RSS čítačka

Špičkoví mechanochemici po rokoch v Košiciach

SAV.sk - 20. september 2017
Medzinárodná konferencia o mechanochémii a mechanickom zlievaní (International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying) mala premiéru v roku 1993 v Košiciach a po 24 rokoch sa tam vrátila. Deviaty ročník medzinárodnej konferencie INCOME 2017 sa konal počas prvého septembrového týždňa v Aule ústavov SAV i v pavilóne materiálových vied PROMATECH na Watsonovej ulici v Košiciach. Organizátormi boli Medzinárodná mechanochemická asociácia (International Mechanochemical Association) pri Medzinárodnej únii pre čistú a aplikovanú ...
Kategórie: Podporujeme

Smart mestá nezávisia len od technológií

ITAPA - 20. september 2017
IQ mesta nerastie s počtom použitých technologických prvkov. To, či je mesto smart, závisí skôr od inteligentného a účinného skĺbenia moderných rie...
Kategórie: Podporujeme

IT GALA 2017: Odovzdávanie počítačových „Oskarov“ už čoskoro

PRservis.sk - 20. september 2017

BRATISLAVA 20. septembra 2017 – Tradícia udeľovania prestížnych cien Najziskovejšia IT firma, IT osobnosť, IT produkt a IT projekt roka pokračuje už sedemnásty rok. Naším cieľom je zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty realizované v danom roku. Odborná komisia zostavuje širšiu nomináciu firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií z dotazníkov, ktoré obsahujú kvantitatívne aj kvalitatívne ukazovatele.

Kategória Najziskovejšia IT firma roka sa vychádza z kvantitatívnych kritérií. Rebríček pripravujú spoločnosti Across Private Investment, FinStat a Digital Visions (PC REVUE). Hlavné kritérium na zaradenie do rebríčka je príslušnosť firiem do odvetvia informačných a telekomunikačných technológií, ako hlavného predmetu podnikateľskej činnosti.

Z týchto firiem bolo vybraných 100 s najvyššou EBITDA, teda zisku pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou. Tieto spoločnosti sa následne hodnotilo z hľadiska medziročného rastu EBITDA, návratnosti vlastného kapitálu (ROE), návratnosti aktív (ROA) a ziskovej marže. Za každý z týchto ukazovateľov mohla spoločnosť dosiahnuť 1 až 100 bodov, podľa toho ako sa umiestnila v rebríčku pre jednotlivé ukazovatele. Maximálny možný počet bodov, ktorý mohla dosiahnuť najlepšia spoločnosť bol 400 bodov. Hodnotili sa spoločnosti, ktorých účtovná závierka za rok 2016 sa najneskôr 29.8.2017 nachádzala na Registri účtovných závierok.

Kritéria hodnotenia IT OSOBNOSŤ roka:

prínos k technickému rozvoju v oblasti ITprínos k rozvoju IT biznisu na Slovenskuúčasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, akademické funkciepodpora vzdelávania, osvety a informovanie verejnosti (prednášky, články)Kritéria hodnotenia IT PRODUKT roka:

inovatívnosť a originálnosťdizajn a úžitkové vlastnostiprínos pre cieľovú skupinuvyužívanosťKritéria hodnotenia IT PROJEKT roka:

prínos pre cieľovú skupinuoriginálnosť a unikátnosť riešeniaefektivita vynaložených prostriedkovvyužívanosť výsledkov projektureferencie projektuZLOŽENIE KOMISIE:Ivan Kopáčik (ISACA), Ľuboslav Lacko (PC REVUE), Ján Šebo (CTF), Boris Tytykalo (Newton Media/SITA), Jozef Šupšák (eFOCUS), Filip Hanker (Živé.sk), Slavomír Bača (Mentor Partners) a Martin Drobný (DIGITAL VISIONS).

Ocenenia budú udelené 12. októbra 2017 na slávnostnom večere IT GALA. Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií IT GALA organizuje Digital Visions, vydavateľ magazínu PC REVUE a portálu PCREVUE.SK.

PC REVUE a portál PCREVUE.SK sú vedúce médiá mapujúce oblasť informačných a komunikačných technológií na Slovensku. Vychádzajú vo vydavateľstve Digital Visions, ktoré sa zaoberá aj prieskumami trhu, organizáciou odborných konferencií a ďalšími projektmi na podporu informatizácie.

