RSS čítačka

Terno a Kraj dávajú stopku vajíčkam z klietkového chovu. Z predajní postupne zmiznú

PRservis.sk - 31. júl 2019

31.7.2019 - Slovenské obchodné reťazce KRAJ a Terno začali zo  znižovaním objemu vajíčok z klietkového chovu. Na pultoch predajní ich postupne nahradia vajíčka od sliepok, ktoré sú chované v lepších podmienkach.

KRAJ a Terno, ktoré na Slovensku prevádzkujú takmer stovku predajní, sa prihlásili k projektu Viac Neznesiem a zaviazali sa ukončiť predaj vajec z klietkového chovu do roku 2025. Reaguju tak na požiadavky zákazníkov a najnovšie trendy zamerané na ochranu zvierat. Vajíčka z klietkového chovu budú vyradovať postupne a nahrádzať ich produkciou z  voľných výbehov, bio a podstieľkových chovov. "Pri výbere dodávateľov uprednostňujeme lokálnych producentov či farmárov, pre ktorých je kvalita potravín a ich dobrý vzťah k prírode samozrejmosťou. Intenzívne hľadáme nových dodávateľov vajec z voľného výbehu. Podarilo sa nám zabezpečiť vajíčka od slovenského dodávateľa Kovačik Farm, ktorý chová sliepky v obci Trebašovce, kde majú zabezpečené veľmi dobré podmienky.  Vajíčka z klietkového chovu budeme postupne vyraďovať podľa toho, ako sa nám bude dariť nahrádzať ich produkciou z voľného výbehu. Záleží na tom nielen nám, ale aj našim zákazníkom," hovorí generálny riaditeľ spoločnosti TERNO real estate Stanislav Čajka.

Vyradenie vajíčok z klietkového chovu dovoľuje najmä zmena správania zákazníkov, ktorí sa stále viac zaujímajú o pôvod produkcie vajec. "Nevylučujem, že sa nám podarí záväzok naplniť skôr, ako v roku 2025. Záleží to najmä od toho, ako sa nám bude dariť hľadať nových dodávateľov," dodáva Čajka.

Proti klietkovému chovu sa dvíha vlna kritiky zo strany mnohých ochranárskych organizácií, ktoré žiadajú jeho zákaz. Sliepky chované v klietkach majú minimálny životný priestor,  v ktorom sa nemôžu správať prirodzene. Vhodnejšími alternatívami sú bio chov, chov vo voľnom výbehu alebo podstielkový chov.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu referent rozpočtu

Banm.sk - 31. júl 2019
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu referent rozpočtu. Podrobné informácie.
Kategórie: Samospráva

Iba tretina európskych firiem má stratégiu pre budúcnosť práce

PRservis.sk - 30. júl 2019

30.7.2019 - Umelá inteligencia, internet vecí, virtuálna realita a ďalšie pokročilé technológie menia spôsoby podnikania. Spoločnosti Dell Technologies a VMware uverejnili výsledky prieskumu, ktoré boli publikované v rámci štúdie spoločnosti IDC s názvom Buďte pripravení na "budúcnosť práce": Nasledujte lídrov.

Prieskum ukazuje, že iba 29% európskych firiem má stratégiu pre budúcnosť práce a upozorňuje, že z dlhodobého hľadiska je ignorovanie tohto trendu neudržateľné. Pod skratkou FDO (organizácie s určenou budúcnosťou práce) nachádzame spoločnosti, ktorým sa ju podarilo úspešne implementovať.

