RSS čítačka

Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

PRservis.sk - 8. november 2018

BRATISLAVA 8. novembra 2018

Trvanie výstavy: 9. 11. 2018 – 17. 2. 2019
Otvorenie výstavy: 8. 11. 2018 o 18.00

Esterházyho palác – 2. a 3. poschodie, Bratislava

Kurátori: Aurel Hrabušický, Filip Vančo
Grafický dizajn: Palo Bálik
Dizajn výstavy: Peter Liška

Výstava Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení je po výstavách venovaných médiu maľby (Maľba po maľbe, SNG, 2010 – 2011) a grafiky (Drsná škola, SNG, 2017) ďalšou mediálnou výstavou v programe Slovenskej národnej galérie.

Výstava predstavuje súčasnú fotografiu na Slovensku z iného pohľadu – vývoj v tomto médiu za posledných desať rokov vnímame ako neoddeliteľnú zložku súčasného vizuálneho umenia. Vychádzame z predpokladu, že rozdeľovanie autorov na fotografov a nefotografov je archaický prežitok alebo kon­cepcia, ktorá už nie je funkčná. Meníme zaužívaný pohľad na súčasnú slovenskú fotografiu. Pohľad zjednodušený, skresle­ný a často limitovaný akousi "cechovou" príslušnosťou.

Zámerom tejto výstavy je priblížiť fotografiu nie iba ako užitočné, rýchle záznamové médium, "dokument doby", ani ako prostriedok digitálnej manipulácie, ale ako nástroj vhod­ný na rozmanité využitie v súčasnom umení. Ukázať fotogra­fiu ako užitočné médium v maximálnej šírke jeho využitia.

Vplyvom digitálnych technológií nastala paradoxná situácia – mnohí autori sa nevydali cestou jednoduchej ma­nipulácie digitálneho obrazu, ale práve naopak začali hlbšie skúmať limity, možnosti a hranice média prostredníctvom klasických fotografických postupov. Akoby digitalizácia pri­niesla novú potrebu lepšie preskúmať možnosti analógovej fotografie. V digitálnej ére už nie sú formálne znaky, tech­nické či technologické zručnosti natoľko dôležité. O to väčší priestor dostáva obsah a kontext umeleckej výpovede.

To, čo sa nemení, je podstata média, jeho užitočnosti ako záznamu, dokumentácie, archivácie, "pravdivosti", technic­kej kópie, alebo ako prostriedku, kde sa len zmenou výrezu, uhlu záberu či fragmentu reality autorom darí zmeniť kontext a povahu diela. Na druhej strane privlastnená, zdokumento­vaná realita je nanovo konštruovaná, usporiadaná, insceno­vaná (v priestorovej inštalácii napríklad), avšak pri využití fotografických postupov, charakteristických možností mé­dia. Preto hovoríme skôr o výstave fotomediálnej ako o vý­stave fotografickej.

V súčasnej fotografii sa oveľa častejšie presadzuje ekonomickosť, teda úspornosť a striedmosť použitých postupov, redukcia spojená s plným sústredením sa na ťažisko, na jasne formulovanú, ba priam tvarovanú ideu. Vďaka tomu sa fotografia stáva užitočnou pre súčasné umenie, vďaka tomu tradične rozdelené druhy vizuálneho umenia nachádzajú spoločnú platformu. Tento základný postoj však nevylučuje široké spektrum autorských postupov a stratégií, ktoré sa odrážajú aj v členení výstavy.

Prvá časť na 3. podlaží Esterházyho paláca je venovaná viac fotografii neautor­skej, fotografii takpovediac vypožičanej. Umelci tu využívajú už existujúce fotografické podklady, prevzaté z tlače alebo z internetu – autorský je spôsob, akým tento prevzatý obrazo­vý materiál včlenia do vlastných projektov. Predstavuje sa tu aj fotografia ako záznamové médium, ktoré slúži na zachyte­nie situácií, eventov, ktoré vytvárajú samotní umelci – per­formeri uprostred každodenného života. Kolekciami svojich diel sú zastúpení Cyril Blažo, Petra Feriancová, Katarína Hrušková, Ján Kekeli, Martin Kochan, Roman Ondák, Lucia Papčová, Katarína Poliačiková a Viktor Šelesták.

Na 2. podlaží sa sústreďuje predovšetkým novovytvore­ná, teda v pravom slova zmysle autorská fotografia, ktorá je zhmotnením vízie samotných umelcov. Sú uvedené spôsoby jej využitia v multimediálnych umeleckých projektoch. Fo­tografia sa uplatňuje v kombinácii s inými druhmi umenia a stáva sa súčasťou komplexnej (audio)vizuálnej výpovede. Svoje diela predstavujú Peter Fabo, Dominika Jackuliaková, Lucia Sceranková, Ján Šipöcz, Milan Tittel, Martin Vongrej a Jaroslav Žiak.

Aurel Hrabušický & Filip Vančo,
kurátori výstavy

K výstave vychádza rovnomenný 200-stranový katalóg s úvodom Alexandry Kusej, s textami kurátorov Filipa Vanča Užitočná fotografia – v pasci mediálnej výstavy a Aurela Hrabušického Fotografia, užitočná v ére nefotografie a s bohatou obrazovou časťou.

Vystavujúci autori

Cyril Blažo
Peter Fabo
Petra Feriancová
Katarína Hrušková
Dominika Jackuliaková
Ján Kekeli
Martin Kochan
Roman Ondák
Lucia Papčová
Katarína Poliačiková
Lucia Sceranková
Viktor Šelesták
Ján Šipöcz
Milan Tittel
Martin Vongrej
Jaroslav Žiak

Vypožičiavatelia

Za zapožičanie diel na reprodukovanie a na výstavu ďakujeme:

Galéria Photoport, Bratislava
Galerie Martin Janda, Viedeň
Jiri Svestka Gallery, Praha
SVIT Gallery, Praha
Zahorian & Van Espen Gallery, Bratislava

Sprievodný program výstavy

Štvrtok 15. 11. | 18.00 | 3. poschodie
Kurátorský výklad: Užitočná fotografia | 1. časť

Kurátorský výklad, ktorý je vzhľadom na rozsah výstavy rozdelený na dve časti, podrobnejšie ukáže, akými rozmanitými spôsobmi je fotografia užitočná v súčasnom slovenskom umení. Kurátori Aurel Hrabušický a Filip Vančo predstavia prvú časť výstavy venovanú viac fotografii neautorskej, vypožičanej. Umelci tu využívajú už existujúce fotografické podklady, prevzaté z tlače alebo z internetu – autorský je spôsob, akým tento prevzatý obrazový materiál včlenia do vlastných projektov. Priblížia aj fotografiu ako záznamové médium, ktoré slúži na zachytenie situácií a eventov, vytváraných samotnými umelcami uprostred každodenného života.

Štvrtok 22. 11. | 18.00 | 2. poschodie
Kurátorský výklad: Užitočná fotografia | 2. časť

Kurátorský výklad, ktorý je vzhľadom na rozsah výstavy rozdelený na dve časti, podrobnejšie ukáže, akými rozmanitými spôsobmi je fotografia užitočná v súčasnom slovenskom umení. Kurátori Aurel Hrabušický a Filip Vančo sa v druhej časti výkladu sústredia predovšetkým na novovytvorenú, teda v pravom zmysle slova autorskú fotografiu, ktorá je zhmotnením vízie samotných umelcov, a popritom predvedú spôsoby jej využitia v multimediálnych umeleckých projektoch. Fotografia sa uplatní v kombinácii s inými druhmi umenia a stáva sa súčasťou komplexnej (audio)vizuálnej výpovede.

Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 18. 11. | 15.00 | 3. poschodie
Nedeľa 25. 11. | 15.00 | 2. poschodie
Siesta v galérii: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom výtvarnom umení
Nedeľný lektorský výklad uvedie do súvislostí stratégie umelcov využívajúcich pri svojej tvorbe fotografické médium.

Vstup voľný

Informácie o ďalších programoch budú zverejnené v programových bulletinoch a na www.sng.sk

Vstup na výstavy v Bratislave je aj v roku 2018 voľný!

Zobraziť fotogalériu k článku:
Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Kategórie: Podporujeme

Je mikrovlnná rúra škodlivá aj v dnešnom storočí?

PRservis.sk - 8. november 2018

BRATISLAVA 8. novembra 2018 - Takmer každá domácnosť je dnes vybavená mikrovlnnou rúrou. Stala sa súčasťou nášho každodenného života, ale stále existuje množstvo otázok či je, alebo nie je zdraviu škodlivá.

V päťdesiatych sa náhodne zistilo, že mikrovlny -špeciálne elektromagnetické žiarenie – majú schopnosť ohrievať veci obsahujúce vodu. Spôsobilo to obrovský prevrat v oblasti ohrievania, rozmrazovania  a prípravy jedla.

Okrem nevhodnosti jej využitia pre zdravý životný štýl, existuje ešte druhá skupina, ktorá je ich odporcom kvôli vysokej spotrebe elektrickej energie  Vysoká spotreba energie vôbec ako argument neobstojí, zvlášť pri dnešných modeloch. Ak sa obávate zdravotných rizík z úniku mikrovlnného žiarenia, upokojíme vás. Mikrovlnka sa po otvorení dierok automaticky vypne a pri jej vypnutí sa v dnešných modeloch žiadne nebezpečné žiarenie v jej vnútri ani v jedle nenachádza.

Na čo si dávať pri výbere pozor?

