy a firmy u nás nemajú dostatok znalostí a skúseností o možnostiach získavania návratných finančných zdrojov štandardne dostupných na európskom trhu.

Podľa ústredného riaditeľa kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka spoliehať sa len na eurofondy nemá význam. Je to beh na krátke trate a aj hazard s nádejou. "Mestá a obce musia riešiť dve zásadné veci: obslužnosť územia a dostupnosť služieb. A to všetko dokážeme len vďaka financiám. Preto by sa samosprávy mali vedieť orientovať aj v systéme bankového financovania a ďalších návratných zdrojov," prízvukuje predstaviteľ ZMOS, ktorý na konferencii bude hovoriť o potrebe naštartovania alternatívneho financovania municipálneho rozvoja, združených investíciách a možnostiach v oblasti PPP projektov v samospráve.

Na konferencii ECOFIN 2022 v Bratislave 7. júna 2022 okrem vládnych predstaviteľov vystúpia aj zástupcovia komôr a asociácií, riaditelia najväčších slovenských bánk, predstavitelia rozvojových bánk - Európska investičná banka z Luxemburgu, Európska banka pre obnovu a rozvoj z Londýna, ako aj riaditeľ  Svetovej banky - IFC z Nemecka pre región strednej Európy, najväčšie české a poľské dlhové a equity fondy, riaditeľ viedenskej burzy, ktorí poskytnú cenné informácie o dostupných možnostiach financovania.

Záujemcovia sa môžu priamo tu PRIHLÁSIŤ alebo prostredníctvom events@dlhopis.com do 3.júna 2022. Viac podrobností nájdete na webe k podujatiu ECOFIN2022 a Pozvánka ECOFIN2022.

3. júna 2022.

Konferencia ECOFIN 2022 sa uskutoční v utorok 7. júna 2022  v čase od 9.00 do 18.00 v Bratislave (Ponton, Tyršovo nábrežie, 851 01 Bratislava).

Peter FALIS
prezident konferencie a predseda OZ FinancMajstri 

FinancMajstri je občianske združenie zamerané na zvýšenie finančnej gramotnosti, pomoc podnikateľom a samosprávam v oblasti prístupu k financovaniu, pri mobilizácii kapitálu a rozvoji regiónov. Prevádzkujeme komplexný informačno – vzdelávací portál, fintech platformu Dlhopis.com, zameranú na zvýšenie povedomia o finančnom trhu a možnostiach prístupu ku kapitálu, komplexný prehľad o dostupných finančných inštrumentoch, s dôrazom na transparentnosť a na ochranu investora.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom FinancMajstri

Kategórie: Podporujeme

Garmin predstavil cykloradar Varia RCT715 s bezpečnostnou kamerou

PRservis.sk - 19. máj 2022

19.5.2022 - Garmin prichádza s novým prírastkom do rodiny produktov zameraných na bezpečnosť cyklistov na cestách, Varia.  Už roky sa cyklisti na celom svete spoliehajú na cykloradar Varia, ktorý im dáva počas jazdy prehľad o vozidlách približujúcich sa spoza nich. Radar je navyše vybavený intenzívnym svetlom so zábleskami, ktoré upozorní vodičov na prítomnosť cyklistu na ceste. Teraz cykloradar navyše dokáže vytvoriť jasný videozáznam situácie, ktorá sa odohráva za chrbtom cyklistu.

Toto sú nové funkcie, ktoré prináša model Varia RCT715:

Zabudovaná kamera: Zaznamenáva ostrý obraz v rozlíšení 1080p/30fps počas jazdy.
Automatická detekcia nehody: Ak je rozoznaná nehoda, video nasnímané pred, počas a po incidente sa automaticky uloží (ochrana proti premazaniu).
Nová funkcionalita apky Varia: Jednoduchý prístup k videám, presun videa a nastavenie kamery, aj doplnkových dátových vrstiev.

