RSS čítačka

Finalistky predstavili svoje projekty v rámci L´Oreál-UNESCO Pre ženy vo vede

SAV.sk - 7. jún 2019
Svet potrebuje vedu, veda potrebuje ženy. Projekt s týmto mottom, ktorý podporuje ženy vo vede, funguje na Slovensku od roku 2016. L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede založili v Paríži v roku 1998 a jeho cieľom je oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, rovnako aj poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku ich kariéry. Program L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede má dve vekové kategórie. Dnes na pôde Slovenskej akadémie vied predstavovalo 12 finalistiek v desaťminútových prezentáciách ...
Kategórie: Podporujeme

Jupiter bude 11. júna najbližšie k Zemi

SAV.sk - 7. jún 2019
V utorok 11. júna popoludní bude planéta Jupiter vzdialená od Zeme 640 860 000 km. Ide o vzdialenosť 4,28 astronomickej jednotky, pričom astronomická jednotka je vzdialenosť Zeme od Slnka. Jupiter tak bude najbližšie k našej planéte v priebehu roka 2019. „Jupiter obehne okolo Slnka raz za 11,87 roka. V kombinácii s obehom Zeme okolo Slnka sa potom periodicky mení vzdialenosť Zeme a Jupitera. Najväčšie priblíženia nastávajú v intervale 398 dní. Tohtoročná minimálna vzdialenosť nastane 11. júna popoludní. Keďže k tomu dochádza v opozícii (Slnko, Zem ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na futbalové zápasy

Jakubany.sk - 7. jún 2019
Telovýchovná jednota Sokol Jakubany pozýva všetkých športových priaznivcov na 1. semifinálový zápas Pohára predsedu Okresného futbalového zväzu v Starej Ľubovni, v ktorom si naše "A" mužstvo zmeria sily v susedskom derby s mužstvom ŠK Nová Ľubovňa. Zápas sa uskutoční dňa 09. 06. 2019 (t.j. nedeľa) o 15:00 hod. na futbalovom ihrisku v Novej Ľubovni.
Kategórie: Samospráva

Krajiny bez finančnej kultúry stagnujú, varuje Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorá prichádza s unikátnym programom finančného vzdelávania pre školy

PRservis.sk - 7. jún 2019

BRATISLAVA 7. júna - Moderná znalostná spoločnosť potrebuje vzdelávací systém, ktorý podporuje kritické myslenie vo všetkých oblastiach života. Aj v tej finančnej. Inak začína stagnovať. Na 25-tich slovenských školách preto v septembri štartuje pilotný program FinQ pre zlepšenie finančnej kultúry. Jeho cieľom je najmä rozvoj kritického myslenia, aby mladí ľudia dokázali prijímať správne rozhodnutia aj vo finančnej oblasti.

Cieľom prvého vlastného vzdelávacieho programu FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne je rozvoj kritického myslenia v kontexte financií a celkovej finančnej kultúry u žiakov základných a stredných škôl na Slovensku. Jeho vznik podnietili samotné školy, ktoré cítia potrebu reagovať na stagnujúcu úroveň finančnej kultúry u mladých, čo môže v ich dospelom živote vyústiť do nesprávnych rozhodnutí, ktoré negatívne ovplyvnia kvalitu ich života.

"Naším programom FinQ chceme zásadne prispieť k rozvoju finančnej gramotnosti a finančnej kultúry nielen detí a mládeže, ale aj ich pedagógov, rodičov i širšej populácie. Program poskytuje inovatívny komplexný prístup, prináša pre pedagógov ucelenú kvalitnú metodickú podporu, ktorá prispieva k rozvoju praktických kompetencií, tak potrebných pre život v 21. storočí ", uviedol Štefan Máj, predseda správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Program FinQ vychádza z odbornej Diferenčnej analýzy stavu finančného vzdelávania v Slovenskej republike, z ktorej vyplýva, že finančné vzdelávanie na Slovensku je nedostatočné a u žiakov je nízka miera angažovanosti a potreby rozvíjať finančnú kultúru. Zároveň u nich absentuje rozvoj kritického a systémového myslenia a sociálnych kompetencií, ktoré by viedli k vyššej miere ich zapojenia v danej téme. Na druhej strane analýza hovorí, že učiteľom chýba metodika, ako aj kontinuálne vzdelávanie. Pedagógovia nemajú k dispozícii ani ucelenú banku metodických listov a úloh. Program FinQ sa preto zameral primárne na tieto oblasti a prichádza s flexibilnými modulmi vzdelávania, nástrojmi a celým súborom kvalitatívne nových didaktických pomôcok, ktoré pomôžu učiteľom osvojiť si zručnosti, rozvíjať finančnú kultúru u žiakov.

"Program FinQ je aj o diagnostikovaní a rozvíjaní žitého prítomného vzťahu žiačok a žiakov k ekonomickým a sociálnym otázkam, nielen v ich prítomnosti, ale aj minulosti. V širšom chápaní je súčasťou rozvíjania ich ekonomicko-sociálneho vedomia. Z uvedeného vyplýva, že tento program nechápe finančnú gramotnosť len v užšom slova zmysle tak, ako je to bežné," zdôraznil Doc. Paedr. Viliam Kratochvíl, PhD., odborný garant programu FinQ.

Pri tvorbe koncepcie programu vychádzali autori z filozofie založenej na troch kvocientoch: schopnosť človeka poznávať a rozumieť prejavom okolia vyjadrujú inteligenčný a emočný kvocient, schopnosť využívať kritické myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ – kvocient finančnej kultúry. Ten je podľa autorov programu potrebné neustále rozvíjať vo všetkých oblastiach života, aby pochopenie informácií v širších kontextoch umožnilo mladým ľuďom prijímať správne rozhodnutia a po vstupe do reálneho života dokázali robiť zodpovedné kroky aj vo finančnej oblasti.

Finančná rovnica
IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život

"Na rozdiel od doterajších prístupov, medzinárodných (OECD), národných (NŠFG), program FinQ je postavený na kognitívne odstupňovaných učebných problémoch v rozsahu A1 až B2, čo umožní žiačkam a žiakom rozvíjať  kritické myslenie ako súčasť ich finančnej kultúry.  Učebné problémy sú formulované tak, aby zodpovedali učebnému obsahu inovovaných štátnych vzdelávacích programov, to znamená, že nepresahujú ich rámec," konštatuje Mgr. Darina De Jaegher, hlavná expertka programu FinQ.

Projekt pilotného overovania programu FinQ odštartuje v septembri na 25-tich školách, ktorých riaditelia a koordinátori finančnej gramotnosti sa mohli bližšie zoznámiť s obsahom programu počas metodického dňa. Pilotná fáza bude prebiehať v dvoch etapách: v školskom roku 2019/2020 vzdelávaním pedagógov a vstupným testovaním žiačok a žiakov a v školskom roku 2020/2021 samotným pilotným overovaním vo vybraných  triedach na základných a stredných školách.