Na začiatok je dôležité, aby ste si ujasnili, čo od mikrovlnnej rúry očakávate. Stačí vám ohrev jedla a jeho rozmrazovanie, alebo vyžadujete viac? Dnes je totiž bežné, že mikrovlnky disponujú funkciou gril, ale zoženiete aj multifunkčné modely, ktoré toho zvládnu oveľa viac, ako napríklad pečenie surovej pizze, koláčov, teplovzdušné pečenie, či varenie v pare.

Následne je treba zvážiť jej umiestnenie. Chcete voľne stojacu mikrovlnku, alebo zabudovateľnú priamo do kuchynskej linky? Pri umiestnení je treba myslieť aj na fakt, že mikrovlnka potrebuje dostatočný prísun vzduchu.

Následne treba zvážiť príkon a výkon mikrovlnky, čo ovplyvní jej spotrebu elektrickej energie. Dôležitým parametrom je aj hlučnosť mikrovlnnej rúry. Pri voľne stojacich modeloch sa neoplatí opomenúť ani jej dizajn.

Pri kúpe mikrovlnnej rúry je dobré popozerať rôzne recenzie a testy značiek i modelov. Jedná sa o spotrebič, ktorý kupujete predsa na niekoľko rokov a nechcete, aby ste svoje peniaze vyhodili len tak do "vzduchu." Veríme, že si vyberiete správne a budete dlhé roky spokojný.

Kategórie: Podporujeme

Posledný džentlmen – tretí román mladej autorky

PRservis.sk - 8. november 2018

BRATISLAVA 8. novembra 2018 - Mladá autorka Michaela Zamari vydáva rok po svojom debute v poradí už tretí román s názvom Posledný džentlmen, ktorý je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Autorka prepožičala hlavnej postave svoje skúsenosti s vydaním svojej prvej knihy Šéf môjho šéfa a ponúka tak náhľad do knižného zákulisia. Svojim čitateľom ale neostáva nič dlžná a v knihe sa prelína aj milostný príbeh, ktorý je okorenený o šteklivé scény.
Autorka priznáva, že svoju tretiu knihu si vydáva na vlastné náklady, pretože sa jej zdalo príliš trúfalé ponúkať ju vydavateľstvám. Mohli by sa v nej totiž nájsť.
Knižka je už dostupná vo všetkých dobrých kníhkupectvách.

Aké je to vydať svoju prvú knihu na knižnom trhu, kde vás nikto nepozná, a zamotať sa pri tom s kolegom v práci, kde vás poznajú všetci?

Jennifer vie o tom svoje. Pred oslavou jej dvadsiatych šiestych narodenín v nej naplno prepukne vášeň pre písanie a snaží sa dostať svoj debut na pulty kníhkupectiev za každú cenu. Nemá však ani poňatia, čo ju to bude stáť.

Počas tejto životnej etapy sa jej cesta pretne so starším kolegom, s ktorým na prvý pohľad nemá nič spoločné. Sú ako oheň a voda. Majú protichodné názory, odlišné záujmy a iné priority. Napriek tomu nedokážu prejsť okolo seba bez povšimnutia.

Začnú sa nezáväzne stretávať. Veď, čo sa môže stať?

Jareda to však jednostaj ťahá domov, preč z hlavného mesta, kde sa Jennifer cíti ako ryba vo vode. Má vôbec ich vzťah šancu stať sa niečím viac? Alebo sa už dávno stal?

Kategórie: Podporujeme

Chránené územia a rozpad smrekových porastov v ich okolí

SAV.sk - 8. november 2018
Približne od deväťdesiatych rokov minulého storočia sme svedkami postupného hromadného rozpadu smrečín na Slovensku. Zo začiatku to bol skôr regionálny problém, jeho rozmery však postupne narastali a po niekoľkých veľkých vetrových kalamitách a mimoriadne teplých a suchých rokoch rozpad smrekových porastov, sprevádzaný zvýšenou aktivitou podkôrneho hmyzu, prerástol do celoslovenského fenoménu. Jedným zo základných predpokladov úspešného tlmenia podkôrneho hmyzu je včasné spracovanie napadnutých stromov ...
Kategórie: Podporujeme

Nová krv slovenskej digitalizácie: ľudia musia vedieť, aké dáta o nich máme a ako ich využívame

PRservis.sk - 8. november 2018

BRATISLAVA 8. novembra 2018

Predstavitelia informatizácie, digitalizácie a e-governmentu krajín V4 na jednom mieste
Konferenciu ITAPA 2018 slávnostne otvorí Richard Raši, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Spolu s ním na kongrese vystúpia aj zástupcovia digitalizácie štátnej správy krajín V4 – Maďarsko zastupuje Ferenc Vágujhelyi, Českú republiku Vladimír Dzurilla a Poľsko Wanda Buk
Svoje vízie riadenia štátneho eGovernmentu predstaví aj nedávno zvolený šéf informačných technológií verejnej správy Jaroslav Kmeť a jeho kolegovia z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Uvidíte tu však aj ďalšie špičky v oblasti digitalizácie – zo štátnej i súkromnej sféry
Jesenný kongres ITAPA: Hacking the Future sa koná už o pár dní – 13. a 14. novembra 2018 v hoteli Crowne Plaza

Nová elita slovenskej digitalizácie si stanovila jasné ciele: priniesť informatizáciu bližšie k ľuďom a stavať na veciach, ktoré sú zrozumiteľné verejnosti. Slovenská štátna informatizácia, digitalizácia a eGovernment má len pár týždňov úplne nové vedenie, ktoré sa v plnej zostave predstaví na kongrese ITAPA: Hacking the future 13. a 14. novembra v hoteli Crowne Plaza. Zoznámia vás so svojimi víziami, ako chcú docieliť, že ľudia prestanú vysedávať na úradoch a ako chcú priniesť informatizáciu bližšie k ľuďom. Čo to vlastne znamená? Podarí sa konečne po rokoch splniť cieľ, že štát prestane z ľudí robiť poštárov? Aké kroky majú pripravené a kedy si povieme, že eGovernment a digitalizácia sú skutočne efektívne?

SLOVENSKÁ ŠTÁTNA DIGITALIZÁCIA

Tohtoročný kongres ITAPA 2018 bude výnimočný. V otváracom príhovore RICHARDA RAŠIHO odznejú zásadné fakty o napĺňaní antibyrokratického zákona a princípu "jedenkrát a dosť". Vo svojej úvodnej reči o 8:30 h. predstaví náš vicepremiér výsledky práce jeho tímu, načrtne ďalšie smerovanie, ako aj kľúčové výzvy budúcnosti. Zákon proti byrokracii je v účinnosti len dva mesiace a za tento čas štát ušetril ľuďom desiatky tisíce eur, ktoré by ešte nedávno museli platiť za výpisy z obchodného a živnostenského registra. Dnes si ich úradníci získajú sami. A zadarmo. Je to skutočne tak? Podarí sa splniť cieľ, že ľudia ročne ušetria na poplatkoch za rôzne výpisy až 13 miliónov eur a asi 600-tisíc hodín strávených na úradoch? A aké ďalšie výpisy už nebudeme musieť od nového roka fyzicky nosiť na úrady? Na toto všetko odpovie RICHARD RAŠI na kongrese ITAPA už budúci týždeň.

O naplnenie týchto vízií sa stará už pár týždňov skupina nových riaditeľov úradu RICHARDA RAŠIHO. Za zavádzanie nových systémov, vylepšovanie e-služieb pre občanov či podnikateľov tak, aby informatizácia verejnej správy reálne šetrila čas aj peniaze, je po novom zodpovedný JAROSLAV KMEŤ, ktorý v stredu 14. novembra v paneli Efektívna verejná správa predstaví svoju víziu. "Slovensko je pripravené fungovať bez akýchkoľvek papierov a projekty, ktoré štát rozbehol, ho postupne k takémuto stavu privedú," uviedol JAROSLAV KMEŤ. Ďalšie smerovanie informatizácie Slovenska si postavil na 4 základných princípoch, ktoré majú ušetriť ľuďom čas i peniaze a štátu zas navrátiť vložené investície. Princípy, ako aj odpovede na otázky, ako ich chce naplniť, či ako si poradí s tým, že obstarávanie veľkých projektov eGovernmentu sa už niekoľko rokov takmer nehýbe, dopodrobna opíše na ITAPA: Hacking the future.

Spolu s JAROSLAVOM KMEŤOM na jesennom kongrese vystúpi aj MILOŠ KOTEREC, ktorý je zodpovedný za digitálnu agendu. 13. novembra v paneli Potenciál nových technológií odprezentuje, ako umelá inteligencia a robotika podporili rast našej ekonomiky a ako vplývajú na dopravu či zdravotníctvo. Ktoré z týchto technológií sú pre štát kľúčové?

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa začal systematickejšie venovať aj kyberbezpečnosti. Úrad RICHARDA RAŠIHO tak vytvoril samostatnú sekciu, ktorú vedie JAN MAJTAN. Dôvodom pre jej vznik je neustály rast zdieľaných dát a možností ich využitia nielen v súkromnom, ale i štátnom sektore. Tento fakt teda núti štát, aby získala kybernetická bezpečnosť systematické riadenie. JAN MAJTAN exkluzívne na ITAPA povie, akým spôsobom sa chce štát venovať ochrane nášho kyberpriestoru - už 14. novembra v paneli Kybernetická bezpečnosť.