Cyklisti jazdiaci s RCT715 majú prístup aj k jedinečným funkciám cyklistickej bezpečnosti vrátane:

Maximálne povedomie o situácii: Vizuálne a zvukové upozornenia na vozidlá približujúce sa zo vzdialenosti až 140 metrov.
Perfektná viditeľnosť: Zadné svetlo je viditeľné zo vzdialenosti viac ako jeden kilometer, tak dokáže vodičov vozidiel upozorniť na cyklistu skôr ako ich zaznamená radar.

Varia RCT715 má viacero možností na spárovanie, preto sa dá pripojiť ku kompatibilným cyklopočítačom Garmin Edge®, smart hodinkám Garmin alebo prostredníctvom aplikácie Varia.  Pri spárovaní s kompatibilným smartfónom (iPhone/Android) sa dokáže integrovať aj s vybranými aplikáciami tretích strán, ako napr. Ride With GPS a k mape pridať ďalšiu vrstvu s notifikáciami radaru.

Výdrž batérie Varia RCT715 je 4 hodiny s radarom a nepretržitým svietením vysokej intenzity, alebo 6 hodín so zábleskovým svietením a radarom. V oboch prípadoch je kontinuálne zaznamenávané video 1080p. Cykloradar s kamerou a svetlom Varia RCT715 má doporučenú MOC 399,99 €.

Viac informácií k produktom Garmin nájdete na webe garmin.sk a blog.garmin.sk

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na workshop k transferu technológií a inovácií do praxe

SAV.sk - 19. máj 2022
V rámci série vzdelávacích a diskusných workshopov k transferu technológií a inovácií do praxe sa v piatok 20. mája 2022 od 10.30 do 11.45 h uskutoční vzdelávací online workshop Univerzity v Edinburgu. Koná sa v spolupráci s organizáciou G-Force a Slovenskou akadémiou vied.  Pre úspešný transfer nie je dôležitý len objekt výskumu, ale aj oboznámenie sa s typmi formy transferu (predaj patentov, start-up a pod.) a pochopenie jednotlivých krokov, ...
Kategórie: Podporujeme

Vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu z obce

Jakubany.sk - 19. máj 2022
Obec Jakubany oznamuje občanom, že dňa 30. 05. 2022 (t.j. pondelok) sa v našej obci uskutoční vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu. Prosíme všetkých obyvateľov obce, aby PRIEBEŽNE VOZILI ODPAD na Zberný dvor najneskôr však do 28. 05. 2022 (t.j. sobota), odkiaľ ho pracovníci firmy EKOS odvezú.
Kategórie: Samospráva

PUĽS Kráčali pod nami - pozvánka

Jakubany.sk - 19. máj 2022
Mesto Stará Ľubovňa a Ľubovnianske osvetové stredisko Vás srdečne pozývajú na predstavenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru s pásmom "kráčali pod nami". Podujatie sa uskutoční dňa 24. 05. 2022 (t.j. streda) o 18:00 hod. v Dome kultúry v Starej Ľubovni. Vstupné: 10,00 €
Kategórie: Samospráva

Webinár o novom Programe dunajského regiónu 21-27

SAV.sk - 19. máj 2022
Organizátori Programu dunajského regiónu 21-27 upozorňujú na poslednú možnosť zaregistrovať sa na webinár, ktorý sa uskutoční 23. mája 2022. Uzávierka registrácie je dnes, 19. mája 2022. Webinár pre špecifické ciele v Programe Dunajského regiónu: SO 1.1 – Posilňovanie inovácií a transfer technológií SO 1.2 – Budovanie zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie "https://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals/registration-for-webinars-23-may-2022" Registrácia a ...
Kategórie: Podporujeme

Prieskum: slovenské firmy oceňujú investície z Nemecka

PRservis.sk - 19. máj 2022

19.5.2022 - Prieskum medzi vedúcimi predstaviteľmi slovenských firiem ukázal, že investície z Nemecka sú vítané a považované za prínos pre slovenskú ekonomiku.

Slovenské firmy považujú Nemecko za svojho najdôležitejšieho obchodného partnera. Zároveň považujú nemeckých zamestnávateľov za najlepších v Európe. Podnikatelia na Slovensku by tiež uvítali ešte väčší rozvoj slovensko-nemeckých obchodných vzťahov.

