RSS čítačka

Tip: KOMBINOVANÝ SERVIS - 39.00

Zlacnene.sk - 15. september 2017
Kategórie: Podporujeme

RTVS: Novým riaditeľom Media RTVS bude Igor Slanina

PRservis.sk - 14. september 2017

Bratislava 14. septembra -

Na vedúcej pozícii spoločnosti Media RTVS príde od pondelka 18. septembra 2017 k zmene. Novým riaditeľom sa stane Igor Slanina, ktorý vystrieda doterajšieho šéfa Martina Hauptvogela. Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník mu v tejto súvislosti poďakoval za kvalitne odvedenú prácu v prospech RTVS. „Verím, že sa stretneme pri spolupráci na ďalších spoločných projektoch. Igorovi Slaninovi želám, aby naďalej rozvíjal celé portfólio činnosti Media RTVS ako dôležitej zložky RTVS,“ uviedol.

Ako poznamenal I. Slanina, jeho cieľom je pokračovať v zlepšovaní činnosti a efektivity spoločnosti. „Pôsobenie v Media RTVS vnímam ako novú pozitívnu výzvu v mojej profesionálnej kariére,“ dodal.

Igor Slanina pracoval takmer 20 rokov na rôznych manažérskych pozíciách v spoločnosti Akzent Media, z toho 13 rokov ako jej riaditeľ. Od roku 2015 až po súčasnosť bol predsedom predstavenstva a riaditeľom akciovej spoločnosti Technické služby Starého Mesta v Bratislave.

Media RTVS, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Rozhlasu a televízie Slovenska a exkluzívnym predajcom vysielacieho priestoru vyhradeného pre mediálnu komerčnú komunikáciu na televíznych a rozhlasových programových službách RTVS.

Kategórie: Podporujeme

CITO Digital: Strojársky podnik blízkej budúcnosti je inteligentný a kompletne zosieťovaný

PRservis.sk - 14. september 2017

BRATISLAVA 14. septembra 2017 – Digitalizácia procesov, previazanie štandardných funkcií podnikového informačného systému s procesmi výroby, správa dát a ich využitie pre zefektívnenie chodu firmy, to sú otázky, ktoré si dnes kladú strojárske podniky. Nároky trhu sa zvyšujú a podniky potrebujú zabojovať o udržanie konkurencieschopnosti. Ako sa postaviť k tejto problematike, ale aj o tom ako bude vyzerať strojársky podnik blízkej budúcnosti, sme hovorili s výkonným riaditeľom spoločnosti CITO Digital Kristiánom Zastkom.

Technologický koncept Industry 4.0 nastavuje podniky na cestu digitálnej transformácie. Mnohé však nevedia ako ho uchopiť…
Vo všeobecnosti môžeme Industry 4.0 zadefinovať ako integráciu technológií do všetkých oblastí podnikania, čo má za následok zásadné zmeny v tom, ako podniky fungujú a akú hodnotu prinášajú zákazníkom. Dôležitý prvok digitálnej transformácie je samozrejme v technológiách, ich spoznaní a predovšetkým o dynamike – spoločnosti ich musia nasadiť a využívať skôr ako konkurencia. Vezmime si príklad 3D tlače, ktorá má svoje pevné miesto už aj v slovenskom priemysle. Ide o proces, ktorý používa digitálne dáta na výroby trojrozmerných objektov, čo môže pre podnik znamenať rýchlu výrobu prototypových dielov nie len z plastu, ale aj kovu a skrátiť tak nábeh nových výrobkov na trh.

Znamená digitálna transformácie niečo špecifické práve pre strojárske firmy?
Prakticky deň čo deň sme u našich zákazníkov, v strojárskych podnikoch, a nepoznám firmu, ktorá by digitalizáciu pre zvýšenie produktivity, kvality a zefektívňovanie procesov nepotrebovala. Dôraz je potrebné položiť na efektívne využívanie dát. Existujúcich, ale aj tých, ktoré doposiaľ neboli zbierané, napr. kvôli technologickým obmedzeniam. Vo výsledku sa dá rýchlo dopracovať k zmenám, ktoré môžu viesť k významným zlepšeniam v rôznych procesoch. Napríklad sledovanie výkonov pracovníkov vo výrobe dokáže zoptimalizovať časy technológie a tým ušetriť čas, náklady a zrýchliť tak samotnú výrobu. Dôležité je pritom pozerať sa na podnik ako na celok, komplexne. Ak príde zákazník s požiadavkou na optimalizáciu riadenia výroby, tak vieme, že musíme začať kalkuláciou zákazky, pretože vstupy z predvýrobných etáp ovplyvňujú samotnú výrobu. Počas nášho pôsobenia sme neimplementovali dve rovnaké riešenia, vždy sa pozeráme na potreby zákazníka a upravujeme riešenie na mieru.

Ako je možné docieliť zefektívnenie firemných procesov a nasadzovanie nastupujúcich technológií do výrobných prevádzok?
Dôležité je nechať si od niekoho poradiť a kontinuálne na zefektívňovaní procesov a nasadzovaní technológií pracovať – ide to ruka v ruke. Príkladom môže byť nákup strojového parku za niekoľko stoviek tisíc eur, kedy si zákazník neuvedomuje, že z pohľadu budúcnosti je lepšie, aby boli stroje navzájom zosieťované a komunikovali priamo s informačným systémom. Prichádza tak o možnosť následnej optimalizácie procesu, kedy informačný systém na základe dát dokáže napríklad vyhodnotiť, že je potrebné vymeniť nástroj, alebo prestaviť stroj. Ak na tieto skutočnosti nemyslí pri nákupe, tak ho v budúcnosti čaká nemalá investícia do zabezpečenia takejto komunikácie.

Podniky prechádzajú obdobím silných tlakov na znižovanie nákladov a zvyšovanie produkcie. Ako pomáhajú vaše riešenia strojárskym podnikom prispôsobiť sa nárokom?
Dôraz kladieme na znižovanie nákladov v každom procese v spoločnosti. Stretli sme s prípadom, že zákazník od dodávateľa dostával výrobné objednávky vo forme forecastov. Následným prepisovaním objednávok a porovnávaním ich z už vyrobenými kusmi na sklade hotovej výroby strávil tri dni a to stále neboli objednávky posunuté do výrobnej etapy. Optimalizovaním a nasadením vhodného riešenia sme proces zautomatizovali, takže momentálne spracovanie forecastov aj s porovnaním vyrobených kusov na sklade hotovej výroby trvá rádovo v minútach. Tým zákazník ušetril čas, odstránil plytvania a zvýšil nárast produktivity lepším využitím zdrojov.

