RSS čítačka

Eduard Heger osobne otvoril konferenciu Finweek. “Silnejšími sa stávame vďaka správnym rozhodnutiam jednotlivcov. Preto si posun vpred vyžaduje vedomosti.”

PRservis.sk - 22. september 2020

22.9.2020 - Prvý deň finančnej konferencie Finweek priniesol okrem diskusie o Financiách v kríze aj viacerých významných hostí. Jedným z nich bol práve Eduard Heger, Minister financií SR, ktorý prišiel Finweek aj osobne otvoriť. V rámci svojho príhovoru poukázal na dôležitosť konferencie a na jej vysoký informačný a edukatívny prínos. Finweek označil za silný zdroj inšpirácie a informácií pre možnosti zmeny a výrazný posun vpred.

Finweek - najaktuálnejšia finančná konferencia v strednej Európe odštartovala len včera, už teraz má však na svojom konte množstvo pozitívnych reakcií. Okrem verejnosti a odborníkov zo sveta financií sa o jej témy zaujíma aj samotný minister financií SR, Eduard Heger. Ten organizátorov z Techsummit Events® poctil tým, že štvordňový finančný festival prišiel aj osobne otvoriť. "Som veľkým fanúšikom tejto konferencie, preto ďakujem za možnosť prihovoriť sa verejnosti hneď v jej úvode. Veľmi si to vážim,” povedal na úvod prvého konferenčného dňa Eduard Heger, Minister financií Slovenskej republiky, pričom dodal, že konferencia Finweek ako jedna z mála konferencií prináša nielen zaujímavé otázky a odpovede, ale najmä pohľady, ktoré nám pomáhajú správne pochopiť výzvy súčasnosti. "V súčasnej situácii je veľmi ťažké nájsť podnety pre zmenu, no Finweek je jednou z možností, ktoré tieto podnety prinášajú. Táto kríza nám ukázala, že sme sa ocitli na križovatke vedúcej do novej budúcnosti. Množstvo spoločností musí premýšľať o prepracovaní svojej budúcej stratégie. Nie je to však len o výzve, ale najmä o nových možnostiach. A práve tie sa dajú čerpať na konferenciách ako táto, kde sú ľudia, ktorí poznajú fungovanie noviniek, inovácií a riešení, po ktorých všetci túžime, a najmä, ktoré všetci potrebujeme,” uviedol Heger a počas celého otvorenia sa pritom snažil poukázať na fakt, že kríza, ktorá nás v súčasnosti zasiahla, nemusí byť vnímaná len v negatívnom zmysle. "Počas tejto krízy ekonomika na pár týždňov úplne zastala. Ešte donedávna sme ani nevedeli, že je niečo také v 21. storočí vôbec reálne. Bol to však dôležitý moment, vďaka ktorému sme si uvedomili, čo všetko môžeme robiť lepšie, a čo, naopak, vôbec nepotrebujeme. Ak chceme dosiahnuť viditeľné výsledky, musíme veci robiť inak, ako sme ich robili doteraz. Čelíme síce výzve, ale práve vďaka nej dokážeme Slovensko a aj Európsku úniu posunúť vpred,” doplnil Eduard Heger.

Minister financií okrem množstva pozitívnych myšlienok v krátkosti predstavil aj aktivity, ktorým sa s cieľom zvládnuť aktuálnu situáciu venuje samotné Ministerstvo financií SR. "V rámci nášho centra pre finančné inovácie spolupracujeme aj s NBS na regulácii rozvoja fintech spoločností. Okrem toho spolupracujeme aj na dizajne regulačného sandboxu a testujeme nové produkty a služby tak, aby boli lepšie pripravené pre svojich užívateľov. V neposlednom rade spolupracujeme aj na udržateľnosti financovania a investovania, pretože klimatická zmena je jednou z najväčších výziev budúcnosti, ktorým čelíme,” dodal Heger.