Existujú desiatky významných technológií, ktoré formujú vývoj práce budúcnosti, avšak jedna z nich sa vyníma nad ostatnými. Je ňou digitalizácia pracoviska, ktorá je hnacím motorom transformácie a zamestnancom zjednodušuje prístup ku všetkým potrebným aplikáciám a materiálom. FDO firmy využívajú integrované platformy digitálneho pracoviska, ktoré zabezpečujú:

Podporu všetkých aplikácií, naprieč zariadeniami a operačnými systémami, bez ohľadu na miesto a čas
Štatistiky a dáta, ktoré pomáhajú zlepšovať užívateľskú skúsenosť a bezpečnosť
Riešenia ušité na mieru zamestnancovi od prvého dňa až po odchod z pracoviska

Cesta k pracovisku budúcnosti však nezávisí iba od digitálnych technológií, ale je naviazaná aj na zlepšovanie samotného pracovného prostredia. Štúdia identifikuje, že viac ako polovica FDO firiem sa prestáva riadiť ukazovateľmi výkonnosti(tzv. KPI) a prechádza na behaviorálne ukazovatele - tímová práca, riešenie problémov, adaptabilita a pod. Tento prístup prispieva k zvyšovaniu komfortu zamestnancov bez ohľadu na typ ich úväzku. Okrem toho, až 55% FDO organizácií investuje do tréningových programov, ktoré pracovníkov oboznamujú s najnovšími trendami a pripravujú ich na meniaci sa charakter ich súčasných pozícií.

Mnohé FDO firmy si osvojujú inovácie v spolupráci s tretími stranami – 45% s technologickými partnermi a 40% konzultáciami so zákazníkom. Prekračujú zaužívané hranice korporátnej komunikácie a práve preto je jednou z ich hlavných priorít bezpečnosť. FDO firmy razia nekompromisnú bezpečnostnú politiku, investujú do správy informácií o používateľoch, mobilnej bezpečnosti a iných riešení, ktoré zabraňujú strate citlivých údajov. Až 61% FDO organizácií zavádza nové bezpečnostné riešenia, s ktorými súvisí rekvalifikácia a dodatočné vzdelávanie zamestnancov.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

VZN č. 4/2019

Jakubany.sk - 30. júl 2019
Kategórie: Samospráva

Tri medaily pre Zitu Izakovičovú

SAV.sk - 30. júl 2019
V piatok 20. júla 2019 bol pre doc. RNDr. Zitu Izakovičovú, PhD. slávnostným dňom. V kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku jej udelili pri príležitosti jej životného jubilea tri významné ocenia. Pamätnú medailú UKF v Nitre, Striebornú medailu SPU v Nitre a Striebornú medailú Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. je medzinárodne uznávanou vedeckou pracovníčkou v oblasti krajinnej ekológie. Ťažisko jej vedeckej činnosti spočíva v rozvíjaní metód krajinnoekologického plánovania. Výraznou ...
Kategórie: Podporujeme

Potvrdilo sa praveké osídlenie v Tatrách

SAV.sk - 30. júl 2019
Tatranská jaskyňa Hučivá diera sa už pred 15 000 rokmi stala domovom pravekých ľudí. Dokázali to objavy archeológa Slovenskej akadémie vied Dr. Mariána Sojáka a poľského výskumníka Pawla Valde-Nowaka z Jagelovskej univerzity v Krakove. Koncom uplynulého týždňa ukončili svoj výskum v tatranskej jaskyni a prichádzajú so zisteniami, ktoré menia pohľad na praveké osídľovania Európy. „Ide vôbec o prvú jaskyňu na území Tatier s doloženým  pravekým osídlením, tak na slovenskej, ako aj poľskej ...
Kategórie: Podporujeme

Kooperativa vyplatila tento rok klientom už viac ako milión eur za nadštandardné riziká v rámci PZP

