RSS čítačka

Smolenický zámok privítal mladé nádeje slovenskej vedy

SAV.sk - 5. december 2023
V Kongresovom centre SAV Smolenický zámok v utorok 5. decembra odštartovalo trojdňové podujatie Mladá nádej slovenskej vedy. Pozvánku na konferenciu dostalo 48 študentov a študentiek gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí v roku 2023 uspeli na prehliadke Stredoškolská odborná činnosť a na Festivale vedy a techniky Amavet. Konferencia Mladá nádej slovenskej vedy spojená s pobytom na Smolenickom zámku je odmenou pre najúspešnejších ...
Kategórie: Podporujeme

Bratislavská budova Tower 115 prešla zásadnou energetickou modernizáciou. Ročne ušetrí tisícky eur aj 400 ton emisií CO2

PRservis.sk - 5. december 2023

5.12.2023 - Riešenie s inštaláciou inteligentného batériového úložiska sa dá využiť v mnohých zo stoviek starších administratívnych budov na Slovensku. Firmy, obce, mestá, kraje a štát tak môžu ušetriť nemalé financie.

Vo výškovej administratívnej budove Tower 115 v Bratislave ukončili energetickú modernizáciu, ktorá prináša ročne úsporu niekoľko tisíc eur a súčasne ušetrí aj 400 ton emisií CO2. Inovatívne riešenie, ktoré vyvinul slovenský start-up FUERGY, je založené na veľkom smart batériovom úložisku, ktoré dokáže posúvať spotrebu elektrickej energie v čase, a tým znižovať záťaž na elektrickú sieť. Za túto službu dostáva majiteľ budovy finančnú odmenu. Celé riešenie je možné využiť v mnohých zo stoviek starších administratívnych budov na Slovensku, a znížiť tak náklady na ich prevádzku bez dodatočných investícií.

Batéria v budove zarába aj znižuje emisie CO2

Aj administratívne budovy, ktoré nemajú dostatočnú plochu strechy pre inštalovanie fotovoltických panelov s vyšším výkonom, dokážu ušetriť financie na spotrebe elektrickej energie a znižovať emisie CO2 z prevádzky bez dodatočných investícií. "Batériové úložisko brAIn s kapacitou navrhnutou podľa energetickej spotreby budovy riadi nami vyvinutý inteligentný softvér, ktorý spúšťa nabíjanie batérie v čase, kedy elektrická sieť potrebuje odber, a vypína odber automaticky vtedy, keď je sieť preťažená a potrebuje pomôcť. Za túto necertifikovanú podpornú službu prevádzkovateľ siete úložisko finančne odmeňuje," hovorí Vladimír Miškovský, Chief Business Officer spoločnosti FUERGY.

Obstaranie batériového úložiska sa dá zrealizovať v dvoch variantoch: buď celú investíciu zafinancuje majiteľ budovy, alebo využije model Energia ako služba (EaaS), čo je aj prípad Tower 115, keď celú investíciu zafinancovala spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby. "Model Energia ako služba umožňuje využívať moderné technológie a dosahovať úspory pri spotrebe energií aj vtedy, ak majiteľ budovy nechce alebo nemôže financovať celú investíciu," hovorí Andrea Pancotti, manažér predaja a energetických služieb spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby.

Úspora CO2 dosiahla 69,99 ton CO2 za dva mesiace (vyše 400 ton v prepočte na rok prevádzky)

Keďže batéria nahrádza pri vyvažovaní siete tradičných poskytovateľov podporných služieb – zdroje spaľujúce prevažne fosílne palivá ako ropa alebo zemný plyn – má aj priamy ekologický prínos. "Nejde o žiadny greenwashing, ale o reálnu úsporu CO2 vďaka nespáleným fosílnym palivám. Od prevádzkovateľa siete máme presné údaje, koľko fosílnych zdrojov sme dokázali nahradiť, a zároveň certifikovanú metodiku, ako vykazovať reálne úspory CO2," vysvetľuje Vladimír Miškovský. Za mesiace august a september 2023 ušetrila batéria v Tower 115 celkovo 69,99 ton CO2, čo v prepočte na rok vychádza na vyše 400 ton CO2. Keďže uhlíková stopa z výroby batérie je 57 ton, prevádzka úložiska už za necelé dva mesiace produkuje čistú uhlíkovú úsporu, ktorú si majiteľ môže vykázať vo forme carbon offsetu vo svojom ESG reporte.