Diskusiami o Financiách v kríze, ktoré boli témou prvého konferenčného dňa, však štvordňový finančný festival nekončí, práve naopak. Finweek pokračuje až do 24. septembra a počas nasledujúcich 3 dní sa budú renomovaní odborníci zo Slovenska aj zo zahraničia venovať ďalším progresívnym témam.

Nosnou témou 2 dňa bude Finančná gramotnosť, v rámci ktorej odborníci na financie a vzdelávanie predstavia víziu správneho nastavenia Finančného vzdelávania na školách. Diskutovať sa bude aj o Úrovni finančnej gramotnosti na Slovensku, ktorá má napriek 21. storočiu klesajúcu tendenciu. Témou poslednej diskusie budú Následky zlej finančnej gramotnosti, ktoré sú vážnym problémom pre celú ekonomiku.

Konferenčný deň bude venovaný Investíciám a sporiacim systémom, ktoré aj kvôli nedostatku informácií Slováci využívajú len v nedostatočnej miere. Tento deň bude zároveň nultým ročníkom Investsummit konferencie, ktorou chcú organizátori prispieť k finančnému vzdelávaniu verejnosti. "Našou ambíciou je vytvoriť "Investičný klub" v štýle aktívneho portálu, kde by sa pravidelne publikovali relevantné investičné príležitosti od neštandardných až po tie štandardné,” hovorí o vízii konferencie Investsummit Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá Finweek organizuje. Okrem poskytnutia základných informácií o produkte bude Investičný klub poskytovať aj možnosť osobných konzultácií, vďaka ktorým sa záujemci o tvorbu finančnej rezervy naučia lepšie rozumieť tomu, ako investície fungujú.

Posledným dňom konferencie bude Fintechsummit, ktorý bude nabitý technologickými témami, umelou inteligenciou a obrazmi financií vo svete budúcnosti. Jeho dôležitou časťou bude diskusia Fintech ekosystém – efektívne partnerstvá pre prosperitu, o ktorých víziu sa usiluje aj Slovensko. "Naším cieľom je stať sa súčasťou kľúčového ekosystému finančných centier Európy. Momentálne sa snažíme pomenovať konkrétne kroky k tomu, aby sa tento cieľ stal realitou,” vysvetlil Pavol Čverha, Prosman & Pavlovič advokátska kancelária, ktorý stojí aj pri zrode Asociácie FINAS. Medzi jej vízie patrí prepájanie svetov tradičných a technologických spoločností, podpora inovácií, zvyšovanie všeobecného povedomia o Fintech a Insurtech sektoroch, zastupovanie záujmov sektorov, aktívne budovanie komunity či zakotvenie Slovenska ako inovačného hubu. K dosiahnutiu vízie je však potrebné urobiť viaceré kroky. Jedným z nich je aj zavedenie Regulačného sandboxu, ku ktorému NBS v posledných mesiacoch navrhla verejnú konzultáciu. Výsledky budú prezentované v ramci Finweek sub konferencie FIntechsummit, ktorý bude 24.9.2020. O ďalších navrhovaných krokoch bude Asociácia FINAS verejnosť včas informovať.

Konferencia Finweek je pre Techsummit Events® vrcholom sezóny. Realizuje sa pod záštitou hlavných partnerov, ktorými sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska. Vďaka patrí aj ďalším partnerom a podporovateľom:

Hlavní partneri: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska
Partneri: British Embassy Bratislava
Podporovatelia: Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., ČSOB, Oracle Corporation, Raiffeisen Bank

Ďalšie informácie o pripravovanej konferencii nájdete aj na Finweek.sk a na sociálnych sieťach.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Aktuálne (k 21.9.): 1 prípad COVID-19

Humenne.sk - 22. september 2020

Ide o dohľadávanie kontaktov, ktoré sa ocitli s potvrdenými prípadmi.

Kategórie: Samospráva

Aktuálne (k 21.9.): 1 prípad COVID-19

Humenne.sk - 22. september 2020

Ide o dohľadávanie kontaktov, ktoré sa ocitli s potvrdenými prípadmi.

