RSS čítačka

Rebríčku zákaznícky najobľúbenejších značiek na Slovensku kraľuje opäť Martinus

PRservis.sk - 22. marec 2023

22.3.2023 - Zákaznícka skúsenosť vplýva na finančné výsledky spoločností, ukázalo porovnanie uplynulých ročníkov prieskumu Zákaznickej skúsenosti na Slovensku za rok 2022.

Spoločnosť KPMG na Slovensku zverejnila výsledky 6. ročníka prieskumu zákazníckej skúsenosti (CX) na Slovensku za rok 2022. Vedúcu pozíciu si už po piaty raz obhájilo kníhkupectvo Martinus pred sieťou lekární Dr.Max a reťazcom dm drogerie markt. Skokanom roka je Tatra banka, ktorá si zlepšila svoje skóre a postúpila v hodnotení o 51 miest. Po dvoch rokoch sa do prieskumu vrátil sektor Cestovanie, v rámci ktorého sa objavil aj nováčik roka – známy online rezervačný portál Booking.com.

Celkové hodnotenie zákazníckej skúsenosti na Slovensku z roka na rok rastie. V aktuálnom ročníku nášho prieskumu si viac ako 64 % značiek medziročne zlepšilo svoje hodnotenie, čím nasledujeme celosvetový trend rastúcej spokojnosti. Najväčší nárast v porovnaní s rokom 2021 zaznamenali sektory Logistika a Verejný sektor. Celkovo najlepšie hodnoteným sektorom v prieskume sa stal sektor Maloobchodu, ktorého priemerné hodnotenie v rámci CEE regiónu sa nachádza 3,2 % nad priemerom trhu. Z tejto kategórie sú aj lídri prieskumu: Martinus, Dr.Max a dm drogerie markt.

Tab.1 – Rebríček zákaznícky najobľúbenejších značiek na Slovensku za rok 2022, KPMG CX Study:

Vplyv zákazníckej skúsenosti na finančnú výkonnosť firmy

Udalosti uplynulého roka, najmä mimoriadny nárast inflácie, ovplyvnili správanie zákazníkov. V aktuálnych výsledkoch štúdie sa však tieto skutočnosti prejavujú len čiastočne, keďže v čase zberu dát ešte téma inflácie nebola tak výrazna, ako v ďaľších obdobiach roka 2022.

"V prostredí pretrvávajúcej nestability zákazníci viac premýšľajú nad tým, kde a na čo míňajú svoje peniaze. Firmy sa museli strategicky pripraviť na dôsledky nepriaznivej ekonomickej situácie a poklesu disponibilných príjmov svojich zákazníkov. Nie vždy si ale uvedomujú, že práve dobrá zákaznícka skúsenosť je jednou z ciest, ako si udržať zákazníka aj v náročných obdobiach. V konečnom dôsledku, ak je zákaznícka skúsenosť robená dobre, spoločnosti môže priniesť lepšie finančné výsledky," vysvetľuje Peter Rado, senior manažér KPMG na Slovensku.

Súvislosť medzi kvalitou zákazníckej skúsenosti a finančnými výsledkami spoločností sme analyzovali na základe výsledkov firiem, ktoré sa nachádzali v predchádzajúcich ročníkoch štúdie. Z analýzy vyplynulo, že firmy s nadpriemerným CX skóre vykázali priemerný rast tržieb na úrovni 6 %, zatiaľ čo spoločnostiam s podpriemerným CX skóre sa tržby zvýšili v priemere o 4 %. Ešte väčší rozdiel je pri porovnaní firiem z prvej a poslednej desiatky. Kým firmám z top 10 rástli tržby priemerne o 8 %, tým z opačného konca rebríčka naopak klesali o 1 %. Z detailnejšej analýzy sektoru maloobchodu vyplynulo, že okrem rýchlejšieho rastu, firmy úspešné v CX dosahujú aj vyššiu mieru ziskovosti ako je trhový priemer.

"Od momentu založenia spoločnosti Martinus je zákaznícka skúsenosť základom, na ktorom staviame všetko ostatné. Sme presvedčení, že práve tá je dôvodom, prečo sa k nám zákazníci opakovane vracajú. Spôsob, akým chceme rozvíjať knižný trh, je zároveň receptom na úspech v rebríčku, ktorý si mimoriadne ceníme," hovoríJuraj Šlesár, Chief Marketing Officer spoločnosti Martinus.