Zbieranie a analýza dát, ich bezpečnosť, zvládanie dátových tokov, to v úvahách managementu predstavuje nevyhnutné masívne investície do IT infraštruktúry. Sú tieto úvahy správne?
Záleží to od pohľadu a preferencií samotného zákazníka. Aj napriek prudkému nástupu cloudových služieb stále prevláda názor, že mať dáta „doma“ je bezpečnejšie. S týmto sa ale spájajú investície do hardvérového vybavenia, ktoré treba pravidelne upgradovať, pretože často svojim výkonom nedokáže pokryť stúpajúce požiadavky užívateľov na rôzne aplikácie a softvér. Ak si k tomu pripočítame prácu administrátora, zálohovanie dát, prípadne ich obnovu pri havárií a hlavne čas, ktorý sa týmito činnosťami strávi, dostávame sa na zaujímavé čísla. Časy, keď podniky potrebovali mať svoje údaje fyzicky pri sebe, sú na ústupe, podniky nepotrebujú hardvér, potrebujú mať informácie, komunikovať a zabezpečiť efektívny chod svojich procesov. Dôležité je nebáť sa o svoje dáta, všetci spravujeme svoje financie v bankách, a dôverujeme im. Preto našim zákazníkom odporúčame cloudové služby, sú výkonné, bezpečné a výrazným spôsobom nezaťažujú rozpočet podniku.

Aby však podniky vedeli urobiť takýto výrazný krok vpred, bude sa od manažérov vyžadovať eliminovanie obavy experimentovať a zmenu myslenia nielen managementu, ale aj radových zamestnancov. Ako ju čo najjednoduchšie docieliť?
Je vo všeobecnosti známe, že akékoľvek zmeny, aj keď sú akokoľvek prínosné sú prijímané ťažko. Ako som už spomínal, je potrebné robiť malé kroky s vhodne zvolenou skupinou pracovníkov zo strany zákazníka. Odporúčame aby vznikol projektový tím, ktorý má jasný, dosiahnuteľný a termínovo ohraničený cieľ. Výsledkom by malo byť zjednotenie názoru na úpravu procesov a ich aplikáciu do reálneho používania. Následne je vhodné predstaviť pripravované zmeny radovým pracovníkom a prípadne pripomienky zapracovať do návrhu riešenia pre nasadenie. V prípade samotnej implementácie riešenia je potrebné klásť dôraz na vizuálny manažment, ktorý informuje pracovníkov, v akom stave sa implementácia nachádza a koľko času ostáva do spustenia ostrej prevádzky.

Ako integrujete najnovšie technológie do svojich riešení? Do akej miery je vývojová zložka vašich aktivít pre vás dôležitá?
Je veľmi dôležité aby sme sledovali a vyhodnocovali trendy, akými sa súčasné technológie uberajú. Je to o to zložitejšie, že ich musíme identifikovať ešte skôr, ako sa naplno prejavia na trhu, pretože si nemôžme dovoliť, aby ovplyvnili funkčnosť našich riešení. Ako príklad môžem uviesť zrušenie podpory internetového prehliadača Internet Explorer spoločnosťou Microsoft. Pri zachytení tejto informácie sme pristúpili k úplnej transformácií našich riešení na novú platformu, ktorá v súčasnosti patrí medzi špičku na trhu. Otvorili sa nám tak možnosti umiestňovať naše riešenia do cloudu a čo je najdôležitejšie, programové úpravy pre zákazníkov, ktoré nám predtým trvali niekoľko dní dokážeme pripraviť rádovo v hodinách. Z pohľadu vývoja sú pre nás dôležité vstupy od zákazníkov, ktoré dávajú finálnu podobu funkčnostiam našich riešení. Na druhej strane máme viac ako dvadsať rokov skúseností v oblasti strojárskeho priemyslu, čo nám dáva istotu, že riešenia, ktoré zákazníkom prinášame majú zmysel a prinášajú reálne výsledky.

Kam smerujú vaše predstavy o ďalšom vývoji riešení pre strojárov?
Máme jasnú predstavu a stratégiu toho, kam sa naše riešenia budú uberať. Plánujeme v nich využiť rôzne analytiky, ktoré medzi dátami dokážu hľadať také súvislosti, ktoré by užívateľovi zabrali niekoľko desiatok hodín. Aktuálne intenzívne pracujeme na ich vývoji. Systémy sa stanú viac samostatnými a podniky sa budú môcť zamerať viac na rozvoj riadenia a ich stratégie.

Ako vidíte strojárske podniky na konci tohto desaťročia?
Strojárske podniky budú musieť čeliť ešte masívnejšiemu technologickému pokroku a postaviť svoje riadenie práve na dátach. Vlak sa už rozbehol, takže už v súčasnosti treba zbierať aj tie dáta, ktoré sa javia ako nepotrebné. Za tri alebo päť rokov môžeme prísť na také vzťahy medzi zozbieranými informáciami, na ktoré dnes ani nemyslíme. Zvíťazia však len tie podniky, ktoré si to uvedomujú už dnes.

Kategórie: Podporujeme

Vysávajte, kdekoľvek ste, s novým Electrolux PUREi9

PRservis.sk - 14. september 2017

BRATISLAVA 14. septembra 2017 – Electrolux predstavuje nový robotický vysávač PUREi9, ktorý spája progresívne technológie a revolučný dizajn. Ovládanie cez mobilnú aplikáciu, trojuholníkový tvar, systémy mapovania priestoru aj prekonávania prekážok – to sú technológie, ktoré predznamenávajú budúcnosť domácnosti.

Ešte v roku 2001 predstavil Electrolux prvý robotický vysávač na svete, vtedy pod názvom Trilobite. Po rokoch precízneho vývoja sa značka opäť vracia do segmentu robotických vysávačov a prichádza so svojím najnovším prémiovým produktom v tejto oblasti, robotickým vysávačom najnovšej tretej generácie.