Súčasťou FinQ je aj vzdelávací portál so všetkým metodickými a podpornými nástrojmi na webovej stránke www.finq.sk, ktorý bude slúžiť od septembra 2019 ako dostupný zdroj informácií pre odbornú i laickú verejnosť. Metodická podpora, ktorú učitelia získajú prostredníctvom FinQ zahŕňa:

jednotný referenčný rámec úrovní kompetencií v oblasti finančného vzdelávania (A1 – B2) rozvoja kritického myslenia a vyšších kognitívnych procesov žiakov,
komplexnú metodickú podporu v oblasti finančného vzdelávania, ktorá podporuje akčný prístup formou vzdelávacích modulov
odborné vzdelávacie moduly pre riaditeľov škôl v súlade s referenčným rámcom
odborné vzdelávacie moduly pre učiteľov v súlade s referenčným rámcom
metodické listy pre učiteľov (úroveň A1 až B2) v súlade s referenčným rámcom pre rozvoj finančného vzdelávania v rozsahu 250 metodických listov
banku úloh a hodnotiacich nástrojov

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Slováci vedia, čo chcú a poznajú dobré víno

PRservis.sk - 7. jún 2019

BRATISLAVA 7. júna - Až 9 z 10 Slovákov pozná svoje chuťové poháriky a pri výbere vína sa nestratí.

Počas apríla a mája prebiehal veľký vínny prieskum zorganizovaný spoločnosťou Vitis Pezinok. Zúčastnilo sa ho viac ako 1 000 Slovákov, ktorí odpovedali na najrôznejšie otázky ohľadom ich vzťahu k vínu. Výsledky výskumu potvrdili, že Slováci majú pozitívny vzťah k vínu a v širokom portfóliu dostupných odrôd sa nestratia.

Slováci sa pri výbere vína riadia viacerými kritériami. Jedným z rozhodujúcich faktorov je aj cena. Viac ako 90 % Slovákov nakupuje vína, ktorých cena za fľašu sa pohybuje od 3 € do 15 €. Vyhýbajú sa teda príliš lacným vínam, lebo vedia, že medzi nimi chutné vína nenájdu. Práve chuť je najdôležitejším rozhodujúcim faktorom pri výbere vína. Za dôležitú ju označilo až 83,7 % Slovákov.

Suché biele vedie

V chuti a farbe vína má väčšina Slovákov jasno. Takmer dve tretiny opýtaných povedalo, že preferujú biele vína, kým červené víno bolo voľbou číslo jedna len pre 26,8 % Slovákov. Ružové vína, napriek rastúcej popularite, stále zaostávajú s menej ako desiatimi percentami. Jasný rozdiel badať aj v preferenciách medzi sladkým a suchým vínom. Suché víno obľubuje takmer polovica Slovákov, kým po sladkom víne vždy siahne len niečo nad 11 %. Zaujímavé ale je, že až dvakrát toľko žien ako mužov má najradšej sladké víno. Niektoré stereotypy možno teda v sebe majú aj zrniečko pravdy.

Vedú odrody s históriou

Celkovo najobľúbenejšou odrodou vína medzi Slovákmi sa stal Tramín červený. To nie je žiadnym prekvapením, nakoľko z tejto odrody sa rodí excelentné biele suché víno. Navyše je to odroda, ktorá má za sebou dlhú históriu, siahajúcu až do starovekého Ríma. Toto víno ponúka aj Vitis Pezinok v dvoch verziách: akostné odrodové víno Vitis Galéria a víno s prívlastkom neskorý zber Vitis Poézia.

Druhým najobľúbenejším vínom, s minimálnym odstupom za Tramínom červeným, je Cabernet Sauvignon. Tiež nie je prekvapivé, že táto celosvetovo najrozšírenejšia a veľmi obľúbená odroda si získala aj srdcia Slovákov. Cabernet Sauvignon výrazné víno, ktoré sa medzi žiadnou konkurenciou nestratí. Vyznačuje sa robustnou vôňou bobuľových plodov a čokolády. Aj toto víno vyrobené z kvalitného slovenského hrozna nájdete v ponuke Vitis Pezinok. www.vitis.sk

Zobraziť fotogalériu k článku:
Slováci vedia čo chcú a poznajú dobré víno

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Dôležitá informácia pre starostov obcí. Len 4 kroky stačia a zbavíte sa ojazdených pneumatík

PRservis.sk - 7. jún 2019

BRATISLAVA 7. júna - Máte problém v obci so zberom a likvidáciou ojazdených pneumatík? Hromadia sa u vás na vo zbernom dvore? Občania ich nemajú kde odovzdať? Riešenie existuje. Je to jednoduché a dokonca DÁ SA TO BEZPLATNE!

Ako to funguje?

Ak sa vo Vašej obci alebo meste nenachádza vhodný distribútor- predajca alebo pneuservis, pre spätný zber ojazdených - odpadových pneumatík, podľa ustanovení Zákona o odpadoch máte právo požiadať o uzatvorenie zmluvy o spätnom zbere odpadových pneumatík s výrobcom alebo OZV.

Požiadajte výrobcu alebo OZV - Organizáciu zodpovednosti výrobcov o zaslanie
Zaregistrujte sa u výrobcu alebo OZV do systému na základe zmluvy.
Upravte svoje VZN (všeobecne záväzné nariadenie) a doplňte do neho miesto, ktoré bude určené na odovzdanie - zber odpadových pneumatík.
Informujte občanov, že majú možnosť odovzdať ojazdené – odpadové pneumatiky aj na mieste určenom obcou

O všetko ďalšie sa už postará výrobca alebo OZV, ktorá  vždy po zozbieraní istého počtu odpadových pneumatík zašle určené vozidlo, ktoré odvezie nepotrebné pneumatiky do spracovateľského závodu a tam z nich vyrobia nové výrobky – napr. protišmykové podlahy pre výrobné haly, protihlukové pásy v doprave a pod.  Informujte o tejto možnosti Vašich občanov a zabezpečíte tak čistejšiu obec alebo mesto a vaše okolie. Bez spoločnej aktivity sa odpadových pneumatík nezbavíme.

Ako uvádza Ing. Peter Gallovič  zo spoločnosti  EPA, zaoberajúcej sa environmentálnym poradenstvom  "Spätný zber odpadových pneumatík prostredníctvom distribútorov (obchodník alebo pneuservis) je v zákone o odpadoch prioritou, nakoľko sa predpokladalo, že je prirodzené, že občan starú a nepotrebnú pneumatiku odnesie do predajne, kde kupuje novú, alebo do pneuservisu, kde si dáva vymieňať pneumatiky. Nakoľko prax ukázala, že u nás to nie je vždy prirodzené bolo potrebné umožniť aj spätný zber cez obce a nimi ustanovené miesta. Iniciatíva OZV ELTMA je príkladom toho, ako by mali výrobcovia reagovať na vzniknuté environmentálne výzvy."