"Finančný rast je pre nás výsledkom viacerých faktorov, zákaznícku skúsenosť nevynímajúc. Predovšetkým ho však vnímame ako vedľajší efekt snahy neustále zlepšovať naše služby a prepájať čitateľov s knihami, ktoré v nich rozvíjajú to dobré," dodáva Juraj Šlesar.

Dáta ako podmienka personalizácie zákazníckej skúsenosti

Výsledky prieskumu potvrdzujú, že čoraz viac zákazníkov oceňuje personalizovaný prístup. V digitálnom svete možno cestu zákazníka personalizovať len s pomocou dát a ich podrobnej analýzy. Napriek tomu, že slovenské firmy zaostávajú vo využívaní dát za európskym priemerom, spoločnosti v top pozíciách rebríčka dosahujú v pilieri Personalizácia až trojnásobne lepšie hodnotenie v rámci Net promoter score (NPS) oproti priemeru na slovenskom trhu. Tieto spoločnosti pôsobia najmä v sektore Reštaurácie a rýchle občerstvenie, Maloobchod a Logistika.

O prieskume

Prieskum zákazníckej skúsenosti organizuje spoločnosti KPMG na Slovensku už po šiestykrát. Cieľom bolo zistiť stav zákazníckej skúsenosti naprieč značkami a sektormi. Zúčastnilo sa ho viac ako 2500 respondentov, ktorí poskytli celkovo vyše 26-tisíc odpovedí. Do prieskumu bolo zaradených 134 značiek pôsobiacich na slovenskom trhu v 10 sektoroch: Maloobchod, Reštaurácie a rýchle občerstvenie, Logistika, Obchodné reťazce s potravinami, Finančné služby, Zábava a voľný čas, Energetika, Cestovanie a hotely, Telekomunikácie, Verejný sektor.

Viac informácií a plné znenie štúdie s výsledkami za jednotlivé sektory k dispozícii na stiahnutie: KPMG – Najobľúbenejšie značky na Slovensku za rok 2022

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Požiar v Banskej Štiavnici: Prevádzkovateľ zážitkového domu “Banka lásky” mal poistenie v UNIQA

PRservis.sk - 22. marec 2023

22.3.2023 - UNIQA eviduje z víkendového požiaru v meste Banská Štiavnica jednu poistnú udalosť. Nahlásil ju prevádzkovateľ najviac zasiahnutého a poškodeného unikátneho zážitkového domu známeho pod názvom "Banka lásky", kde v sobotu dopoludnia požiar vypukol a následne poškodil viacero objektov.

"Aktuálne zisťujeme a analyzujeme rozsah škôd, k ďalším detailom sa preto zatiaľ nebudeme vyjadrovať," hovorí manažér korporátneho poistenia majetku UNIQA Tomáš Kráľovič.

Poistenie majetku je potrebné prispôsobiť rastúcim cenám

Požiar bytovky v Prešove či tornádo na Morave sú ďalšími prípadmi rozsiahlych škôd, ktoré za posledné obdobie spôsobil živel. UNIQA preto opakovane apeluje na všetkých majiteľov nehnuteľností, aby si aj vzhľadom na vysokú infláciu skontrolovali a prehodnotili výšku poistnej sumy svojho majetku.

V posledných rokoch prudko vzrástli nielen ceny nehnuteľností, ale aj ceny stavebných materiálov a stavebných prác. Podľa štatistických ukazovateľov je priemerný kumulatívny nárast cien stavebných materiálov a pracovnej sily na Slovensku za posledné 3 roky viac ako 16 %. Práve tieto reprodukčné ceny sú rozhodujúce pri náprave vzniknutých škôd, pretože určujú, za koľko by sa nehnuteľnosť mohla dnes postaviť alebo kúpiť. To má veľký vplyv na poistenie: aby klient v dostal od poisťovne dostatok peňazí na primeranú obnovu, je potrebné navýšiť poistné sumy v uzavretých poistných zmluvách. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť a nič nezmeškať, je akceptovať indexáciu poistných súm, ktorú aktívne vykonáva pre klientov UNIQA.Týka sa to nielen poistenia majetku fyzických osôb, ale aj podnikateľov.

