RSS čítačka

UPC zamestná v Košiciach 60 nových ľudí

PRservis.sk - 15. jún 2017

Bratislava 15.6.2017 – Spoločnosť UPC, najväčší káblový operátor na Slovensku, otvorí v Košiciach nové zákaznícke Back-office centrum, v ktorom v prvej fáze prijme na plný pracovný úväzok 60 nových zamestnancov. Od októbra tohto roku bude nové pracovisko v metropole východného Slovenska poskytovať klientske služby pre zákazníkov vo Švajčiarsku, pre tamojšiu spoločnosť UPC. Otvorenie nového pracoviska v Košiciach súvisí s rozširovaním a skvalitňovaním zákazníckej starostlivosti v rámci spoločnosti UPC v regióne Strednej a Východnej Európy.

„Táto investícia potvrdzuje, že na Slovensku máme kvalitných a vzdelaných ľudí, čo zvyšuje atraktivitu našej krajiny z hľadiska investovania. Som rád, že týmto zároveň rozšírime pôsobenie našej spoločnosti poskytovaním zákazníckych služieb pre tak náročný trh, akým je Švajčiarsko,” povedal Martin Miller, generálny riaditeľ spoločnosti UPC Česká a Slovenská republika.

Spoločnosť UPC už v Košiciach začala s náborom nových zamestnancov, ktorí môžu počítať s celým radom zamestnaneckých bonusov a možnosťou kariérneho rastu. Od záujemcov sa očakáva dobrá znalosť nemeckého jazyka a komunikatívnosť , prax v tejto oblasti je výhodou. Všetky novo vzniknuté pracovné miesta sú na plný pracovný úväzok s pracoviskom v Košiciach.

Spoločnosť UPC Švajčiarsko je vedúcim multimediálnym operátorom, ktorý poskytuje 1,3 miliónom zákazníkom viac ako 2,5 milióna televíznych, internetových a telefónnych služieb (mobilná telefónia aj pevné linky). Spoločnosť UPC vo Švajčiarsku je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK, LIAL and LILAK), najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa káblových služieb, pôsobiaceho vo viac ako 30 krajinách v Európe, Latinskej Amerike a Karibiku.

Spoločnosť UPC Česká a Slovenská republika patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb v Českej republike a na Slovensku. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a mobilnú televíziu s ponukou programov všetkých žánrov vrátane staníc v HD rozlíšení, širokopásmové internetové pripojenie, a telefónne služby. V obidvoch krajinách pokrýva svojou sieťou viac ako 2 milióny domácností a poskytuje viac ako 1,5 milióna televíznych, internetových a telefónnych služieb pre vyše 800 000 zákazníkov. Viac informácií o spoločnosti UPC Česká a Slovenská republika, ktorá je rovnako súčasťou spoločnosti Liberty Global, nájdete na www.upc.sk a www.upc.cz.

V prípade záujmu o prácu v spoločnosti UPC v novom pracovisku v Košiciach môžu záujemcovia poslať svoj životopis na emailovú adresu kariera@upc.sk

Kategórie: Podporujeme

Väčšina Slovákov považuje Lidl za dobrého zamestnávateľa

PRservis.sk - 15. jún 2017

„Dobrý plat“ je druhou spontánnou asociáciou v spojitosti s obchodným reťazcom Lidl

Viac ako dve tretiny opýtaných považujú Lidl za dobrého zamestnávateľa, pričom viac ako 40% respondentov by zároveň zvažovalo prácu v spomenutom diskontnom reťazci. Vyplynulo to z prieskumu agentúry GfK zo začiatku mája 2017. Kvantitatívny online prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 500 ľudí vo veku 18 – 45 rokov.

“Zamestnanci sú skutočným bohatstvom našej spoločnosti. Našu identitu ako zamestnávateľa definuje aj motto ´Ľudia tvoria Lidl´. Práve ľudia totiž robia Lidl tým, čím je. Prirodzene sa preto snažíme vytvoriť príjemnú a férovú pracovnú atmosféru. Teší nás, že verejnosť vníma Lidl ako atraktívneho zamestnávateľa,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.