3D VISIONTM A MOBILNÁ APLIKÁCIA ŠETRIA ČASProstredníctvom technológie 3D Vision™ nový Electrolux PUREi9 presne skenuje a mapuje miestnosť, aby sa vyhol prekážkam a vytvoril si optimálnu cestu. Senzor deteguje a analyzuje všetky 3 úrovne priestoru – okolo, nad aj pod spotrebičom a stanovuje efektívny pohyb po miestnosti.

PUREi9 je navrhnutý tak, aby ešte viac zefektívnil celý proces upratovania aj keď sa práve nikto nenachádza doma. Ovláda sa cez mobilnú aplikáciu, kde sa jednoducho nastaví cyklus a zobrazí proces vysávania, čo umožňuje vysávať odkiaľkoľvek. „Ľudia dlhodobo vnímajú upratovanie ako nútenú činnosť, kvôli ktorej sa musia zriecť iných aktivít. Inovatívne vlastnosti nového PUREi9 umožňujú zákazníkom tráviť čas inak a sústrediť sa na veci, na ktorých im skutočne záleží“, vysvetľuje Peter Sokol, marketingový riaditeľ Electrolux pre región Strednej Európy, krajín bývalého sovietskeho zväzu a Turecka.

VYLEPŠENÉ VLASTNOSTI, KVALITNÉ VYSÁVANIEElectrolux PUREi9 disponuje množstvom nových a vylepšených funkcií a poradí si aj s kútmi a rohmi. Vďaka jedinečnému trojuholníkovému dizajnu Trinity shape™ a vonkajšej kefe PowerBrush™ sa vysávač dostane do rohov a na malé plochy a dôkladne vyčistí oblasť pozdĺž stien, či okolo prekážok.

Vďaka systému inteligentného nabíjania sa PUREi9 postará o celý proces čistenia „bez dozoru“. Pred vybitím sa automaticky vráti do nabíjacej stanice a po nabití sa vráti späť na miesto, kde skončil. Technológia ClimbForceDrive™ a pokročilý detekčný systém bránia pred pádom dolu schodmi či zaseknutiu na koberci alebo pod nábytkom.

Electrolux PUREi9 bude v predaji exkluzívne v sieti Nay od 25. septembra 2017. Spotrebič je možné si rezervovať už od 14. septembra s tým, že prví zákazníci získavajú atraktívny darček. Predajná cena je stanovená na 899 €.

Viac informácií na www.electrolux.sk.

Kategórie: Podporujeme

Union ZP bude prispievať na plávanie pre bábätká

PRservis.sk - 14. september 2017

BRATISLAVA 14. septembra 2017 – Lepšia imunita, motorika pohybov, pevnejšie svalstvo a fyzická kondícia – plávanie je užitočné nie len pre dospelých, ale aj pre bábätká. Zdravotná poisťovňa Union v rámci svojich aktivít v oblasti prevencie, bude svojim najmenším poistencom prispievať na plávanie sumou 30 eur. „Ak sa vaše dieťatko vody nebojí a už z bežného kúpania sa teší, je veľký predpoklad, že kurz bude pre neho vhodný. Pri výbere toho správneho sa pýtajte na teplotu vody v bazéne, jej hygienu, na certifikáty vedúceho kurzu, ale aj na počet detí v skupinke“, radí Miroslava Jurčáková z Odboru programov zdravia v ZP Union.

Kurzy plávania pre bábätká dnes nájdete takmer v každom slovenskom meste. Ak ich máte na výber dokonca viac, oplatí sa ich osloviť a urobiť si prieskum. Kým niektoré povoľujú vstup pre deti od pol roka, iné už od troch mesiacov. Majte na pamäti, že cieľom nie je naučiť bábätko hneď aj plávať ako Michael Phelps – ide skôr o zoznamovanie sa s vodou a naučenie sa niektorých základných plaveckých pohybov. Má tiež pozitívny vplyv na koordináciu pohybov a prvú socializáciu detí so svojimi rovesníkmi. Kedy plávanie nie je vhodné? Ak má vaše dieťa infekčné ochorenie, problémy s obličkami alebo kožné problémy.

Pre vyplatenie príspevku je potrebné na pobočku ZP Union doručiť vyplnenú žiadosť, prihlášku na kurz a doklad o úhrade – príspevok, po splnení podmienok, uhradíme najneskôr do 30 kalendárnych dní na bankový účet alebo poštovou poukážkou. Príspevok je jednorazový a poskytneme ho zákonnému zástupcovi malého poistenca vo veku do 18 mesiacov.

Kategórie: Podporujeme

Amrop s konceptom Strategic Talent Acquisition

PRservis.sk - 14. september 2017

BRATISLAVA 14. septembra 2017 – V rámci svojej inovatívnej stratégie poradenská spoločnosť Amrop, ktorá je priekopníkom v oblasti poradenských služieb so zameraním na ľudský kapitál, potvrdzuje úspešnosť konceptu Strategic Talent Acquisition. Podľa neho Amrop dáva ešte viac do popredia komplexnosť. Kým pri Executive Search riešeniach, kde je Amrop lídrom, klient presne definuje zadanie a následne konzultanti ponúkajú vhodných kandidátov, Amrop v koncepte Strategic Talent Acquisition aj priebežne ponúka správnych kandidátov na pozície budúcnosti.

Ako na včerajšej konferencii New Visions in HR 2017 povedal Igor Šulík, Managing Leadership Partner v Amrope, dynamika zmien súčasnosti a zmenené očakávania tých, čo prácu ponúkajú, a tých, čo prácu nakupujú, volajú po strategickom prístupe k získavaniu ľudí. Dôležitejšie je to o to viac, že hybnou silou rozvoja už nie je kapitál, ale talenty. Tvrdí to aj Klaus Schwab, zakladateľ Svetového ekonomického fóra, podľa ktorého „kapitalizmus je postupne nahrádzaný »talentizmom«“.