Podujatie podporili spoločnosti:
Across Finance, a.s., iClinic – očná klinika, Asseco Central Europe, a.s., ESET, spol. s r. o., FORTINET, Aliter Technologies, a.s., ANEXT, a.s., CGI Slovakia s.r.o., DAVAR, s.r.o., Disig, a.s., DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Enterprise Services Slovakia s. r. o., eD’ system Slovakia s.r.o., FLOWMON Networks, a.s., For Best Clients, s.r.o., GRENKELEASING s.r.o., IBM Slovensko, s.r.o., Innovatrics, Kinstellar, s.r.o., Kistler Bratislava, s.r.o., LB SERVIS SK s.r.o., Lomtec.com a.s., MASTERCARD, MICROCOMP – Computersystém s.r.o., OKI Systems, s.r.o., ORACLE Slovensko, PosAm, s. r.o., Rittal s.r.o., SAP Slovensko s.r.o., SEVITECH a.s., SimpleCell Networks Slovakia a. s., Slovak Telekom, a.s., Softec, s.r.o., Stell+ERP s.r.o., Unicorn Systems SK, X-NET spol. s r.o., AB-COM s.r.o., ASBIS SK spol. s.r.o., Tech Data Slovakia, s.r.o., BiZZdesign Slovakia s.r.o., Robert Bosch odbytová s.r.o., CÍGLER SOFTWARE, a.s., D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., eGroup Solutions, a.s., elfa, s.r.o., exe, a.s., GLOBESY, s.r.o., ICZ Slovakia a.s., InterWay, a.s., IPESOFT, s.r.o., KODYS SLOVENSKO®, s. r. o., MIM, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., ORIWIN, s.r.o., QBSW, a.s., RESCO spol. s r.o., S&T Slovakia s.r.o., SEAL IT Services, s.r.o., SOFTIP, a.s., Soitron, s.r.o., VSL Software, a.s., YMS, a.s.

Kategórie: Podporujeme

MPRV: Agrorezort zlepšuje ochranu zvierat – definuje jasné pravidlá na používanie veterinárnych prípravkov a pomôcok

PRservis.sk - 20. september 2017

BRATISLAVA 20. septembra -

Agrorezort zlepšuje ochranu zvierat – definuje jasné pravidlá na používanie veterinárnych prípravkov a pomôcok

Povinná registrácia všetkých veterinárnych prípravkov a zdravotníckych pomôcokVitamíny, minerály, bielkoviny, kolagén, dezinfekčné prostriedky, šampóny či krémy na výživu pokožky sa budú testovať a registrovaťCieľom je zabezpečenie lepšieho zdravotného stavu zvierat a ich ochranaEšte väčšia ochrana zdravia zvierat prostredníctvom podávaných veterinárnych prípravkov a technických pomôcok. To je cieľom navrhovaného zákona o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach, ktorý pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Veterinárne prípravky a veterinárne technické pomôcky nie sú liekmi ani liečivami, obchodovanie s nimi preto nespadá do pôsobnosti zákona o liekoch. Väčšinou ide o prípravky a pomôcky dovážané zo zahraničia, aj preto je potreba ich riadnej registrácie. „Definujeme jasné pravidlá registrácie a podmienok používania týchto prípravkov a rôznych veterinárnych pomôcok. Zlepšíme tak ochranu nielen hospodárskych a spoločenských zvierat na Slovensku,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Na základe nového zákona budú musieť byť všetky prípravky riadne zaregistrované, odskúšané, upravia sa podmienky ich schválenia a uvedenia na trh, ako i požiadavky na zaobchádzanie s nimi. „Ide o prípravky, s ktorými sa vlastníci spoločenských i hospodárskych zvierat stretávajú úplne bežne, ako rôzne vitamíny, minerály, bielkoviny, kolagén, dezinfekčné prostriedky, šampóny či krémy na výživu pokožky. Dotkne sa teda všetkých účastníkov obchodného reťazca – dovozcov prípravkov, distribútorov, lekární, veterinárnych lekárov i samotných chovateľov,“ spresnila Gabriela Matečná. Zákon upraví aj podmienky používania veterinárnych technických pomôcok a ich uvádzanie na trh. V praxi môže ísť o rôzne prístroje určené na vyšetrenie zvieraťa, na diagnózu, sledovanie ochorenia a poranenia, zdravotného postihnutia či o umelú končatinu.

Preventívne schvaľovanie a registráciu bude odborne a administratívne zabezpečovať Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, ktorý je na tieto činnosti odborne aj technicky spôsobilý. Nad dodržiavaním zákona bude dohliadať Štátna veterinárna a potravinová správa SR, za jeho porušenie bude udávať sankcie. Samostatný právny predpis na národnej úrovni je dôležitý aj preto, že táto problematika nie je harmonizovaná na úrovni Európskej únie. Problematiku schvaľovania veterinárnych prípravkov a veterinárnych technických pomôcok majú na národnej úrovni upravené aj iné členské štáty – Česká republika, Maďarsko, Portugalsko, Poľsko, Francúzsko, Rumunsko, Belgicko. Zákon by mal byť účinný od 1. marca 2018.