Prieskum realizovala agentúra STEM/MARK na vzorke 100 riaditeľov, vedúcich pracovníkov alebo majiteľov technologických firiem. Štúdiu si objednala nemecká skupina Rheinmetall, ktorá sa pripravuje na realizáciu svojich investičných programov na Slovensku.

Investície z Nemecka sú žiadané

56 percent zástupcov slovenských firiem uviedlo, že nemecké spoločnosti považujú za svojich najdôležitejších obchodných partnerov. Číslo bolo ešte vyššie vo výrobnom segmente. Druhé sú české firmy s 25 percentami, ďalej nasleduje Poľsko so 6 percentami.

Každá z opýtaných firiem s viac než 250 zamestnancami si myslí, že slovensko-nemecké obchodné vzťahy sú priaznivé. Rovnaký názor má tiež 65 percent malých podnikov, ktoré zamestnávajú do 50 ľudí.

Podpora ďalšieho prehlbovania vzťahov

Nemecko vedie rebríček krajín, s ktorými chcú slovenskí podnikatelia nadväzovať ešte užšie obchodné vzťahy – ako voľbu číslo jeden ho uviedlo 37 percent firiem. Na druhom mieste je Česká republika s 33 percentami.

Francúzsko uviedlo 16 percent respondentov. Veľkú Britániu ani Švédsko neuviedol v prieskume nikto z vedúcich predstaviteľov oslovených spoločností.

Nemeckí zamestnávatelia sú vnímaní pozitívne

69 percent slovenských podnikateľov označilo nemecké spoločnosti za najlepších zamestnávateľov. V kategórii väčších zamestnávateľov (nad 250 ľudí) má tento názor až 86 percent opýtaných.

Na druhom mieste sa s odstupom umiestnilo Rakúsko s 39 percentami, nasledované Českou republikou s 26 percentami. Spojené kráľovstvo sa umiestnilo na poslednom mieste so 4 percentami.

Úroveň slovensko-nemeckých vzťahov je výborná

80 percent opýtaných slovenských podnikateľov označilo obchodné vzťahy svojej krajiny s Nemeckom za priaznivé alebo veľmi priaznivé. Tento názor prevažoval v odpovediach slovenských podnikov bez ohľadu na ich veľkosť.

81 percent oslovených by privítalo vznik priemyselnej siete v strednej Európe, ktorá by stála na spolupráci lokálnych podnikov so skupinou Rheinmetall.

Pozitívne hodnotenie EÚ aj vzťahov s Maďarskom

Rheinmetall sa pýtal slovenských firiem aj na ich názor na členstvo v EÚ. Pozitívne hodnotí vplyv členstva na vlastné podnikanie až 92 % respondentov. Len traja respondenti sú presvedčení o opaku.

Na otázku, aký majú názor na slovensko-maďarské obchodné vzťahy, odpovedalo 38 percent slovenských vedúcich predstaviteľov podnikov, že sú priaznivé, zatiaľ čo 58 percent ich hodnotilo neutrálne. Iba štyri percentá respondentov sa domnievali, že slovensko-maďarské obchodné vzťahy sú nepriaznivé.

Prečo si Rheinmetall objednal prieskum

"Vynakladáme značné prostriedky na realizáciu našej vízie stredoeurópskej siete obranného priemyslu, ktorá by stála na spolupráci špecializovaných spoločností a zahŕňala formálne aj neformálne výrobné partnerstvá. Zámerom tejto konfederácie je konkurovať etablovaným gigantom na trhu s obrannými systémami. Pre miestne spoločnosti by takáto sieť znamenala významné exportné príležitosti," povedal Oliver Mittelsdorf, viceprezident spoločnosti Rheinmetall pre predaj taktických vozidiel, ktorý zodpovedá za sieť priemyselných partnerstiev na Slovensku, v Česku a Maďarsku.

"Chceli sme poznať názory slovenských podnikateľov na spoluprácu s nemeckými spoločnosťami, ako je tá naša. Výsledky nás potešili a povzbudili," uzatvára Oliver Mittelsdorf.