Kategórie: Samospráva

SÍDLISKO POD SOKOLEJOM – moderné a zelenšie

Humenne.sk - 22. september 2020

Revitalizácia vnútroblokových priestorov prispeje aj k zlepšeniu mikroklímy.

Kategórie: Samospráva

SÍDLISKO POD SOKOLEJOM – moderné a zelenšie

Humenne.sk - 22. september 2020

Revitalizácia vnútroblokových priestorov prispeje aj k zlepšeniu mikroklímy.

Kategórie: Samospráva

SEDEM LOKALÍT opráv chodníkov

Humenne.sk - 22. september 2020

Rekonštrukcia sa týka sídlisk II, II/A, III a Sídliska pod Sokolejom

Kategórie: Samospráva

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon do 30. októbra 2020

PRservis.sk - 22. september 2020

22.9.2020 - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. začína  v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných miest, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, avšak nemajú uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia.

Keďže spoločnosť chce dať takýmto subjektom príležitosť, aby sa prihlásili a odo dňa prihlásenia uzavreli s dodávateľom zmluvu a vyhli sa tak zvýšeným poplatkom a pokutám po tom, keď takéto nelegálne pripojenie odhalí, dodávateľ, vyhlasuje od 14.7.2020 do 30.10.2020  generálny pardon.

Ak do uvedeného termínu nedôjde k legalizácii pripojenia uzavretím zmluvného vzťahu na príslušnom zákazníckom centre a kontrolou bude potvrdené pripojenie či už na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, prípadne odberateľ odvádza vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie bez spoplatnenia alebo využíva vlastnú studňu, z ktorej bez zaplatenia odvádza vody do verejnej kanalizácie, dôjde aj  k vyčísleniu škody pre konkrétneho odberateľa.

V prípade, že odberateľ  má uzavretú zmluvu na dodávku vody, avšak za odvádzanie odpadovej vôd do verejnej kanalizácie neplatí, dodávateľ si uplatní aj príslušnú pokutu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok. Takéto konanie odberateľa je kvalifikované ako trestný čin, preto reálne hrozí aj trestnoprávna zodpovednosť v zmysle Trestného zákona.

Veríme, že vyhlásením generálneho pardonu motivujeme  subjekty, ktoré do dnešného dňa odoberali pitnú vodu alebo odvádzali vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie nelegálne k uzavretiu zmluvného vzťahu.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Valné zhromaždenie SKSI 2020 potvrdilo správny smer v SKSI

PRservis.sk - 22. september 2020

22.9.2020 - Dňa 19. septembra 2020 sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej aj SKSI) 2020, na ktorom sa osobne zúčastnilo 59 autorizovaných členov, 3 dobrovoľní členovia - fyzické osoby a 21 dobrovoľných členov – právnické osoby. Nepriamo cez splnomocnenia až 1115 členov.

Na volebnom Valnom zhromaždení SKSI 2020 bol za predsedu SKSI znovuzvolený Vladimír Benko. Spolu s ním boli zvolení aj členovia jednotlivých volených orgánov.
Za podpredsedov SKSI boli zvolení Ján Petržala, Ladislav Lehocký a Ľuboš Moravčík.

Členmi Predstavenstva SKSI sa stali v abecednom poradí:

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.,

Ing. Erik Hrnčiar,

Ing. Viliam Hrubovčák,

Ing. Ján Jakubov,

Ing. Ladislav Lehocký,

Doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.,

Ing. Jozef Páleš,

Ing. Ján Petržala,

Ing. Boris Vrábel, CSc.,

Ing. Vladimír Vránsky,

Ing. Anton Vyskoč.  