Organizácia zodpovednosti výrobcov  pneumatík ELTMA už dlhšie šíri povedomie o právach spotrebiteľov a povinnostiach zberných miest, výrobcov a dovozcov pneumatík. Komunikuje nielen dôležitý Zákon o odpadoch č. 79/2015 , ale pravidelne informuje širokú verejnosť o dôležitosti vhodného spôsobu odovzdania odpadových pneumatík, spôsobe spracovania a plnenia povinností výrobcov. Týmto chce predchádzať aj situáciám, kedy odpadové pneumatiky končia nesprávne v lese, kde škodia životnému prostrediu. Podľa slov Ing. Radima Filáka, konateľa spoločnosti ELTMA " Aj po viac ako dvoch rokoch účinnosti nového Zákona o odpadoch sa ukazuje, že verejnosť nevie o svojich právach a naopak ani časť distribútorov pneumatík si nie je istá svojimi zákonnými povinnosťami. Spoločnosť ELTMA by preto rada obom stranám pomohla – motoristov chce kontinuálne informovať o ich spotrebiteľských právach a distribútorom a obciam  podať pomocnú ruku."

Spoločne vytvárame lepší svet!  Viac informácií nájdete aj na www.eltma.sk

OZV ELTMA je nezisková organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá umožňuje plnenie povinností výrobcov a dovozcov pneumatík transparentne a za nediskriminačných podmienok. Pomáha distribútorom plniť povinnosť spätného zberu pneumatík, a to spoľahlivo a bezplatne.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

NP TSP a TP - oznámenie o vyhlásení výberového konania

Jakubany.sk - 7. jún 2019
Oznámenie o vyhlásení výberového konania, viac v prílohe.
Kategórie: Samospráva

Športový deň novomestských seniorov vyhralo Denné centrum Zlatý dážď z Račianskej

Banm.sk - 7. jún 2019
V novomestskom centre zdravého pohybu ŠKOLAK klub vládla 23. mája nálada vskutku výborná a 7. ročník Športového dňa novomestských seniorov patril m...
Kategórie: Samospráva

Park JAMA bude dňa 14. júna (piatok) pre verejnosť uzatvorený

Banm.sk - 7. jún 2019
Vážená verejnosť, oznamujeme Vám, že dňa 14. 6. 2019 (piatok) bude Park JAMA počas celého dňa pre verejnosť UZATVORENÝ z dôvodu konania športových...
Kategórie: Samospráva

Techsummit 2019 sa zaoberal kybernetickou bezpečnosťou a hrozbami

PRservis.sk - 6. jún 2019

BRATISLAVA 6. júna - Dvojdňová konferencia Techsummit priniesla v poslednom májovom týždni diskusie a vystúpenia zahraničných a domácich expertov z oblasti kybernetickej bezpečnosti, umelej inteligencie, Priemyslu 4.0 a Smart Cities.

Prvým dňom atraktívneho podujatia (29. 5. 2019) sa vinula téma kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa dotýka všetkých digitálnych aktivít v celej šírke ich súčasného rozvoja. "Informačné a komunikačné technológie zrevolucionalizovali takmer každý aspekt nášho života – od urýchlenia hospodárskeho rastu po uľahčenie sociálnej mobility a politickej participácie. A táto kompletná transformácia a – ako tvrdia niektorí – prehnané spoliehanie sa na technológie tiež znamenajú, že naše siete a technika môžu byť napadnuté," upozornila Rasa Ostrauskaite, koordinátorka Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pre nadnárodné hrozby.

"A keď sú naše technológie napadnuté alebo zneužité, zasiahne to do nášho života. Pretože kybernetický priestor je pre nás kvintesenciálnym komponentom 21. storočia – a s ním aj kybernetické hrozby a riziká," dodala expertka OBSE.

Hrozby nepodceniť, ale správne ošetriť

"Kybernetickú bezpečnosť možno považovať za rozlišovací prvok, značku kvality pre digitálne služby," vyhlásil Massimiliano Aschi, vedúci špecialista IT bezpečnosti Talianskej pošty. "Prečo dávame diamanty do sejfu a súčasne nechávame zraniteľné naše najcennejšie aktíva – intelektuálne vlastníctvo, obchodné tajomstvá a predovšetkým – našu reputáciu a dôveru zákazníkov?" – opýtal sa taliansky expert na margo podceňovania kybernetickej bezpečnosti firmami a organizáciami.

"Kybernetickej bezpečnosti je nutné venovať extrémnu pozornosť, pretože môže byť narušená na mieste, kde by ste to nečakali," varoval na Techsummite Andrej Aleksiev z izraelskej firmy Check Point špecializovanej na túto oblasť. V rámci etického hackingu sa expertom tejto firmy napríklad podarilo pridať nález na snímku vygenerovanú CT prístrojom v konkrétnej nemocnici či dostať pod kontrolu osvetlenie inteligentnej budovy. Bežnejším miestom prieniku útočníkov však môže byť napríklad starý fax, ktorý firma zabudla odpojiť od siete; známy je aj prípad kasína v Las Vegas hacknutého cez ovládací systém akvária so žralokmi.

"Čo je smart, to je hacknuteľné," povedal A. Aleksiev účastníkom Techsummitu v súlade s príslovím, že ak ste kladivo, všetko je pre vás klinec. "Smart city je hacked city," vyhlásil na margo z hlavných tém konferencie.

To, ako si dokážu poradiť s hrozbami pre smart city na radnici v metropole Holandska, vysvetlil jeden z tvorcov tohto konceptu Frans-Anton Vermast. "Aj na poli kybernetickej bezpečnosti spolupracujeme so súkromným sektorom, pretože má oveľa viac znalostí a skúsenosti. Musí však dodržiavať naše pravidlá," uviedol. Zároveň sa posťažoval na nedôveru obyvateľov, ktorí sú ochotní odovzdať svoje údaje spoločnostiam ako Google a Facebook, ale už menej lokálnej vláde.

Atraktívni medzinárodní spíkri, rekordná účasť

V tomto roku konferenciu spoluorganizovala The AdWisers – strategická poradná skupina, ktorá sa špecializuje na internacionalizáciu, inovácie a procesy dosahovania líderstva. Skupina pomohla získať do Bratislavy špičkových rečníkov z celého sveta vrátane súčasných a bývalých reprezentantov ministerstiev, orgánov OSN a Európskej komisie a medzinárodných inovátorov. Tomas Matraia, riaditeľ skupiny a renomovaný medzinárodný expert, tiež brilantne moderoval prvý deň konferencie, využívajúc svoj prehľad v globálnych témach a schopnosť motivovať panelistov aj publikum.

Na štvrtom ročníku Techsummitu sa dovedna zúčastnilo rekordných približne 400 záujemcov zo súkromných firiem, škôl, inštitúcií štátnej správy a samosprávy a ďalších oblastí. Jej súčasťou boli tiež výstava s prezentáciami domácich firiem a osobitne organizovaný B2B matching, v rámci ktorého prebehlo približne 160 dvojstranných rokovaní. Účastníci konferencie prišli okrem Slovenska aj z ďalších 18 krajín. Súčasťou bola aj prezentácia rakúskych technologických firiem pod titulom Austria Showcase – Technology Wizards a s ňou súvisiaca výstava.