" Už od konca minulého roka realizujeme tzv. valorizáciu (indexáciu) v rámci portfólia poistenia podnikateľských rizík, ktorá zohľadní navýšenie hodnoty majetku našich klientov a zároveň pomôže zachovať adekvátnu ochranu ich majetku. Jedná sa o transparentný proces, kde UNIQA v priebehu trvania poistenia zreviduje poistné zmluvy našich klientov v rámci poistenia podnikateľských rizík (najmä malých a stredných podnikateľov) a porovná ich so súčasnou ekonomickou situáciou a ich predpokladaným vývojom," hovorí člen predstavenstva pre korporátny obchod a affinity Martin Rotkovský.

Pri tomto procese sa často zistí, že dojednaná poistná suma a tým pádom aj čiastka poistného nekorešpondujú s vývojom spotrebiteľských cien, cien priemyselných výrobcov a cien stavebných prác a materiálov, ktoré v posledných rokoch rýchlo stúpajú. Poistné zmluvy našich klientov sa tak vystavujú neaktuálnosti, zároveň riziku podpoistenia a v prípade poistnej udalosti môže dôjsť k tomu, že bude klientovi vyplatené podstatne nižšie poistné plnenie ako očakáva.

"Rast cien v uplynulom období je skutočne výrazný. Dá sa povedať, že ak klient tento nárast nepremietne a neaktualizuje svoje existujúce zmluvy, či už na základe vlastného rozhodnutia alebo indexácie vykonanej jeho poisťovňou, môže byť reálne ohrozený podpoistením," hovorí Martin Rotkovský.

Súčasťou indexácie je aj adekvátna úprava poistného, ktoré zohľadňuje navýšenie rizika, ktoré na seba poisťovňa zvýšením poistnej sumy preberá. Ak sa poistná suma v zmluve zvýši, zvýši sa klientovi aj poistné. Rozhodne sa však neoplatí na poistení šetriť – nevhodne "ušetrených" pár desiatok eur môže v prípade škody spôsobiť rozdiel pri plnení až v desiatkach tisíc, niekedy aj v stotisícoch eur. Práve takáto suma môže potom pri obnove zničeného bývania výrazne chýbať.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Trápia vás časté bolesti hlavy či hnačka? Možno máte znečistený vodovod

PRservis.sk - 22. marec 2023

22.3.2023 - Mávate časté bolesti brucha, hlavy, ochorenia pľúc či problémy so srdcovo-cievnym systémom? Zdrojom týchto zdravotných problémov môže byť aj znečistené vodovodné potrubie vo vašom dome alebo bytovke. Vo vodovodných potrubiach sa nachádzajú nielen nánosy ílu, pieskov či železa, ale aj tzv. biofilm s premnoženými baktériami a vírusmi. Dôležitý je pravidelný laboratórny rozbor vody, ktorý každoročne pri príležitosti Svetového dňa vody 22. marca poskytujú niektoré vodárenské spoločnosti alebo regionálne úrady zdravotníctva zadarmo.

Podľa Tomáša Sleziaka zo spoločnosti COMPREX-WILSEKO, ktorá sa špecializuje na ekologické čistenie vodovodných rozvodov, sa v potrubiach nachádzajú tri druhy znečistení -mechanické nečistoty ako usadeniny vo forme pieskov, ílov, štrkov, ďalej biologické nečistoty, medzi ktoré patria rôzne baktérie, vírusy a riasy. Treťou skupinou sú chemické nečistoty, ktoré sú najčastejšou súčasťou zanesených potrubí, ako oxidy železa, vápnika, horčíka či mangánu.

"Pre ľudské zdravie sú najnepríjemnejšie baktérie a vírusy. Baktérie, ktoré sa nachádzajú vo vodovodnom systéme a spôsobujú najväčšie problémy, sú legionella*, koliformné baktérie** (Escherichia coli) a pseudomonas***. Tieto baktérie môžu spôsobiť problémy so zažívaním, s dýchacou sústavou či so srdcovo-cievnym systémom. Čo sa týka zažívacích problémov, koliformné baktérie spôsobujú hnačky, pri pľúcnych problémoch ide o rôzne pľúcne plesne. Legionella si vie tiež ,sadnúť‘ na pľúca a na celý dýchací aparát," hovorí Tomáš Sleziak.

Podľa merania spoločnosti COMPREX-WILSEKO sa legionella vo väčšom množstve nachádzala najmä v objektoch v Bratislave, ktoré sa relatívne málo používajú alebo sú veľmi rozsiahle a nestíha sa minúť objem teplej vody, ktorá je pripravená. Dôvodom je, že legionella sa najčastejšie vyskytuje v teplej vode alebo v zásobníkoch teplej vody, v rozvodoch teplej vody, v cirkulácii.