Mgr. Zuzana Peiger Ačjaková

Odbor komunikácie a marketingu

Kategórie: Podporujeme

Podarí sa jej nájsť, po čom túži?

PRservis.sk - 20. september 2017

BRATISLAVA 20. septembra 2017 – Mladá hrdinka príbehu Simona pracuje ako asistentka riaditeľa v súkromnej firme a úporne sa usiluje utajiť pred ostatnými kolegami svoj ľúbostný vzťah so šéfom. Uprostred tvrdej reality sa často utieka k spomienkam na nedávnu minulosť – na dospievanie v harmonickej rodine, nesmelé dvorenie kamaráta, bezstarostné roky na strednej škole…

Všetko sa raz skončí je nové vydanie štvrtého románu Kataríny Gillerovej. S hlavnou hrdinkou Simonou sa zoznamujeme v čase, keď je sekretárkou a prežíva ľúbostný vzťah s riaditeľom, ktorého opustila manželka a sám sa stará o dve deti. Zo spomienok sa dozvedáme, o jej predošlom živote.

Pohodový život rodiny s dvoma pubertálnymi deťmi sa však mení v okamihu, keď náhle zomrie otec a mamu prepustia zo zamestnania. Citová ujma je umocnená existenčnými problémami. Počiatočné zomknutie rodiny a stlmenie tínedžerských treníc okolo poriadku a spolunažívania v jednej izbe vystrieda ďalšia trauma. Frustrovaná matka si nájde nevhodného partnera a deti de facto prichádzajú aj o matku. Simona využije prvú príležitosť o osamostatnenie sa a odchádza.

Ako zvládne úskalia a prekážky, ktoré pred ňu stavia zložitá situácia?
Podarí sa jej napokon nájsť to, po čom túži, a čo je najdôležitejšie, získa späť rodinu, o ktorú takmer prišla?

Román Všetko sa raz skončí je tiež odkazom, že ak vám niečo v živote nevyjde, nie ste v tom sami a každá situácia má svoje riešenie.
Katka Gillerová opäť stavia na svoj osvedčený postup – dve časové línie a záhada s detektívnym nádychom. Nechýba humor, ktorým sa vyznačovali aj jej predošlé knihy, najmä debut Láska si nevyberá.

„Keď sa mi v hlave zrodí príbeh, myslím už len na to, aby som ho dobre napísala a aby udržal čitateľa v napätí až po poslednú stranu,“ povedala Katarína Gillerová.

Kategórie: Podporujeme

Kráľovná elfov krstila knihu Andyho Krausa

PRservis.sk - 20. september 2017

BRATISLAVA 20. septembra 2017 – Priťahovala pozornosť najmä prítomných pánov. Nemohli od nej odtrhnúť zrak. Knihu Andyho Krausa Route 67 pokrstila pieskom z legendárnej cesty ciest Route 66 neznáma nahá blondínka pomaľovaná ako elfka – „kráľovná elfov“. Mystická bytosť a pre Andyho anjel strážny na cestách naprieč Amerikou.

Route 67 je cestopis jeho života. Knihu mu pomohli uviesť jeho kamaráti z branže, ako herečka Zuzana Vačková, Andrea “Andy” Karnasová, Dano Dangl, Roman Pomajbo, či spevák Tomáš Bezdeda, ktorý počas večera aj zaspieval.

Pozrite si VIDEO reportáž z krstu:

https://www.youtube.com/watch?v=H7X9Gt4W-x8

Čo teda nájdete v knihe Route 67?
Ako hovorí sám Andy Kraus, „všetko, čo matka ciest vydolovala z mojej hlavy cestou z Chicaga do Los Angeles. Milión impulzov, ktoré šteklili všetky moje zmysly. Úplne iný pohľad na Route 66, úplne iný pohľad na mňa.“
Je to premýšľanie a spomínanie zrelého muža, ktorý sa na ceste po slávnej Route 66 zamýšľa nad vlastným životom. Vo veku 50 rokov si doprial chvíľu pre seba a prevetral si hlavu na mieste, ktoré dýcha spomienkami mnohých pútnikov na harlejoch.

„Na prvý pohľad sa môže stať, že tá kniha je určená hlavne pre mužov. Omyl. Nie je tomu tak, určite osloví aj ženy. Je to veľmi úprimná výpoveď,“ povedala riaditeľka Ikaru Valeria Malíková.

