5. ročník konferencie Happy Company, ktorá má podtitul: Má zmysel, mať zmysel?

RSS čítačka

VII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise

Hnusta.sk - 11. apríl 2017

Organizátori podujatia Mikroregión SINEC - KOKAVSKO, O.z.RODON Klenovec a obec Klenovec, v spolupráci so stolno-tenisovým klubom v Klenovci, v sobotu 8. apríla 2017 v telocvični ZŠ s MŠ V.Mináča zorganizovali VII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise. Turnaja sa zúčastnilo 45 hráčov z obcí regiónu – Hnúšte, Utekáča, Rimavskej Bane, Klenovca, Poltára, Rimavskej Soboty, Revúcej, Železníka, Cinobane a Muránskej Dlhej Lúky. O výborný guľáš sa postarali manželky hráčov z Klenovca, ktorým patrí poďakovanie.

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Oslavy 40. výročia Materskej školy Nábrežie Rimavy

Hnusta.sk - 11. apríl 2017

Materská škola,
to je škola o múdrosti slov a bohatstve myšlienok ukrytých
v rozprávkach,
to je škola o kráse a sile ľudského života vyjadreného
v detskej piesni a básni,

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Zisťovanie SILC

StaraLubovna.sk - 11. apríl 2017
Kategórie: Samospráva

Užite si veľkonočné sviatky bez črevných ťažkostí!

PRservis.sk - 11. apríl 2017

BRATISLAVA 11. apríla 2017 – Črevný diskomfort má rôzne prejavy, môžu to byť kŕče, nadúvanie, vylučovanie riedkej stolice, alebo naopak zápcha. Príčin môže byť viacero, zlá kombinácia potravín, najmä počas sviatkov, alebo  počas dovoleniek, keď sa stravujeme v exotických krajinách, kde na nás číha viacero nástrah. Problémy môžu vzniknúť aj na základe stresu, alebo v dôsledku určitej predispozície jedinca, ako je intolerancie (zlé trávenie), či alergie na niektoré potraviny. Naše trávenie ovplyvňuje aj užívanie niektorých liekov, napr. antibiotík, ktoré zvyknú narušiť prirodzenú črevnú mikroflóru, čo môže mať za následok zlé trávenie a hnačky.

ŠIROKÉ SPEKTRUM PRÍPRAVKOV

V lekárni sú dostupné mnohé prípravky, ktoré sú zamerané na rôzne príčiny a prejavy problémov. Ide o adsorbenciá (na svojom povrchu viažu vírusy, baktérie, toxíny, plyny), spazmolytiká (uvoľňujú kŕče), dezinficienciá (pôsobia proti vírusom a baktériám – zastavujú ich rast a usmrcujú ich) a probiotické črevné baktérie, ktoré obnovujú črevnú flóru, zlepšujú trávenie a vytesňujú patogénne mikroorganizmy.

AJ PRÍRODA PONÚKA RIEŠENIE

Pri tráviacich problémoch sa často využívajú rastlinné extrakty, alebo vybrané  plody rastlín. Mnohé z nich sú tradičným a osvedčeným prostriedkom pri črevných ťažkostiach.

Takýmto používaným prírodným prostriedkom je aj extrakt zo sušených plodov čučoriedok, ktorého obsahové látky pri dostatočnom množstve, pôsobia  proti črevným infekciám. Okrem toho zamedzujú tiež krvácaniu na úrovni tráviacej sliznice.

SKÚSENOSTI Z PEDIATRICKEJ PRAXE

Keďže deti sú viac náchylné na črevné ťažkosti, opýtali sme sa detskej a dorastovej lekárky MUDr. Alice Kubinskej, čo sa jej v praxi osvedčilo pri črevnom diskomforte. „Vo svojej praxi používam celý rad prípravkov, ale v poslednej dobe sa mi osvedčil v praxi komplexný prípravok Enterina, ktorý obsahuje probiotickú kultúru Bacillus coagulans, čučoriedky a vitamíny B a K. Vďaka svojmu zloženiu je vhodný pri črevných ťažkostiach, navyše vitamíny B  znižujú mieru únavy, zlepšuje chuť do jedla a vitamín K  znižuje prípadné krvácanie. Pomáha pri rôznych akútnych aj chronických črevných ťažkostiach  napr. pri nevhodnej kombinácii potravín, pri prejedení sa a dokonca aj pri nešpecifických dlhšie trvajúcich bolestiach brucha.“

Článok pripravila odborná redakcia Edukafarm

Kategórie: Podporujeme

<p>V Humennom by už onedlho mohlo

Humenne.sk - 11. apríl 2017

V Humennom by už onedlho mohlo pribudnúť 217 metrov prepojovacieho cyklochodníka od starého Valaškovského mosta po súčasný chodník na hrádzi pri rieke Laborec. Fanúšikovia cyklodopravy by si zároveň mohli odložiť svojho dvojkolesového miláčika do 7 nových parkovísk s chránenými prístreškami zabezpečenými proti vrtochom počasia, ako aj do 10 nových klasických cyklostojanov.