Telemost s Radoslavom Danilákom

Jedným z atraktívnych bodov programu bol aj príspevok Radoslava Daniláka zo spoločnosti Tachyum, jedného z najznámejších slovenských inovátorov, ktorého práca na vývoji novej architektúry čipov má celosvetový význam. Zavedenie čipov s výrazne lepšou energetickou bilanciou by malo byť impulzom najmä pre oblasť umelej inteligencie. "Umelá inteligencia je dnes všade, aj keď ľudia si to často neuvedomujú," zdôraznil R. Danilák vo vstupe cez internetový telemost z amerického sídla svojej firmy. Pripomenul odhady, podľa ktorých by o päť rokov mali činnosti spojené s UI generovať až 50 % HDP vyspelých krajín, a tiež fakt, že v online prostredí je čoraz bežnejšie generovanie výstupov umelou inteligenciou.

Ďalšími z plejády zahraničných hostí prvého dňa konferencie Techsummit boli napríklad aj Alejandro Rivera-Rojas, ekonomický expert Organizácie OSN pre hospodársky rozvoj (UNIDO) či profesor Refaat Chaabouni, bývalý tuniský minister školstva a výskumu.

Platforma pre komunitu inovátorov a podpora partnerov

Techsummit vo svojom štvrtom ročníku potvrdil silnú pozíciu na mape podujatí venovaných inováciám a technológiám. "Máme ambíciu kreovať komunitu expertov a lídrov motivovaných umiestniť náš stredoeurópsky región do ligy tých, ktorí spoluurčujú smery technologického vývoja a prispievajú k nim vlastnými inovatívnymi kapacitami," uviedol Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá konferenciu organizuje.

"Prvý deň konania konferencie Techsummit možno považovať aj za deň začiatku budovania novej otvorenej platformy pre medzinárodnú sieť top konzultantov v oblasti inovácií. Ide o inovatívne témy, ktoré otvárame už päť rokov a sú zdôraznené na našich konferenciách," informoval D. Čajko.

Šéf organizujúcej spoločnosti zároveň vyslovil poďakovanie všetkým partnerom a podporovateľom podujatia. "Takúto obsahovo bohatú konferenciu s množstvom zahraničných hostí by sme nemohli zorganizovať bez podpory našich partnerov primárne zo súkromnej, ale aj verejnej sféry," povedal Davy Čajko.

Konferencia Techsummit 2019 sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Hlavnými partnermi boli spoločnosti Check Point, ZSSK a Antik telecom, partnermi boli Oracle, IBM, M computers, NVIDIA a Lynx. Štatút špeciálnych podporovateľov mali kancelária Poláček & Partners a spoločnosť Piql. K nim sa radí desiatka ďalších podporovateľov, produkční a mediálni partneri.

Ako presvedčiť štát, aby podporoval takéto podujatia, prospešné pre región, cestovný ruch a geoekonomiku?

Ohlas konferencie Techsummit rastie každý rok, čo dáva jej organizátorovi dôvody na optimizmus. Popri tom však D. Čajko vníma nízku angažovanosť a podporu verejnej správy. "V krajinách sveta je bežné, že sa vedenie miest a úradov predbieha v tom, ako by mohli podporiť eventy tohto druhu, ktoré okrem iného reálne prinášajú do ekonomiky nemalé financie vo forme priamych a nepriamych dani. Techsummit podporuje Bratislavu ako región, pomáha priťahovať zahraničných návštevníkov, inovátorov a investorov, Náš formát a význam je už známy po celom svete, čoho dôkazom je aj priama ponuka na evente, ktorú sme dostali," informoval D. Čajko.

Čím ešte prekvapí projekt Techsummit? Novými podujatiami na Slovensku aj v zahraničí

Na základe uvedenej ponuky by sa mali analogické podujatia ako bratislavský Techsummit v dohľadnom čase realizovať aj v zahraničí. D. Čajko: "Sme hrdí na to, že sme dostali priamo na konferencii ponuku na realizáciu eventov v krajinách po celom svete – a my to hodláme využiť!"

Do série Techsummit Events patria aj ďalšie konferencie pravidelne organizované na Slovensku. Podľa D. Čajka má k nim pribudnúť aj ďalší formát zameraný na inovácie v bratislavsko-podunajskom regióne pod názvom Danube Valley Summit. "O tejto problematike sa hovorí roky, ale nikto nerobí reálne kroky. Tak sme sa toho chopili my, nadviazali na tému spolupráce a pripravujeme špecifický formát konferencie zameranej na inovácie v tomto kontexte," priblížil riaditeľ Techsummitu a Future Proof.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Filmové úlovky z ázijských a nezávislých amerických vôd na Art Film Feste

PRservis.sk - 6. jún 2019

KOŠICE 6. júna - Filmy zo všetkých kútov sveta premietne blížiaci sa Medzinárodný filmový festival Art Film Fest v Košiciach. Tradične silné tituly ponúknu jeho sekcie American Indies a Prísľuby z východu, festivalu sa však v týchto dňoch podaril ešte jeden majstrovský úlovok.

Od skončenia Festivalu v Cannes uplynulo len niekoľko týždňov a Art Film Festu do programu v ostatných dňoch pribudla snímka, ktorá tam získala najvyššie ocenenie – Zlatú palmu. Film Parazit (Gisaengchung, 2019) nakrútil Bong Joon-ho, jeden z najuznávanejších juhokórejských režisérov, a festival ju premietne v sekcii Be2Can Starter. Unikátna i znepokojivá čierna komédia ponúka dômyselne vystavaný príbeh o tom, ako sa chudobná rodina infiltruje do zámožného spoločenstva. Peter Nágel, umelecký riaditeľ Art Film Festu o filme hovorí:  "Bol veľmi prekvapujúcou a zaslúženou udalosťou Festivalu v Cannes. Druhýkrát po sebe získal Zlatú palmu ázijský režisér a naznačil, kde je potenciál takýchto originálnych filmových príbehov."

Filmy ázijskej produkcie však dostanú v Košiciach výrazne viac priestoru. Programová sekcia Prísľuby z východu prináša snímky z východnej a juhovýchodnej Ázie na Art Film Fest už desať rokov. Jubileum oslávi štýlovo – s výnimočnými režisérmi, silnými príbehmi, emotívne, občas možno podvratne, ale najmä pestro. Napínavý thajský "heist" film Podfuk (Chalard games geong, réžia: Nattawut Poonpiriya, 2017) o krádeži odpovedí na medzinárodných testoch predstaví výnimočnú hrdinku s vlastnou – geniálnou – hlavou. Hranice svojich mentálnych a fyzických schopností otestuje aj protidrogová jednotka, ktorej vynikajúci nápad na sledovačku sa zvrtne úplne nečakaným smerom v juhokórejskej komédii Jednotka vyprážaného nasadenia (Geukhan Jigeop, réžia: Lee Byeong-heon, 2019). A napokon, režisér Lee Chang-dong vo Vzplanutí (Beoning, 2018) predvedie, ako sa z útlej poviedky spisovateľa Harukiho Murakamiho dá nakrútiť úchvatný celovečerný film.