„Tá motorka je úžasná v tom, že – bez ohľadu na to, či chystám nejaký scenár, píšem knižku, čokoľvek – vždy nápady prídu. Nasadnem na harleja a vyrazím. Bez cieľa. Len tak sa povoziť. Nemusím rozmýšľať, len sa veziem, myšlienky sa upracú a popri tom ešte vzniknú, nazval by som to – filozofické úvahy. Vtedy je dobré naplánovať si cestu tak, aby mi ešte vyšiel čas zapísať si ich, prípadne rozpracovať hrubú kostru…“ dodal v exkluzívnom rozhovore pre LepšíDeň.sk.

Kategórie: Podporujeme

Po letnej pauze na pokrovú scénu opäť nastupuje Banco Casino Masters

PRservis.sk - 20. september 2017

BRATISLAVA 20. septembra 2017 – V bratislavskom Banco Casino je aj tento mesiac živo. Začiatkom septembra sa odohral event Mega Poker Series a po trojmesačnej pauze sa dnešným dňom začína šesťdňové zápolenie v pokri s názvom Banco Casino Masters. Šampióni si odnesú rozprávkovú výhru.

Banco Casino je už známe tým, že návštevníkom ponúka široké spektrum zábavy. Luxusné kasíno nelenilo ani počas leta a návštevníkom ponúklo nové edície turnajov. Zorganizovalo však i druhý ročník slovenskej obdoby WSOP, pod názvom Slovak Series Of Poker. Druhý ročník predčil očakávania organizátorov i pokrových fanúšikov a stal sa ešte úspešnejším ako ten pilotný. Jedno z najväčších slovenských kasín i tento mesiac pripravilo pre priaznivcov pokru veľký turnaj so zaujímavou výhrou.

Už od 20. 9. 2017 sa zídu hráči z celého Slovenska a zahraničia, pripravení otestovať svoje pokrové zručnosti a vnímavosť s cieľom stať sa víťazom turnaja. Dejiskom pokrového šialenstva sa už tradične stane práve Banco Casino Bratislava. Zapojiť sa do turnaja môžu milovníci tejto hry i na východnom Slovensku. A to 21. 9. 2017 v Poker Club Monte Carlo Košice. Banco Casino Masters vyvrcholí finálovým kolom 25. 9. 2017. Najlepší hráči si rozdelia minimálne 100 000 €, pričom samotný šampión turnaja má garantovanú minimálnu výšku výhry 20 000 €. Posledné kolo Banco Casino Masters ovládol mladý talent Ľuboš Polakovič. Odniesol si 23 045 € a to všetko len pri zápisnom 165 €, ktoré sa už tradične nemení. Bližšie informácie o najväčšom septembrovom pokrovom turnaji nájdete na: http://www.bancocasino.sk/poker/events/87/banco-casino-masters-with-gtd-100-000-is-back

https://www.youtube.com/watch?v=r4cKDnL1Ulg

VÍŤAZOVI MEGA POKER SERIES SA PODARIL HUSÁRSKY KÚSOKSeptembrovú pokrovú sezónu otvoril event Mega Poker Series, ktorého finále návštevníci sledovali so zatajeným dychom! Pri zápisnom 700 € sa turnaja zúčastnilo aj mnoho zahraničných pokristov. Víťazom sa však stal našinec, Stanislav Koleno, ktorému sa podaril husársky kúsok. Pri finálovej trojke hráčov zostal Kolenovi na stole posledný žetón. Situácia v danom momente pre mladíka vyzerala biedne. Napriek zlým vyhliadkam predviedol famózny comeback a dotiahol to do víťazného konca, keď v heads-upe porazil španiela Francisco Arceho a odniesol si 8 500 €.

KONTAKTY:http://www.bancocasino.sk/web/
www.facebook.com/BancoCasinoBratislava
https://www.instagram.com/bancocasinoba/
+421 908 024 024 alebo +421 905 209 209,
recepcia: +421 252 624 378, info@bancocasino.sk

Kategórie: Podporujeme

Novinky autosalónu vo Frankfurte rýchlo zamieria aj do bazárov

PRservis.sk - 20. september 2017

BRATISLAVA 20. septembra 2017 – V týchto dňoch sa koná najvýznamnejší autosalón v Európe, na ktorom automobilky vždy v nepárnych rokoch skladajú účty z toho, čo robili za uplynulé dva roky a predstavujú svoje novinky na ďalšiu sezónu. Tento rok je síce účasť na veľtrhu IAA vo Frankfurte nad Mohanom o niečo skromnejšia ako pri poslednom ročníku, napriek tomu sa k nemu upína pozornosť všetkých profesionálnych aj laických záujemcov o automobilovú techniku a jej najnovší vývoj.