Získavanie ľudí je pritom čoraz náročnejšie. Menia sa aj požiadavky na nové posily – tradičné kompetencie ako schopnosť učiť sa, kritické myslenie, EQ, lojalita, flexibilita či transparentnosť vystriedali novodobé kritériá ako orientácia v digitálnom svete, citlivosť na globálne/sociálne témy, laterálne myslenie, spolupráca a schopnosť viesť v čase neistoty. „V dnešnom neistom a nejednoznačnom svete jednoducho nestačí mať výsledky a byť chytrý… Treba sa rozhodovať múdro, budúcnosť patrí firmám, ktoré sú »smart«,“ zdôraznil I. Šulík.

Firmy, ktoré chcú uspieť, musia mať na kľúčové pozície správnych ľudí v správnom čase – a to znamená skôr, ako ich budú potrebovať. „Už dnes sa treba posunúť od získavania talentov k ich prilákaniu, čiže od taktického krátkodobého pohľadu ku kreatívnemu strategickému prístupu k človeku s cieľom skutočne ho spoznať, spoznať jeho danosti a potenciál a budovať s ním osobný vzťah vrátane pozitívneho vzťahu ku značke zamestnávateľa,“ dodal I. Šulík. Recruiterov dopĺňajú Strategic Talent Acquisition špecialisti, ktorí systematicky a priebežne spoznávajú talenty na trhu a proaktívne pripravujú správnych ľudí na pozície budúcnosti. To znamená na pracovné miesta, ktoré ešte ani neexistujú, avšak vznikajú rýchlo v reakcii na neustále sa meniace prostredie.

Viac o STA nájdete tu.

Už dvadsať rokov sa špecializuje na strategické poradenstvo pri nastavovaní a realizácii programov v oblasti Talent Acquisition a Leadership Services. Je popularizátorom aplikovania poznatkov neurovedy do týchto oblastí, pričom ako jediný Európan získal titul Master Trainer pre model i4 Neuroleader
Ďalšie informácie poskytne:
Igor Šulík, Managing Leadership Partner, Amrop
Amrop Slovakia – Leaders for What’s Next
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
T/F +421 2 5443 6001
E slovakia@amrop.sk
W www.amrop.sk

AMROP – LEADERS FOR WHAT’S NEXTAmrop Slovakia je poradenská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom a stredoeurópskom trhu. Už takmer tridsať rokov spája a rozvíja najdynamickejšie firmy a agilných lídrov schopných čeliť výzvam budúcnosti. Prostredníctvom poradenských riešení v oblasti ľudského kapitálu a vďaka inšpiratívnym lídrom podporuje klientov v dosahovaní udržateľného úspechu.

Je lídrom v oblasti Executive Search & Leadership Consulting. Slovenský Amrop je súčasťou globálnej siete poradenských spoločností zameraných na kontextom riadené cielené vyhľadávanie manažérov. S takmer 80 kanceláriami vo viac ako 50 krajinách Amrop disponuje hlbokým poznaním globálnych trhov a pomáha s hľadaním lídrov budúcnosti – Leaders for What’s Next – zvyknutých pracovať ponad hranice na trhoch na celom svete.

Amrop je členom The Association of Executive Search Consultants (AESC) – najprestížnejšej globálnej asociácie poradenských spoločností so zameraním na Retained Executive Search & Leadership Consulting. Amrop je jej najdlhšie pôsobiacim členom a dosiaľ jediným členom s plnohodnotným zastúpením na Slovensku. K riešeniu poradenských projektov pristupujeme prostredníctvom vlastného modelu 3D špecializácie založenom na kombinovaní poznania sektorových, funkčných a vlastníckych špecifík klientskych zadaní, čo našim konzultantom umožňuje efektívne riešiť aj komplikované problémy v správnych orgánoch, na najvyšších manažérskych úrovniach a pri vysoko špecializovaných expertoch.

Prostredníctvom riešení v oblasti ľudského kapitálu zameraného na talenty a lídrov pracujúcich v rôznych krajinách a celom spektre sektorov Amrop pomáha klientom rozvíjať biznis a dosahovať strategické ciele.

Amrop poskytuje poradenské riešenia v týchto oblastiach:

Executive SearchStrategic Talent AcquisitionLeadership ServicesBoard Consulting

Kategórie: Podporujeme

V Trstenej pribudlo nové ihrisko nielen pre deti

PRservis.sk - 14. september 2017

TRSTENÁ 14. septembra 2017 – Deti v Trstenej má nový priestor na hranie sa a športovanie. Nadácia Slovenskej sporiteľne postavila v Trstenej nové multifunkčné ihrisko pri Základnej škole P. O. Hviezdoslava. Ihrisko, ktoré sa dá využiť napríklad na futbal, hokejbal, florbal, volejbal či hádzanú, môžu využívať aj žiaci z neďalekej Základnej školy Rudolfa Dilonga. Ide už o 27. ihrisko, ktorého stavbu financovala Nadácia Slovenskej sporiteľne. Doteraz investovala do všetkých ihrísk približne 1,4 milióna eur.

Ihrisko slávnostne v stredu otvorili primátorka Trstenej Magdaléna Zmarzláková, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne Danica Lacová a riaditeľ odboru verejného a neziskového sektora Slovenskej sporiteľne Stanislav Plevák. Hracia plocha ihriska má rozlohu 600 m2, čo je dostatočný priestor pre väčšinu bežných športov rozvíjaných v slovenských podmienkach.

„Nadácia Slovenskej sporiteľne sa dlhodobo venuje podpore všestranného rozvoja detí a mládeže, v ktorom má nezastupiteľné miesto pohyb a šport. Vybudovali sme od roku 2010 už 27 multifunkčných ihrísk v rôznych regiónoch Slovenska. Máme radosť, že nové ihrisko pribudlo s našou podporou v Trstenej, kde sa deti, ich rodičia i verejnosť môžu venovať aktívnemu pohybu. Nové ihrisko tak rozšíri možnosti športovania na čerstvom vzduchu; veríme, že odláka mladých od trávenia času pri počítačoch, prispeje k zlepšeniu nielen pohybovej kultúry, ale aj k férovej súťaživosti, športovej disciplíne a upevňovaniu zdravia,“ uviedla Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Okrem takmer 900 školákov sa môžu tešiť aj miestni obyvatelia, ktorým bude ihrisko k dispozícii mimo vyučovacích hodín. „Našej škole záleží na tom, aby mohli deti a najmä tínedžeri, najzraniteľnejšia kategória detí, aktívne využívať svoj voľný čas, aby neposedávali bezcieľne na lavičkách s telefónmi v rukách, aby sa z nudy neutiekali k vandalizmu a drogám. Je potrebné im vytvoriť podmienky, ponúknuť alternatívu – možnosť športu na vybudovaných ihriskách prístupných pre širokú verejnosť,“ dodala riaditeľka Základnej školy P. O. Hviezdoslava Milena Smitková.