Lidl na jeseň 2016 nanovo definoval svoju zamestnávateľskú značku. Jej základné hodnoty určili priamo zamestnanci Lidla. V ich očiach Lidl predstavuje dynamický tím, ktorý dáva tímovým hráčom stabilitu a zároveň priestor na osobný rozvoj. Platí tu férová hra a dosiahnuté výsledky. Od jesene zároveň diskontný reťazec významne navýšili platy svojich zamestnancov. V októbri narástli mzdy pracovníkov predajní a skladov v priemere o 20%, nástupné mzdy sa zvýšili dokonca až o 23%. Táto mimoriadna valorizácia sa týkala viac ako 90% zamestnancov Lidla. Od začiatku nového obchodného roka, teda od marca, pristúpi Lidl k ďalšiemu zvýšeniu platov – v priemere pôjde o viac ako 5%. Úprava miezd sa tentokrát týkala zamestnancov v skladoch, predajniach i administratíve. Priemerný mesačný plat na pozícii predavač -ka/pokladník –čka je v Lidli 771 €, približne o dve pätiny viac v porovnaní s trhovým priemerom podľa portálu platy.sk „Dobrý plat“ je podľa spomenutého prieskumu agentúry GfK druhou spomenutou asociáciou respondentov v spojitosti s obchodným reťazcom Lidl. Prvou je „obchodný reťazec“.

Za svoje aktivity v oblasti personálneho manažmentu získal Lidl aj prestížne medzinárodné ocenenie. Na začiatku roka mu na základe úspešného výsledku v audite organizácie „Top Employers Institute“ udelené ocenenia Top Employer Slovensko 2017” a “Top Employer Europe 2017”. Obchodný reťazec sa tým zaradil medzi popredných svetových zamestnávateľov, ktorí vynikajú v orientácii na zamestnancov a možnosti ich rozvoja.

Lidl otvoril svoje prvé predajne na Slovensku v septembri 2004, momentálne ich prevádzkuje 127. V predajniach, troch logistických centrách a na centrále obchodného reťazca pracuje spolu viac ako 3800 ľudí.

Viac informácii o Lidli ako zamestnávateľovi a tiež aktuálne pracovné ponuky nájdete na kariera.lidl.sk a tiež na Linkedine https://www.linkedin.com/company/lidl-slovenská-republika-v-o-s-.

Kategórie: Podporujeme

Pohľadávky dodávateľov v SK+MED narástli na rekordných 183 mil. EUR, situácia je neudržateľná

PRservis.sk - 15. jún 2017

Bratislava 15. jún 2017 – Štátne nemocnice dlhujú dodávateľom zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu združených v Slovenskej asociácii dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) ku koncu prvého štvrťroka 2017 takmer 183 mil. EUR, čo je o 22 mil. EUR viac ako pred rokom.

Výška pohľadávok dosiahla ku dňu 31.03.2017 rekordnú hodnotu 183 mil. EUR, z toho viac než 158 mil. EUR predstavujú pohľadávky po lehote splatnosti. Medziročne tak dochádza až k 13,7 percentnému nárastu celkových pohľadávok a zadlžovanie nemocníc neustále narastá.

Stále zhoršujúcu sa bilanciu platobnej schopnosti zo strany štátu a verejného zdravotníctva v segmente zdravotníckych pomôcok na Slovensku zvyšujú tiež úroky z omeškania a zmluvné pokuty vo výške takmer 23 miliónov EUR.

Alarmujúca je aj priemerná doba obratu pohľadávok, ktorá je na úrovni 750 dní. Niektoré nemocnice majú svoje záväzky spočívajúce v zaplatení dlžných platieb viac ako štyri roky po lehote splatnosti, pričom viac ako 85 miliónov z celkového objemu pohľadávok je viac ako 360 dní po lehote splatnosti.

Táto negatívna situácia sa pre dodávateľov stáva neúnosnou, najmä vo vzťahu k plneniu si svojich vlastných zákonných povinností ako sú platba DPH, odvod dane z príjmu, platba miezd zamestnancom, odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a v neposlednom rade aj plnenie si záväzkov voči obchodným partnerom. Ani daňové úrady, ani Sociálna poisťovňa totiž žiadne omeškania zo strany dodávateľov neakceptujú.

„Platobná neschopnosť nemocníc neúnosným spôsobom ohrozuje pôsobenie dodávateľov zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu na Slovensku, a tým aj dostupnosť najnovších medicínskych technológií a kvalitnej, modernej terapie pre všetkých, žiaľ na úkor toho najcennejšieho – zdravia pacientov“, zdôraznila Patrícia Kubicová, výkonná riaditeľka SK+MED.

Takáto platobná disciplína zo strany štátu voči dodávateľom znamená nedodržiavanie základných princípov a pravidiel obchodného práva transponovaných smernicou Európskeho parlamentu a Rady o boji proti oneskoreným platbám v obchodných vzťahoch.