Voda z vodovodného potrubia v obci Drahovce pred čistením (vľavo) a po vyčistení metódou COMPREX®. ZDROJ FOTO: WILSEKO

Potrubie sa dá vyčistiť aj ekologicky

Výmena potrubia pri znečistení nie je nutnosťou. Kvalitný proces čistenia dokáže odstrániť väčšinu mechanických, chemických a biologických nečistôt do niekoľkých hodín.

Spoločnosť COMPREX-WILSEKO používa unikátny ekologický systém čistenia COMPREX®, ktorý je patentovaný v rámci celej Európy. Spôsob nevyžaduje žiadne chemikálie či iné prísady, pracuje šetrne k akýmkoľvek typom potrubí iba na báze pulzného tlaku a malého množstva vody. Ľudia sa tak môžu dostať k zdravotne neškodnej pitnej vode bez usadenín v rozvodoch veľmi rýchlo. Spôsob totiž šetrí nielen prírodné zdroje, ľudské zdravie, peniaze, ale aj čas – denne dokáže vyčistiť 1,5 kilometra potrubia.

Nie je pravidlom, že najviac znečistené sú staršie potrubia: "Íly a piesky sa najčastejšie vyskytujú v starších potrubiach alebo v nových potrubiach, kde nebol dostatočne dodržaný technologický postup, napríklad pri rôznych výkopoch. Biologické znečistenia sa vyskytujú aj v nových, aj v starých rozvodoch vody. Záleží na tom, aký čas prebehol od kolaudácie objektu, ako dlho sa voda používa, prípadne nepoužíva a akým spôsobom je pripravovaný ohrev teplej vody," dodáva Tomáš Sleziak.

Dôležitý je rozbor vody

Pravidelné a správne čistenie vodovodného potrubia chráni nielen zdravie, ale aj peňaženku. Spoločnosť COMPREX-WILSEKO štandardne čistí potrubia v objektoch každých päť rokov, respektíve po piatich rokoch používania. Potrubia v nových budovách by podľa normy STN 806-4 vždy po inštalácii a novej inštalácii alebo po inštalácii a úprave by mali byť prepláchnuté a dezinfikované. O dezinfekcii sa následne vystavuje protokol, ktorý sa spolu s protokolom o rozbore vody dodáva k stavebnému konaniu.

"Odporúčam, aby bytovky, rodinné domy, bytové komplexy, podnikateľské centrá dbali na to, aby bola pravidelne kontrolovaná voda. To znamená, aby si nechávali robiť komplexné rozbory vody, na ktoré náklady nie sú vysoké, pohybujú sa v stovkách eur. Čistenie vodovodných potrubí odporúčame robiť na základe výsledkov rozborov vody," dopĺňa Tomáš Sleziak.

Ako zistím, že mám zanesené potrubie, bez rozboru vody?

Dorým ukazovateľom je napríklad tlak vody. Keď sa v potrubí nachádzajú mechanické nečistoty, tak tie postupne zmenšujú priemer potrubia. Potom začínajú domácnosti mať problémy s tlakom vody. Následne majú problém so zanášaním, znečistením a znehodnotením konečných spotrebičov – práčok, umývačiek riadu a vodovodných batérií. Najväčší problém je s nánosom – tzv. biofilmom, lebo sa v ňom nachádzajú baktérie, ktoré sa držia na zanesených stenách potrubí.

"Chceme byť cenovo dostupní pre majiteľov rodinných domov, ale aj pre veľkých zákazníkov, ako sú mestá, obce alebo priemyselné objekty ako nákupné centrá, továrne či elektrárne. Pri rodinných domoch sa priemerné náklady na čistenie potrubia pohybujú v stovkách eur. V prípade panelákov alebo bytových komplexov sa náklady pohybujú v tisíckach eur," prezrádza Tomáš Sleziak.