Na ITAPA tak členovia Úradu pre investície a informatizáciu vôbec prvýkrát predstavia verejnosti vízie pripravovanej Digitálnej stratégie Slovenska, do ktorej majú byť zahrnuté aj inovatívne technológie, ako je umelá inteligencia, a ich potenciál pre posilnenie ekonomického rastu a konkurencieschopnosti, či budovanie modernej krajiny. Za kľúčové považujú vytvorenie priaznivých podmienok pre rozvoj digitálneho a dátového hospodárstva vo forme zlepšenia regulačného prostredia, sprístupňovania údajov verejnej správy či finančnej podpory, predovšetkým zo zdrojov EÚ. Tejto téme bude venovaný samostatný panel Potenciál nových technológií už 13. novembra.

DIGITALIZÁCIA V KRAJINÁCH V4

Budovanie digitálnej stratégie je jedným z pilierov vlád aj v ostatných krajinách V4. V utorok 13. novembra budeme mať jedinečnú šancu zistiť, ktorá krajina z V4 urobila za posledný rok v rámci informatizácie a digitalizácie najväčší posun, aké ciele si štáty vytýčili na najbližšie obdobie a čo môžu spoločne urobiť pre rýchlejší hospodársky rast všetkých 4 krajín Vyšehradského bloku.

Podľa nedávneho prieskumu OSN sa Slovensko v rámci rozvoja eGovernmentu posunulo výraznejšie vpred. Zo 193 monitorovaných krajín sme skončili na 49. mieste. Spomedzi krajín V4 za nami stále zaostáva Česká republika. Prečo je to tak? Čo s tým chce krajina robiť? Aké má plány? Aj na tieto otázky zodpovie VLADIMÍR DZURILLA, riaditeľ Národnej agentúry pre komunikačne a informačné technológie v Českej republike. Aj on bude jedným zo spíkrov otváracieho panelu kongresu ITAPA.

Poľskú stranu bude zastupovať štátna tajomníčka tamojšieho ministra pre digitálne záležitosti – WANDA BUK, ktorá na kongrese vysloví jasné "za" úzkej spolupráce krajín V4 pri vytváraní spoločnej dátovej ekonomiky. Podľa jej názoru dokážu virtuálne dátové sklady a rozvoj technológií umelej inteligencie reálne zrýchliť hospodársky rast našich krajín.

Spolu s ňou bude o možnosti využitia technológií a umelej inteligencie, ako aj a o tom, ako nájsť prienik v ich využití v rámci nášho regiónu, prednášať aj FERENC VÁGUJHELYI, predseda Národnej rady pre telekomunikácie a informačné technológie z Maďarska.

VÝROČNÁ DEBATA NABITÁ ZAUJÍMAVÝMI MENAMI

Tak, ako je už tradíciou, na kongrese ITAPA sa stretne širšia IT komunita, ktorá bude debatovať o smerovaní digitalizácie, a to nielen na Slovensku, ale aj v Európe. O tom, čo vieme spraviť pre lepší eGovernment, budeme tradične diskutovať vo výročnom okrúhlom stole v stredu 14. novembra. Diskusný stôl už štandardne ukončuje dvojdňový Kongres ITAPA, ktorý sa tentokrát bude niesť s podtitulom Hacking the future. O zaujímavú debatu nebude núdza. Za jedným stolom tu nájdete nového lídra informatizácie na Slovensku JAROSLAVA KMEŤA, ktorý bude diskutovať s JÁNOM HARGAŠOM zo Slovensko.digital, a tradične tu tiež nájdete aj EMILA FITOŠA z IT Asociácie Slovenska, MARTINA SŮRU z Atosu, SAMUELA ARBEHO z Ministerstva vnútra SR, ZDENKA BÖHMERA z DXC Technology a PAVLA FRIČA z Ditecu.

TEŠÍME SA NA VÁS.

Viac informácií, program a registrácia: www.itapa.sk

Kategórie: Podporujeme

Na Slovensku opäť uvítame veľké hviezdy svetovej hudobnej scény, jesenná edícia ONE DAY JAZZ Festivalu štartuje 18. novembra!

PRservis.sk - 8. november 2018

BRATISLAVA 8. novembra 2018 - Svetové esá jazzu a jedinečné hudobné fúzie! Jesenná edícia ONE DAY JAZZ Festivalu opäť ponúka množstvo nezabudnuteľných hudobných zážitkov a unikátnych hudobných spojení, ktoré vznikli výlučne na podnet ONE DAY JAZZ Festivalu. Festival tento rok oslavuje 10. výročie a prináša program na svetovej úrovni. Koncertný jazzový maratón odštartuje TRIO Šeban, Balzar, Valihora  a to 18. novembra v Košiciach a 19. novembra v Novom Meste nad Váhom. Jazzové hviezdy Richard Bona, Kurt Rosenwinkel, Omer Avital, Seamus Blake, Oskar Rózsa, Andrej Šeban, Miroslav Vitouš zahrajú 25.11. v bratislavskom Ateliéri Babylon, 27.11. v Mestskom divadle v Žiline a 28.11. v bratislavskom Istropolise. Nenechajte si ujsť unikátny jazzový festival, ktorý štartuje už 18. novembra!

Jesenná edícia ONE DAY JAZZ Festivalu opäť prináša na Slovensko to najlepšie zo svetovej jazzovej scény. Festival zavíta do štyroch miest – do Bratislavy, Žiliny, Košíc a Nového Mesta nad Váhom.

"ONE DAY JAZZ Festival v rámci jubilejnej desiatky prináša jedinečný program. Najskôr sa vyberieme 18. a 19. novembra do Košíc a do Žiliny s triom, ktoré svojim zložením predznamenáva veľmi unikátne spojenie. Andrej Šeban, Robert Balzar a ja budeme tvoriť akustický zvuk svojej hudby, ktorá je inšpirovaná slovanskými prvkami," vysvetľuje riaditeľ festivalu Martin Valihora.

Návštevníci sa môžu tešiť na unikátne koncerty hudobných spojení a formácií, aké ešte v našich končinách nemali možnosť počuť.

"Na festivale zažijeme večer aktuálnej newyorskej scény s kontrabasistom Omer Avitalom, ktorý prichádza so svojim quintetom a tiež priekopníka moderného jazzu, saxafonistu menom Seamus Blake, ktorý sa predstaví so svojim Quartetom. Do Žiliny a do Bratislavy zavíta veľká hviezda festivalu - kamerunský basgitarista a spevák, ktorý žije v New Yorku, Richard Bona. Bona si získal svojim umením hry na basgitaru a spevom množstvo fanúšikov po celom svete. V Bratislave sa s Bonom predstaví ako jeho hosť aj mladučký veľký slovenský talent na basgitaru Aron Hodek," dopĺňa riaditeľ festivalu Martin Valihora.

Slovenskú a českú scénu zastúpi projekt Oskara Rózsu Partnership Unlimited, kde sa predstaví elita slovenskej a českej hudobnej scény a TRIO, ktoré sa dalo dokopy len pre tento festival. Andrej Šeban, Martin Valihora a špeciálny hosť festivalu česká svetová legenda na kontrabas Miroslav Vitouš. 28.11 sa v Bratislave k týmto dvom formáciám pridá ešte aj americký gitarový unikát Kurt Rosenwinkel Trio s hviezdnou rytmikou z New Yorku - Dario Deidda na kontrabas a Gregory Hutchinson na bicie.

"Ambíciou festivalu je prinášať každý rok niečo nové a zaujímavé. Čaká nás naozaj jazzový festival plný svetových hviezd, veľmi sa na to teším," neskrýva radosť Martin Valihora.

Vstupenky na ONE DAY JAZZ Festival si môžete kúpiť v sieti Ticketportal na https://www.ticketportal.sk/Event/One_Day_Jazz_Festival_2018-94246?idp=168983 Viac informácií získate na www.onedayjazz.sk.

ONE DAY JAZZ FESTIVAL 2018 JESEŇ

18.11. 2018 - Košice - Fuga - Seban,Balzar,Valihora Trio SK/CZ

19.11. 2018 - Nové Mesto nad Váhom - Blue Note - Seban,Balzar,Valihora Trio SK/CZ

25.11.2018 - Ateliér Babylon, Bratislava

Oskar Rózsa Partnership Unlimited /SK/CZ/

Seamus Blake and The French Connection /USA/
Omer Avital Qantar /IL/

27.11.2018 - Mestské Divadlo Žilina
Šeban, Vitous, Valihora /SK/
Richard Bona /USA/

28.11.2018 - Istropolis Bratislava
Šeban, Vitous, Valihora /SK/CZ/
Kurt Rosenwinkel Trio feat. Dario Deidda a Gregory Hutchinson /USA/
Richard Bona /USA/

RICHARD BONA

Richard Bona je charizmatický jazzový hudobník, spevák a hlavne basgitarista, ktorého kariéra je spojená Pat Metheny Group (2002 – 2005). Narodil sa v Minte na východu Kamerunu. Ako päťročný spieval v kostole s jeho matkou a sestrami. V roku 1995 odišiel do Francúzska kde hrával v jazzových kluboch a v roku 1995 na podnet Mika Sterna okúsil chuť New Yorku, kde sa naplno začala jeho kariéra. Spolupracoval s jazzmanmi ako sú Larry Coryell, Michael Brecker and Randy Brecker, Steve Gadd či Pat Metheny.

KURT ROSENWINKEL

Famózny americký gitarista a klavirista Kurt Rosenwinkel pôsobí na scéne už 25 rokov. Absolvent prestížnej Berklee School of Music patrí v posledných desaťročiach k najvyhľadávanejším gitarovým sidemanom ako aj k najzaujímavejším experimentátorom, ktorý premosťuje tradíciu s aktuálnymi trendmi. Zahral si s menami ako Gary Burton, Joe Henderson, Paul Motian, ChrisPotter, Mark Turner, Brad Mehldau, Brian Blade a mnohí ďalší.