"Za 17 rokov od zásadnej rekonštrukcie sme v budove priebežne modernizovali vnútorné vybavenie tak, aby sme išli s dobou. Napríklad prebehla plošná výmena svietidiel za LEDkové či kompletná výmena výťahov za inteligentné. Inštalácia batériového úložiska je ďalšou veľkou zmenou, ktorá nám umožňuje držať krok s oveľa mladšími budovami," hovorí Marián Židek, projektový manažér JTRE.

Veľkokapacitné batériové riešenie sa dá využiť pri ročnej spotrebe nad 1,5 gigawatthodín

Tower 115 bola od otvorenia v roku 1984 až donedávna jednou z troch najvyšších budov Slovenska.

Jej 28 poschodí s rozlohou po 1 390 m2 dnes zapĺňajú okrem kancelárií a zasadacích miestností aj sklady, obchody, reštaurácie a rôzne typy služieb. Budova prešla rekonštrukciou v rokoch 2004-2006 a jej dnešná ročná spotreba elektrickej energie predstavuje 4,7 gigawatthodín. Týmito parametrami ďaleko presahuje minimálne požiadavky na inštaláciu batériového úložiska. "Riešenie s veľkokapacitným smart batériovým úložiskom, teda s kapacitou vyššou ako 100 kWh, funguje optimálne od spotreby 1,5 gigawatthodín ročne. Budovy s menším odberom energie môžu byť buď napojené na jednu spoločnú veľkokapacitnú batériu alebo majú vlastné menšie batérie, ktoré vieme tiež fyzicky či virtuálne prepojiť a následne riadiť ako jeden celok," vysvetľuje V. Miškovský.

Celý proces modernizácie začína úvodným energetickým auditom a posúdením diagramu spotreby elektrickej energie, prevádzkovaných technológií a tzv. výšky rezervovanej kapacity. Do úvahy sa však berie aj prípadná prevádzka vlastného zdroja energie, napríklad fotovoltiky. V prípade Tower 115 bol výsledkom návrh úložiska s optimálnou kapacitou 432 kWh. Ďalším krokom je obhliadka miesta inštalácie, ktorá určí potrebu dodatočných stavebných alebo elektrotechnických úprav. Potom nasleduje už iba samotná inštalácia batérií a ďalších komponentov pri hlavnej rozvodni, na ktorú sa úložisko napája. Pri Tower 115 sa celý proces modernizácie zvládol za menej ako 6 mesiacov.

Batéria vie fungovať ako záložný zdroj

Energetický audit dokáže priniesť vlastníkovi administratívnej budovy aj ďalšie úspory. V praxi sa často stáva, že odhalí nesprávne nastavené poplatky napríklad za zbytočne vysoko rezervovanú kapacitu, ktorá zvyšuje fixný mesačný poplatok.

Ďalšou výhodou zabudovania batériového úložiska môže byť funkcionalita záložného zdroja: budova tak už nemusí mať neekologický naftový generátor, ale výpadok prúdu zvládne vďaka batérii. Navyše pri mikrovýpadkoch vôbec nedôjde k prerušeniu napájania, keďže úložisko má časť kapacity vyhradenú na tento účel a z nej neposkytuje podporné služby. "Je na majiteľovi budovy, či chce celú kapacitu batérie využiť na platené podporné služby pre sieť, alebo si časť rezervuje ako záložný zdroj. V takom prípade je však potrebné počítať s tým, že batéria majiteľovi zarobí menej," vysvetľuje Vladimír Miškovský.