Pozn.: * legionella – Legionella je rod patogénnych baktérií čeľade Legionellaceae spôsobujúci tzv. chorobu legionárov či miernejšiu pontiacku horúčku. Najviac infekcií spôsobuje druh Legionella pneumophila, ktorá postihuje hlavne dýchacie cesty. Legionella sa obyčajne vyskytuje a množí v usadeninách v teplovodných potrubiach, bojleroch a klimatizáciách. K nákaze dochádza vdýchnutím infikovaného aerosólu do pľúc. Zdroj: https://legionella.sk/

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

Kategórie: Podporujeme

Začínate s jarnou očistou? Pozor na extrémy

PRservis.sk - 22. marec 2023

22.3.2023 - Terapia šokom – aj takto by sa dal nazvať moderný jarný detox, sprevádzaný záplavou "účinných" rád a tipov na očistu. Jeho dopady však môžu byť fatálne. Náhle a extrémne zmeny životosprávy totiž môžu viac uškodiť ako pomôcť.

Nie je medicínske tajomstvo, že telo sa detoxikuje samo. A to nepretržite, 24 hodín denne. Ide vlastne o jednu z hlavných funkcií pečene, obličiek, tráviaceho traktu, lymfatického systému, pľúc a kože. Ak sa vám zdá, že máte v tomto smere problém, je čas navštíviť lekára. V opačnom prípade možno len potrebujete dlhodobo zlepšiť životosprávu a na to stačia dôverne známe zásady zdravého životného štýlu.

Jedzte pestro, vyvážene a pravidelne

Aby vaše telo pracovalo ako má, potrebuje pestrú a vyváženú stravu, v ktorej sú v optimálnej miere zastúpené bielkoviny, sacharidy, tuky aj vláknina. Častou chybou sú práve rýchle riešenia a radikálne obmedzenia pri strave, kedy na nejaký čas cielene vynecháte istý typ potravín. Cieľom je zhodiť pár kilogramov. No po tom, ako sa po očiste vrátite do starých koľají, kilá sú nielen späť, pribudne ich aj zopár navyše. V ešte horšom prípade je telo vnútorne rozhodené, pretože mu chýbajú živiny. Bez strachu však môžete obmedziť sladkosti, vysmážané jedlá alebo nezdravé nočné prejedanie sa.

Nastavte si pitný režim

Bolieva vás často hlava? Môže to byť spôsobené nedostatkom tekutín. Piť by ste mali priebežne počas celého dňa a ideálne iba čistú vodu a nesladené čaje. Ak ste doposiaľ popíjali najmä sladené nápoje, zmenu lepšie zvládnete, ak si aspoň na začiatku pridáte do čistej vody šťavu z citróna a mätu.

Rozhýbte sa, ale doprajte si aj odpočinok

Nemusíte denne zabehnúť polmaratón. Na začiatok stačí aj obyčajná chôdza, alebo iný pohyb, ktorý vám je prirodzený a príjemný. Cieľom je nielen rozhýbať sa, ale najmä nastaviť si z tejto činnosti dennú rutinu. Zdravý pohyb pomáha regulovať váhu, udržať telo v optimálnej kondícii, odbúrať stres a udrží vás v dobrej nálade. Zaradiť by ste ho mali najmä vtedy, ak máte sedavé zamestnanie. Dobrý je však aj pre kvalitný spánok. Ten by ste si mali denne dopriať počas sedem až deväť hodín.

Zabudnite na cigarety

Táto zásada sa dotýka špeciálne dospelých fajčiarov, ktorí nevedia alebo zatiaľ nechcú prestať fajčiť. Skoncovať s týmto návykom môže byť pre niekoho nemožné. No aspoň za pokus to rozhodne stojí. Veda podáva dospelým fajčiarom pomocnú ruku v podobe bezdymových alternatív, ktoré sú vhodnejšou alternatívou oproti klasickým cigaretám. Prečo je tomu tak? Jedným z pretrvávajúcich mýtov je, že ochorenia spojené s fajčením – a to i rakovinu – spôsobuje samotný nikotín. Existuje pritom všeobecný vedecký konsenzus, že príčinou zdravotných ťažkostí sú škodlivé látky vznikajúce pri spaľovaní tabaku. Takto vzniká decht – zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. Nikotín teda nie je hlavnou príčinou chorôb spojených s fajčením. Tou sú škodlivé chemické látky v cigaretovom dyme, ktoré vznikajú pri horení tabaku.