Cez Tichý oceán sa bude môcť publikum Art Film Festu pomyselne preplaviť z ázijského svetadielu do USA. Nezávislú americkú kinematografiu predstaví sekcia American Indies. Tá bude tento rok tvorená šesticou filmov, z ktorých všetky, okrem jedného, sú dielami debutantov. Za zmienku spomedzi nich určite stojí napríklad satirická komédia 8. trieda (Eighth Grade, 2018) režiséra Bo Burnhama. Snímka s výbornými ohlasmi  kritickej i diváckej obce obdivuhodne vystihuje emočné výkyvy, trápenia i radosti hlavnej hrdinky – dospievajúceho dievčaťa, ktoré sa nevie dočkať, kedy skončí základnú školu a stane sa "cool" teenagerkou. Herecké hviezdy Jake Gyllehaal a Carey Muligan excelujú v precízne budovanej dráme Wildlife (2018). Známy herec a debutujúci režisér Paul Dano v nej sleduje príbeh mladého chlapca, ktorý sa v rodinnej kríze stáva nástrojom v rukách svojich rodičov. Výnimočne inovatívnou snímkou je Hviezdica (Starfish, 2018) režiséra A. T. Whitea. V príbehu hlavnej hrdinky, smútiacej za zosnulou kamarátkou, sa mu darí prepájať viaceré žánre, vrátane hororu či sci-fi, a výsledok je aj vďaka tomu jedným z najoriginálnejších amerických debutov ostatných rokov.

Od 14. do 22. júna 2019 si budú môcť diváci a diváčky Art Film Festu vychutnať množstvo kvalitných filmov z celého sveta a vybrať ktorékoľvek z bohatej ponuky sprievodných podujatí. Podrobnosti o programe 27. ročníka Art Film Festu nájdu na webstránke www.artfilmfest.sk.

Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, LGM Production

Festival sa koná pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky
Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond
Festival je realizovaný vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky
Toto podujatie sa realizuje vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja

Hlavní partneri: TIPOS, národná lotériová spoločnosť; Východoslovenská energetika, člen innogy; NOVIS Poisťovňa; Nadácia SPP; Transpetrol; Slovnaft
Oficiálne autá: MOTOR – CAR Košice, Oficiálny hotel: Hotel Yasmin, Logistický partner: DHL Express Slovakia
Reklamní partneri: SK PAY platobné služby, Slovenská pošta, Nadácia U. S. Steel Košice, Keramon, Magna PT, Kino Úsmev, Tabačka Kulturfabrik, Železničná spoločnosť Slovensko, Aupark Košice, Paneurópska vysoká škola, Film Europe Media Company, Taper, CPK Slovakia, Omnia 2000, Omnia KLF, Omnia Holding SE, AXIS MEDIA, FORZA CZ, Bio Energy Consulting
Oficiálni dodávatelia: Barzzuz, FRESH Plus zdravšie potraviny, Tuli, Pilsner Urquell, Romerquelle, Hair Factory, Lyvina, Chateau GRAND BARI, Carpano, Tatrasvit Svit-Socks, NOV, ZEBRA, verejnybicykel.sk, Kvety Victor, DEMI šport plus
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Hashtag
Mediálni partneri: Československo Channel, Be2Can Channel, Štúdio RTVS Košice, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Slovenka, Forbes, Kam do mesta, webnoviny.sk, Bigmedia, Home media, Codes Creative, Košice City Guide, film.sk, CSFD.cz, Noizz, Diva.sk, ONline Bardejov
Partneri: Autocont, Pension Horse Inn, Teledom, KPK Print, Košice Región Turizmus, Sli.do, Slovenský filmový ústav, SPI International, FilmBox, Festival AZYL, Esterle&Esterle, Kinoservis, NeoDCP, TelekomCLOUD, DELTA ONLINE, GOSH COPENHAGEN, Canon, Mi Hyring

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Nôž. Nový fantastický Jo Nesbo

PRservis.sk - 6. jún 2019

BRATISLAVA 6. júna - Prečo sa ľudia tak boja noža? Mali dva a pol milióna rokov, aby si naň zvykli a aj tak niektorí ešte nenachádzajú krásu v nástroji, čo im umožnil zliezť zo stromov. Lov, úkryt, poľnohospodárstvo, jedlo, obrana. Tak ako nôž berie život, zároveň ho dáva.

Jedna z najlepších nesboviek, akú ste čítali. Prekladateľ Jozef Zelizňák súhlasí, podľa neho je "Jo Nesbo vo vrcholnej forme". Novinka Nôž vás šokuje hneď niekoľkokrát, pretože dôjde k veľkým prekvapeniam, aké by ste nečakali...a ten záver. Budete šokovaní a nebudete chápať....

Harry Hole sa vracia do podnájmu na ulicu Sofies Gate, len o poschodie nižšie, než keď spoznal Rachel. Tentoraz neodišiel sám, vyhodila ho ona a zdá sa, že je po všetkom. Harry sa utápa v alkohole. Po jednej prepitej noci sa prebudí s rukami od krvi a oknom ako svet. Tých pár posledných hodín, na ktoré nemá ani len hmlistú spomienku, mu zmení život na nepoznanie a zrazí ho na kolená.

Udalosti naberú rýchly spád – je suspendovaný, čelí podozreniu z vraždy a po krku mu ide jeho úhlavný nepriateľ Svein Finne, ktorý vyliezol po dvadsiatich rokoch z väzenia a zdá sa, že svoje odporné zvyky nezmenil. No nebol by to Harry, keby si život ešte viac neskomplikoval – púšťa sa do vyšetrovania na vlastnú päsť.

V dvanástej časti krimisérie si Harry Hole prejde dosiaľ najhorším osobným peklom a siahne na dno, z ktorého sa dá len ťažko odraziť. Nôž je fantastické severské krimi a Jo Nesbo opäť dokazuje, prečo je kráľom tohto žánru.
"Jo Nesbo je vo vrcholnej forme. V novom románe o Harrym Holem, ktorý sa celý odohráva počas zimy v Oslo, opäť posúva hranice napätia a vykreslenia psychológie svojich postáv. Pre milovníkov škandinávskej krimi je to povinná literatúra. A veľký pôžitok," tvrdí prekladateľ a veľký znalec severskej literatúry Jozef Zelizňák pre Knižný kompas, v ktorom je práve Nôž najväčším hitom týchto mesiacov.