SEAMUS BLAKE

Seamus Blake je kanadský tenorsaxafonista a skladateľ, ktorý momentálne pôsobí v New Yorku. Blake sa narodil v Londýne,ale vyrastal v meste Vancouver v Kanade. Jeho matka mu ukázala svet jazzu, keď bol ešte dieťa a neskôr absolvoval štúdia na Berklee College of Music v Bostone. Vo februari 2002 vyhral Theloniuos Monk International Saxophone Competition. Momentálne účinkuje so svojim kvintetom s hudobníkmi ako David Kikoski, Lage Lund,Bill Stewart a Matt Clohesy a tiež pôsobí ako člen Mingus Big Bandu v New Yorku.

MIROSLAV VITOUŠ

Miroslav Ladislav Vitouš  je českým jazzovým basistom, ktorý urobil v USA veľkú kariéru. Študoval na pražskom konzervatóriu aj na Berklee College of Music v Bostone.  Vitouš je virtuózny jazzový hráč na kontrabas, ktorý patrí medzi absolútnu svetovú špičku.  V roku 1970 bol zakladajúcim členom skupiny Weather Report. Bol súčasťou legendárnych projektov a nahrávok, ktoré sa zapísali do svetovej encyklopédie jazzu. Spolupracoval s Larrym Coryellom, Janom Hammerom, Freddie Hubbardom, Milesom Davisom, Chickom Coreom, Wayneom Shorterom, Joom Zawinulom, Janom Garbarekom, Terje Rypdalom a Michelom Petruccianim.

ARON HODEK

Talentovaný 7-ročný basgitarista má už za sebou medzinárodné koncerty.  Od staršieho brata, ktorý hrá na bicie, pochytil ako trojročný prvé muzikantské návyky. Aron Hodek je už v detskom veku členom Rádio Bandu pod vedením Radovana Tarišku. Účinkoval už po boku hudobníkov ako Peter Lipa, Martin Valihora, aj slávny Bruno Mars.

 

Kategórie: Podporujeme

Záujem o porade s dermatológmi na Trhu kože je mimoriadny

PRservis.sk - 8. november 2018

BRATISLAVA 8. novembra 2018 - V nedeľu 11. novembra sa uskutoční 2. ročník unikátneho podujatia zameraného na zvýšenie povedomia o kožných ochoreniach, ich liečby a diagnostiky TRH KOŽE. Cieľom je motivovať ľudí, aby "Prišli s kožou na trh" ako uvádza podtitul akcie a tak odkryli a dokázali hovoriť o svojich prípadných kožných problémov a riešili ich skôr, ako nastanú vážnejšie zdravotné komplikácie. Návštevníci budú môcť od 10.00 do 18.00 bod v Starej tržnici v Bratislave konzultovať svoje prípadné kožné problémy v dvanástich verejných a diskrétnych poradniach kože a vypočuť si odborné diskusie s TOP dermatovenerológmi.

Záujem o  porade kože je mimoriadny, termíny do diskrétnych poradní, kde je potrebné sa prihlasovať online cez webovú stránku www.trhkoze.sk, sa obsadili v priebehu pár hodín.

V tomto roku pribudla aj poradňa, kde budú prebiehať vyšetrenia kĺbov ultrasonografiou pri možnom ochorení sporadickej artritíde, ktorá sa vyskytuje u viac ako 30% ľudí postihnutých  chronickým zápalovým kožným ochorením psoriázou.

V spolupráci so Slovenskou dermatovenerologickou spoločnosťou, ktorá je odborných garantom Trhu kože je pripravený program dvanástich odborných diskusií, ktoré budú prebiehať na hlavnom pódiu. Prezentácie lekárov na vybrané témy ako Nová éra liečby psoriázy, Starostlivosť o pacienta s atopickou dermatitídou, Infekčné ochorenia kože, či Akné nie je kozmetický problém a ďalšie budú robené ako talk show s moderátorom, aby ešte pútavejšie priblížili návštevníkom problematiku daného kožného ochorenia.

"Veľmi sa tešíme, že účasť na 2. ročníku Trhu kože nám potvrdilo dvadsaťšesť dermatovenerológov, ktorí napriek ich pracovanej vyťaženosti boli ochotní venovať celú nedeľu ďalším konzultáciám a prednáškam pre verejnosť. Už prvý ročník ukázal, že ľudia zanedbávajú návštevy kožných ambulancií, ktoré sú dostupné po celý rok a prichádzali na Trh kože vo viacerých prípadoch s pokročilými štádiami rôznych dermatologických problémov. Trhom kože chceme v prvom rade ľudí naučiť , aby nezanedbávali svoje zdravie, neskrývali svoje problémy a riešili ich s odborníkmi a nie s tzv. "Google lekárom", uvádza riaditeľka organizujúcej agentúry ZEAL, s.r.o. Mgr. Lele Zemanová.

Program odborných diskusií a kompletný zoznam prednášajúcich kožných lekárov a lekárov v poradniach je zverejnený na stránke www.trhkoze.sk alebo na www.facebook.com/trhkoze/.

Kategórie: Podporujeme

Cena Dionýza Ilkoviča pre ďalšiu trojicu výnimočných pedagógov

PRservis.sk - 8. november 2018

BRATISLAVA 8. novembra 2018 - Víťazom druhého ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča, udeľovanej za rozvoj mimoškolskej činnosti, sa stal PaedDr. Ľubomír Konrád z Gymnázia na ulici Veľká okružná 22 v Žiline. Vo finále sa stretol s RNDr. Janou Plichtovou z Gymnázia na ulici Alejová 1 v Košiciach a PaedDr. Ivetou Štefančínovou, PhD., z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove. O finalistoch a víťazovi rozhodla odborná porota pod vedením Doc. RNDr. Martina Plescha, PhD., zo Slovenskej akadémie vied, prezidenta Medzinárodného turnaja mladých fyzikov. Ocenenia boli menovaným odovzdané 7. novembra 2018 počas slávnostného večera v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.

Zvíťazil "Kony" zo Žiliny

Víťaz druhého ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča, Ľubomír Konrád, vyučuje fyziku na tom istom gymnáziu v Žiline, v tej istej učebni, kde sám pred troma desiatkami rokov začínal. Žiakom venuje veľkú časť svojho voľného času na krúžku, kde ich pripravuje aj na rôzne fyzikálne súťaže. Za ostatných 10 rokov im pomohol získať viacero medailí z medzinárodnej fyzikálnej olympiády aj z európskej olympiády, trikrát boli členmi družstva Slovenska, ktoré bolo na medzinárodnom kole experimentálnej fyzikálnej olympiády.

Ako však sám priznáva, nie vždy to ide ľahko, "Musíte sami seba vedieť motivovať a presvedčiť, že to má zmysel. Začiatok býva ťažký – ani za sebou nevidíte nejakú prácu, ani pozitíva. Ale časom to príde. Stačí, keď sa za vami po pár rokoch začnú zastavovať bývalí žiaci, prídu vám poďakovať, spomenú si na vás, to je fajn."

Tých, ktorí si naňho spomenú, nie je málo. "Je to skromný a pokorný človek. Má obrovský prehľad nielen vo fyzike, ale aj v histórii, vie sa orientovať, veľa precestoval, má veľké skúsenosti a najmä je to veľmi obetavý človek. Vždy mi pomôže a je ochotný venovať mi čas," chváli svojho pedagóga maturantka Mária Polačková, ktorá sa pripravuje na prijímacie skúšky na Harvardovu univerzitu, kde by chcela študovať fyziku. Pripája sa aj riaditeľka školy Adriana Randíková, ktorá o "Konym" hovorí nielen ako o mimoriadnom pedagógovi, ale aj človeku: "On je vynikajúci odborník, ale v prvom rade je to človek s veľkým srdcom, ktorý si nájde cestu ku každému. V ľuďoch hľadá to dobré, a to sa – okrem fyziky – snaží naučiť aj svojich žiakov."

Veľký ľudský rozmer dominuje aj ďalším príbehom

Dámy, pani učiteľka Jana Plichtová z Gymnázia na ulici Alejová 1 v Košiciach a pani učiteľka  Iveta Štefančínová z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove, si za účasť vo finále tiež prevzali Cenu Dionýza Ilkoviča za svoj prínos k rozvoju mimoškolskej činnosti. Pritom nejde iba o odborné vedomosti, ale o všestranný rozvoj osobnosti mladých ľudí, ktorý porota videla za ich prácou.

Pani učiteľka Plichtová, ktorá na košickom gymnáziu vyučuje informatiku, sama hovorí: "Žiakov chcem naučiť, ako si s prekážkami poradiť bez pomoci." Učí od roku 1994. Pôvodne ju pre zlý kádrový posudok na pedagogiku nezobrali. Miesto za katedrou si ju však počkalo. Od začiatku robila informatické krúžky a pripravovala deti na súťaže. Už viackrát sa jej žiaci prebojovali na  najväčšie  medzinárodné súťaže. Jana Plichtová si spomína na Atlantu, Lisabon, Eindhoven, ale najmä na Mexiko City, odkiaľ sa vrátili s titulom.