Kategórie: Samospráva

MPRV: Poľnohospodári môžu od dnes predkladať žiadosti o priame platby

PRservis.sk - 11. apríl 2017

BRATISLAVA 11. apríla -

Poľnohospodári môžu od dnes predkladať žiadosti o priame platby 

Poľnohospodári môžu predkladať žiadosti o priame podpory na rok 2017Predkladanie žiadostí od 10. apríla do 15. mája 2017Žiadosti sa podávajú na niektorom z príslušných 17 regionálnych pracovísk PPAPôdohospodárska platobná agentúra (PPA) spúšťa predkladanie jednotných žiadostí o priame podpory na rok 2017. Žiadatelia ich môžu predkladať od 10. apríla do 15. mája tohto roku. „Všetkým žiadateľom odporúčame, aby si dôkladne naštudovali podmienky pre poskytnutie podpory, čím predídu možným zníženiam platieb, resp. sankciám z dôvodu nedodržania stanovených podmienok. Zároveň upozorňujeme, aby si žiadosti nenechávali na posledný možný termín,“ uviedol Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Počet jednotných žiadostí na priame podpory v roku 2016 vzrástol až na 18 980 platných žiadostí na rôzne podporné schémy týkajúce sa poľnohospodárskych plôch a chovaných hospodárskych zvierat.  PPA v tejto oblasti vyplatí žiadateľom 610 miliónov eur.

Záujemcovia môžu začať podávať žiadosti na jednotnú platbu na plochu a platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, doplnkovú vnútroštátnu platbu na plochu, doplnkovú vnútroštátnu platbu na chmeľ, platbu pre mladých poľnohospodárov, viazané priame platby na pestovanie vybraných komodít na poľnohospodárskej pôde, agroenvironmentálno-klimatické opatrenie, ekologické poľnohospodárstvo, platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami a platbu v rámci sústavy NATURA 2000.

Predpokladaný termín podávania žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2017 (v rámci jednotnej žiadosti ide o viazané priame platby na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka, výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka a na chov bahníc, jariek a kôz, ďalej na opatrenie dobré životné podmienky zvierat, chov a udržanie ohrozených druhov zvierat) a lesnícke opatrenia (podpora na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy – len na udržanie a stratu príjmu,  platba v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok a platba na opatrenie lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov) je od 2. mája do 15. mája 2017.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti po tomto termíne v lehote do 25 kalendárnych dní (t. j. od 16. mája do 9. júna 2017) bude čiastka, na ktorú by boli oprávnení, ak by podali žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania. Žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie jednotnej žiadosti môže zmeniť, resp. doplniť žiadosť najneskôr do 31. mája 2017. Jednotlivé žiadosti sa podávajú na príslušnom regionálnom pracovisku PPA podľa adresy trvalého bydliska fyzickej osoby, resp. sídla právnickej osoby žiadateľa. Všetky potrebné formuláre aj príručky pre žiadateľov o podpory sú zverejnené na webe PPA (www.apa.sk) v záložke „Aktuality“, resp. v záložke „Podpory/Priame podpory/Oznámenia“. Jednotlivé žiadosti sa podávajú na príslušnom regionálnom pracovisku PPA podľa adresy trvalého bydliska fyzickej osoby, resp. sídla právnickej osoby žiadateľa.

Vladimír Machalík

Riaditeľ odboru komunikácie a marketingu | Hovorca |Kancelária ministra

Kategórie: Podporujeme

Nová metóda zmerania vektorových veličín v nanosvete

SAV.sk - 11. apríl 2017
Medzinárodný tím, v ktorom pôsobili aj výskumníci z Fyzikálneho ústavu SAV zverejnili svoj nový výskum v magazíne Nature Physics (DOI: 10.1038/NPHYS4083). Ako vôbec prví dokázali odmerať vektorové veličiny v nanosvete pomocou upravenej metódy bezkontaktnej silovej mikroskópie. Výsledkom je nová metóda, ktorá umožňuje zmerať presnejšie vektorové veličiny na subatomárnej úrovni. Práca v Nature Physics je výsledkom spolupráce so skupinou prof. Yasuhiro Sugawaru z katedry aplikovanej fyziky v Osake, s ktorou má tím prof. Ivana ...
Kategórie: Podporujeme