PRservis.sk - 30. júl 2019

30.7.2019 - Keď povinne, tak výhodne: Poistenie rizík štandardne zahrnutých v havarijnom poistení, využívajú klienti poisťovne KOOPERATIVA v PZP. Poisťovňa tento rok vyplatila klientom škody z týchto rizík v sume viac ako 1 milión eur.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla, ktoré sa skrýva za skratkou PZP, je povinné zo zákona. Z poistnej zmluvy PZP poisťovňa zaplatí škody, ktoré poistený spôsobí svojim autom niekomu inému. Aj to je jeden z dôvodov, prečo pri jeho výbere zohráva hlavnú úlohu cena. Poisťovňa KOOPERATIVA však ponúka v rámci PZP benefity havarijného poistenia klientom v rámci verejných prísľubov, ktoré získajú k poistnej zmluve PZP. Vybrané riziká, ktoré sú štandardne súčasťou havarijného poistenia, získajú klienti zdarma. Povinné zmluvné poistenia v poisťovni KOOPERATIVA kryje aj škody, ktoré vzniknú na vozidle klienta dôsledkom živelnej udalosti, poskytne poistenie úrazu vodiča a posádky vozidla, ktoré spôsobilo škodu. Ďalej poskytuje poistenie batožiny, jej poškodenie, zničenie alebo stratu v dôsledku havárie alebo živelnej udalosti a taktiež uhradí škody na vozidle klienta PZP po zrážke so zverou.

Klienti poistnou zmluvou PZP teda získavajú niektoré výhody havarijného poistenia. V uplynulých mesiacoch miera škôd, ktoré by klientom bez havarijného poistenia nemal kto preplatiť stúpala. Poisťovňa KOOPERATIVA z týchto verejných prísľubov preplatila klientom už takmer 1,1 milióna eur. Najviac škôd krytých v rámci PZP verejnými prísľubmi bolo spôsobených stretom so zverou. Poisťovňa z tohto rizika vyplatila za prvých šesť mesiacov klientom viac ako 870 tisíc eur. Druhým najčastejším rizikom, ktoré klienti mohli uplatniť zo svojho PZP, predstavoval živel.

"Poisťovňa KOOPERATIVA neustále sleduje trendy a prináša nové riešenia pre poskytovanie kvalitných služieb klientom. Všetky naše aktivity sa sústreďujú na jedinú vec – spokojnosť našich klientov a byť pre nich poisťovňou prvej voľby," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA, Ing. Vladimír Bakeš.

Ďalšie služby pre komfort klientov poisťovne KOOPERATIVA:

hlásenie škôd nonstop elektronicky cez www.koop.sk alebo telefonicky
riešenie škody online - stav riešenia škody a vkladanie dokumentov potrebných k riešeniu škody na www.koop.sk
asistenčné služby 24 hodín denne
široká sieť partnerských opravovní a miest pre realizáciu obhliadky poškodeného vozidla na celom území SR
úhrada poistného inkasom z účtu - klienti Slovenskej sporiteľne a VUB banky majú možnosť priamo v poistnej zmluve dohodnúť si platbu inkasom
úhrada poistného kartou cez terminály vo vybraných pobočkách
úhrada poistného cez www.koop.sk
mobilná aplikácia KOOPERATIVA help – aplikácia užitočná pre všetkých – vedie krok za krokom v prípade škody na cestách v SR aj v zahraničí, inštrukcie pomôžu pri záchrane života, obsahuje tlačidlo 112.
klientsky portál eKooperativa – klienti získajú informácie o poistných zmluvách a škodách kedykoľvek a kdekoľvek.

Viac informácii o poistení PZP nájdete na: www.koop.sk

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Letná škola mladých vedcov na SAV

SAV.sk - 30. júl 2019
Tento rok sa prvýkrát na pôde SAV realizoval zaujímavý projekt pod názvom Letná škola mladých vedcov. Konala sa v termíne 15. – 19. Júla 2019. Projekt vyšiel z dielne občianskeho združenia All4Science, o.z., ktoré vzniklo v roku 2018 ako dôsledok spoločnej snahy niekoľkých mladých vedcov zo SAV o skvalitnenie popularizácie vedy a o priblíženie vedy žiakom na základných školách. Vďaka finančnej podpore z grantovej výzvy 2019: Podpora vedy a výskumu Nadácie ESET mohlo navštíviť ...
Kategórie: Podporujeme

POZVÁNKA NA LETNÝ KONCERT

Cachtice.sk - 30. júl 2019
Spolok čachtického ringu a Obec Čachtice Vás pozývajú na Letný koncert na námestí v Čachticiach dňa 17.8.2019 o 19:00. Vstup voľný.
Kategórie: Samospráva