Patrik Rusnák, ktorý sa robotike venuje 5 rokov a spolu so svojím tímom už vyhral niekoľko dôležitých súťaží na európskej úrovni, spomína: "Pani profesorka nám pomáha takmer vo všetkom. Má rada techniku a zároveň vidí, že nás to baví, že chceme niečo urobiť. Preto je tam s nami a chce, aby sme sa v tom tiež rozvíjali ďalej a mali to radi tak ako ona." Zástupkyňa košického gymnázia, Beáta Vavrinčíková, dopĺňa ďalší rozmer práce pani učiteľky Plichtovej: "Robotické súťaže nie sú len o množstve času, ale aj o množstve financií a ja veľmi oceňujem to, že pani Plichtová každý rok podáva projekty, žiada granty, oslovuje sponzorov – hlavne IT firmy – a vďaka tomu deti môžu vycestovať aj na tie medzinárodné kolá súťaží. Vyzná sa v programovaní, ale žiakov skôr nasmeruje a nechá im voľnosť, aby tvorili sami. Zároveň dokáže stmeliť  tím, lebo robotika je hlavne o tímovej práci."

Tretia finalistka, pani učiteľka Iveta Štefančínová, učí fyziku gymnazistov v Prešove. Sama je ako z knihy s motivačnými citátmi. Je tým človekom, ktorého z vás chcú tieto citáty urobiť. V tom najpozitívnejšom zmysle slova. Učí od roku 2000 a od začiatku sa venuje mnohým mimoškolským aktivitám. Jej nadšenie je nákazlivé: "Keby ma to nebavilo, nevydržala by som učiť tak dlho. Mám radosť z toho, že som obklopená mladými inteligentnými ľuďmi, mám radosť z fyziky, mám radosť zo žiakov." Na svojich študentov je právom hrdá. Vysoké umiestnenia prinášajú aj z najprestížnejších medzinárodných súťaží. Tvrdí pritom, že je dôležité, aby študenti o svojich kvalitách vedeli: "V minulosti sme často počúvali, že všetci ostatní sú šikovní a talentovaní, len my nie. Ja sa žiakov snažím presvedčiť o tom, že to nie je pravda," hovorí Iveta Štefančínová.

Jej slová dokazuje jej bývalý žiak Samuel Novák, ktorý študuje na Univerzite v Edinburgu, ktorá patrí medzi 5 najlepších  európskych škôl. "Vždy nás podporovala a snažila sa, aby sme chápali, čo robíme. V rámci hodín aj v rámci krúžku. Chcel by som sa jej hlavne poďakovať za tie roky, keď sa mi venovala a aj za to, že bola ochotná byť s nami dlho v škole, aby sme boli dobre pripravení." Riaditeľka školy, Viera Kundľová, to iba potvrdzuje: "So žiakmi pracuje veľmi tvorivo, rada reaguje na ich zvedavé otázky.  Myslím si, že svojím prístupom provokuje, uspokojuje ich záujem, podporuje prácu s talentovanými žiakmi, zapája ich do rôznych súťaží, a tak častokrát končia na medzinárodnej úrovni. Je doslova zberateľkou úspechov a rôznych ocenení."

Úspešný druhý ročník

Do druhého ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča, ktorú vyhlasuje slovenská IT spoločnosť PosAm,  prišlo 26 kvalitných nominácií, z ktorých vybrala odborná porota troch finalistov a rozhodla o víťazovi. Nominácie na ocenenie mohol zaslať ktokoľvek – študenti, ich rodičia alebo kolegovia zo školy. Víťaz a finalisti získajú odmenu v celkovej sume 6 000 eur.

Porota medzi inými kritériami hodnotila, napríklad výsledky mimoškolskej činnosti, jej rozsah alebo inovatívny prístup vedúceho. Porote predsedal mladý slovenský vedec, prezident svetovej organizácie Medzinárodný turnaj mladých fyzikov, docent Martin Plesch zo SAV. Ďalšími členmi poroty sú uznávaní odborníci zo slovenských a českých univerzít.

"Získali sme síce nižší počet nominácií ako v prvom ročníku, ale boli sme milo prekvapení ich kvalitou. Bolo mi potešením oboznámiť sa so všetkými príbehmi a stretnúť výnimočných ľudí, ktorí veľkú časť svojho vlastného času venujú mladým talentovaným ľuďom a pomáhajú im rásť," hovorí docent Plesch. "Veľmi ma potešilo, že význam a prínos nášho snaženia vysoko vyzdvihla aj pani ministerka Lubyová a že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prevzalo nad ocenením záštitu," doplnil predseda poroty.

Cena pomenovaná po profesorovi Ilkovičovi

Ocenenie nesie meno významného slovenského vedca. Dionýz Ilkovič v roku 1934 odvodil vzťah medzi polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou roztoku a charakteristikami kvapkovej ortuťovej elektródy. Dnes je známy ako Ilkovičova rovnica.  Bol vtedy členom tímu držiteľa Nobelovej ceny Jaroslava Heyrovského. Profesor Dionýz Ilkovič bol nielen významný slovenský fyzik a vedec svetového formátu, ale tiež skvelý učiteľ, ktorého štýl vyučovania sa stal legendárnym pre jeho študentov a kolegov.

Ku vzniku ocenenia prispela aj spoločnosť PosAm. "Mnohí z učiteľov, ale aj nepedagógov, ktorí sa na základných a stredných školách venujú mimoškolskej činnosti, zasvätili svoj život odovzdávaniu vedomostí mladým ľuďom pretože veria, že z nich môžu vyrásť budúci vedci a významné osobnosti. Cena Dionýza Ilkoviča vznikla ako poďakovanie, pocta aj povzbudenie týmto ľuďom," vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Marián Marek. "Mám veľmi dobrý pocit z toho, že náš zámer sa darí napĺňať, o čom som sa osobne presvedčil na včerajšom odovzdávaní ocenení" doplnil.

Kategórie: Podporujeme

Ako si jednoducho pomôcť pri bolesti svalov, kĺbov a šliach

PRservis.sk - 8. november 2018

BRATISLAVA 8. novembra 2018 - Aj vy paríte k tým, ktorí majú sedavé zamestnanie a víkend sa snažíte využiť na pohybové aktivity? Netrénované telo potom dostane poriadne zabrať. V návale eufórie to častokrát s pohybom preženieme (dlhá túra, tenis, futbal, bicykel alebo práca v záhradke). Podobne je to aj u ľudí pracujúcich manuálne.  Následkom toho bývajú natiahnuté a presilené šľachy, zatvrdnuté svaly sprevádzané bolesťou. Bolesť kĺbov a chrbtice sú tiež častým problémom.

Ako predchádzať problémom pohybového aparátu

Dôležité je osvojiť si správne pohybové zásady pri sedení, pri práci za počítačom, pri dvíhaní ťažkých bremien a pod. Tieto zásady nájdete na internete. Ak sa chceme vyhnúť problémom, nemenej dôležité je pravidelné cvičenie, posilňovanie svalov a šliach, aby dokázali udržať naše kĺby a chrbticu v správnych polohách.

Ako si pomôcť keď sa ohlási bolesť svalov, šliach a kĺbov

Veľa ľudí pri bolesti pohybového aparátu siaha hneď po tabletkách. Prieskum ukázal, že mnohí ľudia si neuvedomujú možné následky častého a dlhodobého užívania tabletiek proti bolesti. Sú to často tráviace problémy (môžu viesť až žalúdočným vredom), ale aj vážne kardiovaskulárne riziká. U starších ľudí je to tiež otázka kombinácie liekov, ak už užívajú napr. liek na vysoký krvný tlak alebo iné lieky. Pre všetky tieto dôvody je lepšie siahnuť najskôr na bezpečnejšie možnosti úľavy od bolesti. Vďaka modernej technológii máme v lekárňach dostupné rôzne krémy, gély ale aj náplasti, ktoré pôsobia presne v mieste bolesti a nezaťažujú tráviaci trakt. Veľkou výhodou liečivých náplasti je schopnosť postupného uvoľňovania účinných látok z náplasťového základu počas 6, 12 alebo 24 hodín, čo je veľkým benefitom pre pacientov, ktorí nemajú možnosť si cez deň nanášať opakovane gély. Moderná technológia zabezpečuje stálu hladinu účinných látok a ich kontinuálny účinok. Prináša to maximálny komfort pre pacienta.

Bezpečnosť aplikácie závisí od obsahových látok

Náplasti môžu obsahovať rôzne účinné látky a podľa toho majú svoje možnosti a obmedzenia. Ak obsahujú klasické  účinné látky proti bolesti patriace napr. do skupiny nesteroidových protizápalových liekov akým je napríklad diklofenak, ich použitie sa odporúča na dobu maximálne 3 až 7 dní, potom sa treba poradiť s lekárom. Nie sú vhodné pri rôznych ochoreniach, napr. obličiek, pečene, srdca, pri žalúdočnom vrede, zápale čriev, či astme. Naproti tomu náplasti s obsahom rastlinných extraktov, napr. harpagofyt, kostihoj, boswelia, Pycnogenol, eukalyptus, nevykazujú také obmedzenia a môžu sa aplikovať opakovane, podľa potreby pacienta. Pri bolestiach svalov, šliach a kĺbov si môžete pomôcť napr. Leni náplasťami s 24 hodinovým účinkom.

Náplasti sú určené na bezpečnú a šetrnú liečbu bolesti pohybového aparátu. Obsahujú extrakty z prírodných látok - Pycnogenol® (výťažok z kôry borovice prímorskej), harpagofyt a eukalyptus, ktoré pôsobia proti stuhnutosti, bolesti, zápalu a opuchu.

Zoznámte sa s výhodami Leni náplasti

Veľkou výhodou tejto náplasti je 24 hodinový účinok, možnosť sa s ňou sprchovať – neodliepa sa a opakovane aplikovať na to isté miesto. Je dermatologicky testovaná a tiež vhodná pre pacientov užívajúcich aj inú liečbu, vďaka tomu, že nevykazuje liekové interakcie. Účinok sa dostavuje postupne v priebehu niekoľkých hodín.

