RSS čítačka

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Banm.sk - 14. júl 2017
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na so...
Kategórie: Samospráva

V školstve máme čo doháňať vo výsledkoch, aj výdavkoch

Ministerstvo financií SR - 14. júl 2017

Analytici rezortov financií a školstva sa v rámci ďalšieho kola revízie výdavkov projektu Hodnota za peniaze bližšie pozreli na výdavky a výsledky slovenského školstva.

Kategórie: Štátna správa

Stanovisko Parazitologického ústavu SAV

SAV.sk - 13. júl 2017
Vedenie Parazitologického ústavu SAV v Košiciach sa dištancuje od  internetového príspevku "http://morenews.pro/rndr/Medicina_Detoxic_SK/?utm_campaign=SK+detoxic+%28taboola%29&esub=-4A25sMQKBJgL1GgTR5OmXAAJhkgEAArkaAts2As41AgYBAQAEcoqZ4gA&utm_content=new4&utm_source=taboola&p=12588&utm_medium=disqus-widget-safetylevel20longtail06&rid=-4AAAAAAACYZIAAAAAAAAEjCDn4AA" title="Slovenský blog pre odborníkov medicíny" Ústa nie sú zdroj zápachu z úst , nestotožňuje sa s jeho vedeckými argumentmi, predkladanými teóriami a hypotézami, ani s navrhovanou terapiou. Obsah príspevku ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvanie na Odpustové popoludnie v Novej Ľubovni

Jakubany.sk - 13. júl 2017
Obec Nová Ľubovňa Vás srdečne pozýva na Odpustové popoludnie, ktoré sa bude konať dňa 16. júla 2017 o 14:00 h. na futbalovom ihrisku v Novej Ľubovni.
Kategórie: Samospráva

Pivný festival

Jakubany.sk - 13. júl 2017
V Starej Ľubovni pri Okresnom úrade sa denne od 12:00 hod. v dňoch 14. - 16. júla 2017 uskutoční festival skvelého piva, jedla a hudby. Vstup je zdarma.
Kategórie: Samospráva

Jana Kirschner na Hrade Ľubovňa

Jakubany.sk - 13. júl 2017
Koncert Jany Kirschner v Skanzene pod Hradom Ľubovňa, ktorý sa uskutoční dňa 14. 07. 2017 (piatok) o 20:00 hod.
Kategórie: Samospráva

MDV: Vnútromestská doprava v Prešove sa odľahčí, prieťah mestom je otvorený

PRservis.sk - 13. júl 2017

BRATISLAVA 13. júla -

Prešov (13. júla 2017) – Prešovčania budú tráviť menej času v každodenných dopravných kolónach v centre mesta. Zároveň, vďaka novému prieťahu sa výrazne odkloní tranzit cez tretie najväčšie mesto na Slovensku. Do užívania širokej motoristickej verejnosti bola dnes odovzdaná stavba preložky cesty I/68 Prešov odb. Škultétyho – ZVL. Od tohto projektu sa očakáva predovšetkým odľahčenie vnútromestskej dopravy na miestnych komunikáciách, zlepšenie plynulosti dopravy ako aj kvality života v meste.

„Som veľmi rád, že dnes môžeme spoločne povedať, že sme na konci tejto dlhej cesty. A spoločne prestrihneme pásku, ktorá otvorí zhruba štyri kilometre dlhý úsek. Prešovčania si od neho veľa sľubujú. A oprávnene. Táto cesta do veľkej miery odkloní tranzit na hlavnom cestnom ťahu z východu na západ mimo centrum mesta,“ povedal štátny tajomník ministra dopravy a výstavby SR Viktor Stromček.

Predpokladaná intenzita dopravy na tomto cestnom úseku je približne 13-tisíc až 15-tisíc vozidiel denne. Výrazne by sa mala zlepšiť doprava na Duklianskej či Rusínskej ulici, tiež na Ulici armádneho generála L. Svobodu, a tým aj v rámci celého Prešova.

Predmetom projektu bola preložka štátnej cesty I/68 do novonavrhovanej trasy, mimo zastavanú centrálnu časť mesta Prešov. Jeho podstatnou súčasťou sú aj všetky nevyhnutné stavebno-technické úpravy na dotknutých komunikáciách nižšej triedy, tiež realizácia preložiek všetkých dotknutých podzemných a nadzemných inžinierskych sietí.

Celkovo stavba pozostáva z 92 stavebných objektov.

Karolína Ducká

hovorkyňa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Kategórie: Podporujeme

Nórskym požiarnikom pomáha slovenská aplikácia

PRservis.sk - 13. júl 2017

OSLO 13. júla 2017 – Kľúčom k dobre fungujúcim verejným službám je zapojenie občanov do verejného života. Verejné inštitúcie na Slovensku potrebujú mobilitu, vďaka ktorej získajú podnety od občanov, zefektívnia prácu svojich zamestnancov i celý proces služieb. Slovenská spoločnosť Resco vyvinula aplikácie, ktoré používajú aj niektoré verejné inštitúcie v zahraničí.