Batériové úložisko v Tower 115 v kocke

7400 kg nehorľavých batérií (odlišná konštrukcia v porovnaní s elektromobilmi), BMS (systému správy batérií), meničov a ostatných elektro komponentov
700 kg naťahaných káblov
13 ľudí, 160 hodín a 30 nachodených kilometrov počas inštalácie
Ročná úspora CO2 vyše 400 ton (ekvivalent 19 047 dospelých stromov)

Prípadová štúdia

https://fuergy.com/media/pages/downloads/case-studies/18c21aa830-1700731725/pripadova-studia-tower115.pdf

O FUERGY

FUERGY je slovenský start-up ponúkajúci riešenia v oblasti energetickej optimalizácie postavené na vlastnom systéme pre inteligentné energetické riadenie, ako aj špeciálnych batériových úložiskách. Aktivity FUERGY sú založené na špecialistoch s desiatkami rokov skúseností z rôznych oblastí energetiky od optimalizácie procesov, cez vývoj hardvéru a softvéru až po projektový manažment. Kľúčovými aktivitami FUERGY sú optimalizačné softvérové riešenia pre výrobcov elektrickej energie a inštalácie smart batériových úložísk pre sekundárnu podporu či poskytovanie flexibility prenosovej sieti. FUERGY sa svojimi aktivitami snaží zmeniť spôsob, akým ľudia a firmy využívajú a zdieľajú elektrickú energiu, a urýchliť tým prechod na udržateľné obnoviteľné zdroje energie. Viac informácií na www.fuergy.com/sk.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Spoločne vytvorme čaro Vianoc pre deti z centra pre deti a rodiny Bratislava – Petržalka

PRservis.sk - 4. december 2023

4.12.2023 - Podporiť nás môžete ľobovolným darom alebo finančným príspevkom na náš transparentný účet IBAN SK70 0900 0000 0051 9379 2448 z ktorého deťom nakúpime vianočné darčeky pod stromček splnených prianí.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Novoročný RETRO ples v obci Jakubany - pozvánka

Jakubany.sk - 4. december 2023
Organizátori Vás týmto srdečne pozývajú na Novoročný RETRO ples v našej obci, ktorý sa uskutoční dňa 06. 01. 2023 (t.j. sobota) od 18:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Jakubanoch. Do tanca bude hrať skupina Generácia. Vstupenka: 40,00 € Tel. kontakt a bližšie INFO: 0908 617 706 alebo 0905 311 355
Kategórie: Samospráva

Talent v Tescu rozvíja každý! Pracovné uplatnenie nájdu zdravotne znevýhodnení

PRservis.sk - 4. december 2023

4.12.2023 - Takmer sedem percent kolegov pracujúcich v Tescu tvoria zdravotne znevýhodnení.

Každý rok si 3. decembra pripomíname Medzinárodný deň osôb so zdravotným znevýhodnením. Tesco na Slovensku dlhodobo aktívne pracuje na tom, aby svoj talent a potenciál mohol rozvíjať každý bez rozdielu. Otvorený prístup, inkluzívna firemná kultúra a podpora rozmanitosti prispeli k tomu, že v Tescu našli uplatnenie viacerí kolegovia a kolegyne so zdravotným znevýhodnením. Z aktuálnej správy v oblasti diverzity a inklúzie reťazca vyplýva, že takmer 7 % kolegov pracujúcich v Tescu na Slovensku je zdravotne znevýhodnených.

"Sme veľmi hrdí, že u nás našli uplatnenie ľudia s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, ako napríklad s Downovým syndrómom, poruchou autistického spektra či rôznymi typmi fyzického znevýhodnenia. Je pre nás kľúčové vzdelávať našich manažérov a manažérky na všetkých úrovniach, aby vytvárali vo svojich tímoch podporné inkluzívne prostredie, v ktorom môže talent rozvíjať každý," hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku.

Tesco kladie dôraz na nábor a udržanie kolegýň a kolegov so zdravotným znevýhodnením, čo viedlo k 0,9 % nárastu v ich zastúpení za posledný rok. Aktuálne pracuje v Tescu na rôznych pracovných pozíciách 6,7 % kolegov a kolegýň so zdravotným znevýhodnením. Reťazec tak významne prekračuje povinnosť zamestnávať aspoň 3,2 % ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou vyplývajúcou zo zákona. Z interného prieskumu Tesca medzi kolegami a kolegyňami vyplynulo, že až 18,8 % identifikuje samých seba ako ľudí s nejakým typom zdravotného znevýhodnenia. V spolupráci so strednými školami a odbornými učilišťami vytvára Tesco podmienky na prax a neskôr aj zamestnávanie zdravotne znevýhodnených študentov. Aktuálne reťazec takto spolupracuje s ôsmimi školami z celého Slovenska.