Leni náplasti sú vhodné aj pre športovcov (sú bezpečné z hľadiska dopingu), ktorí častokrát majú presilené a natiahnuté svaly, alebo šľachy (napr. tenisový lakeť, Achillovu šľachu a pod.). Vhodné sú aj pre deti, ktoré ocenia jednoduchú a šetrnú pomoc. Osvedčili sa aj na uvoľnenie napätia vo svaloch u ľudí (http://www.inpharm.sk/images/upload/aktuality/Bedeker-Zdravia---Leni--Geistov.pdf) pracujúci dlhé hodiny za počítačom, ktorí v dôsledku toho pociťujú bolesť a stuhnutosť svalov na šiji, medzi lopatkami a ramenách. Táto bolesť môže viesť až k bolestiam hlavy. V týchto prípadoch  stačí náplasť použiť počas 1-3 dní, podľa toho ako dlho bol problém prítomný pred ich aplikáciou.

Objavte vhodnú kombináciu

Náplasť je možné kombinovať aj s jemne hrejivým Leni gélom, ktorý obsahuje, okrem harpagofyta aj extrakt z Boswellie, túžobníka brestového a čili papričiek, ktoré zabezpečujú jeho hrejivý účinok. Práve táto jeho vlastnosť sa osvedčila u športovcov pred tréningom. Vie im vhodne zahriať namáhané partie (stehná, chrbát, ramena, kolená) a tak ich pripraviť na záťaž. Účinok gélu je priamo úmerný fyzickému zaťaženiu a svalstvo je neustále v teple, čo ocenil aj Peter Pauhof, tréner floorballového klubu  v Bratislave, ktorý ma osobné skúsenosti  s týmto produktom. Vyzdvihol najmä to, že čím viac sa svalstvo či chrbát potia, tým viac LENI gél svaly zohrieva a zabraňuje tak ich prechladnutiu. Po týchto skúsenostiach LENI gél odporučil aj svojím priateľom či známym. Výhodné je aj to, že účinky gélu človek cíti veľmi dlhý čas a nie je potrebné ho aplikovať viackrát.  Po nanesení gélu na svaly si treba dôkladne umyť ruky mydlom, aby sa nestalo, že sa prstami LENI gél dostane do očí.

Dôležité je však vedieť, že ak bolesť pretrváva dlhšiu dobu, je potrebné sa nechať vyšetriť u lekára, ktorý určí diagnózu a potrebnú liečbu.

Článok pripravila odborná redakcia Edukafarm.

Kategórie: Podporujeme

Atos na technologickom fóre ukázal praktické využitie moderných technológií

PRservis.sk - 8. november 2018

BRATISLAVA 8. novembra 2018 - Spoločnosť Atos, globálny líder v digitálnej transformácii, na svojej konferencii predviedla najmodernejšie trendy a ich využitie v reálnej prevádzke. Odborníci spoločnosti Atos i jej partnerov na Technologickom fóre 2018 ukázali, ako moderné riešenia menia tvár celých odvetví. Hostia si počas podujatia v Jasnej vypočuli, kde sa reálne uplatní internet vecí, ako môžu firmy bezpečne komunikovať, či prečo sa oplatí uvažovať nad kontajnerizačnými systémami. Technologické fórum už viac ako štvrťstoročie spája myšlienkových lídrov, technologických a akademických profesionálov i IT expertov.

"Misiou Atosu je pomôcť podnikom, firmám, či spoločenstvám s transformáciou do digitálnej budúcnosti," povedal Martin Sůra, generálny riaditeľ Atos IT Solutions and Services. "V podstate všetko, čo robíme, súvisí s týmto poslaním. Máme veľké šťastie, že na Slovensku máme silné tímy, ktorých odbornosť a skúsenosti presahujú stredoeurópsky región, či už sú to oblasti virtuálnej reality a digitálneho obsahu, biometrie alebo trebárs bezpečnosti," povedal.

Servery na maximum

Inovácie ťahajú firmy vpred, no musia byť efektívne. Jedným zo spôsobov, ako maximalizovať využitie serverov, sú kontajnerizačné systémy.

"Kontajner je izolované prostredie, ktoré obsahuje aplikáciu spolu so všetkými závislosťami, potrebnými pre jej beh. Viete si ju v kontajnerizačnom systéme spustiť mnohokrát a naškálovať si ju presne podľa vašich potrieb," vysvetľuje princíp systému Docker Adela Bobovská, systémová administrátorka v spoločnosti Atos. Kontajnery v rámci systému zdieľajú výpočtový výkon servera, ktorého využitie sa tak maximalizuje. Atos na Technologickom fóre na konkrétnych príkladoch ukázal, v čom spočíva sila  Dockeru a ako skutočným firmám pomohol k efektívnejšej prevádzke.

Ako využiť IoT

Internet vecí už nie je len teóriou. Práve reálnemu využitiu sa venuje európsky výskumný projekt HORIZON 2020 - Monica - Management of Networked IoT Wearables. Na konferencii sa hovorilo o konkrétnom využití dát získavaných z rôznych technických zariadení pre prevádzku masových kultúrnych a hudobných podujatí. Prezentácia predstavila aj univerzálne využitie nasadenia týchto moderných technológií využívajúcich inteligentné spracovanie veľkého objemu dát v ďalších sektoroch.

Atos Slovensko je členom konzorcia a partnerom projektu v oblasti Integrácie a Infraštruktúry, ktoré sa zaoberá praktickou implementáciou moderných technológií pre priemysel i služby.

Bezpečnosť v kyberpriestore

Kybernetický priestor je dnes pre nepripravených hrozbou. Atos na Technologickom fóre predstavil riešenia, ktoré firmám umožnia komunikovať s väčšou dôverou.

"Riešenie Hoox umožní podnikom, úradom alebo firmám komunikovať skutočne bezpečne," predstavil službu i zariadenia Tomáš Hlavsa, odborník na bezpečnosť spoločnosti Atos IT Solutions and Services. "Jeho princípom je kontrolované prostredie. Zariadenie obsahuje len schválené a overené aplikácie, zákazník má navyše plnú kontrolu nad tým, čo sa v zariadení nachádza, čo doňho prichádza alebo z neho odchádza," vysvetlil.

Pod kontrolou je aj výmena dát - tie putujú výhradne cez servery Atosu alebo priamo zariadenia zákazníka, ktorý tak má úplný prehľad kto a kedy k ním pristupuje.

Kvantové počítače i virtuálna realita

Technologické fórum tento rok prinieslo aj živú diskusiu o budúcnosti kvantových počítačov. Vývoj v tejto oblasti prudko hýbe dopredu, výskumníkom z celého sveta je k dispozícii viacero počítačov na vedecké projekty. Atos prevádzkuje kvantový simulátor Quantum Learning Machine, ktorý dokáže efektívne simulovať 30-40 qubitov, čím zatiaľ prekonáva všetky "skutočné" kvantové počítače.

Návštevníci konferencie sa mohli zoznámiť aj s využitím virtuálnej reality v praxi. Mohli si pozrieť detailnú ukážku práce s virtuálnymi súčiastkami či nástrojmi i test pracovného postupu. Okrem obsahu pre firmy Atos dodáva aj vzdelávací obsah pre virtuálnu realitu pre školy.

Kategórie: Podporujeme

Od opaľovacieho krému po odolné autá

SAV.sk - 8. november 2018
Pozvánkou na „vidieť neviditeľné“ sa začal Týždeň vedy a techniky v Košiciach. Odštartovali ho v Ústave materiálového výskumu SAV. Vynovenú aulu budovy ústavov SAV na Watsonovej ulici zaplnili žiaci Strednej priemyselnej školy na Komenského ulici v Košiciach (mimochodom, bola prvou priemyselnou školou v Rakúsko – Uhorsku, zriadili ju v roku 1872 so zameraním na strojárstvo). K priemyslovkárom sa pridali aj gymnazisti z Poštovej. Organizačný tím z ÚMV SAV na čele so zástupcom riaditeľa ...
Kategórie: Podporujeme

Botanika priamo v labákoch

SAV.sk - 8. november 2018
Čo je botanika v súčasnosti? Na to sa v rámci Týždňa vedy a techniky boli utorok v bratislavskom Botanickom ústave Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV pozrieť gymnazisti zo Spojenej školy na Tilgnerovej ulici v Bratislave. O krátke predstavenie tohto ústavu sa postarali doktorandky Mgr. Denisa Bazalová a Mgr. Katarína Mikulová. Vysvetlili študentom špecifiká práce vedca – botanika, jeho pôsobenie v laboratóriu i priamo v teréne, predstavili im najdôležitejšie témy, ktorým sa ústav venuje a aj ...
Kategórie: Podporujeme

Čo skrýva čarovná tabletka

SAV.sk - 8. november 2018
Už ste sa niekedy zamýšľali nad tým ako vzniká liek? Čo sa skrýva za jeho vývojom? Na tieto a mnohé ďalšie otázky dostali odpoveď študenti gymnázií či odborných stredných škôl priamo od vedcov z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV. Študenti sa v rámci Týždňa vedy a techniky 2018 zoznámili s čarovnou, no možno občas aj divokou objavnou cestou, ktorej výsledok môže zachrániť mnoho ľudských životov. Počas prednášok zistili ako dlho táto ...
Kategórie: Podporujeme