Predstavte si, že sa vraciate domov z práce a narazíte napríklad na výmoľ, spadnutý strom, či preplnený smetný kôš, z ktorého vietor rozfúkava odpadky po celom sídlisku… No namiesto toho, aby ste museli napísať dlhý e-mail na miestny úrad alebo tam volať a nechať sa zo trikrát prepojiť na tu „správnu“ osobu, vybavíte to pár klikmi na mobilnom telefóne. Stačí otvoriť aplikáciu Resco CityWatch, vyfotiť miesto a poslať jasnú a výstižnú správu. Predstavitelia miestnej samosprávy ju okamžite uvidia vo svojom CRM systéme a podnet môžu priradiť príslušnému terénnemu technikovi. Technik použije mobilnú aplikáciu na prijatie úlohy. Následne prostredníctvom aplikácie zdokumentuje svoju prácu a dá úradníkom a občanom vedieť, že problém bol vyriešený.

„Našim cieľom je implementovať aplikácie Resco do samosprávy a zvýšiť tak ich mobilitu, efektivitu a zapojiť občanov do verejných záležitostí. Aby sme skrátili čas potrebný na vývoj, zavádzame overené, hotové aplikácie vyvinuté pre našich partnerov a zákazníkov. Šablóny Resco Consumer Apps for Municipalities môžu byť teda použité hneď bez rozsiahlej konfigurácie a upravené podľa potrieb konkrétneho zákazníka. To znamená, že miestna samospráva si sama zvolí, či chce používať aplikácie iba na prijímanie správ od občanov, alebo na komplexný manažment riešenia udalostí a podnetov,“ vysvetľuje Agnes Vaľková zo spoločnosti Resco.

Riešenie pracuje so všetkými štandardnými CRM systémami a obsahuje aj aplikáciu pre terénnych technikov. Aplikácie sú plne funkčné bez ohľadu na pripojenie k internetu . „To v praxi znamená, že aj keď používateľ objaví neoprávnenú skládku v strede lesa bez mobilného pokrytia, správa sa automaticky pošle, keď sa telefón opätovne pripojí na internet,“ dodala Vaľková.

Pre samotných obyvateľov predstavuje aplikácia jednoduchú formu komunikácie so samosprávou. Smartphony vlastní už prevažná väčšina obyvateľov a veľké množstvo z nich nemá problém s využívaním intuitívnych, jednoduchých aplikácií. Občan vidí všetko potrebné na jednom mieste a dokáže sa v nej rýchlo zorientovať bez toho, aby musel aplikáciu dlhodobo študovať. Jednoduchosť a prehľadnosť aplikácie tak umožňuje jej využívanie nielen pre mladých, ale všetkým generáciám užívateľov.

Pozrite sa, ako by ste mohli jednoducho nahlásiť rozbitý chodník pomocou aplikácie CityWatch od spoločnosti Resco :

1. Otvorte aplikáciu CityWatch na svojom smartfóne alebo tablete.

2.Kliknite na tlačidlo Nová správa v hlavnej ponuke. Klepnutím na ikonu Mriežka v ľavom hornom rohu sa zobrazí Rýchle menu bez ohľadu na to, kde sa v aplikácii nachádzate. Umožňuje vám vrátiť sa na domovskú obrazovku, zobrazí posledné vyhľadávania.

3. Zvoľte správnu kategóriu problému, ktorý oznamujete.

4.Pripojte fotografiu pomocou fotoaparátu zariadenia.

Šablóny postavené na technológii Resco Mobile CRM umožňujú ľahkú synchronizáciu aplikácií pre samosprávy s Microsoft Dynamics 365, Salesforce alebo Resco Cloud . Tieto systémy sú dobre známe a používané v mnohých verejných inštitúciách, preto nie sú potrebné žiadne ďalšie investície.

Pozitívnu skúsenosť so spomínaným systémom majú napríklad požiarnici hlavného mesta Nórska. Oslo implementovalo Resco Mobile CRM pre svojich požiarnych inšpektorov, ktorí používajú riešenie MS DYN CRM 2011. Požiarne oddelenie Osla pozostáva zo 450 zamestnancov a Úrad pre prevenciu požiarov (oddelenie v oddelení) má 70 požiarnych inšpektorov. Títo ľudia pracujú s približne 5500 požiarnymi predmetmi. Musia zabezpečiť dohľad nad budovami a stavbami v teréne, dohliadnuť na stavebnú konštrukciu a protipožiarne opatrenia. Potrebovali preto systém na kontrolu údajov o budovách, možnosť pridávať informácie a vytvárať a ukladať fotografie do správy priamo z aktuálneho miesta, mimo kancelárie.