Súčasťou Tesco tímu je aj Daniel Guštafík, ktorý pracuje na pozícii analytik IT. Ako sám hovorí, konečne v Tescu robí prácu, ktorá ho baví. "Necítim sa nijako znevýhodnený aj zabúdam, že mi niečo je, kým mi to niekto nepripomenie. Zažil som veľa diskriminácie na svojej ceste len kvôli môjmu znevýhodneniu – detskej mozgovej obrne a som veľmi rád, že Tescu záleží aj na takýchto ľuďoch," dodáva Daniel Guštafík.

Iniciatívy na podporu inklúzie zdravotne znevýhodnených

S cieľom ďalej rozvíjať a podporovať inklúziu Tesco spolupracuje so šiestimi organizáciami, medzi ktoré patrí aj nezisková organizácia ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života. Vďaka tejto spolupráci sa napríklad podarilo začleniť do pracovného tímu hypermarketu Tesco Lučenec dvoch kolegov, ktorí patria medzi neurodiverzných ľudí.

Tesco je tiež aktívnou súčasťou iniciatívy Výpomoc so srdcom, ktorú v rámci programu Profesia Lab iniciovala spoločnosť Profesia s cieľom podporiť zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí na otvorenom trhu práci. V rámci Výpomoci so srdcom absolvovali študenti a študentky Spojenej internátnej školy na Dúbravskej ceste 1 a Švabinského 7 v Bratislave exkurzie v Tescu, počas ktorých si mohli vyskúšať rôzne druhy prác. Deväť z nich sa rozhodlo absolvovať v Tescu prax, ktorá aktuálne prebieha.

Podpora pri návrate do práce po dlhej chorobe

Keďže situácia každého kolegu a kolegyne sa môže zmeniť pod vplyvom životných okolností, Tesco vytvára podporujúce podmienky pre kolegov, ktorí sa vracajú do práce po dlhodobej PN. Návrat do práce po dlhej prestávke spôsobenej chorobou môže byť náročný tak po fyzickej, ako aj po psychickej stránke. Tesco preto zaviedlo benefit, ktorý kolegom uľahčí toto prechodné obdobie. Kolegyniam a kolegom z obchodov, centrálnej kancelárie a distribučných centier umožňuje, aby si prvý mesiac po návrate do práce skrátili pracovný čas o polovicu, pričom Tesco im dorovná plat na úroveň 100 %.

Ďalšie informácie a dáta o uplatnení ľudí so zdravotným znevýhodnením v Tescu, ako aj viac informácií o napĺňaní záväzkov reťazca v oblasti zodpovedného podnikania nájdete v aktuálnej Správe o napĺňaní stratégie spoločenskej zodpovednosti na Slovensku.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Decembrová SAVinci vedecká kaviareň: Čo zostalo na vianočnom stole?

SAV.sk - 4. december 2023
Predvianočnú, adventnú príchuť bude mať aj decembrová SAVinci vedecká kaviareň v utorok 12. decembra 2023 o 17.00 hod. v bratislavskej Eurovei 2. O Vianociach minulých rokov, najmä o vianočných stoloch budú hovoriť Diana Duchoňová a Tünde Lengyelová z Historického ústavu SAV, v. v. i. V decembrovej prednáške SAVinci priblížia, ako vyzerali sviatočné vianočné stoly v minulosti a ako sa od nich líšia tie naše – súčasné? Dnes si už ťažko vieme predstaviť Vianoce ...
Kategórie: Podporujeme

Príležitosť pre doktorandov v Medzinárodnom inštitúte aplikovanej systémovej analýzy v Laxenburgu

SAV.sk - 4. december 2023
"https://iiasa.ac.at/" Medzinárodný inštitút aplikovanej systémovej analýzy (IIASA) ponúka každý rok pre doktorandov letný program na realizáciu vedeckého projektu na tému súvisiacu s výskumnou agendou IIASA. "https://iiasa.ac.at/early-career/yssp" Prihlasovanie je otvorené do 12. januára 2024. "https://iiasa.ac.at/" Medzinárodný inštitút aplikovanej systémovej analýzy , ktorý sa nachádza v Laxenburgu na okraji Viedne, sa venuje pokročilej systémovej ...
Kategórie: Podporujeme