Pozrite si, čo ešte hovorí o novej nesbovke: Začítajte sa do novinky Nôž:

"Poznáš Paula Mattiuzziho?" spýtal sa Aune.
"Hm."
"Psychológ, odborník na vraždy a násilné trestné činy. Narába s ôsmimi základnými kategóriami vraha. V prvých siedmych nás nenájdeš, ale do ôsmej, ktorú nazýva traumatizovaný, sa pomestíme všetci. Vrahov z nás robí reakcia na jednoduchý, ale masívny útok na našu identitu. Útok urazí naše ja, nedá sa zniesť. Cítime bezmocnosť, nevieme sa brániť. Ak nezareagujeme, stratíme právo na existenciu či mužnosť. A samozrejme, neveru môžeš vnímať takto."
"Ale z každého z nás?"
"Traumatizovaný vrah nemá jasné črty osobnosti ako ľudia v ostatných siedmych skupinách. Len a len v tejto skupine nájdeš vrahov, ktorí čítajú Dickensa a Balzaca."
Aune sa zhlboka nadýchol a potiahol si rukávy tvídového saka. "Nad čím si vlastne lámeš hlavu, Harry?"
"Podľa profesora Paula Mattiuzziho väčšina vrahov spadá do jednej z ôsmich kategórií," vysvetľoval Harry.
"Prvá. Chronicky agresívni. Nevedia kontrolovať svoje impulzy, ľahko sa rozčúlia, neznášajú, keď o nich rozhodujú iní, presvedčia samých seba, že násilie je legitímna reakcia a v kútiku duše radi zo seba uvoľňujú zúrivosť. Pri tomto type predpokladáte schopnosť vraždiť."
Harry si strčil cigaretu medzi pery. "Druhá. Kontrolovane nepriateľskí. Málokedy prejavia svoj hnev, sú emočne rigidní a pôsobia ako zdvorilí a seriózni. Dodržiavajú pravidlá a vnímajú samých seba ako strážcov spravodlivosti. Môžu byť milí spôsobom, ktorí iní zneužívajú. Sú ako tiché tlakové hrnce, kde netušíte problém, kým nenastane výbuch. O týchto typoch potom susedia prekvapene hovoria, ako príjemne pôsobili."
Harry škrtol zapaľovačom, priložil si ho k cigarete, vdýchol.
"Tretí. Urazení. Majú pocit, že po nich druhí dupú, že sa im nedostáva to, čo si zaslúžia, že vinou druhých neuspeli v živote. Živia v sebe zášť, najmä voči ľuďom, ktorí ich kritizovali alebo karhali. Berú na seba rolu obete, sú psychologicky impotentní, a keď z nedostatku iných spôsobov reakcie siahnu po násilí, zväčša sa orientujú na ľudí, voči ktorým cítia spomínanú zášť. Štvrtá. Traumatizovaní."
Harry vypustil dym ústami aj nosom. "Vražda prichádza ako odpoveď na konkrétny útok na identitu vraha, ktorý je taký ponižujúci a neznesiteľný, že mu berie aj posledné zvyšky pocitu osobnej moci. Vražda je potrebná, aby nedošlo k zničeniu jadra existencie alebo mužnosti traumatizovaného. Ak poznáme vopred okolnosti, túto vraždu vieme predpovedať a zabrániť jej."
Harry držal cigaretu medzi druhým článkom ukazováka a prostredníkom. Videl svoj odraz v malej, napoly vyschnutej kaluži, zarámovanej hnedým blatom a sivým štrkom.
"A potom zvyšok. Piata skupina. Obsesívny, nezrelý narcis. Šiesta. Paranoidný a žiarlivý na hranici šialenstva. Siedma. Za hranicou šialenstva."
Harry si vrátil cigaretu medzi pery a zdvihol zrak.
"A ôsma kategória?" spýtala sa Kaja, zavila sa do plášťa, prešľapovala v kamienkoch. "Profesor Mattiuzzi ju nazýva just plain bad & angry. Jednoducho úprimne zlý a nahnevaný. Akékoľvek kombo z prvej sedmičky."

Milan Buno, literárny publicista

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Erotická šteklivá séria Jedna noc pokračuje

PRservis.sk - 6. jún 2019

BRATISLAVA 6. júna - Začalo sa to nevinným návrhom. Bohatý a atraktívny Miller Hart požiadal čašníčku Livy o jednu spoločnú noc. Bolo to v obyčajnej kaviarni. On, atraktívny s prenikavými očami. Ona...mu nedokázala odolať. Dohoda znela jasne - žiadne city či záväzky, len pár hodín čistej rozkoše. Obojstranná príťažlivosť ich však pohltila natoľko, že chvíľkové rozptýlenie prerástlo do výnimočného vzťahu.

To bola Sľúbená.
A teraz príbeh pokračuje novinkou Zakázaná.

Čoskoro zisťujeme, že Millerov dokonalý zovňajšok a vyberané spôsoby boli len maskou, za ktorou sa skrývali traumy a tajomstvá. Ich odhalenie vystavilo Livy potupe a ona zatúži po pomste. Ocitá sa v bode, keď ju city k Millerovi vyčerpávajú, ale na druhej strane im nedokáže vzdorovať. Ak ich vzťah nadobro nestroskotá na minulosti, možno sa o to postarajú neprajníci. Tí im spočiatku len dýchajú na krk, no postupne pritvrdzujú.
Komu tak veľmi záleží na tom, aby bol Miller Hart bez záväzkov?

"Konečne ďalšia knižka podľa môjho gusta! Novinka Zakázaná je ženská, zmyselná kniha plná napätia a vášnivých okamihov. Odporúčam každej, ktorá má rada romantiku s erotickým nádychom. Už teraz sa teším na pokračovanie a to som ešte nedočítala!" hovorí známa a obľúbená influencerka Jana Hrmová.

Vypočujte si úryvok.
Číta Lucia Vráblicová:

Séria Jedna noc je šteklivá, vášnivá a vzrušujúca. Plná bozkov, objatí a nežných dotykov. Príbeh Livy a Millera Harta, alias M. vás nadchne  Ich príbeh vás nadchne, emočne prevalcuje a do poslednej kvapky si vychutnáte tento vášnivý a sexi príbeh.

Šteklivú romancu Zakázaná prináša
Knižný kompas – vaša cesta ku knihám.

Začítajte sa do novinky Zakázaná:

Už som nebola paňou svojho osudu. Moje ochranné múry, na ktorých som tak usilovne a tvrdo pracovala, zrovnal so zemou Miller Hart. Dospela som do bodu, keď bolo najdôležitejšie vrátiť sa k predošlej životnej stratégii, nasadiť si masku vyrovnanosti a nestrácať ostražitosť. Tento muž ma skúšal a naďalej skúša. Verila som mu a podľahla mu. Ako horko som to už oľutovala. Bože, ako som sa len bála, že ma pre moju minulosť opustí, a pritom zbytočne. Toho som sa mala báť najmenej.
Miller Hart bol luxusný gigolo. Padlo síce slovo "eskort", ale ani jemnejší výraz na tom nič nezmení.
Miller Hart predával svoje telo.
Miller Hart sa ponižoval.
Miller Hart bol rovnaký ako moja mama. Zamilovala som sa do nedosiahnuteľného muža. Celé roky som iba prežívala a on ma zobudil, aby neskôr nahradil ten osviežujúci pocit bezútešnosťou. Vysal zo mňa život a teraz som sa cítila ešte horšie, než keď som ho stretla.
Vlastný omyl ma ponížil, zranenie však bolelo ešte väčšmi. Paralyzovalo ma. Prežila som najdlhšie dva týždne a zostával mi zvyšok života na to, aby som sa s tým vyrovnala. Najradšej by som zavrela oči a už ich nikdy neotvorila.
Ustavične som sa vracala k noci v hoteli – k spútaným zápästiam, chladnej, bezvýraznej tvári na ceste k vrcholu, k zmučenému výrazu, keď si uvedomil, akú bolesť mi spôsobil. Samozrejme, že som musela utiecť.
No netušila som, že bežím v ústrety ešte väčšiemu problému. Williamovi. Bola iba otázka času, kedy ma nájde. Prekvapila som ho. A spoznal Millera. William Anderson a Miller Hart sa poznajú. William isto bude vyzvedať, odkiaľ ho poznám a čo som robila v hoteli. Nielenže som prežila dva hrozné týždne, navyše som sa počas nich obzerala, kde sa objaví.