Predstavitelia komory si dali za hlavné úlohy do roku 2022 predovšetkým posilniť informačné systémy komory, viacej informovať svojich členov o aktivitách, ktoré komora pre nich robí a priniesť im viac podpory priamo do ich kancelárií. Predseda komory sľúbil, že aj naďalej bude vedenie komory silným partnerom v otázkach stavebníctva na Slovensku, aj keď príprava a schválenie je v rukách MDV SR a podpredsedu vlády.

Je dobrým zvykom v SKSI pozývať na valné zhromaždenie čestných hostí, ale vzhľadom na opatrenia, ktoré súvisia s COVID-19, sa konalo bez prítomnosti predstaviteľov štátnych a verejných inštitúcií, spriaznených profesijných organizácií a partnerov zo Slovenska aj zahraničia.

V rámci valného zhromaždenia udelili predstavitelia Slovenskej komory stavebných inžinierov ôsmim z radov svojich členov, ale aj nečlenov - odborníkov spolupracujúcich s komorou, ocenenia za zásluhy v stavebnej činnosti.

"V dnešnej hektickej dobe je dôležité pripomenúť si a vzdať úctu svedomitej práci našim najlepším členom. Prejaviť si vzájomnú spolupatričnosť a súdržnosť. Ocenení boli tí, ktorí posunuli svoju profesiu na poslanie, zasvätili mu svoj vzácny čas a veľkým dielom prispeli k rozvoju stavebníctva a inžinierskej činnosti," vysvetlil potrebu oceňovania predseda komory Vladimír Benko.

Pamätnú medailu SKSI získali za významnú a dlhoročnú, spoločenskú a organizačnú činnosť v SKSI: Ing. Bohumil Heis, prof. Ing. Ján Hudák, CSc. a prof. Ing. František Ohrablo, PhD. a Ing. Marián Slosarčík aj významnú projektovú a realizačnú činnosť a významný podiel na šírení a prezentácii SKSI i profesie stavebného inžiniera na Slovensku a v zahraničí získal.

Predstavitelia SKSI udelili aj ocenenie "Čestný člen SKSI", ktoré je najvyšším ocenením v komore, a to Ing. Edite Cmarkovej, Ing. Jánovi Hazuchovi,  JUDr. Oľge Kopšovej a Ing. Miroslavovi Trnovskému. Ocenenia si prevzali laureáti počas verejnej časti Valného zhromaždenia SKSI 2020 v Bratislave.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

V košickej vedeckej kaviarni o významných vedeckých počinoch na území Slovenska

SAV.sk - 22. september 2020
Po vynútenej prestávke pokračujú v Košiciach vedecké kaviarne. Najbližšia sa koná v zmenenom dni – v utorok – 29. septembra v Kulturfabrik Tabačka na Gorkého ul. 2. Organizátor vzhľadom na sprísnené hygienické opatrenia mení aj miestnosť, tento raz to bude vo väčšej, divadelnej sále.   O významných vedeckých počinoch na území dnešného Slovenska príde porozprávať Mgr. Martin Venhart, PhD., z Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave. V rámci ...
Kategórie: Podporujeme

Súťaž Prešovského samosprávneho kraja

Jakubany.sk - 22. september 2020
V rámci podpory cestovania prímestskou autobusovou dopravou Prešovský samosprávny kraj pripravil súťaž pre cestujúcich o hodnotné vecné ceny.
Kategórie: Samospráva

Tip: KOMODA „LIFT" - 89.00

Zlacnene.sk - 22. september 2020
Kategórie: Podporujeme

V stredu 23. septembra bude zasadať novomestské miestne zastupiteľstvo

Banm.sk - 22. september 2020
V stredu 23. septembra sa bude konať pokračovanie 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto z 30. júna, rokovani...
Kategórie: Samospráva

Ostrovček na Kuchjade vyčistia dobrovoľníci

Banm.sk - 22. september 2020
Koncom septembra sa na uskutoční vyčistenie umelého ostrovčeka v rekreačno-športovom areáli na Kuchajde, ktoré zabezpečí Občianske združenie Novome...
Kategórie: Samospráva

Stránky