Zberné miesto - OZNAM

Jakubany.sk - 4. december 2023
Dňa 06. 12. 2023 (t.j. streda) bude Zberné miesto (dvor) z prevádzkových dôvodov celý deň ZATVORENÝ. Prosíme o rešpektovanie tohto oznámenia.
Kategórie: Samospráva

Spoločnosť Mary Kay Česká a Slovenská republika oznámila expanziu do Maďarska

PRservis.sk - 4. december 2023

4.12.2023 - Počas tlačových konferencií oznámila Mary Kay Česká a Slovenská republika ambiciózny krok expandovať svoje pôsobenie na maďarský trh. Týmto krokom pobočka rozšíri prístup k jedinečnej príležitosti podnikania a produktom v oblasti starostlivosti o pleť a dekoratívnej kozmetiky aj v Maďarsku. Poslanie spoločnosti Mary Kay – obohacovať životy žien tak zostáva stále aktuálne a nadčasové.

"Veľmi sa teším, že máme túto výnimočnú príležitosť a budeme môcť expandovať na maďarský trh. Vnímam to zároveň samozrejme aj ako veľký záväzok," povedala Edita Szabóová, generálna riaditeľka Mary Kay pre Českú a Slovenskú republiku. "Máme obrovskú radosť, že umožníme maďarským zákazníčkam spoznávať naše výnimočné produkty a predovšetkým, že sprostredkujeme ďalším ženám v úplne novej krajine možnosti budovať si prostredníctvom podnikania s Mary Kay svoju vlastnú kariéru. Naše nadšenie je o to väčšie, že rozširujeme pôsobenie spoločnosti o trh v Maďarsku práve v roku, keď oslavujeme celosvetové 60. výročie Mary Kay."

Spoločnosť Mary Kay je jedna z popredných svetových značiek priameho predaja v oblasti krásy a kozmetiky a jej pôsobenie sa k dnešnému dňu rozšírilo do viac ako 35 krajín sveta. V našom prostredí vstúpila spoločnosť na trh najskôr v Českej republike, a to v roku 1997. O tri roky neskôr sa rozšírila o slovenský trh.

Od svojho založenia v roku 1963 sa Mary Kay vyznačovala svojím záväzkom voči ženám, a to nielen ponukou kvalitných produktov, ale predovšetkým možnosťou kariérneho rastu pre nezávislé kozmetické poradkyne. Vďaka podpore žien v ich podnikaní a v ponuke nadštandardne kvalitných produktov, za ktorými stojí vlastný výskum, získala spoločnosť niekoľko prestížnych ocenení. Mary Kay Česká a Slovenská republika pravidelne získava ocenenia svojich produktov od Asociace vizážistů a stylistů České republiky či spotrebiteľskej ankety Cosmopolitan Beauty Awards. Opakovane býva oceňovaná titulom Superbrands Award.

Aktuálne, v roku 2023, bola spoločnosťou Euromonitor International vyhlásená za #1 značku priameho predaja pleťovej a dekoratívnej kozmetiky na svete.

Cieľom zakladateľky, pani Mary Kay Ash, bolo vytvoriť kariérne príležitosti pre všetky ženy vo forme flexibilného podnikania. V súčasnosti oslavuje spoločnosť 60. výročie, čo je dôkazom, že i v dnešnej dobe sú možnosti, ktoré ponúka stále atraktívne a prosperujúce. Teraz je táto príležitosť k dispozícii aj maďarským spotrebiteľkám a spotrebiteľom. Spoločnosť Mary Kay otvorí svoje dvere pre nezávislé kozmetické poradkyne a poradcov v Maďarsku, ktorí budú mať prístup k budovaniu svojho vlastného podnikania a pomáhať maďarským zákazníčkam a zákazníkom spoznať krásy Mary Kay v zmysle motta zakladateľky Mary Kay Ash: "Nepredávame iba kozmetiku, my meníme životy žien."

*"Zdroj: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2023 Edition, hodnota prodeje v RSP, údaje za rok 2022"

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Tip: ZÁCLONA GOLTA - 9.00

Zlacnene.sk - 4. december 2023
Kategórie: Podporujeme

Speváčka Emma Drobná naspievala novú vianočnú pieseň. Vznikla za netradičných okolností

PRservis.sk - 4. december 2023

4.12.2023 - Na Slovensku máme nový vianočný hit! Pieseň sa najskôr objavila ako sprievodná hudba k reklame na Vianočnú lotériu od TIPOSu. Diváci si však vyžiadali jej pokračovanie.