Naopak, od dodávateľov v zdravotníckom sektore sa neustále vyžaduje akceptovanie úpravy (znižovanie) cien zo strany Ministerstva zdravotníctva SR a zdravotných poisťovní.

Očakávanie, že dodávatelia budú donekonečna pristupovať na znižovanie cien a dlhodobo úverovať zdravotnícke zariadenia, je neprípustné a z finančného hľadiska neúnosné. Nakoľko sa platobná morálka zdravotníckych zariadení v súčasnosti výrazne zhoršuje a rýchlosť tempa zadlžovania sa zvyšuje, je nevyhnutné, aby Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR akútne riešilo nevyhnutnosť vysporiadania výšky všetkých pohľadávok po lehote splatnosti. Koncept štátneho oddlžovania podmienený akýmikoľvek zľavami je pre dodávateľov neprijateľný a bez detailnejších informácií stále aj právne diskutabilný. V tomto zmysle opätovne apelujeme na Ministerstvo zdravotníctva SR, aby v zmysle dohody umožnilo zástupcom SK+MED pracovne sa zapojiť do prípravy konceptu oddlženia, resp. umožniť sa k pripravovanému konceptu ešte v tomto štádiu vyjadriť, aby mohli byť naše pripomienky zohľadnené.

Patrícia Kubicová: „Ak sa nepristúpi k rozsiahlym systematickým zmenám v prevádzke a financovaní celého sektoru slovenských nemocníc, situácia pokriveného, nevyváženého legislatívneho a podnikateľského prostredia sa bude chronicky opakovať. Veríme, že táto obohraná platňa sa čoskoro stane minulosťou a dodávatelia zdravotníckych pomôcok budú môcť konečne obchodovať v normálnom podnikateľskom prostredí.“

Kritická situácia slovenského zdravotníctva naberá aj medzinárodný rozmer. Zaoberá sa ňou Európska komisia a SK+MED v tejto problematike spolupracuje s Európskou asociáciou dodávateľov zdravotníckych technológií MedTech Europe.

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) je združenie, ktoré aktuálne zastupuje záujmy 30 dodávateľov zdravotníckych pomôcok pôsobiacich na Slovensku. Je riadnym členom MedTech Europe, medzinárodnej zdravotníckej asociácie so sídlom v Bruseli, ktorá zastrešuje národné asociácie dodávateľov a výrobcov zdravotníckych pomôcok a technológií z celej Európy.

Kategórie: Podporujeme

RVTS: Zem spieva medzi finalistami medzinárodnej súťaže Pitch&Play Live

PRservis.sk - 15. jún 2017

BRATISLAVA 15. júna – Komisia zložená z rešpektovaných televíznych expertov zaradila Zem spieva medzi troch finalistov medzinárodnej súťaže Pitch & Play Live. Informácie o finalistoch poskytla spoločnosť CEETV, súťaž je súčasťou medzinárodného televízneho veľtrhu NATPE v Budapešti.

Zem spieva sa podarilo uspieť v konkurencii ďalších 10 formátov zo 7 krajín, odborná komisia v zložení Samantha Ferguson (Banijay Rights), Jonathan Tuovinen (Rabbit Films), Elwin de Groot (Armoza Formats’€), Georgi R. Chakarov (CEETV) a Dann Novak (NATPE) nakoniec vybrala tri európske formáty, ktoré postúpili do finálového výberu. Popri Zem spieva sa do finále prebojovali slovinský program Start Up Slovenia televíznej spoločnosti POP TV a SuperYou! ruskej televízie NTV.

Každý z formátov bol posudzovaný na základe troch kritérií: originalita, univerzálnosť a medzinárodný televízny potenciál. Každý z členov komisie po posúdení uvedených kritérií hodnotil jednotlivé formáty na stupnici od 1 do 5, televízne formáty z najvyšším počtom bodov sa dostali do finálovej trojky.

Víťaza vyberú organizátori súťaže na medzinárodnom veľtrhu NATPE, ktorý sa koná od 19. do 22. júna v Budapešti.

Doplňujúce informácie:

Web súťaže http://ceetv.net/pitchplay/index

CEETV je sieť televíznych expertov a profesionálov zo strednej a východnej Európy, ktorá sleduje vývoj na európskom televíznom trhu a aktuálne trendy na poli televíznych formátov v 20 európskych krajinách. Viac o CEETV http://www.ceetv.net/openInfo?type=1

Táto informácia je komerčným oznámením a je odvysielaná v znení dodanom klientom bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA za jej obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá.
www.prservis.sk; email: prservis@sita.sk

Kategórie: Podporujeme

JOJ: Pravá tvár najsledovanejším nespravodajským programom dňa

PRservis.sk - 15. jún 2017

BRATISLAVA 15. júna – Televízia JOJ bola v stredu 14. júna 2017 jednotkou v prime time v CS 12+ (rtg 7,9 %, shr 22,6 %).