Veľká noc na Čachtickom hrade

Cachtice.sk - 11. apríl 2017
Čachtický hrad bude otvorený počas sviatkov nasledovne: piatok 14.4. 2017 od 10:00 do 17:00 hod. sobota 15.4.2017 od 10:00 do 18:00 hod. nedeľa 16.4.2017 od 10:00 do 18:00 hod. pondelok 17.4.2017 od 12:00 do 17:00 hod.
Kategórie: Samospráva

Požiarny poriadok mesta Hnúšťa

Hnusta.sk - 11. apríl 2017
VZN č.:  135/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Hnúšťa podľa ust. § 6 odst. 1 a odst. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 135/2017, ktorým sa vydáva POŽIARNY PORIADOK MESTA HNÚŠŤA

Stav nariadenia:  platné Dátum od:  11. Apríl 2017 (Celý deň) - 27. Apríl 2017 (Celý deň) Zverejnené:  11.04.2017 (Celý deň) Na úradnej tabuli do:  25.04.2017

Upozornenie:
Elektronická forma VZN má iba informatívny charakter, originálne znenia jednotlivých VZN sú k dispozícii na Mestskom úrade v Hnúšti.

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Pozvánka na divadelné predstavenie LES

Hnusta.sk - 11. apríl 2017

Divadelné predstavenie A.N.Ostrovského v prevedení profesionálnych hercov z martinského komorného divadla (ktorých navyše poznáte zo svojich obľúbených seriálov ako Búrlivé víno či Horná-Dolná) uvidíte 22.apríla o 18:00 hod.v divadelnej sále DK v Hnúšti.

Osoby a obsadenie:
GURMYŽSKÁ: Jana Oľhová
AKSIUŠA: Zuzana Rohoňová
MILONOV: František Výrostko
BODAJEV: Michal Gazdík
VOSMIBRATOV: Ján Kožuch
PETER: Tomáš Tomkuljak
BULANOV: Daniel Žulčák
KARP: Viliam Hriadel
ULITA: Ľubomíra Krkošková
ŠŤASTLIVCEV: Marek Geišberg
NEŠŤASTLIVCEV: Dano Heriban

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

RTVS si pripomenula Medzinárodný deň Rómov

PRservis.sk - 10. apríl 2017

BRATISLAVA 10. apríla – Tento pamätný deň je oslavou rómskej kultúry a tradícií, bohatá história a umenie tejto najväčšej etnickej skupiny v Európe po stáročia dotvárajú aj slovenskú spoločnosť. 

RTVS si Medzinárodný deň Rómov pripomenula vo svojom vysielaní v uplynulých dňoch vo viacerých špeciálnych formátoch. V sobotu predpoludním Dvojka divákom priniesla premiérový dokument RTVS v réžii Jozefa Banyáka o ceste rómskej poézie a prózy do slovenskej kultúry pod názvom Pieseň nad vetrom a sondu do života Rómov v obci Bôrka režiséra Petra Záchenského Rómovia, vzdor bezbranných. Nasledoval záznam z rómskeho  festivalu s domácich i zahraničnými hudobnými skupinami s názvom Gypsy Festival. Sobotný večer na Dvojke patril premiére dokumentárneho filmu O čo ide Idě o Ide Kelarovej a jej snahe meniť svet, špeciálny program na Dvojke uzavrel celovečerný dokumentárny film Zvonky šťastia v réžii Mareka Šulíka a Jany Bučka, ktorý sa pokúša ukázať a pochopiť, s čím slovenskí Rómovia bojujú. 

Medzinárodný deň Rómov si RTVS pripomenula aj v rozhlasovom vysielaní. Rádio Slovensko odvysielalo fíčre Renáta miluje Róma Ivana a Mladí rómski lídri, téme sa venovala aj relácia K veci, v ktorej odznel rozhovor o výskume o nezamestnanosti Rómov s výskumníčkou z Centra pre výskum etnicity a kultúry Jarmilou Hargašovou. Téme sa intenzívne venovali aj rozhlasoví reportéri v spravodajských a publicistických formátoch Rádia Slovensko. Vo vysielaní Rádia Slovensko sa 16. apríla objaví aj relácia Bez obalu s dokumentaristom Robertom Kirchhoffom, ktorý porozpráva o svojom dokumentárnom filme Diera v hlave. Zmapoval v ňom takmer zabudnutú históriu rómskeho holokaustu. 

Rádio Regina k Medzinárodnému dňu Rómov odvysielalo fíčer Barbory Kalinovej Róm si stavia dom, téme bolo venované aj sobotné ranné vysielanie košického štúdia.