Slovensko bude mať od dnes pravdepodobne nový vianočný hit. Pesnička má netradičný pôvod, úspešná mladá speváčka Emma Drobná najprv naspievala pár veršov pre vianočný reklamný spot. Pesnička z reklamy sa tak zapáčila divákom, že si vyžiadali jej dokončenie, aby ju mohli považovať za plnohodnotný vianočný hit. A tak sa zo 60 sekundového spotu stala skladba, ktorá si určite nájde miesto vo vianočnom vysielaní rádií a v playlistoch poslucháčov. Premiéra Emminej pesničky "Vianočný čas" s podtitulom "Deň, ktorý znamená radosť" je práve dnes – 1. decembra 2023.

Reklamný spot, vďaka ktorému vznikla táto vianočná pieseň, vyrobila reklamná agentúra MullenLowe GGK pre národnú lotériovú spoločnosť TIPOS. Pre kampaň na produkt Vianočná lotéria chýbala tvorcom reklamy zaujímavá a neobohraná slovenská pesnička. Oslovili preto Emmu Drobnú. "Produktová kampaň sa, samozrejme, dostala do televízií, pesnička sa ihneď zapáčila divákom a poslucháčom, ktorí si doslova vypýtali jej pokračovanie. A tak sa nahrala plná verzia skladby pod taktovkou Emmy Drobnej," objasnila vznik novej slovenskej vianočnej pesničky Adriana Podobová, hovorkyňa spoločnosti TIPOS.

Text novej vianočnej piesne napísal pre Emmu skúsený textár Vlado Slivka. "Na Vianociach som mal vždy najradšej to tešenie sa na ne. Vrátane predvianočného zhonu a celej tej magickej atmosféry naokolo. Trochu z toho som sa pokúsil ukryť aj do textu novej pesničky, lebo to dobro a radosť spojená s vianočnými sviatkami majú v sebe niečo čarovné. Celá pesnička je pre mňa takým malým vianočným zázrakom, tak jej želám, nech prinesie radosť mnohým poslucháčom," prezradil Vlado Slivka, ktorý je, mimochodom, kreatívnym riaditeľom agentúry MullenLowe GGK. Podmanivú melódiu skomponoval známy slovenský hudobník Viktor Hazard. Ten spolu so spevákom, gitaristom a producentom kapely Bad Karma Boy Jurajom Marikovičom aj celú vianočnú pesničku nahral v štúdiu FATMUSIC.

"Síce to nie je moja prvá vianočná celkovo, ale je to prvá slovenská vianočná skladba. Vianoce a vianočný čas mám veľmi rada. Mám pocit, že ľudia sú k sebe trošku milší a empatickejší, ale samozrejme, si najviac užívam čas strávený s rodinou a blízkymi. K tomu patria aj vianočné skladby, aby to dotvorilo atmosféru. Táto naša novinka ten pocit vo mne vyvolala okamžite - preto sa teším, že sme sa rozhodli ju dotvoriť a nahrať celú," prezrádza Emma Drobná. Spoločnosť TIPOS nasadila reklamný spot s pôvodnou, krátkou verziou pesničky Emmy Drobnej do vysielania 23. októbra a "plná verzia" novej slovenskej vianočnej pesničky sa začína hrať dnes – 1. decembra 2023.

Emotívny spot k tohtoročnému žrebu Vianočná lotéria od národnej lotériovej spoločnosti TIPOS bol natočený ešte v septembri, keď teploty dosahovali takmer 26 stupňov Celzia. Exteriérové scény boli nasnímané na Námestí sv. Mikuláša v Trnave za jeden deň. Štáb pracoval do neskorých nočných, resp. skorých ranných hodín. Hlavným prvkom televízneho spotu sú ozdoby, ktoré prinášajú ľudom na Vianoce radosť. Rovnako ako najobľúbenejšia Vianočná lotéria od TIPOSu. "Podarilo sa nám prepojiť ideu konceptu s dizajnom žrebu Vianočnej lotérie. Vianočné ozdoby - gule, ktoré sú na žrebe vyobrazené, sme vyrobili v spolupráci so slovenskou chránenou dielňou "Okrasa Čadca". V nej sa venujú výrobe ozdôb už takmer 70 rokov. Naša nová originálna kolekcia vianočných ozdôb od TIPOSu robí radosť ľudom navyše aj v ďalších kampaňových aktivitách, kde ich ľudia môžu reálne získať," doplnila Podobová.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Bezpečné prežitie Vianočných sviatkov a Silvestra