Viac informácií o tom, ako môže samospráva používať Resco Mobile CRM, nájdete na stránke www.resco.net

Kategórie: Podporujeme

PELLEGRINI: Všetko o eurofondoch? Nech sa páči: ÚPVII zverejnil open data

PRservis.sk - 13. júl 2017

BRATISLAVA 13. júla –

Tzv. otvorené dáta o eurofondoch v programovom období 2014 – 2020, spravované prostredníctvom informačného systému ITMS 2014+, sú prístupné všetkým záujemcom. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) publikoval dataset v rámci projektu eDemokracia na https://opendata.itms2014.sk/. Dáva tak priestor pre vznik nových aplikácií i ďalšie využitie štruktúrovaných dát.

„Tak ako eurofondy musia prispieť k zlepšeniu života ľudí v každom regióne Slovenska, tak aj informácie o ich využívaní musia byť k dispozícii každému, kto má o ne záujem“, vysvetlil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. „Teším sa na vytvorené aplikácie či analýzy, ktoré môžu vďaka zverejneniu vzniknúť“, dodal.

V najbližších týždňoch budú zverejnené datasety o využívaní eurofondov v programovom období 2007 – 2013. Dáta sú publikované prostredníctvom url adresy na API (aplikačné rozhranie).

Týmto krokom chce ÚPVII prispieť k zvyšovaniu informovanosti o využívaní finančných prostriedkov z eurofondov, k zvyšovaniu transparentnosti, ale najmä poskytnúť priestor pre použitie štruktúrovaných dát, pre ich ďalšie strojové spracovanie a pre vznik nových aplikácií.

Viac informácií o datasete: https://data.gov.sk/dataset/f208c882-2197-4dec-b891-c3a09b86d740

API nájdete na adrese: https://opendata.itms2014.sk/

Ak vytvárate aplikácie, analýzy alebo iné výstupy z publikovaných dát, dovoľujeme si vás požiadať o ich predstavenie nášmu úradu. Kontaktujte nás na vicepremier@vicepremier.gov.sk

Kategórie: Podporujeme

Spoločnosť Finvia Group sa stala súčasťou skupiny UMD group

PRservis.sk - 12. júl 2017

BRATISLAVA 12. júla 2017 – Spoločnosť Finvia Group s.r.o. sa stala súčasťou skupiny UMD group. Tá kapitálovo zastrešuje spoločnosti Universal maklérsky dom a.s. a Inpol Network a.s. Akcionárske prepojenie mladej dynamickej a inovatívnej spoločnosti so stabilným a silným partnerom pôsobiacim na trhu vyše 15 rokov, prinesie na trh nové možnosti a príležitosti, ale predovšetkým predstaví nové trendy v poskytovaní finančných služieb na Slovensku.

„Finvia získava partnerstvom s Universalom stabilitu, plnú podporu pri vytváraní interaktívneho online prostredia zameraného na sprostredkovanie finančných produktov v segmente B2C a zároveň nové možnosti pri realizácii našich projektov. Chceme rásť a technologicky neustále napredovať, a preto spojenie s Universalom vnímame ako významný krok,“ povedal generálny riaditeľ Finvia Group Ladislav Soviar. „Universal sa chce aj prostredníctvom spoločnosti Finvia Group priblížiť súčasným trendom v online prostredí a osloviť tak mladú generáciu inovatívne zmýšľajúcich finančných sprostredkovateľov na Slovensku. Spolupráca prinesie významným spôsobom obom stranám posun vpred,“ hovorí Martin Lancz, člen predstavenstva Universal maklérsky dom.

Spoločnosť Finvia Group s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2014, počas tohto obdobia sa stala lídrom v poskytovaní finančných služieb v online prostredí a získala do spolupráce viacero zvučných partnerov.

Universal maklérsky dom a.s. vznikol v roku 2001 a za 16 rokov pôsobenia má viac ako 112 000 klientov a hodnota kmeňa živých zmlúv je viac ako 24 miliónov eur.

Kategórie: Podporujeme

Stanovisko k problému financovania dlhodobého strategického výskumu SR

SAV.sk - 12. júl 2017
My, rektori výskumných univerzít: Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej univerzity vo Zvolene, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, a predseda Slovenskej akadémie vied, sme sa obrátili na ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so situáciou pri nakladaní s finančnými ...
Kategórie: Podporujeme

<p>V piatok 14. júla 2017, sa za účasti

Humenne.sk - 12. júl 2017

V piatok 14. júla 2017, sa za účasti primátorky mesta Jany Vaľovej, v priestoroch historického zámku v Humennom odovzdávali ceny športovcom, jednotlivcom aj kolektívom, za ich prínos v oblasti športu za uplynulý rok.

Kategórie: Samospráva

Stránky