POZVÁNKA NA OSLAVY TATRÍNA

Cachtice.sk - 30. júl 2019
Obec Čachtice, Miestny odbor MS, ZŠ ŠST, MKS Vás pozývajú na spomienkovú slávnosť z príležitosti 172. výročia IV. Sednice Tatrína , ktorá sa uskutoční dňa 11.8.2019 /nedeľa/ o 17.00 hodine pri pamätnej tabuli pod Čachtickou farou. O 17.30 hodine vystúpi na námestí folklórny súbor Vršatec. Všetci ste srdečne pozvaní!!!
Kategórie: Samospráva

<p>V utorok 9.júla 2019 sa futbalový

Humenne.sk - 30. júl 2019

V utorok 9.júla 2019 sa futbalový klub FK KC Humenné skupina A, zúčastnil priateľského zápasu medzi komunitnými centrami v obci Sačurov, okres Vranov nad Topľou. Naši chlapci síce domov pohár a medaily nepriniesli, ale vrátili sa plní zážitkov.

Kategórie: Samospráva

Oznam

Jakubany.sk - 30. júl 2019
Obecný úrad v Jakubanoch oznamuje občanom o dočasnej poruche na pevnej linke OcU 052/4283651-3. Na odstránení poruchy pracujú technici Telekomu. Sekretariát 0903 563 051, ekonomické odd. alebo evidencia obyvateľstva - 0917 133 998 Ďakujeme za pochopenie.
Kategórie: Samospráva

Profesor John L. Nabelek v Bratislave

SAV.sk - 29. júl 2019
Vysvetliť príčiny vzniku veľkých zemetrasení v súvislosti s pohybom zemských litosferických dosiek a tektonickou aktivitou zlomových zón sa zdá byť v globálnej mierke pri použití teórie platňovej tektoniky pomerne jednoduché. Ak sa však zameriame na konkrétny jav, ktorý prebehol v konkrétnom regióne, musíme detailne rozumieť interakcii mnohých fyzikálnych a geologických procesov, ktoré sa neustále dejú na Zemi. To si vyžaduje okrem teoretického štúdia aj terénny výskum, neraz vo veľmi ťažkých prírodných, ...
Kategórie: Podporujeme

<p>V sobotu 27. júla sa v areáli

Humenne.sk - 29. júl 2019

V sobotu 27. júla sa v areáli tenisových kurtov na Chemlonskej ulici uskutočnil turnaj tenisových amatérov Axa Cup.

Kategórie: Samospráva

<p>Denné centrum na Laboreckej ulici aj

Humenne.sk - 29. júl 2019

Denné centrum na Laboreckej ulici aj počas tohtoročných letných prázdnin pripravilo pre deti tvorivé dielničky pre šikovné ručičky. Témy boli rôzne ako napríklad tvorenie recykláciou, gombíková technika, háčkovanie a nechýbala ani koláž. Na dielňach sa zúčastňovali spolu s rodičmi a strávili tak krásne popoludnie. V poslednom júlovom týždni okrem tvorenia usporiadali aj grilovanie a súťaže v záhrade denného centra.

Kategórie: Samospráva

Beh za zdravé mesto

Jakubany.sk - 29. júl 2019
Tento rok sa môžu priaznivci športu i všetci tí, ktorí chcú urobiť niečo dobré pre svoje zdravie, tešiť na IV. ročník podujatia Beh za zdravé mesto. Vyhlasovateľom a organizátorom podujatia je Mesto Stará Ľubovňa.
Kategórie: Samospráva

Nové Mesto zabezpečilo letný pobyt pre 13 detí zo sociálne slabších rodín

Banm.sk - 29. júl 2019
Nie každé dieťa má to šťastie prežiť prázdniny na peknej dovolenke. Aj preto sa naša mestská časť každý rok snaží spríjemniť leto deťom zo sociálne...
Kategórie: Samospráva

Stránky