Jakubany.sk - 4. december 2023
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni vyzýva k opatrnosti s manipuláciou vianočného osvetlenia a zábavnej pyrotechniky počas sviatkov a Silvestra.
Kategórie: Samospráva

Čistíte ekonomicky, ekologicky a efektívne?

PRservis.sk - 4. december 2023

4.12.2023 - Chcete usporiť náklady okolo 30-50 % a zároveň dôkladne vyčistiť domácnosť či organizáciu? S prípravkami od 100 % slovenského výrobcu s dlhoročnými skúsenosťami na trhu je to jednoduché a zároveň ekologické.

Koniec roka je spojený s upratovaním. Ak hľadáte aj vy spôsoby, ako čistiť ekonomicky, ekologicky a efektívne, ste na správnom mieste. S radosťou vám predstavujeme riešenia, ktoré vám pomôžu dôkladne vyčistiť a pritom šetriť nielen vaše financie, ale aj naše životné prostredie.

Spoznajte výhody slovenskej kvality pri čistení

Naša spoločnosť Banchem, pôsobiaca na trhu už 33 rokov, stojí za značkou, ktorá redefinuje pojem efektívnosti v čistení. Ako 100% slovenský výrobca a distribútor, ponúkame čistiace, dezinfekčné a špeciálne prípravky určené pre prakticky všetky oblasti hygieny a čistenia. S hrdosťou môžeme konštatovať, že sme získali dôveru vyše tisícok firemných klientov a početných spokojných spotrebiteľov, ktorí si naše produkty zamilovali pre ich efektivitu.

PANTRA PROFESIONAL: Prémiová efektivita v každej kvapke

Náš vlajkový produktový rad PANTRA PROFESIONAL je synonymom pre profesionálne čistenie. Tieto produkty sú výsledkom dlhoročného vývoja a sú prispôsobené pre maximálnu účinnosť s minimálnym dopadom na prostredie. Napríklad dávkovaním len 20 ml na 10 l roztoku dosiahnete úžasné výsledky pri štandardnom čistení.

Ekonomické a ekologické výhody, ktoré pocítite

Investovaním do našich produktov nielenže ušetríte svoje financie – okolo 30-50 % nákladov vďaka presnému dávkovaniu, ale výrazne zredukujete spotrebu plastov. Menej plastu znamená menšiu záťaž pre životné prostredie. To všetko pri zachovaní vysokej kvality čistenia.

Čistite zodpovedne a efektívne

Profesionálne zloženie optimalizuje záťaž pre čističky odpadových vôd. Špeciálne aditíva a ich pomery vo výrobkoch zlepšujú samotné čistenie, čo je efektívne pre každého. Riešenie teda nespočíva v nákupe čo najlacnejších čističov, ale paradoxne v čo najmenšom náklade na vyčistený predmet, alebo plochu. A samozrejme musíme v 21. storočí prihliadať aj na ekosystém a energetické zdroje. To je zodpovedný a profesionálny prístup k problému.

Zistite viac a získajte naše produkty

Vyskúšajte nový prístup k čisteniu vo vašej organizácii, alebo aj doma. Chcete vedieť viac? Váš katalóg je iba kliknutie ďaleko. Presvedčte sa sami o rozmanitosti a efektívnej našej ponuky. Stiahnite si katalóg PANTRA PROFESIONAL a objavte tieto jedinečné produkty.

Máte záujem? Kontaktujte nás na untermayerovaa@banchem.sk alebo zavolajte na +421905 333 439. Spoločne nájdeme riešenie prispôsobené vašim potrebám.

Buďte si istý, BANCHEM to čistí – efektívne, ekonomicky, ekologicky.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box