„Veľtrh napäto sledujeme aj my, pretože naznačí nové trendy nielen v oblasti nových vozidiel. Doba a s ňou tiež obchod s automobilmi sa stále zrýchľuje. Veľa modelov, ktoré verejnosť vo Frankfurte uvidí ako horúce novinky, sa tak pravdepodobne už do konca roka dostane aj na trh zánovných ojazdených vozidiel. Prax potvrdzuje, že v ponuke našej značky Mototechna sa spravidla objavujú už do štyroch mesiacov od ich prvej oficiálnej prezentácie,“ hovorí generálna riaditeľka AAA AUTO Karolína Topolová.

Ponuku Mototechny charakterizuje nízky vek a kilometrový nájazd, až o 40 % nižšia cena oproti novým vozidlám a rýchla dostupnosť, keďže s autom je možné odísť prakticky ihneď. V tomto roku patria medzi najobľúbenejšie autá v Mototechne Škoda Fabia, Dacia Duster, Kia Ceed, Opel Astra, Suzuki Vitara či Kia Sportage. Zákazníci najčastejšie kupujú vozidlá s benzínovým pohonom, sú to viac ako tri štvrtiny prípadov. Z motorizácií sú najvyhľadávanejšie autá 1.2 TSI, 0,9 TCe a 1,2 16V. Aj pri zánovných vozidlách stále s výrazným náskokom vedie manuálna prevodovka, ktorú si zvolí až 86 % zákazníkov .

Do podoby slovenského trhu ojazdených vozidiel vrátane ponuky značky Mototechna určite prehovorí napríklad nové SUV Karoq, ktoré Škoda vo Frankfurte predstavila ako nástupcu modelu Yeti. „SUV-čka sú po hatchbacku druhý najpopulárnejší typ karosérie medzi zánovnými autami. Budeme teda s napätím očakávať, ako trh novinku medzi SUV-čkami prijme a ako jej uvedenie na trh ďalej zvýši dynamiku dopytu po modeloch tejto triedy,“ uviedla ďalej Topolová.

Autosalón je tradične tiež výkladnou skriňou nemeckého automobilového priemyslu. BMW si naň prichystalo napríklad novú generáciu modelu X3, Mercedes-Benz modernizovanú triedu S a Volkswagen nové Polo či „SUV-čko“ T-Roc. „Ak budú tieto novinky úspešné, čoskoro sa aj na slovenskom trhu vytvorí dopyt po ich jazdenkách, takže sa zvýši ponuka a teda tiež dostupnosť predchádzajúcich verzií. Ak však nezískajú obľubu zákazníkov, musíme byť pripravení na vyšší záujem o doterajší model. Aby sme mohli našim zákazníkom maximálne vychádzať v ústrety, musíme všetky tieto premeny trhu poctivo sledovať od samého začiatku,“ povedala Topolová. „Niektorým novinkám sa možno opäť podarí vytvoriť aj úplne novú kategóriu, na ktorej vznik budeme musieť taktiež reagovať,“dodala.

Kategórie: Podporujeme

Kancelária doma? V takejto pracovni vzniknú tie najlepšie nápady

PRservis.sk - 20. september 2017

BRATISLAVA 20. septembra 2017 – Mať tak svoj pracovný kút len pre seba! Či už si môžete dovoliť ten luxus pracovať z domova, alebo by sa vám len hodilo miesto pre vaše projekty, pracovňa nie je problém ani v malom byte. Ako zariadiť priestor, kde budú vznikať tie najlepšie nápady?

Tipy, ako zariadiť pracovňu úsporne a originálne, nájdete na www.Favi.sk. Stačí zalistovať v najväčšom on-line katalógu s nábytkom a dekoráciami, alebo sa inšpirovať tým najlepším zo slovenských domácností.

PRACOVNÝ KÚT? ŽIADNE ÚSTUPKYMať veľkú pracovňu s oválnym stolom priamo vo vlastnom byte je snom snáď každého pracanta. Nie vždy si však môžete pre pracovňu vyhradiť celú miestnosť. Ak na zariaďovanie pôjdete s umom, vystačíte si s kútom pri okne alebo nevyužitým rohom niektorej z miestností – či už v kuchyni, alebo v obývačke. Nie je veľmi dobrý nápad umiestniť pracovňu v spálni. Tá by mala byť určená výhradne pre relaxovanie. Pokiaľ sa však tomu nemôžete vyhnúť, tak aspoň pracovný kút ukryte za posuvné dvere alebo paraván, aby nebol pri usínaní na očiach.