Prieskum bol realizovaný v období od 22. marca do 1. apríla 2022.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Pri platení sa prosím usmievajte. Môžete aj mávať

PRservis.sk - 19. máj 2022

19.5.2022 - Spoločnosť Mastercard zahajuje novú éru biometrického overovania platieb, v ktorej bude platenie ešte pohodlnejšie.

Odteraz už nebude potrebné pri pokladni zložito hľadať telefón alebo peňaženku. Nový spôsob platenia v kamenných obchodoch si vystačí len s úsmevom alebo mávnutím ruky. Preverenú technológiu používanú na odomykanie smartfónov tvárou alebo odtlačkom prsta bude teraz možné využívať aj na urýchlenie platenia pri pokladni. Novinku prináša nový program spoločnosti Mastercard Biometric Checkout. Jediné, čo sa bude od spotrebiteľov vyžadovať, budú oni sami.

V rámci dnes oznámeného globálneho spustenia programu Biometric Checkout bol predstavený aj technologický rámec, ktorý uľahčí zavedenie potrebných štandardov nového spôsobu platenia v obchodoch všetkých veľkostí, od veľkých reťazcov po malé rodinné predajne. Program totiž bankám, obchodníkom a poskytovateľom technológií predkladá súbor noriem, ktoré prispievajú k zaisteniu bezpečnosti a súkromia osobných údajov využívaných pri biometrickom overovaní platieb.

Z celosvetového prieskumu vyplýva, že 74 percent spotrebiteľov sa k biometrickým technológiám stavia pozitívne. Predpokladá sa, že trh s bezkontaktnými biometrickými technológiami bude mať do roku 2026 hodnotu 18,6 mld USD.

"Spôsoby, ako platíme, musia držať krok s tým, ako žijeme, pracujeme a obchodujeme. Dostupné spôsoby platenia preto musia spotrebiteľom ponúkať možnosti voľby spolu s vysokou úrovňou zabezpečenia. Cieľom nášho nového programu je zážitok z nakupovania ešte o ďalší stupeň vylepšiť ako pre zákazníkov, tak aj pre obchodníkov. Súčasne chceme poskytovať najvyššiu mieru zabezpečenia aj pohodlia,” povedal Ajay Bhalla, prezident spoločnosti Mastercard pre oblasť Cyber & Intelligence.

Premena pri pokladni

Do služby biometrického overenia platieb sa môžu spotrebitelia zaregistrovať priamo u partnerov programu Biometric Checkout spoločnosti Mastercard. Registráciu môžu vykonať buď priamo v obchode s pomocou obchodníka alebo aj z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie. Akonáhle má spotrebiteľ svoje údaje zaregistrované, nemusí sa už pri pokladni zdržovať hľadaním po vreckách alebo v kabelke. Po kontrole účtu sa len jednoducho usmeje do kamery alebo mávne rukou nad čítačkou a bude mať zaplatené. Nová technológia tak zaručuje rýchle a bezpečné platenie a súčasne dáva spotrebiteľom možnosť voľby, akým spôsobom chcú svoje nákupy platiť.

Nezanedbateľné sú aj výhody na strane obchodníkov, od urýchlenia transakcií a skrátenia radov pri pokladniach cez zlepšenie hygieny až po vyššiu mieru zabezpečenia. Platobný systém možno navyše jednoducho prepojiť s vernostnými programami a personalizovanými ponukami, ktoré spotrebiteľom pomôžu nájsť tovar, o ktorý by na základe svojich predchádzajúcich nákupov mohli mať záujem.

Medzi partnerov spoločnosti Mastercard sa radia firmy ako NEC, Payface, Aurus, PaybyFace, PopID či Fujitsu Limited. Partneri programu sa na celom svete podieľajú na zavádzaní nových technológií v potrebnom rozsahu. Riadia sa pritom súhrnným rámcom minimálnych požiadaviek a smerníc, ktoré na účely využívania biometrických údajov na overovanie platieb v obchodoch určujú parametre zabezpečenia, spoľahlivosti rozpoznávania biometrických dát a zabezpečenia ochrany osobných údajov.