„Pevne verím, že na novom multifunkčnom ihrisku budú prebiehať len priateľské zápasy a že žiaci budú dosahovať čo najlepšie športové výsledky. Časom nám možno vyrastú aj nové futbalové, či florbalové hviezdy. Veď šport je tou najlepšou a doteraz ničím neprekonanou zdravou zmysluplnou aktivitou na trávenie voľného času, pričom má aj významný výchovný potenciál,“ povedala v príhovore primátorka mesta Trstená Magdaléna Zmarzláková.

Každé z 27 ihrísk je umiestnené vedľa školy a slúži predovšetkým žiakom. Mimo vyučovacích hodín sú však ihriská celoročne sprístupnené všetkým okolitým komunitám. Športovať teda môžu všetky deti, mládež a celé rodiny žijúce v danej oblasti. Ihrisko je možné využiť na kolektívne športy, ako sú hokejbal, malý futbal, volejbal či hádzaná.

Kategórie: Podporujeme

Mirka Luberdová z HÝBSA Slovensko: Takto budete fit aj na jeseň

PRservis.sk - 14. september 2017

ŠAMORÍN 14. septembra 2017 – Máte už program na predĺžený víkend? Nech je to čokoľvek, pre posledný zo série HÝBSA dní sa oplatí zmeniť plány. Túto sobotu zažije v šamorínskom X-Bionic SPHERE dobrodružstvo celá rodina!

Projekt HÝBSA Slovensko už niekoľko mesiacov prispieva k tomu, že Slováci oprášili tenisky aj varešky a znovu objavili radosť z pohybu či z domáceho varenia. Stačilo im ukázať, že ozdravenie životného štýlu nemusí mať podobu zákazov a odopieraní. HÝBSA Slovensko, projekt pod záštitou TV Markíza, agentúry Be Cool a s podporou BILLA Slovensko, dennodenne inšpiruje, ako sa viac hýbať, kvalitnejšie stravovať, a popritom nezabúdať na zábavu v kruhu najbližších. V Šamoríne v rámci pestrého programu určite nevynechajte stánok BILLA, kde si deti užijú originálnu pátraciu hru po ovocí a zelenine Bludisko, mamičky sa budú môcť zapojiť do súťažnej ankety o najzdravšiu desiatu a každý, kto sa zastaví, má šancu vytočiť si výhru v Kolese šťastia. Medzi účinkujúcimi nebude chýbať ambasádor Billy olympionik Matej Beňuš či zástankyňa zdravej stravy Mirka Luberdová. Tá pre HÝBSA Slovensko pravidelne varí výborné a nutrične vyvážené jedlá z ingrediencií, ktoré bez problémov nájdete aj vo vašej predajni BILLA.

„Deti milujú HÝBSA dni. Prirodzene majú v sebe veľa energie, súťaživosť a hravosť, ktorú tu môžu uplatniť. Je to krásny rodinný deň, plný súťaží, medailí a stretnutia množstva známych ľudí, ktorých sledujú v ich obľúbených programoch. Čím ďalej, tým viac ľudí chodí aj za mnou kvôli receptom, z čoho sa veľmi teším,“ hovorí stálica programu HÝBSA dní. Dvojnásobná mama sa snaží svoje znalosti o strave prenášať aj na drobcov. Prezradila, že tajomstvom jej úspechu je ponúkať deťom alternatívy, nad ktorými neohrnú nos. Napríklad hranolky upečené v rúre namiesto vyprážania či sladké lievance z pohánky, špaldy a kefíru.

Nákupy v Bille si Mirka pochvaľuje. „Vidím snahu rozšíriť produkty o zdravé formy obilnín, múk, ovocie a zeleninu od lokálnych farmárov, a potešili ma aj vajíčka spod Tatier z voľného výbehu,“ hovorí skúsená kuchárka známa tým, že si potrpí na kvalitu prísad. Posolstvo projektu HÝBSA Slovensko je Mirke osobne blízke a nenechá sa odradiť ani sychravou jeseňou. „Keď je problém stráviť väčšinu času vonku, snažím sa s deťmi aspoň navštevovať pohybové tréningy pre deti, no keď sa dá, stále uprednostňujeme prechádzku v lese a hranie sa na ihrisku.“

A aké sú Mirkine fit tipy do (nielen jesennej) kuchyne? „Dôležitá je pestrosť, aby sme nepodávali dokola 2-3 obľúbené jedlá, lebo je malá pravdepodobnosť, že v nich bude zastúpené všetko, čo telo potrebuje. Nezabúdať najmä na strukoviny – sú skvelým zdrojom bielkovín a nahradia aj mäso, ktoré nemusí byť na stole každý deň. Zároveň sú cenovo dostupné a sýte. Zo sacharidov odporúčam pridať do jedálnička pšeno, batáty, topinambury a rôzne druhy ryže. Čo sa týka zeleniny, viem, že u detí to býva ťažké, u nás mám dobrú skúsenosť s čerstvými šťavami. A keďže na jeseň nám chutia sýtejšie jedlá, oplatí sa vymeniť nezdravé tuky za tuky z orieškov ako nepražené mandle, kešu, slnečnicové či tekvicové semienka a zdravé oleje, napríklad olivový, hroznový či prepustené maslo.“

Nezabudnite, Mirkine varenie naživo uvidíte už v sobotu 16. septembra na HÝBSA dni v Šamoríne. Registrujte sa bezplatne ešte dnes na www.hybsa.markiza.sk.

Kategórie: Podporujeme

RTVS: Hostia a témy víkendových diskusných relácií RTVS

PRservis.sk - 14. september 2017

BRATISLAVA 14. septembra -

Sobotné dialógy (sobota 16.9. o 12:10 v Rádiu Slovensko)

Hosťom relácie Sobotné dialógy bude štátny tajomník Ministerstva obrany SR Róbert Ondrejcsák (nominant Most-Híd) a poslanec za SaS, bývalý minister obrany Ľubomír Galko.