STÔL, PRI KTOROM NÁPADY PRICHÁDZAJÚ SAMYSrdcom každej pracovne je pracovný stôl. Voľba toho pravého sa odvíja od toho, či sa na stole bude pracovať s notebookom alebo PC zostavou. V druhom prípade nezabudnite na výsuvný priestor pre klávesnicu. Ušetríte nielen veľa miesta, ale práca bude ďaleko pohodlnejšia. Akú máte obrazovku? Na nej závisí hĺbka pracovnej dosky. Veľký monitor si žiada odstup najmenej 50-70 cm, teda zhruba vzdialenosť natiahnutej paže. Rovnako dôležitá je výška. Je treba rátať minimálne so 70 cm, inak vás bude trápiť chrbtica. Nezabudnite ani na správne umiestnenie stola. Ak ste pravák, svetlo by malo na dosku dopadať zľava, ľavákom z pravej strany.

KANCELÁRSKA STOLIČKA, Z KTOREJ NEBOLÍ CHRBÁTAni výber správnej stoličky nepodceňujte. Aby hodiny, ktoré na nej strávite, neboli pretrpené, nemyslite pri nákupe iba na vzhľad. Mali by ste dôkladne vyskúšať, či vám bude vyhovovať jej výška. Ako zistíte, že sedíte správne? Pri správnom sedení by vaše nohy mali s telom zvierať uhol 90 stupňov.

Kancelárske stoličky môžu mať kopu zaujímavých vychytávok, ktoré vám spríjemnia vašu prácu. Okrem anatomicky tvarovanej opierky sa bude hodiť aj samonosná sieťovina, ktorá zaistí vetranie chrbta. Zabudnúť by sa nemalo na operadlá rúk s nastaviteľnou výškou. Naopak kolieska nemusia nutne byť, obzvlášť s ohľadom na typ podlahovej krytiny. Širokú ponuku kancelárskych stoličiek nájdete v predajniach a e-shope Sconto.sk.

NA ŠANÓNY A STOHY PAPIERAV pracovnom kúte si nevystačíte iba s pracovnou plochou. Aj keď sa pokúsite šetriť s miestom, chtiac-nechtiac budete v pracovni potrebovať úložný priestor. Veci sa vyplatí mať v dosahu, preto voľte kontajnery a pojazdné skrinky. Brániť sa nemusíte ani obyčajnej polici. Pokiaľ ju doplníte o praktické usporadovače a organizéry, nebudú vás pri práci rozptyľovať. Nezabudnite ani na dostatok zásuviek. A aby vám váš kútik nekazili káble od elektroniky, skryte ich pod samolepiacimi lištami.

Kategórie: Podporujeme

Extrapolácie 2017

SAV.sk - 20. september 2017
V dňoch 25. septembra až 31. októbra 2017 sa uskutoční ďalší ročník  podujatia na propagáciu histórie, súčasnosti a budúcnosti IT na Slovensku. Prvýkrát sa podujatie Extrapolácie konalo v Košicich v roku 2015. V rámci tohto podujatia bola v  Slovenskom technickom múzeu v Košiciach otvorená Výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku. Uskutočnili sa viaceré motivačné prednášky na ktorých sa podieľali košické univerzity, súkromné firmy, ako aj ústavy SAV. V roku ...
Kategórie: Podporujeme

Obchodný dom KIKA už aj v Nitre – navštívte novú predajňu v OC Centro Nitra

PRservis.sk - 20. september 2017

NITRA 20. septembra 2017 – Spoločnosť KIKA Nábytok s.r.o. otvorila novú predajňu. Exkluzívny nábytok si tak môžete nakúpiť už aj v Nitre, a to priamo v obchodnom centre OC Centro Nitra. Slávnostné otvorenie prebehlo za účasti Miriam Kalisovej, prví návštevníci čakali pred obchodom už hodinu vopred, aby si nenechali ujsť bohatý program a zľavy.

V sobotu 16. septembra 2017 sa za sprievodu bubnovej šou otvorili dvere novej pobočky medzinárodnej nábytkárskej spoločnosti KIKA. Návštevníci čakali pred predajňou už hodinu pred slávnostným otvorením, aby boli medzi prvými 200 hosťami a získali darček – poukážku na nákup v hodnote 10 EUR.

Pásku prestrihla Miriam Kalisová a obchod sa razom zaplnil davmi ľudí. Nechýbal ani primátor mesta Jozef Dvonč, ktorý obchodu poprial veľa zdaru. Okrem zliav bola pre zákazníkov pripravená aj súťaž „Máme radi KIKA,“ ktorá prebiehala počas celého víkendu. Hralo sa o ceny v celkovej hodnote 5 000 EUR a kupónové knižky s atraktívnymi zľavami na vybrané produkty. Organizátori akcie nezabudli ani na najmenších, pripravený bol nafukovací hrad a sprievodné zábavno-náučné aktivity.