Najlepšie počasie si stabilne udržuje svoju vedúcu pozíciu. Najobľúbenejšia predpoveď počasia to dokázala aj včera, kedy sa so sledovanosťou 11,5 % a podielom 30,5 % stala opäť najsledovanejším programom dňa. Program si pozreli najmä ženy v produktívnom veku 45 – 54 rokov (rtg 14,5 %, shr 31,3 %), ale aj diváci v Prešovskom kraji (rtg 14,1 %, shr 43,4 %).

Najsledovanejším nespravodajským programom stredy bola seriálová novinka TV JOJ Pravá tvár. Prvú epizódu romantického príbehu si pozrelo spolu 418 000 divákov starších ako 12 rokov. Novinka dosiahla sledovanosť 8,9 % a podiel 22,5 % (CS 12+). Príbeh si nenechali ujsť ženy vo veku 35 – 44 (rtg 10,7 %, shr 29,9 %) a tiež ženy vo veku 45 – 54 (rtg 13,0 %, shr 26,5 %), zaujal aj divákov v Bratislavskom (rtg 9,8 %, shr 23,5 %) a Banskobystrickom kraji (rtg 11,0 %, shr 26,3 %).

Dáta sú analyzované v meraní LIVE + VOSDAL (Viewing On Same Day As Life) – analýza živého vysielania spojená s oneskorenou sledovanosťou prehranou v ten istý deň ako živé vysielanie.
Dáta sú od 1. 1. 2017 analyzované s pridaním HOSTÍ.
Hodnoty sledovanosti sú uvedené za cieľové skupiny 12+ a 12-54. Zdroj dát: PMT Slovakia; PR JOJ Group

Kategórie: Podporujeme

FOTOSÚŤAŽ: Pochváľte sa svojimi fotografiami z regiónu

Hnusta.sk - 15. jún 2017

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 5. ročník fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorá je určená pre malých aj veľkých, amatérskych aj profesionálnych fotografov. Súťažné fotografie je možné posielať do 30.09.2017.
Zámerom fotosúťaže je ukázať to najlepšie, čo v regióne Malohont a jeho okolí máme, a to očami fotografov, ktorí tu žijú, pôsobia alebo odtiaľto pochádzajú. Fotografie je možné posielať do 4 súťažných kategórií:

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

MDV: Oddnes v EÚ bez roamingových príplatkov

PRservis.sk - 15. jún 2017

BRATISLAVA 15. júna 2017 -

Telefonovať, zasielať textové správy (sms) či využívať dátové služby môžu oddnes všetci občania Európskej únie bez dodatočných príplatkov. Pravidlá EÚ pre roaming za domáce ceny (“roaming like at home”) pre občanov SR znamenajú, že za používanie mobilného telefónu v ktorejkoľvek krajine EÚ vrátane Nórska, Islandu a Lichtenštajnska budú platiť rovnakú cenu, akú platia doma.

Roaming za domáce ceny je určený tým, ktorí príležitostne cestujú mimo krajiny, kde pracujú či študujú. Nie je určený na využitie ako trvalý roaming.
Predpokladom je, že občan SR bude volať účastníkovi, ktorý sa nachádza v EÚ a používa SIM kartu niektorého z operátorov poskytujúcich služby v EÚ. Roaming za domáce ceny neplatí v prípade, že volá účastníkovi, ktorý sa síce nachádza v krajine EÚ, ale používa SIM kartu operátora, ktorý neposkytuje služby v EÚ (ale napr. v USA). Platí to aj opačne, ak sa občan SR nachádza mimo EÚ a volá do krajiny EÚ. V takomto prípade si operátori môžu účtovať poplatky podľa platného cenníka.

Zároveň mobilní operátori môžu uplatniť tzv. politiku primeraného využívania. Jej cieľom je zabezpečiť, aby mali všetci zákazníci počas ciest v EÚ prístup k roamingu za domáce ceny a mohli ho využívať. Mobilní operátori môžu teda uplatňovať spravodlivé a primerané kontrolné mechanizmy na predchádzanie zneužívaniu týchto pravidiel. V prípade, že občan SR bude používať svoj mobilný telefón v zahraničí trvalo, mobilný operátor môže účtovať príplatky za využívanie roamingu. Ich výška je však obmedzená.