Témy:

- nová Obranná stratégia a Vojenská stratégia SR;

- bezpečnostná situácia SR v kontexte svetového diania;

- stav Ozbrojených síl SR, ich modernizácia a financovanie.

Moderuje Branislav Dobšinský. Relácia je prednahrávaná.

O 5 minút 12 (nedeľa 17. 9. o 11:55 na Jednotke)

Hostia:

minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD)

člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO)

Témy:

- koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení;

- zmeny v zákone o zdravotnej starostlivosti a ich dosah na pacientov.

Moderuje Martin Strižinec.

Kategórie: Podporujeme

RTVS: Diváci Jednotky sa môžu tešiť na tajomnú MATU HARI

PRservis.sk - 14. september 2017

BRATISLAVA 14. septembra – Nový výpravný dvanásťdielny seriál spája veľkolepé scény, výkony svetoznámych hereckých hviezd a verné kópie historických dobových kostýmov do napínavého deja. „Čím tajomnejší život človek žije, tým väčšie legendy okolo neho vznikajú,“ poznamenal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník k príbehu o exotickej tanečnici, spoločníčke a špiónke.

Príbeh založený na reálnych skutočnostiach si vzala pod svoju taktovku trojica režisérov s medzinárodným zastúpením: Julius Berg (Francúzsko), Dennis Berry (USA) a Olga Riashyna (Rusko). Za krásou európskej architektúry z prelomu 19. a 20. storočia vycestoval štáb ruskej produkčnej spoločnosti Star Media do Portugalska a Ruska a veľké bojové scény sa nakrúcali na Ukrajine.

Matu Hari stvárnila francúzska herečka Vahina Giocante. Okrem nej sa diváci môžu tešiť aj na Gérarda Depardieu, Rutgera Hauera, Christophera Lamberta, Johna Malkovicha, Johna Corbetta a mnohých ďalších.

Producenti si na príprave seriálu dali záležať. Len samotná hlavná postava mala približne 70 rôznych na mieru ručne šitých do detailov prepracovaných kostýmov, ktoré verne napodobňujú kostýmy známe z fotografií a plagátov. Kostyméri detailne zreprodukovali aj dobové francúzske vojenské uniformy. Hlavná hrdinka má síce za sebou baletnú minulosť, no v mnohých scénach ju nahradili profesionálne tanečnice. Produkcia jednej epizódy stála približne 1 milión dolárov.

Jednotka Matu Hari uvedie každý utorok o 20:25 v dvoch častiach za sebou.

Jej skutočné meno bolo Margaréta Gertrúda Zelleová. Ako dieťa veľmi skoro prišla o rodičov a vyrastala u príbuzných. Ako mladé dievča sa vydala za dôstojníka holandskej armády a odišla s ním na ostrovy Jáva a Sumatra. Jej manželstvo nedopadlo dobre, takže sa vrátila naspäť do Európy. Odchodom z manželstva prišla aj o právo opatrovať ich dcéru. V Európe začala pôsobiť ako exotická tanečnica a kurtizána. Snažila sa získať si priazeň mužov, ktorí mali vplyv a mohli jej pomôcť dostať dcéru naspäť do opatery. Časom sa usadila v Paríži, kde ju pozývali na exkluzívne večierky do luxusných víl a honosných panstiev, kde sa stretávala s francúzskou elitou. Mata Hari komunikovala v piatich jazykoch. Okrem svojej rodnej holandčiny, rozprávala nemecky, anglicky, francúzsky a po malajsky.

V časoch prvej svetovej vojny mala blízke kontakty na vysokopostavených vojenských dôstojníkov. Dostala preto ponuku pracovať v službách nemeckej rozviedky. Neskôr sa ukázalo, že v rovnakom čase prijala podobnú ponuku aj z francúzskej strany. Sú o tom rôzne dohady historikov a dodnes sa s istotou nepotvrdilo, či to tak skutočne bolo. V roku 1917 ju obvinili a uväznili za dvojitú špionáž a francúzska tajná služba ju ešte v tom istom roku popravila za zradu. Mala vtedy 41 rokov.

Kategórie: Podporujeme

MH SR: Ministerstvo hospodárstva SR poskytne podnikateľom v BSK 270-tisíc eur na vykonanie energetických auditov

PRservis.sk - 14. september 2017

BRATISLAVA 14. septembra -

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou vyhlásilo 14. septembra 2017 druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikro, malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom v Bratislavskom kraji.

Energetické audity sú len prvým, ale v každom prípade prínosným krokom k úsporám energie. Umožňujú podnikateľom získať informácie, ako a do akej miery sú schopní ušetriť energiu a vďaka tomu aj náklady. Podľa toho sa budú môcť rozhodnúť, aké opatrenia sa im oplatí realizovať. „Cieľom tejto výzvy financovanej zo štátneho rozpočtu je znížiť energetickú náročnosť podnikov v Bratislavskom samosprávnom kraji, pre ktoré sú európske prostriedky v tejto oblasti nedostupné. V priebehu niekoľkých týždňov budú vyhlásené výzvy aj pre projekty v ostatných regiónoch. Podniky sa budú môcť uchádzať o podporu z európskych fondov zameranú na realizáciu úsporných opatrení vyplývajúcich z auditov,“ uviedol minister hospodárstva Peter Žiga.

V rámci výzvy pre podniky v BSK sú vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 270 000 €. Podnikatelia môžu získať podporu až 85 % z celkových oprávnených výdavkov na audit, pričom najvyššia výška dotácie predstavuje 10 000 €. Audity je možné realizovať do 31. januára 2018. Žiadosti je možné podať do 31. októbra 2017.

Energetické audity, podporené dotáciou, môžu v súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti vypracovávať iba odborne spôsobilé osoby. Zoznam energetických audítorov je k dispozícii na internetovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá výzvu administruje. Energetickí audítori aj na základe nameraných hodnôt spotreby energie a posúdenia reálnych možností priamo v konkrétnom podniku navrhujú súbor optimálnych opatrení s energetickým, ekonomickým a environmentálnym hodnotením.