Rádio Devín v nedeľu k Medzinárodnému dňu Rómov pripravilo Rubikon o 8.30: Boh všetko vidí o výskumoch etnológa a romistu Arneho Manna o duchovnom živote Rómov. Devín tiež odvysielal rozprávkovú hru Jána Berkyho-Ľuboreckého Vastuno.

V rámci národnostného vysielania Rádia Patria bol odvysielaný špeciálny blok Taven bachtale savona žéne! (Buďte šťastní vy všetci!), jeho súčasťou bol veľký rozhovor so švédskou poslankyňou Európskeho parlamentu rómskeho pôvodu. Rádio Patria sa dňu Rómov kontinuálne venovalo aj v prúdovom vysielaní v rámci formátov, ktoré  informovali o Medzinárodnom dni Rómov vo všetkých jazykoch, špeciálne v rómskom, a odvysielalo priamy prenos koncertu rómskeho jazzového kvarteta z Košíc. Týždeň po Veľkej noci Patria pripravuje špeciálny víkend venovaný Rómom, jeho súčasťou budú rozhovory s vládnym splnomocnencom Ábelom Ravaszom, aktivistami či zostrih z koncertov najznámejších rómskych kapiel.

Radio Slovakia International sa pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov zaoberalo potrebou vzdelávania a vytvárania pracovných príležitostí pre Rómov na Slovensku.

Kategórie: Podporujeme

JOJka je lídrom v prime time, najsledovanejšími sú jej spravodajské relácie

PRservis.sk - 10. apríl 2017

BRATISLAVA 10. apríla – TV JOJ aj v 14. týždni tohto roka potvrdila svoje prvenstvo v prime time, v ktorom priemerne dosiahla 9,5 % rating a 21,7 % share v rámci univerzálneho publika.

Najsledovanejším programom týždňa z ponuky všetkých slovenských televízií bolo Najlepšie počasie, ktoré si v stredu 5. apríla pozrelo 632-tisíc divákov starších ako 12 rokov, predpoveď na JOJke si tak vyslúžila vynikajúcu 13,5 % sledovanosť a 28,7 % podiel na trhu. Noviny TV JOJ dosiahli vo štvrtok 6. apríla rating 13,2 % a share 29,7 % v CS 12+. Z nespravodajských relácií na JOJke mala najväčší úspech zábavná show Inkognito, ktorá (takisto vo štvrtok 6. 4.) zaznamenala 10,9 % sledovanosť a 23,7 % podiel na trhu univerzálneho publika.

Premiéra českej komédie Ako básnici čakajú na zázrak sa v piatok 7. apríla stala jednotkou pre mladších divákov, keď dosiahla 8,2 % rating a 24,6 % share v CS 12-54. Najviac diváčok najnovších básnikov boli ženy vo veku 45 až 54 rokov, ktoré dosiahli excelentnú, až 16,1 % sledovanosť.

Včera sa zasa darilo nedeľným magazínom JOJky, Na chalupe (14,8 % Shr a 4,3 % Rtg) aj Nové bývanie Dizajn (18,2 % Shr a 6,2 % Rtg) boli lídrami v čase svojho vysielania v CS 12+.

Kategórie: Podporujeme

Pamätná tabuľa grófa Széchenyiho

SAV.sk - 10. apríl 2017
Za prítomnosti veľvyslankyne Maďarska v SR pani Evy Czimbalmosné Molnárovej a člena Predsedníctva SAV Miroslava Morovicsa odhalili v pondelok na dome Prešporského kasína na Kapucínskej ulici v Bratislave pamätnú tabuľu grófa Istvána Széchenyiho. Slávnostnému aktu predchádzalo historické zhrnutie života, práce a bratislavského pobytu grófa Istvána Széchenyiho. Historik RNDr. Miroslav Morovics, CSc. pripomenul vo svojej prednáške zásluhy grófa Széchenyiho pri zakladaní Uhorskej akadémie ...
Kategórie: Podporujeme

Oznámenie o uložení zásielky

Hnusta.sk - 10. apríl 2017
Platí do:  24.04.2017

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Štefánia Kovalčíková
Petra Trnavská
Martina Cibuľová
Jozef Danove

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Sumár aktuálnych projektov

StaraLubovna.sk - 10. apríl 2017
V tabuľkách sú uvedené súčasné projekty v technickej alebo finančnej realizácii, projekty podané a projekty pripravované Mestom Stará Ľubovňa na podanie.
Kategórie: Samospráva

Aktualizovaný zoznam projektov

StaraLubovna.sk - 10. apríl 2017
Priložený sumár obsahuje zoznam už zrealizovaných projektov, projektov ktoré neboli podporené a projektov, ktoré boli podporené ale neboli prijaté na realizáciu.
Kategórie: Samospráva

Stránky