Obedy pre dôchodcov

StaraLubovna.sk - 8. november 2018
Kategórie: Samospráva

Pozvánka na pietnu spomienku

Cachtice.sk - 8. november 2018
Na 11. november 1918 by sa nemalo zabúdať. Sotva nájdeme na Slovensku dedinu, v ktorej by chýbal pomník s menami padlých počas 1. svetovej vojny (r. 1914-1918). Tento mílnik v histórii ľudstva sa dotkol aj našej obce. Pri príležitosti 100. výročia ukončenia I. svetovej vojny Vás Obec Čachtice srdečne pozýva na pietnu spomienku dňa 11.11.2018 o 16.00 h.  k pamätníku […]
Kategórie: Samospráva

Spoločnosť UPC evidovala na konci septembra historicky najvyšší počet poskytovaných služieb

PRservis.sk - 8. november 2018

BRATISLAVA 8. novembra 2018 - Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, ktorá je súčasťou Liberty Global, najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa TV a širokopásmových služieb, evidovala na konci 3. štvrťroku tohto roku historicky najvyšší počet užívateľov svojich služieb (RGUs). Celkový počet televíznych, internetových a telefónnych služieb na konci septembra 2018 dosiahol 386 700, čo je o 17 300 služieb viac v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017. Výrazný rast počtu služieb bol podporený pokračujúcimi investíciami do rozširovania siete a skvalitňovania služieb, vrátane pravidelného zvyšovania rýchlosti internetového pripojenia pre všetkých zákazníkov, výmeny modemov za špičkové WiFI routre, pridávania nových HD staníc, ako i ďalšími krokmi vedúcimi k skvalitňovaniu zákazníckej starostlivosti.

Kľúčové ukazovatele za 3. štvrťrok 2018

Rast predaja vo všetkých segmentoch digitálnych služieb – výrazný rast predaja TV, internetových a telefónnych služieb v 3. štvrťroku bol podporený zvýšeným internetových rýchlostí až do 500 Mb/s nielen pre nových, ale aj pre súčasných zákazníkov, ďalej výmenou modemov za špičkové WiFi routre, rozširovaním ponuky HD programov, sústavným skvalitňovaním mobilnej televízie Horizon Go a TV Archívu.
Takmer 600 000 giga-ready domácností – spoločnosť UPC pokračovala s investíciami do rozširovania svojej optickej siete, vďaka čomu dosiahol počet domácností pripojených na giga-ready širokopásmovou sieť UPC v Slovenskej republike až 597 000 domácností, čo je o 15 800 viac než na konci tretieho štvrťroku 2017.
Happy Home® - pokračujúca kampaň, ktorej cieľom je poskytnúť viac hodnoty pre zákazníkov, podporila v 3. štvrťroku rast predaja TV, internetových a telefónnych služieb so značkou UPC na celkový počet 386 700, čo je o 17 300 viac než na konci 3. štvrťroku 2017.

Spoločnosť UPC k 30.9.2018 evidovala 386 700 služieb, vrátane:                

Internet
TV
Telefón

135 200
168 500
83 000

+6 900 v porovnaní s Q3 2017

+4,200 v porovnaní

S Q3 2017

+6 200 v porovnaní

S Q3 2017

 

Martin Miller, generálny riaditeľ UPC Česká a Slovenská republika:

 

"Spoločnosť UPC zaznamenala na slovenskom trhu v treťom štvrťroku výrazný rast záujmu o digitálne služby a dosiahla rast v predaji vo všetkých segmentoch. Spolu s pokračujúcou expanziou širokopásmovej siete k tomu prispeli tiež ďalšie kroky vedúce k skvalitňovaniu zákazníckej starostlivosti, vrátane zvyšovania rýchlosti internetového pripojenia pre všetkých zákazníkov, výmeny modemov za špičkové WiFI routre, pridávania nových HD staníc atď.   V nadchádzajúcom období budeme naďalej obohacovať našu ponuku a prinášať inovácie, a tým ešte viac napĺňať očakávania a požiadavky našich zákazníkov v súlade s našim sloganom Užite si každú chvíľu."

Viac hodnoty pre zákazníkov digitálnych služieb

S ponukou Happy Home® a kampaňou so sloganom "Užite si každú chvíľu", spoločnosť UPC priniesla viac hodnoty pre zákazníkov a posilnenú konektivitu, podporenú zvyšovaním internetových rýchlostí až do 500 Mb/s tak pre nových, ako aj pre súčasných zákazníkov, vrátane výmeny modemov za špičkové WiFi routre, Connect Boxy. Super rýchlu a stabilnú WiFi a nekonečnú zábavu si vďaka tomu môžu vychutnávať všetci členovia domácnosti na všetkých pripojených zariadeniach, kedykoľvek a v každom kúte domova. Aj tieto skutočnosti podporili v 3. štvrťroku 2018 nárast predaja internetových služieb na celkovo 135 200, čo je až o 6 900 služieb viac než na konci 3. štvrťroku 2017.

Výrazný rast predaja zaznamenala spoločnosť UPC aj v segmente TV služieb, ktorých počet na konci septembra tohto roku dosiahol 168 500, čo je o 4 200 viac oproti rovnakému obdobiu minulého roku. K zvýšenému záujmu užívateľov o TV služby prispelo taktiež pridávanie nových HD aj SD staníc do digitálnej televízie, ktorých počet dosiahol takmer 160, z toho 70 staníc je v HD kvalite. Programová expanzia neobišla v treťom štvrťroku ani mobilnú televíziu Horizon Go, v ktorej si zákazníci mohli vyberať spomedzi viac než 120 televíznych staníc, či online videotéku MyPrime, ktorá ponúka viac než 2000 seriálových a filmových titulov. Spoločnosť UPC evidovala na konci septembra rovnako aj rast v segmente užívateľov telefónnych služieb, ktorých počet na konci 3. štvrťroku 2018 dosiahol 83 000, čo je o 6 200 viac než na konci tretieho štvrťroku 2017.

Takmer 600 000 domácností s prístupom na giga-ready širokopásmovú sieť

Digitálne služby spoločnosti UPC v Slovenskej republike boli na konci 3. štvrťroku 2018 sprístupnené až pre 597 000 domácností, čo medziročne predstavuje rast až o 15 800 domácností. Je to výsledok pokračujúcich investícií do rozširovania káblovej siete, ktoré sú súčasťou viacročného investičného plánu spoločnosti Liberty Global s názvom GigaWorld, zameraného na rozšírenie širokopásmovej giga-ready infraštruktúry pre milióny nových domácností naprieč Európou.

O UPC a Liberty Global

Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb v Slovenskej republike. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a mobilnú televíziu s ponukou programov všetkých žánrov vrátane staníc v HD kvalite, širokopásmové internetové pripojenie a telefónne služby. Pre viac informácií o spoločnosti UPC v Slovenskej republike navštívte stránky www.upc.sk.

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK, LIAL and LILAK), najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa TV a širokopásmových služieb, pôsobiaceho pod značkami Virgin Media, Unytimedia, Telenet a UPC v 12 krajinách v Európe. Viac informácií o Liberty Global nájdete na stránke www.libertyglobal.com.

Kategórie: Podporujeme

Vysoké hory Nitra 2018: 17. 11. 2018, veľká sála Mestského úradu v Nitre

PRservis.sk - 8. november 2018

NITRA 8. novembra 2018 - Festival Vysoké hory Nitra je tradičným podujatím, na ktorom sa každoročne v novembri stretávajú stovky priaznivcov hôr a cestovania. Je pre nich pripravená prehliadka filmov a prezentácií od známych osobností, horolezcov, cestovateľov a filmárov. Bude tomu tak aj v tomto roku. V sobotu 17. novembra 2018 od 9:00 hod. sa na Mestskom úrade v Nitre, pod záštitou primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča, uskutoční v poradí už trinásty ročník tohto festivalu. Organizuje ho občianske združenie Nitriansky horský spolok.

Nitriansky festival má ambíciu vytvárať a upevňovať vzťah ľudí k prírode, horám, cestovaniu, spoznávaniu iných regiónov, krajín a kultúr. Snahou je tiež propagácia rozmanitých outdoorových aktivít akými sú napr. vysokohorská turistika, skialpinizmus, horolezectvo, turistika, či cykloturistika. Festival ďalej sprostredkováva jeho návštevníkom cestovateľské zážitky z celého sveta

Jeho program bude tradične pozostávať z 5 blokov s filmami a prezentáciami od viacerých zaujímavých hostí. Na festival zavíta svetová horolezecká legenda Krzysztof Wielicki z Poľska.  Je piatym človek na svete, ktorý vystúpil na všetkých 14 osemtisícoviek a zároveň jeden z priekopníkov zimného lezenia v Himalájach. Na Mt. Evereste, Kančendžonge a Lhotse bol v zime prvý.  Jeho prezentácia s názvom Moja voľba je realizovaná s podporou Poľského inštitútu.