***

Ako v mrákotách som sa osprchovala a navliekla si všetko, čo sa mi dostalo pod ruku. Pomaly som zišla po schodoch. Starká práve vkladala bielizeň do práčky. Nečujne som sa posadila za stôl v kuchyni. V týchto dňoch si však starká vyvinula akýsi radar, odhalila každý môj pohyb, nádych aj slzu, či už bola pri mne, alebo nie. Starala sa o mňa, hoci som ju miatla, súcitila so mnou a zároveň ma povzbudzovala. Vzala si do hlavy, že ma presvedčí, aby som v stretnutí s Millerom Hartom videla aj pozitíva. Kdeže, ja som vnímala iba trápenie a bolesť. Nikoho takého ako on už nestretnem. Žiaden muž nevzbudí vo mne také pocity ako on, pri nikom inom sa už nebudem cítiť chránená, milovaná a v bezpečí.
Aká irónia. Odjakživa som opovrhovala mamou preto, lebo ma opustila kvôli mužom, pôžitku a darčekom. A hľa, ukázalo sa, že Miller Hart nie je o nič lepší. Predával svoje telo a bral peniaze výmenou za ženskú rozkoš. Vždy keď si ma pritúlil a nežne držal v náručí, akoby sa zbavoval poškvrnenia inou ženou. Zo všetkých mužov na svete, ktorí ma mohli zaujať, som si vybrala práve jeho. Prečo?
"Nechceš ísť so mnou do pondelkového klubu?" navrhla starká nenútene. Sťažka som prehltla kukuričné lupienky.
"Nie, ostanem doma." Ponorila som lyžičku do misky. "Vyhrala si včera večer v bingu?"
Zopár ráz odfrkla, nasypala prací prášok a zabuchla dvierka na práčke. "Figu borovú! Škoda času."
"Načo si tam teda šla?" opýtala som sa a pomaly miešala lupienky.
"Aspoň som to tam roztočila." Zažmurkala a pousmiala sa. V duchu som ju prosila, aby do mňa nerýpala. Moja prosba nebola vyslyšaná. "Olivia, smrť tvojho starého otca som roky oplakávala." Ohromila ma, ani v najmenšom som nečakala, že začne hovoriť o starkom. "Prišla som o životného partnera a vyronila more sĺz." Rozmýšľala som, či môj žiaľ za mužom, ktorého som vlastne nepoznala, nepovažuje za smiešny. "Nemyslela som si, že sa ešte niekedy budem cítiť ako človek."
"Pamätám sa," hlesla som. A pamätala som sa aj na to, že som jej smútok takmer znásobila. Ešte sa nespamätala z maminho zmiznutia a už sa musela vyrovnávať so smrťou milovaného Jima.
"Ale stalo sa to. Teraz som ti to možno nezdá, ale čoskoro zistíš, že život ide ďalej." Vyšla na chodbu. Ostala som sama s myšlienkami na jej slová a s pocitom viny. Oplakávala som niečo, čo som ani nemala, a ona to v pokuse vylepšiť mi náladu porovnávala so stratou manžela.

Ponorila som sa do myšlienok. Premietala som si každé stretnutie, každý bozk, každé slovo. Sadisticky som sa mučila, a pritom som si za to mohla sama. Koledovala som si o to. Slovo beznádej nadobudlo nový význam.
Z dumania ma vytrhlo zvonenie mobilu. Nemala som náladu na rozhovor, a už vôbec nie s mužom, čo mi zlomil srdce. Pri pohľade na jeho meno som spustila lyžičku do misky a civela na displej. Spanikárila som, srdce mi divo búšilo. Mimovoľne som sa odtiahla od telefónu a ochabla. Svaly mi vypovedali poslušnosť, iba tá prekliata pamäť mi fungovala naplno. Vybavovala som si každú chvíľu strávenú s Millerom Hartom. Do očí sa mi tisli slzy zúfalstva. Mala by som sa na tú esemesku vykašľať. Nebolo by rozumné zaoberať sa ňou. Nuž, nesprávala som sa rozumne. Odkedy som stretla Millera Harta, nebola som to ja.
Otvorila som mobil a prečítala si ju.

Ako sa máš? Miller Hart x

Zamračila som sa a prečítala si ju znova. Myslí si, že som naňho už zabudla? Na Millera Harta? Ako sa mám? Čo si o mne myslí? Že tancujem od radosti, lebo som od vychýreného londýnskeho gigola Millera Harta dostala zopár kôl zadarmo? Zadarmo určite nie, ani zďaleka. Za skúsenosti a čas strávený s týmto chlapom draho zaplatím. Napadalo mi toľko otázok, úplne ma domotali. Zatiaľ mi stačilo vyrovnávať sa s tým, že som stratila jediného muža, ktorému som odhalila svoje vnútro. Nezvládala som to.
Ako sa teda mám? "Príšerne!" Skríkla som na mobil a tak som palcom trieskala na ikonu Vymazať, až ma rozbolel. Od jedu som hodila mobil do steny. Ani som sa nemykla, keď sa rozbil a úlomky sa rozleteli po celej kuchyni. Prudko som dýchala a sotva vnímala náhlivé kroky.
"Prepánajána, čo sa deje?" ozvala sa mi prestrašená starká spoza chrbta. Neotočila som sa. "Olivia?"
Prudko som vstala, až stolička so škripotom odletela. "Idem von." Na starkú som sa ani nepozrela, prebehla som po chodbe, strhla bundu z vešiaka a tašku zo stojana.
"Olivia!"
Nasledovali ma duniace kroky. Otvorila som vchodové dvere a takmer som vrazila do Georgea. "Bré... och!" Udivene sledoval, ako som sa okolo neho prevalila. Jeho veselosť v okamihu vystriedal údiv.