Nitrianska predajňa je súčasťou obchodného centra OC Centro Nitra. Zákazníci môžu preto nakupovať kvalitný nábytok na ploche 5 000 metrov štvorcových pod jednou strechou s ostatnými obchodmi. Ide o prvý jednoposchodový obchodný dom KIKA na Slovensku, prepojený s nákupným centrom dlhou presklenou stenou.

Generálny riaditeľ spoločnosti Jakub Střeštík dodáva: „Som veľmi potešený, že sa po niekoľkých rokoch opäť približujeme novým zákazníkom. Slovensko je pre spoločnosť KIKA kľúčovým trhom a Nitru považujeme za jedno z najdôležitejších slovenských miest.“

Nová predajná pobočka odráža, podobne ako ostatné obchodné domy KIKA, hlavnú konkurenčnú výhodu a to šírku sortimentu, zavádzanie noviniek a predovšetkým jasné udávanie trendov v predaji kvalitného nábytku a bytových doplnkov. Spoločnosť KIKA Nábytok, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005, prevádzkuje veľké obchodné domy v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a Poprade. V tomto roku spustila aj internetový obchod na www.kika.sk.

KIKA je medzinárodná spoločnosť založená v roku 1973. Prevádzkuje radu obchodných domov v Rakúsku, v strednej a východnej Európe. Od jesene 2013 je KIKA súčasťou medzinárodnej skupiny Steinhoff, druhého najväčšieho obchodníka s nábytkom na svete, a patrí tak vo svojom obore k lídrom na trhu. Firma Steinhoff, pôvodne založená v Nemecku ako rodinný podnik, zahŕňa vlastné obchodné značky, logistiku a výrobu, a celosvetovo zamestnáva viac než 87 000 pracovníkov.

Kategórie: Podporujeme

Tip: Opasok - 7.99

Zlacnene.sk - 20. september 2017
Kategórie: Podporujeme

Tip: Fructis šampón - 1.99

Zlacnene.sk - 20. september 2017
Kategórie: Podporujeme

20. riadne zasadnutie poslancov OZ

Cachtice.sk - 19. september 2017
Ospravedlňujeme sa za horšiu kvalitu prenosu v priebehu zajtrajšieho dňa bude záznam nahradený kvalitnejším záznamom
Kategórie: Samospráva

Chýbajúce zdroje pri žiadosti o eurofondy môžete vykryť aj úverom

PRservis.sk - 19. september 2017

BRATISLAVA 19. septembra 2017 – Fondy Európskej únie sú jedinečnou formou finančnej výpomoci, vďaka ktorej môžu žiadatelia zo súkromného, verejného, ale aj neziskového sektora výhodne realizovať svoje projekty. Keďže sú väčšinou poskytované formou nenávratných grantov, žiadateľom na realizáciu projektu často stačí len zlomok vlastných zdrojov. So získaním grantu svojim klientom pomôže Slovenská sporiteľňa.

Možnosti získania podpory z eurofondov sú pomerne široké, no najmä malé a stredné firmy, ktoré by mohli so svojimi projektmi uspieť, majú o nich slabé povedomie. „Tieto firmy sa sústredia primárne na svoj biznis a nemajú špecialistov, ktorí by sa orientovali v problematike eurofondov. Nezriedka sa tak stáva, že počas rozhovorov s klientmi o ich plánoch a investičných zámeroch prichádzame na to, že na projekt, ktorý už realizovali alebo sa práve chystajú realizovať, by bolo možné aplikovať niektorú z grantových schém a získať financie takpovediac zadarmo,“ hovorí Norbert Hovančák, riaditeľ odboru firemných klientov Slovenskej sporiteľne.

BANKA MÔŽE POMÔCŤPre úspešné zvládnutie grantového procesu je vhodné sa spojiť s partnerom, ktorý má v oblasti eurofondov dostatok skúseností. Výrazne môže pomôcť aj Slovenská sporiteľňa. „Okrem samotných prostriedkov na zabezpečenie potrebnej miery spolufinancovania či preklenutie obdobia do vyplatenia dotácií vieme klientom v spolupráci s partnerskou konzultačnou spoločnosťou Euro Dotácie zabezpečiť komplexný servis týkajúci sa eurofondov,“ uvádza Hovančák. Ten zahŕňa poradenstvo ohľadne možností finančnej podpory z eurofondov, prípravu a manažovanie projektov ako i poradenstvo a zabezpečenie procesu verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou.

Klienti Slovenskej sporiteľne dosahujú pri žiadostiach o eurofondy vysokú mieru úspešnosti. „Počas piatich rokov spolupráce so Slovenskou sporiteľňou sme jej klientom poskytli zhruba 400 konzultácií a navrhnutých riešení financovania. Schválených bolo vyše 230 projektov v objeme takmer 150 mil. eur,“ hovorí Peter Sládek, predseda predstavenstva spoločnosť Euro Dotácie, a. s. Tá má štyri regionálne poradenské centrá (Trnava, Žilina, Prešov a Košice) a i prostredníctvom nich dokáže obslúžiť klientov z ktorejkoľvek časti Slovenska.