Skúste to bez dymu

Okrem toho klasické cigarety sťažujú dýchanie. Aj v tomto prípade sú bezdymové alternatívy vhodnejším riešením, čo dokazujú aj najnovšie štúdie. Po úplnom prechode na IQOS bezdymové zariadenia môžete lepšie dýchať, ako keby ste pokračovali vo fajčení klasických cigariet, čo dokazuje aj šesťmesačná klinická štúdia vykonaná v USA s 984 dospelými fajčiarmi. Dôvodom je to, že IQOS tabak nespaľuje, ale len nahrieva, a nevytvára tak škodlivý dym. A aj keď je najlepšie prestať s fajčením a užívaním nikotínových výrobkov úplne, nie vždy je to jednoduché rozhodnutie. Čo tak nadýchnuť sa voňavej jari namiesto cigaretového dymu? V predaji je najmodernejšie bezdymové zariadenie IQOS ILUMA, bez čepele a potreby čistenia, v pekných farebných prevedeniach a štýlovom dizajne.

Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

Kategórie: Podporujeme

O cenu Fénix – kultúrna pamiatka roka súťaží aj kaštieľ Arboréta Mlyňany

SAV.sk - 22. marec 2023
Do 16. ročníka súťaže Fénix – kultúrna pamiatka roka, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo kultúry SR sa zapojilo aj ďalšie pracovisko SAV – Arborétum Mlyňany, detašované pracovisko Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., vo Zvolene. Verejnosť pozná Arborétum Mlyňany predovšetkým vďaka unikátnej zbierke drevín, ktorú začal budovať ešte v roku 1892 zakladateľ Arboréta Mlyňany Dr. Štefan Ambrózy – Migazzi nad obcou Vieska nad Žitavou. Súčasne s budovaním zbierok sa začala aj výstavba ...
Kategórie: Podporujeme

SAV sa predstavila na Dňoch ESA na Slovensku

SAV.sk - 22. marec 2023
Vo štvrtok 16. marca 2023 sa v Košiciach uskutočnil prvý Deň ESA na Slovensku. Cieľom konferencie bolo spropagovať a vysvetliť význam pridruženého členstva Slovenskej republiky v Európskej vesmírnej agentúre (ESA) pre širšiu odbornú verejnosť. Slovenská akadémia vied má významnú rolu v slovenskom vesmírnom výskume, preto na tomto podujatí nemohla chýbať.  Konferenciu otvoril Ján Horecký – minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR a Josef Aschbacher – ...
Kategórie: Podporujeme

Verejnosť môže ešte 10 dní pripomienkovať kultúrny život

Banm.sk - 22. marec 2023
Do konca marca môžu všetci obyvatelia bratislavského Nového Mesta vyplniť anonymný dotazník, v ktorom môžu vyjadriť svoju spokojnosť či nespokojnos...
Kategórie: Samospráva

Račianske mýto pokvitne po celý rok!

Banm.sk - 22. marec 2023
Postupná revitalizácia Račianskeho mýta prináša zmeny aj v sadových úpravách. Súčasťou nového Račianskeho mýta budú záhony trvaliek a cibuľovín, kt...
Kategórie: Samospráva

Natívny článok verzus PR článok: Do ktorého z nich sa naozaj oplatí investovať?

PRservis.sk - 21. marec 2023

21.3.2023 - Natívny článok a PR článok sa často zamieňajú. Aj keď v oboch prípadoch ide o reklamu, ich efektivita je rozdielna. Do ktorého formátu sa oplatí investovať a nejde len o vyhodené peniaze?

Ste unavení zo záplavy reklám, ktoré v on-line prostredí pôsobia rušivo? Hľadáte hodnotný a pútavý obsah, ktorý vám poskytne cenné informácie či pomôže vyriešiť konkrétny problém? Väčšina z vás určite odpovedala na tieto otázky "áno" a rovnako to vnímajú i vaši spotrebitelia. A práve v tomto spočíva čaro natívnych článkov.

Natívny článok verzus PR článok

Natívny článok predstavuje efektívny marketingový nástroj, ktorý nie je vnímaný ako rušivá reklama, ale ako prirodzená súčasť webovej stránky vydavateľa. Ide síce o platený obsah publikovaný v konkrétnom médiu, prostredníctvom ktorého chcete zviditeľniť vaše podnikanie, no to si čitateľ vôbec neuvedomuje.

Cieľom PR článkov je propagovanie značky a často je to zrejmé už z nadpisu alebo úvodu. Veľakrát ide o nudný opis produktov či promo spoločnosti, ktoré nedáva čitateľovi žiadnu pridanú hodnotu.