Tento týždeň spustia prvú pilotnú prevádzku spoločnosti Payface a St Marche. V rámci pilotného projektu nasadí reťazec St Marche technológiu spoločnosti Payface v piatich zo svojich supermarketov v São Paule. Zákazníci týchto supermarketov si svoje biometrické a platobné údaje môžu zaregistrovať pomocou aplikácie spoločnosti Payface. Potom budú mať možnosť svoje nákupy platiť iba úsmevom pre objektív kamery, bez potreby použiť platobnú kartu alebo mobilné zariadenia. Spustenie ďalších pilotných projektov je naplánované v krajinách Blízkeho východu a Ázie.

"Spoločnosť Payface rozvíjame od roku 2018. Naším cieľom je zmeniť spôsob, ako ľudia platia za svoje nákupy: vylepšiť celý zážitok bez toho, aby sme akokoľvek uberali na zabezpečení. Partnerstvo so spoločnosťou Mastercard je pre nás vítaným krokom vpred, ktorý nám umožní rozšíriť naše technológie k ešte väčšiemu počtu obchodníkov a spotrebiteľov. Nakupovanie tak bude ešte jednoduchšie a ľudia budú môcť doslova platiť s úsmevom," uviedol Eládio Isoppo, generálny riaditeľ spoločnosti Payface.

Ďalšia kapitola v bohatej histórii inovácií

Spolu s nedávno predstavenými inováciami, ako sú programy Shop Anywhere, Enhanced Contactless (ECOS) či Cloud Point of Sale je program Biometric Checkout ďalším príspevkom spoločnosti Mastercard k evolúcii v platení. Účelom týchto inovácií je poskytovať spotrebiteľom a predajcom bezproblémové, flexibilné a bezpečné riešenia.

Využívanie biometrických údajov spoločnosť Mastercard podporuje dlhodobo ako v kamenných obchodoch, tak aj pri nakupovaní online. Ide o bezpečný spôsob overovania totožnosti, ktorý spoľahlivo nahrádza heslá a kódy priamo osobou platiteľa. Overovanie biometrickými údajmi, postavené na štandarde EMV 3-D Secure, je možné pri platení využívať s modernými platobnými kartami alebo mobilnými či nositeľnými zariadeniami. Biometrické údaje sa okrem toho využívajú aj na overovanie totožnosti pri "platení pomocou selfie" alebo online, kedy sa uplatňujú ďalšie štandardy, ako napríklad FIDO (Fast Identity Online).

S pokračujúcim rozširovaním technológií biometrického overovania po celom svete prispieva spoločnosť Mastercard k tomu, aby všetky zúčastnené strany zachovávali najvyššiu možnú úroveň zabezpečenia a ochrany súkromia spotrebiteľov. Program Biometric Checkout sa riadi zásadami zodpovedného nakladania s dátami spoločnosti Mastercard. Účelom týchto zásad je zabezpečiť, že si spotrebitelia zachovajú kontrolu nad tým, ako sa s ich osobnými údajmi zaobchádza a budú mať z využívania týchto údajov prospech.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Na Katolíckej univerzite ukončili akademický rok

PRservis.sk - 19. máj 2022

19.5.2022 - Nový rektor poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú univerzite plniť jej úlohu. Osobitne vyzdvihol spoluprácu s firmou Eco Investment a Milanom Fiľom, ktorí každý rok podporujú vzdelávanie finančne.

Program slávnostného ukončenia 21. akademického roka 2021/22 sa začal dnes ďakovnou svätou omšou Te Deum v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku - Rybárpoli. Po nej sa v Aule Jána Pavla Druhého uskutočnilo slávnostné zasadnutie akademickej obce spojené s hosťovskou prednáškou.

Pomáhali mnohí

"Sme vďační, že sme tento rok prežili v zdravý, že celou slávnosťou sa niesol duch vďačnosti. Že sme napriek pandémii a zníženej dotácii zo strany štátu zabezpečili vzdelávanie. Posunuli sme sa dopredu vo viacerých smeroch. Sme schopní inovovať, čo znamená odstraňovať nedostatky a znásobovať to, čo je dobré," povedal počas slávnostného príhovoru novozvolený rektor KU Jaroslav Demko.