V žiadosti o podporu v rámci aktuálnej výzvy je nutné uviesť stručnú informáciu o predmete a harmonograme auditu, doterajšej spotrebe a nákladoch na energiu, pridanej hodnote podniku, ako aj predpokladané oprávnené náklady na audit, z ktorých vyplynie výška dotácie. Samotné vyplnenie žiadosti nie je komplikované, ale konkrétne detaily súvisiace s rozsahom auditu je určite vopred vhodné konzultovať s odborníkmi.

Vďaka prostriedkom z výzvy môžu v Bratislavskom kraji nájsť spôsob ako ušetriť napríklad podnikatelia vo výrobných i obchodných prevádzkach, administratívnych priestoroch, ale aj prevádzkovatelia ubytovacích zariadení alebo poskytovatelia iných služieb. „Audity sú šanca aj pre podnikateľov, ktorí sa doteraz o náklady na energiu nezaujímali, lebo boli presvedčení, že opatrenia sú drahé a nemajú na ne prostriedky. Medzi odporúčaniami sa vždy nájdu aj riešenia, ktoré si vyžadujú minimálne náklady. V prípade potreby väčšej investície podnikateľ zase získa presnejšiu predstavu o jej výške i návratnosti,“ zdôraznila Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA.

Mikro, malé a stredné podniky, ktoré chcú realizovať projekty v mimobratislavských regiónoch, sa budú môcť zapojiť do výzvy vyhlásenej v najbližších týždňoch zameranej na realizáciu energetických auditov, ale aj opatrení, ktoré z nich vyplývajú. Na výzvu je vyčlenených 40 miliónov €. Minimálna výška podpory bude 20 000 €, maximálna 200 000 €, ďalšie základné podmienky sú uvedené v zverejnenej schéme pomoci. Pre veľké podniky SIEA pripravuje výzvu zameranú len na realizáciu opatrení vyplývajúcich z auditov, samotné audity musia veľké podniky realizovať z vlastných prostriedkov, keďže tieto sú pre nich povinné. Výzva by mala byť vyhlásená v najbližších mesiacoch s celkovou sumou 50 miliónov €. Obe výzvy pripravuje SIEA v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré riadi Ministerstvo životného prostredia.

Odpovede na prípadné otázky poskytne SIEA.

Znenie výzvy pre BSK

http://www.siea.sk/energeticke-audity-msp-v-bsk/

Zoznam energetických audítorov

http://www.siea.sk/zoznam-energetickych-auditorov/

Schéma podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma pomoci de minimis) v rámci OP KŽP
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/schema-podpory-na-vypracovanie-energetickych-auditov-a-realizaciu-opatreni-vyplyvajucich-z-energetickych-auditov-v-podnikoch-schema-pomoci-de-minimis/

Odbor komunikácie MH SR

Kategórie: Podporujeme

JOJ Cinema je opäť nominovaná na prestížne dabingové ocenenia

PRservis.sk - 14. september 2017

BRATISLAVA 14. septembra – V sobotu 16. septembra 2017 sa v českom Přelouči už po dvadsiatytretíkrát budú udeľovať Ceny Františka Filipovského za dabing. Ide o prestížne ocenenie, nesúce meno vynikajúceho českého herca, ktorý nielenže odohral vyše 100 skvelých filmových úloh, ale preslávil sa aj ako dabér. Jeho hlas je u českých divákov spätý obzvlášť s francúzskym hercom Louisom de Fun?som.

Odborná porota nominovala dabing z produkcie JOJ Group už druhý rok za sebou. Vlani si JOJ Cinema dve ceny dokonca odniesla, a to za najlepší ženský herecký výkon v dabingu a za preklad a úpravu dabovaného audiovizuálneho diela. Dabing premiérovej filmovej stanice JOJ Cinema je tento rok nominovaný v troch kategóriách.

Na Cenu Františka Filipovského za najlepší ženský herecký výkon v dabingu, ktorú udeľuje mesto Přelouč, je okrem iných nominovaná Sylva Talpová – za prepožičanie hlasu Audrey (Wendie Malick) vo filme Soukromé očko (After All These Years), ktorého české znenie produkovala MAC TV a ktorý JOJ Cinema vysiela od 1. apríla 2016.

Na Cenu Františka Filipovského za najlepší zvuk dabovaného audiovizuálneho diela, ktorú udeľuje Asociácia pracovníkov so zvukom, je nominovaný aj film Velký draft (Draft Day), ktorý JOJ Cinema prvýkrát uviedla 3. mája 2016.

O Cenu Františka Filipovského za dabingové spracovanie televíznych alebo filmových snímok animovanej a detskej tvorby sa uchádza aj film Příběhy ze Země Oz: Dorotčin návrat (Legends of Oz: Dorothy’s Return).

České znenie všetkých troch titulov produkovala MAC TV v Brnenskej súkromnej televízii.

Ceny Františka Filipovského organizuje hercovo rodné mesto Přelouč, Český filmový a televízny zväz FITES, Herecká asociácia, Jednota tlmočníkov a prekladateľov či Asociácia pracovníkov so zvukom. Ich spoločenský význam zdôrazňuje fakt, že sa organizujú pod záštitou ministerstva kultúry Českej republiky.

Kategórie: Podporujeme

MH SR: Ministerstvo hospodárstva zmenilo adresu a sťahuje sa do areálu štátneho SPP

PRservis.sk - 14. september 2017

BRATISLAVA 14. septembra -

Rezort hospodárstva po viac ako štvrťstoročí začal s postupným sťahovaním do nových priestorov v areáli Slovenského plynárenského priemyslu. SPP je vo vlastníctve štátu prostredníctvom ministerstva hospodárstva.

Sťahovanie sa týka približne 375 zamestnancov a potrvá do konca septembra. Nové sídlo rezortu poskytuje moderný štandard a lepšie zabezpečenie režimových pracovísk, ktoré si vyžadujú stupeň utajenia. Rezort hospodárstva napríklad riadi hospodársku mobilizáciu v krajine.