Natívny článok a jeho skutočné výhody

Toto sú tri hlavné dôvody, prečo čoraz viac marketérov využíva natívny článok na propagáciu značky:

Je zaujímavý. Natívny článok udržiava pozornosť čitateľov a poskytuje SEO výhody, t.j. zvyšuje návštevnosť webu a pomáha k dlhodobej čitateľnosti bez nutnosti neustále platiť za ďalšie reklamné kampane. Natívny článok je síce drahší, ale ide o investíciu, ktorá má dlhodobý pozitívny dosah na vaše podnikanie.
Je efektívny. Natívna reklama jednoducho funguje. Podľa OutBrain si natívne reklamy spotrebitelia prezerajú o 53 percent viac ako PR články a vytvárajú 18 percentný nárast nákupného zámeru.
Vzbudzuje pozitívne emócie. Podľa štúdie Stanfordskej univerzity z roku 2018 natívny článok zvyšuje obľúbenosť značky. Štúdia Time Inc. z roku 2017 navyše zistila, že dvaja z troch spotrebiteľov dôverujú natívnemu článku viac než tradičnej reklame.

Natívna reklama je teda skvelý spôsob, ako prilákať väčšie publikum a zaujať spotrebiteľov tak, ako to tradičná reklama nedokáže. Medzi slovenské média, ktoré navrhujú natívnu kampaň na mieru a zároveň ju distribuujú na najčítanejšie média na Slovensku, patrí napríklad Slovenská tlačová agentúra SITA.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

DKV Mobility spolupracuje s OMV na Slovensku

PRservis.sk - 21. marec 2023

21.3.2023 - Do akceptačnej siete pribudlo viac ako 100 čerpacích staníc vhodných pre osobné aj nákladné vozidlá.

Spoločnosť DKV Mobility, popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách, pridala do svojej akceptačnej siete na Slovensku viac ako 100 čerpacích staníc medzinárodnej ropnej a plynárenskej spoločnosti OMV so sídlom v Rakúsku. DKV Mobility tak ponúka prístup ku kompletnej slovenskej sieti tejto značky. Čerpacie stanice sú vhodné nielen pre osobné autá, ale v drvivej väčšine aj pre nákladné vozidlá a nachádzajú sa na frekventovaných trasách. Zákazníci ich môžu vyhľadávať prostredníctvom aplikácie DKV Mobility a elektronického plánovača trás v DKV MAPS v rámci digitálneho zákazníckeho portálu DKV COCKPIT.

"Sme radi, že sa nám podarilo rozšíriť naše partnerstvo so spoločnosťou OMV. Takmer všetky čerpacie stanice v sieti OMV na Slovensku sú vhodné pre nákladné vozidlá, takže najmä našim zákazníkom v sektore nákladnej dopravy môžeme odteraz ponúknuť ešte väčšiu flexibilitu a pohodlie," hovorí Sven Mehringer, výkonný riaditeľ pre energetiku a služby pre vozidlá v spoločnosti DKV Mobility

"Vďaka partnerstvu so spoločnosťou DKV Mobility sprístupníme našu kompletnú sieť servisných staníc ešte širšiemu okruhu zákazníkov, čo je výhodné pre obe strany. Tešíme sa na úspešnú spoluprácu," hovorí Alina Raducu, vedúca oddelenia kariet spoločnosti OMV.

DKV Mobility ponúka prístup k najväčšej nezávislej akceptačnej sieti v Európe s približne 63 000 čerpacími stanicami.

O spoločnosti DKV Mobility

DKV Mobility je popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách s takmer deväťdesiatročnou históriou a cieľavedomým rastom. So servisným kartami DKV Mobility môže zhruba 301 000 aktívnych zákazníkov tankovať a nabíjať svoje vozidlá v najväčšej akceptačnej sieti pre rôzne druhy pohonov v Európe. Zahŕňa okolo 63 000 konvenčných čerpacích staníc, približne 413 000 dobíjacích miest a 20 000 staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Zároveň ponúka služby zaisťujúce mobilitu vrátane servisu vozidiel na približne 30 000 servisných miestach alebo inovatívne digitálne riešenia. V rámci finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vratky DPH. DKV Mobility vygenerovala v roku 2021 so svojimi 1 700 zamestnancami transakcie vo výške 12 miliárd EUR a tržby 492 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. https://www.dkv-mobility.com/cz/

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Stránky