***

Postávala som pri vchode do posilňovne. Určite som vyzerala, akoby som sem vôbec nepatrila. Všetky stroje sa mi javili ako vesmírne lode so stovkami gombíkov alebo páčok, o ich účele som nemala ani poňatia. Minulotýždňová úvodná hodina ma skvele rozptýlila, no informácie a inštrukcie mi vyfučali z hlavy v okamihu, ako som opustila toto exkluzívne fitko. Obzerala som sa okolo seba a bezmyšlienkovito krútila prsteňom. Muži a ženy funeli na bežiacich pásoch, potili sa na bicykloch a pri dvíhaní závaží. Všetci sa tvárili, že presne vedia, čo robia.
V nádeji, že splyniem s davom, som sa vybrala k zásobníku s vodou a vyliala do seba pohár ľadovej tekutiny. Váhaním som strácala čas, ktorý som mohla venovať odbúravaniu stresu a hnevu. Zrak mi padol na opustené boxovacie vrece vo vzdialenom kúte. Rozhodla som sa začať ním. Našťastie, neboli na ňom nijaké gombíky ani páčky.
Navliekla som si boxovacie rukavice. Tvárila som sa ako profesionálka, akoby som sem chodila ako na klavír a začínala každý deň so spotenou tvárou. Zapla som si suchý zips na rukaviciach a opatrne štuchla do vreca. Prekvapilo ma, aké je ťažké. Sotva sa pohlo. Napriahla som sa a štuchla znova. Obrovské vrece sa pohlo hádam iba o pár milimetrov. Isto bolo plné kameňov. Do ďalšieho úderu som vložila viac úsilia. So zavrčaním som doň buchla a tentoraz sa zahojdalo, vzdialilo sa, na chvíľu akoby zastalo a vzápätí sa vrátilo ku mne. Prirýchlo. Zaraz som odtiahla ruku, potom ju rýchlo vystrela, aby ma vrece nezrazilo na zem. Vrece mi narazilo do päste, až mi rozvibrovalo rameno, a rozhýbalo sa opačným smerom. Usmiala som sa, rozkročila sa a čakala na jeho návrat. Znova som udrela a poslala ho preč.
Až keď ma rozbolelo rameno, osvietilo ma, že mám rukavicu aj na druhej ruke. Udrela som do vreca ľavačkou. Spokojne som sa usmiala. Stretnutie vreca s päsťou bolo fajn. Pot sa začínal zo mňa liať, ako som do vrecka rytmicky udierala. Povzbudzovala som sa výkrikmi a už som netĺkla iba vrece. Páčilo sa mi to.
Ani neviem, koľko času prešlo, keď som však prestala, bola som mokrá ako myš, hánky ma boleli a prerývane som dýchala. Zastavila som vrece a ostražito sa poobzerala okolo seba. Všimol si ma niekto? Nikto. Nik mi nevenoval pozornosť, každý sa sústredil na týranie vlastného tela. Usmiala som sa sama pre seba, z poličky som si vzala pohár s vodou a uterák, utrela si čelo a vyšla z obrovskej miestnosti na chodbu. Po prvý raz za posledné týždne som sa cítila pripravená začať deň.
Sŕkajúc vodu som zamierila do šatne. Kráčala som ľahko, akoby som sa zbavila celoživotného stresu a trápenia. Aká irónia. Takýto pocit úľavy som doteraz nezažila a len tak-tak som odolala nutkaniu vrátiť sa dnu a búšiť do vreca ďalšiu hodinu. No meškala by som do práce, preto som odolala. Zajtra ráno sa vrátim, ba možno ešte dnes po práci, a budem to vrece mlátiť, kým po Millerovi Hartovi a po bolesti, ktorú mi privodil, neostane ani stopy.
Prechádzala som popri sklených dverách a do každých nazrela. Za jednými som videla pevné chrbty ľudí, ktorí išli dušu vypľuť na stacionárnych bicykloch, za druhými sa ženy zvíjali vo všemožných polohách, za ďalšími mužov utekajúcich dopredu a dozadu a náhodne dopadajúcich na cvičebné podložky v rôznych súboroch vzporov a cvikov na brucho. Zrejme šlo o skupinovky, ktoré mi opisoval inštruktor. Možno by som jednu či dve mala skúsiť. Alebo rovno všetky.
Pri posledných dverách pred dámskymi šatňami som zastala. Čosi ma upútalo, tak som cúvla a nazrela cez sklo do miestnosti. Viselo v nej podobné boxovacie vrece ako to, ktorému som pred chvíľou dala na frak. Hojdalo sa, ale nevidela som pôvodcu pohybu. Zachmúrila som sa a pristúpila k dverám. Prebehla som miestnosť pohľadom. Vzápätí som sa prudko nadýchla a odskočila, akoby ma zasiahol elektrický prúd. Do zorného poľa mi vošiel muž, do pol pása nahý a bosý. Srdce mi išlo vybuchnúť. Pohár vody aj osuška mi vypadli z rúk a pokúšal sa o mňa závrat.
Mal na sebe šortky, ktoré nosieval, keď chcel, aby som sa pri ňom cítila príjemne. Rozochvená som znova nazrela dnu, aby som si overila, že nemám halucinácie. Kdeže. Bol to on a vystavoval na obdiv vyrysovanú postavu. Útočil na vrece, akoby ho ohrozovalo, častoval ho silnými údermi pästí a prudkými kopmi. Uskakoval pred ním a zároveň naň útočil. Vyzeral ako profík. Ako bojovník.
Vrástla som do zeme. Pozorovala som Millera, ako sa s ľahkosťou pohybuje okolo vreca a obviazanými päsťami doň neprestajne búši. Jeho chrapľavé výkriky sa rozliehali po miestnosti a mne behal mráz po chrbte. Koho to vlastne tĺkol?
Horúčkovito som uvažovala a mlčky sledovala uhladeného, vychovaného čiastočného džentlmena zmeneného na posadnutého muža, pred ktorého výbušnosťou ma varoval. Hneď som sa však stiahla, keď chytil vrece oboma rukami a oprel sa oň čelom. Chrbát sa mu leskol od potu a vzdúval od prudkých nádychov. Potom sa začal pomaly otáčať k dverám. Zamrzla som, zhypnotizovaná som sa mu dívala na spotenú hruď, pohľadom som putovala po trupe až k profilu. Vedel, že ho niekto pozoruje. Vydýchla som a vbehla do šatne.
"Ste v poriadku?"
Pozrela som sa na sprchu. Žena omotaná osuškou a s turbanom na hlave ma prekvapene pozorovala. "Samozrejme," ubezpečila som ju. Až teraz som si všimla, že sa opieram o dvere. Tvár mi už nemohla viac horieť.
Usmiala sa a viac si ma nevšímala. Našla som svoju skrinku a vytiahla tašku. Voda bola prihorúca. Potrebovala som ľad. Po piatich minútach babrania s ovládačmi som to však vzdala. Osprchovala som sa a umyla si pomotané, spotené vlasy. Môj novonadobudnutý pokoj zničil pohľad naňho a teraz som ho nedokázala dostať z hlavy. V Londýne sú stovky fitnescentier. Prečo som si vybrala práve toto?
Nemala som však čas priveľmi sa zamýšľať ani oddávať sa príjemne horúcej vode, ktorá mi masírovala svaly. Ponáhľala som sa do práce. Kým som sa usušila a obliekla, prešlo desať minút. Z posilňovne som sa vykradla so sklonenou hlavou vtiahnutou medzi plecia, pripravená na hlas, ktorý na mňa prehovorí, na dotyk, ktorý vo mne zapáli oheň. Podarilo sa mi však nepozorovane uniknúť a ponáhľala som sa na metro. Popásla som si oči na Millerovej dokonalosti, no neprospelo mi to.

Milan Buno, literárny publicista

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Stránky