„SPP patrí štátu a za prenájom zaplatíme v konečnom dôsledku menej, ako sú náklady na obsluhu doterajšej budovy plnej azbestu, ktorá je žalostnom stave, desaťročia sa do nej neinvestovalo, v zime do nej fúkalo a v lete bolo horúco. Bola to aj zlá vizitka, lebo práve rezort hospodárstva je nositeľom témy energetickej efektívnosti a hospodárnosti,” povedal minister hospodárstva Peter Žiga.

Doterajšia budova ministerstva na Mierovej ulici má takmer 45 rokov, odvtedy sa do nej investovalo len pri opravách havarijných stavov. Celkovo je v zlom stave, vrátane nevyhovujúcej elektroinštalácie a obsahuje ešte stále azbestové časti. Jej prevádzka je drahá a nehospodárna, nespĺňa tepelnoizolačné nároky.

Rezort budovu svojho starého sídla neplánuje predávať. Pripravuje jej rekonštrukciu, ktorá by sa po riadnom verejnom obstarávaní mala začať počas budúceho roka. Konkrétna suma bude výsledkom verejného obstarávania.

“Po rekonštrukcii doterajšej budovy MH SR, z ktorej by sme chceli urobiť modernú, energeticky efektívnu, možno pasívnu stavbu, by sa do nej presťahovali naše rezortné organizácie, z ktorých niektoré sú v komerčnom prenájme. Tým sa po rekonštrukcii ušetria prostriedky štátneho rozpočtu,“ zdôraznil minister hospodárstva.

V súvislosti so sťahovaním už ministerstvo zmenilo svoju oficiálnu adresu v Bratislave na Mlynské nivy 44/A.

Odbor komunikácie MH SR

Kategórie: Podporujeme

JOJ: Naši boli opäť najsledovanejším nespravodajským programom dňa

PRservis.sk - 14. september 2017

BRATISLAVA 14. septembra – Televízia JOJ zaznamenala v stredu 14. septembra ako trhová jednotka v hlavnom vysielacom čase 8,5 % rating a 20,7 % share v CS 12+. TOP programom dňa s najväčším počtom divákov v oboch cieľovkách bolo Najlepšie počasie s 12,1 % sledovanosťou a 26,8 % podielom na trhu, Noviny TV JOJ včera dosiahli 11,8 % rating a 28,9 % share a Šport si vyslúžil 10,0 % sledovanosť a 22,8 % podiel (CS 12+). Z večernej programovej ponuky komerčných televízií počas druhej septembrovej stredy diváci uprednostnili komediálny seriál Naši, ktorého tretia epizóda si na JOJke vyslúžila 7,7 % sledovanosť a 16,9 % podiel v rámci univerzálneho publika a 7,5 % rating a 20,8 % share v komerčnej CS 12-54. Najpočetnejšou cieľovou skupinou obľúbeného seriálu pre celé rodiny boli včera ženy vo veku 45 až 54 rokov, ktoré dosiahli 11,3 % sledovanosť a diváčky v mladšej cieľovke 35-44 s 11,2 % ratingom. Lídrom trhu v čase svojho vysielania boli Naši tiež pre mladé ženy v CS 15-24 s 29,6 % trhovým podielom.

JOJka včera po Našich odštartovala vysielanie svojej novej zábavnej show Super Karaoke, a to na základe originálnej licencie televízie CBS z Ameriky. JOJka patrí medzi vôbec prvé médiá na svete, ktoré tento mimoriadne populárny, pôvodne online projekt transformuje do televízneho formátu. Prvú epizódu si nenechali ujsť najmä ženy v produktívnom veku 35 až 44 rokov, ktoré dosiahli až 7,0 % sledovanosť a napriek silnej futbalovej konkurencii zaujala show na JOJke aj mužov v CS 45-54 so 4,2 % ratingom.

Dáta sú analyzované v meraní LIVE + VOSDAL (Viewing On Same Day As Life) – analýza živého vysielania spojená s oneskorenou sledovanosťou prehranou v ten istý deň ako živé vysielanie. Dáta sú od 1. 1. 2017 analyzované s pridaním HOSTÍ. Hodnoty sledovanosti sú uvedené za cieľové skupiny 12+ a 12-54.
Zdroj dát: PMT Slovakia; PR JOJ Group

Kategórie: Podporujeme

MF SR: Reakcia ministra financií Petra Kažimíra k vyjadreniu prezidenta Kisku

PRservis.sk - 14. september 2017

BRATISLAVA 14. septembra -

Reakcia ministra financií SR Petra Kažimíra k dnešnému vyjadreniu prezidenta republiky Andreja Kisku:

„Prijal som pozvanie pána prezidenta a budem s ním o vzniknutej situácii hovoriť osobne a nie prostredníctvom médií. Dovoľte, aby som sa s ním najskôr stretol a potom vám tlmočil to, o čom sme hovorili.

V tejto chvíli môžem povedať, že ho budem informovať kto všetko s týmito dokumentami prišiel do kontaktu v rámci finančnej správy, ako aj mimo finančnej správy a to v rozsahu informácií, ktoré je možné získať počas predĺženého víkendu. Zatiaľ nie je známe, kto predmetné dokumenty poslal a či naozaj unikli z prostredia finančnej správy, preto žiadam pána prezidenta, aby dovtedy vážil svoje slová.

Zároveň sa chcem jasne dištancovať od praktík, ktoré pomenoval prezident republiky vo svojom emotívnom prejave.“

Tlačový odbor

Ministerstvo financií SR

Kategórie: Podporujeme

Prerušenie vlakovej dopravy

Hnusta.sk - 14. september 2017

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 18.- 22.septembra 2017 od 8:10  do 11:50 hod. z dôvodu výluky dopravy medzi železničnými stanicami Hnúšťa – Tisovec budú vlaky Os 6706 a Os 6707 nahradené autobusmi. Autobusy budú zastavovať :
-          v Hnúšti a Tisovci  pri budove železničnej stanice
-          Hačava skálie- na zastávke SAD „Hnúšťa, Hačava, Skálie“
-          Hačava – na zastávke SAD „ Hnúšťa, Hačava, Jednota“
-          Rimavská Píla – na zastávke SAD „Tisovec, Rimavská Píla, Jednota“
-          Tisovec mesto- na zastávke SAD „Tisovec, námestie“

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Tip: Športové bundy - 9.99

Zlacnene.sk - 14. september 2017
Kategórie: Podporujeme

Stránky