Rektor poďakoval všetkým, ktorí pomáhali univerzite, obzvlášť vyzdvihol donorov. "Medzi najvýznamnejších patrí Milan Fiľo. Dnes sme podpísali memorandum o spolupráci."

Milan Fiľo bol pri zakladaní univerzity pred 22 rokmi. Takto si spomína na začiatky. "Príbeh Katolíckej univerzity sa začal písať dlho pred jej oficiálnym otvorením. Všetci, ktorí si na to pamätajú, mi určite dajú za pravdu, že jej zrodenie nebolo jednoduché. Vďaka patrí najmä otcom biskupom mons. Balážovi, mons. Tondrovi a mons. Sečkovi, ktorí sa zaslúžili o jej vznik a podporovali ju svojimi modlitbami, radami a usmerneniami. Jej úspešný príbeh je však dielom aj mnohých ďalších rektorov, pedagógov, podporovateľov a samozrejme aj študentov. Ak má na jej rozvoj vplyv aj náš každoročný dar, potom považujem takto použité financie za tú najlepšiu investíciu. Kvalitné vzdelanie je trvalá hodnota, z ktorej má prospech celá spoločnosť."

Pochválil univerzitu za to, že dáva možnosť viac ako 330 študentom z Ukrajiny vzdelávať sa v Ružomberku. "Treba oceniť, že Katolícka univerzita otvorila svoje brány aj ukrajinským študentom, ktorí kvôli konfliktu nemôžu pokračovať v univerzitnom vzdelávaní v rodnej krajine. Samozrejme, že pre univerzitu to znamená zvýšené finančné nároky a je prirodzené a správne, že na pomoc budú využité financie z daru, ktorý sme dnes odovzdali pánovi rektorovi," povedal Milan Fiľo.

Poďakovanie patrí aj študentom

Rektor Jaroslav Demko poďakoval aj študentom za angažovanosť v štúdiu počas pandémie, v aktuálnej kríze na Ukrajine, reprezentácii v športe, kultúre iných oblastiach.

"Ďakujem študentom, že zvládli školské povinnosti a prajem im, aby zvládli semestrálne alebo štátne záverečné skúšky. A tí, ktorí končia štúdium, aby sa uplatnili v praxi," dodal rektor Jaroslav Demko.

Po ňom vystúpil emeritný prezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu profesor Miloš Lichner s témou ,,Impulzy pre katolícku teológiu v súčasných európskych súvislostiach".

Akademický roka zavŕšil koncert klaviristky Skyvy vo výstavnej sieni v univerzitnej knižnici.

"Sme otvorená univerzita, ktorá pre všetkých nachystala inšpiratívny program hosťovskej prednášky i krásneho koncertu. Celé Te Deum nech pohladí dušu a inšpiruje nás do ďalšej tvorivej práce pre našu alma mater," uviedol Jaroslav Demko.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Medzinárodná cena SAV v oblasti prírodných vied pre francúzskeho vedca prof. Michela Salzeta

SAV.sk - 19. máj 2022
Vedecká rada SAV na svojom zasadnutí 4. mája 2022 udelila Medzinárodnú cenu SAV v oblasti prírodných vied za rok 2022 francúzskemu vedcovi prof. Michelovi Salzetovi. Nomináciu na udelenie ceny predložil Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i., spolu s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Porota pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV posudzovala pätnásť návrhov. Prof. Michel Salzet patrí k popredným medzinárodným vedeckým kapacitám v oblasti neurovied a onkológie, ...
Kategórie: Podporujeme

Zjavil sa spisovateľský idol. Zo Sniny s batohom plným kníh...

Humenne.sk - 19. máj 2022

Beseda s Luciou Saskovou, slovenskou autorkou bestsellerov.

Kategórie: Samospráva

Zjavil sa spisovateľský idol. Zo Sniny s batohom plným kníh...

Humenne.sk - 19. máj 2022

Beseda s Luciou Saskovou, slovenskou autorkou bestsellerov.

Kategórie: Samospráva

Stránky