NAD FONDMI UVAŽUJTE VOPREDPodľa Sládeka je ideálne, ak sa investor o možnosti získania dotácií z eurofondov zaujíma už v prvopočiatkoch plánovania projektu. Dodatočné zapracovanie grantu do plánov totiž býva komplikované, keďže grantový proces je podstatne časovo náročnejší ako bežné bankové financovanie. Pri už rozbehnutom projekte to môže znamenať aj niekoľko mesiacov navyše a takéto zdržanie podnikateľovi nemusí vyhovovať. Hovančák zasa upozorňuje na to, že bariérou môže byť aj samotné nastavenie projektu, pretože účel pôvodného investičného zámeru nemusí presne vyhovovať podmienkam fondov. Jeho úprava by tak znamenala nielen časový odklad, ale aj potrebu zmeny či prenastavenia biznis plánu. „Ak sa však spojíte sa so skúseným partnerom a investíciu od začiatku nastavíte priamo podľa podmienok grantovej schémy, je vysoká šanca, že dotáciu získate a svoju investíciu zrealizujete s minimom vlastných zdrojov,“ odporúča Hovančák. Úspešný žiadateľ takto môže nielen posilniť svoje postavenie na trhu ale aj získať nezanedbateľný náskok pred konkurenciou.

http://www.slsp.sk
https://www.eurodotacie.sk

Kategórie: Podporujeme

BSK: V Bratislavskom kraji pribudne 844 nových miest pre škôlkarov

PRservis.sk - 19. september 2017

BRATISLAVA 19. septembra 2017 – Obce, mestá, ale aj súkromní podnikatelia a občianske združenia mohli v roku 2017 žiadať z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) európske zdroje na vybudovanie nových kapacít v materských školách po celom Slovensku. Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s krajskými mestami a župami.

„V najbližších dňoch pristúpime s úspešnými žiadateľmi k podpisu zmlúv o poskytnutí príspevku. Následne skontrolujeme verejné obstarávania, aby sme sa v budúcnosti vyhli akýmkoľvek korekciám. Aj teraz budeme zabezpečovať implementáciu projektov v našom území, teda budeme vykonávať finančnú kontrolu a riadenie projektu tak, aby boli všetky európske zdroje do posledného eura korektne minuté. Máme s tým dobré skúsenosti, kvalitný, odborný a ochotný tím a hlavne spokojných starostov,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Už bolo vyhodnotené prvé kolo výzvy, kedy bolo na území bratislavského regiónu schválených 18 projektov v sume 8,5 mil. eur. Týmito projektmi sa v materských školách v Bratislave a obciach Bratislavského kraja vytvorí 844 nových miest. Niektoré projekty sú už v realizácií, no väčšina začne s výstavbou začiatkom budúceho roka, tak aby v septembri 2018 sa už mohli otvoriť nové triedy pre deti.

Celkovo bolo v BSK predložených 33 projektov v sume 15,6 mil. eur. Vyhodnotenie druhého kola sa očakáva do konca roka.

Poradenskú činnosť žiadateľom pri príprave projektov poskytovali spoločne mesto Bratislava a BSK. Následne BSK na svojom sprostredkovateľskom orgáne časť projektov prijímal a hodnotil.

Schválené projekty na území Bratislavského samosprávneho kraja:

Prijímateľ Výška projektu v EUR Počet novovytvorených miest Mesto Bratislava Mestská časť Bratislava – Petržalka 383 035,61 84 Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica 686 597,46 48 Mestská časť Bratislava Vajnory 588 976,60 88 Mestská časť Bratislava – Dúbravka 616 400,00 92 Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice 375 200,00 56 Mestská časť Bratislava – Rača 602 997,55 90 Okres Malacky Obec Jabloňové 281 473,68 22 Obec Plavecký Štvrtok 242 850,81 14 Obec Závod 338 000,00 15 Obec Gajary 473 800,00 39 Obec Rohožník 514 900,00 22 Okres Pezinok Obec Budmerice 294 469,90 15 Okres Senec Mesto Senec 927 500,00 75 Obec Hamuliakovo 609 000,00 70 Obec Chorvátsky Grob 717 824,14 44 Obec Ivanka pri Dunaji 542 422,04 30 Foresta Kids s.r.o 144 558,00 15 Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku 227 499,97 25 Spolu 8 567 505,76 844
Kategórie: Podporujeme

Stránky