V programe festivalu si v rámci 30. výročia pripomenieme expedíciu na Mt. Everest ´88, ktorú viedol nedávno zosnulý Ivan Fiala. Horolezec Marián Šajnoha v prezentácii Everest v spomienkach predstaví Slovákov, ktorí v stenách a na hrebeňoch tejto hory zaznamenali  víťazstvá aj prehry, úspechy aj tragédie. Prelomovou a zároveň najtragickejšou bola práve spomínaná expedícia. Tá ako prvá vyliezla alpským štýlom Boningtonovu cestu v juhozápadnej stene. Štyria vynikajúci horolezci z IAMES Bratislava však na zostupe zostali nezvestní. Hlavná spomienka v prezentácii bude venovaná práve štvorici Becík, Božík, Jaško, Just

O novom slovenskom prvovýstupe v Kirgizsku prídu porozprávať Vladimír LinekMartin Grajciar. Boli súčasťou štvorčlennej expedície, ktorej sa podarilo spraviť prvovýstup v Z stene Piku Aleksandra Bloka (5239 m). Cestu nazvali Summer Bouquet

V programe festivalu nebudú chýbať ani kvalitné filmy. Z dielne Pavla Barabáša to bude Vábenie výšok. Po minuloročnej prvej nasleduje druhá časť Krutý Everest, ktorá je svedectvom o nenaplnených snoch Slovákov preliezť najťažšiu stenu na najvyššiu horu sveta. Uvedený bude film Rasťa Hatiara Teória šťastia podľa Rybanského. Je pamiatkou skvelému človeku. Tým bol bývalý lezec, starý horal Ľubo Rybanský. Prostredníctvom filmu Seven virgin summits, part Antarctica diváci s Jurajom KoreňomMichalom Sabovčíkom preplávajú najdrsnejší prieliv na svete, vylezú horu, kde ešte nikto nebol a zletia z nej dole na padáku

Tradične dostane v programe festivalu priestor hosť z regiónu, priamo z Nitry. Horolezec Dušan Myslivec  odprezentuje obrázky z poslednej dekády lezenia na mnohých krásnych miestach našej planéty. Program festivalu bude bohatý, bonusom budú dva zahraničné filmy. Okrem spomínaného diváci zlyžujú šesť vrcholov severného Islandu, budú putovať po príťažlivej severnej Indii, spoznajú detský sen bajkera o extrémnom zjazde, zistia, či je turistika s malými deťmi nemožná alebo náročná a prostredníctvom videa ich pozdraví tiež Alexander Luczy, ocenený horský fotograf amatér pôvodom zo Slovenska. Jeho fotky budú aj súčasťou výstavy fotografií viacerých autorov s tematikou hôr, cestovania, fauny a flóry. Tá je sprievodnou akciou festivalu. K festivalovej sobote neodmysliteľne patrí i obľúbená tombola o hodnotné ceny a "detský piatok" určený žiakom nitrianskych škôl. Je zameraný na upevnenie environmentálneho povedomia detí a ich vzťahu k pohybovým aktivitám v prírode. Už šiestykrát sa uskutoční poznávací výlet do Zoborských vrchov. Tento rok s výkladom  ochranára, filmára a znalca prírody Stanislava Kováča. Výlet sa bude konať v prípade priaznivého počasia v nedeľu 18. novembra so začiatkom o 9:15 hod. pri Špecializovanej nemocnici sv. Svorada pod Zoborom

Festival sa stal populárnym podujatím s vysokou návštevnosťou a pozitívnymi ohlasmi zo strany verejnosti a účinkujúcich. Jeho hlavnými partnermi sú mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, Dynamik Nitra a Northfinder. Vstup na festival je vďaka sponzorom voľný. Viac informácii o ňom je možné nájsť na web stránke www.vysokehorynitra.sk a FB stránke www.facebook.com/VysokeHoryNitra.

O festivale:

Festival sa po prvýkrát uskutočnil v r. 2006 a hneď zaznamenal značný ohlas  verejnosti. Navštívilo ho približne 700 ľudí. Podobný záujem nielen stále trvá, ale sa aj zväčšuje. Z toho je evidentné, že i na "dolniakoch" je záujem o filmy, fotografie dokumentujúce prírodu, hory v SR i zahraničí a aktivity ľudí v nich. Festivalu sa doteraz zúčastnilo mnoho významných hostí. Boli to napr. Piotr Pustelnik (Poľsko), Marek Holeček (ČR), František Kele, Peter Hámor, Ivan Fiala, Michal Orolin, Zoltán Demján, Ivan Kluvánek, Ivan Lehotský, Tomáš Hulík, Jozef Kopold, ďalej Martin Gablík, Vladimír Linek, Peter Šperka, Igor Koller, Marián Šajnoha, Ivan Bulík, Rasťo Hatiar, Miloslav Končok, Peter Valušiak, Peter Becko Ondrejovič, Miloslav Whisky Láber, Miro Dušek, Erik Baláž a Pavol Barabáš. Na festivale sa od 2. ročníka odovzdáva Cena diváka, v rámci ktorej návštevníci hodnotia festivalové filmy a prezentácie. Doterajšími víťazmi sa stali J. Kopold, Z. Demján, Viktor Beránek, Robert Rajchl s E. Balážom, R. Hatiar. Dvojnásobnými držiteľmi tejto ceny sú P. Hámor, T. Hulík a P. Barabáš. Od r. 2015 sa udeľuje i Hlavná cena festivalu. Jej držiteľmi sú zatiaľ P. Pustelnik, P. Ondrejovič a M. Holeček.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Vysoké hory Nitra 2018: 17. 11. 2018, veľká sála Mestského úradu v Nitre

 

Kategórie: Podporujeme

Něžná noc v objatí dvoch persón, 22.11. / 19:00 / DK Zrkadlový háj

PRservis.sk - 8. november 2018

BRATISLAVA 8. novembra 2018 - Dve české hudobné osobnosti - Blanka Šrůmová (líderka skupiny Tichá dohoda) a Jan Sahara Hedl (Precedens, DG 307) sa spojili a založili projekt NĚŽNÁ NOC. Prvýkrát v Bratislave v našom DK Zrkadlový háj.

Je nám veľkou cťou privítať dve významné hudobné persóny z českej scény. Stoja za projektom s veľkým ohlasom - NĚŽNÁ NOC. Dva nezameniteľné hlasy – dva životné osudy, ktoré sa odrážajú v silných pesničkách. Zažili úspechy aj pády, vypredané sály a opatrné comebacky. Spevák, textár a pesničkár Jan "Sahara" Hedl začínal v undergroundovej skupine DG 307. Zapadol aj do ďalšej významnej alternatívy Duševní hrob a zakladal legendárny Precedens. Tam sa stretol s Bárou Basikovou, pre ktorú neskôr tvoril texty, ale stal sa aj autorom ďalších hudobníkov, ako napríklad pre Kamila Střihavku, a blízkym spolupracovníkom Michala Pavlíčka. Svojský a zapamätateľný vokál má tiež speváčka a hudobníčka Blanka Šrůmová. S kapelou Tichá dohoda nahrala dvanásť albumov, s ktorými vypredávali veľké koncertné haly. Z tohto obdobia zarezonovali predovšetkým hity Marioneta a Večírek osamělých srdcí. Šrůmovej osobný príbeh je rovnako fascinujúcim dobrodružstvom. Prešla si tŕnistou cestou unavenej speváčky hľadajúcej vnútornú harmóniu. Fascinácia hudbou Latinskej Ameriky ju zaviala do Peru, kde strávila rok svojho života. Po návrate do Česka sa pomaličky objavovala v rôznych kapelách a pracovala na sólových projektoch. Jan "Sahara" Hedl a Blanka Šrůmová sa spoznali náhodou. Padli si do oka a stali sa životnými a umeleckými partnermi - v skupine Nežná noc. Okamžite očarili kritikov, ktorí nominovali ich debutový album Neměj strach na žánrovú cenu Anděl v kategórii rock and pop. Poetické piesne sú, s prvkami rocku, folku, country, pretavené aj do druhej štúdiovej nahrávky Tak se věci mají.

Príďte si vypočuť Něžnú noc v jej slovenskej koncertnej premiére.

Informácie:
NĚŽNÁ NOC / DK Zrkadlový Háj  / 22.11.2018  / 19:00 / 6 € /

Kategórie: Podporujeme

Folk Blues Session 2018, 24.11. / 18:00 / DK Lúky

PRservis.sk - 8. november 2018

BRATISLAVA 8. novembra 2018 - Folk Blues Session - XVIII. ročník festivalu folk-bluesovej a bluesovej hudby s troma slovenskými kapelami a jedným českým hosťom.

Hendrixovsky pekelne dobrý gitarista René Lacko sa predstaví so svojou blues rockovou skupinou DownTown. Životným vzorom lídra zoskupenia je Jimi Hendrix, ktorého gitarová technika je dodnes neprekonateľná. Lacko ako jeden z mála Európanov uspel na hendrixovskej súťaži konanej v Severnej Karolíne. Svoj interpretačný rukopis si formuje aj Ericom Claptonom či BB. Kingom a to nielen v prevzatých, ale aj v autorských skladbách. Energická jazda sa očakáva od Grapefruit Death s ich nezameniteľným štýlom blues / rock and roll. Korene tejto formácie siahajú do osemdesiatych rokov a odvtedy sa v nej vystriedali mnohé významné osobnosti. Kapela je tradičnou značkou hrajúcou vlastné piesne aj rockové a bluesové štandardy. Príde aj tak trochu jazzovo naladený Ján Ponka - Duban s formáciou Stará jedáleň. Typické pre tohto gitaristu a speváka je spájanie bluesovej, jazzovej a folkovej hudby s poéziou. Spolu s kapelou zhudobnil verše francúzskeho poetika Charlesa Baudelairea aj amerického básnika Charlesa Bukovského. Zo susedných Čiech pricestuje hudobník Lubor Bužma, ktorý hrá pestrú zmes tradicionálov a gospelov, interpretovanú v českých textoch s občasnými výjazdmi do sliezskeho nárečia. Všednosť života sa snaží vypovedať v jednoduchých piesňach určených pre bežných ľudí.

Informácie:
FOLK BLUES SESSION 2018
René Lacko & DownTown
Grapefruit Death
Ján Ponka - Duban & Stará jedáleň
Lubomír Bužma
DK Lúky  / 24.11.2018 / 18:00 / 9 € predpredaj / v deň festivalu 11 €

Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box