Odporúčame, aby si občania SR podrobnosti o využívaní predplatených minút alebo o poskytovaní dátových služieb v EÚ v súvislosti so zrušením roamingových poplatkov overili u svojich poskytovateľov mobilných služieb.

Karolína Ducká
hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR

Kategórie: Podporujeme

Oznámenie o uložení zásielky

Hnusta.sk - 15. jún 2017
Platí do:  30.06.2017

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Patrik Muka
Jana Radičová
Ervín Chicho
Štefan Cibuľa
Ján Vetrák
Iveta Sendreiová
Ján Mačo
Ivan Bobák
Marek Paštrnák

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Pozvánka na 19. riadne zasadnutie poslancov OZ

Cachtice.sk - 15. jún 2017
 Starosta obce Čachtice ____________________________ P O Z V Á N K A  Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m  devätnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach na deň 26.6.2017, tj. v pondelok o 17.00 hod., ktoré sa bude konať v zasadacej […]
Kategórie: Samospráva

PELLEGRINI: Vo Varšave o budúcnosti eurofondov s eurokomisárom G. Oettingerom, ktorý pripravuje rozpočet únie po Brexite

PRservis.sk - 15. jún 2017

VARŠAVA 15. júna -

Pri príležitosti ukončenia poľského predsedníctva vo V4 sa včera vo Varšave uskutočnilo v prítomnosti eurokomisára pre rozpočet a ľudské zdroje Guntera H. Oettinggera zasadnutie členov vlád a ministrov zodpovedných za rezorty hospodárstva a za politiku súdržnosti krajín V4 a Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska. Hlavnými témami boli budúcnosť kohéznej politiky a vnútorného trhu po roku 2020 a vplyve Brexitu. Slovensko pritom považuje za hlavné dlhodobé investičné ciele EÚ konkurencieschopnosť a rast, inovácie, zamestnanosť a bezpečnosť.

Budúca podoba rozpočtu EÚ je predmetom mnohých diskusií. „Príprava ďalšieho programového obdobia musí dostať dynamickejšiu a konkrétnejšiu podobu. Aj na európskej úrovni sa musíme vyhnúť akémukoľvek omeškaniu“, povedal na rokovaní podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Spolu s predstaviteľmi krajín V4+4 pred komisárom G. Oettingerom, ktorý pripravuje budúci rozpočet EÚ, zdôraznili, že hlavnými prvkami politiky súdržnosti po roku 2020 by mali byť orientácia na konkrétne výsledky projektov a jednoduchosť.

G. Oettinger sa vo svojom vystúpení vyjadril, že kohézna politika po roku 2020 by mala zostať aj naďalej dôležitou investičnou politikou EÚ, naďalej podporujúcou odstraňovanie rozdielov v regiónoch EÚ.

Krajiny V4+4 vyzvali Európsku komisiu, aby zriadila neformálnu komunikačnú platformu, ktorá by umožnila diskutovať o pripravovaných legislatívnych návrhoch pre budúce programové obdobie. Na národnej úrovni táto diskusia už začala prostredníctvom Partnerstva pre politiku súdržnosti 2020+ a dotazníka, ktorý bol distribuovaný všetkým partnerom. P. Pellegrini vyzval na obdobný transparentný a proaktívny prístup aj Európsku komisiu.

Background:

Ministri krajín V4+4 podpísali začiatkom roku 2017 Spoločné vyhlásenie k politike súdržnosti po roku 2020, v ktorom podporili udržanie silnej pozície politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej politiky EÚ na podporu rastu a tvorby pracovných miest aj po roku 2020. Jednohlasne sa zasadili za podporu všetkých regiónov, podoru územnej orientácie a riešení šitých na mieru pre napĺňanie špecifických potrieb jednotlivých regiónov EÚ, kde je potrebná väčšia flexibilita pre národné, regionálne a miestne orgány, so zámerom venovať sa ich osobitným cieľom v rámci operačných programov, vrátane využívania integrovaného územného prístupu.

Komunikačný odbor

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Kategórie: Podporujeme

Pozvánka Kina Rimava

Hnusta.sk - 15. jún 2017

Kino Rimava pozýva na slovenský film Všetko alebo nič 22.06.2017 o 18:00 hod. / 12+ €|
Komédia/Romantický
- Réžia: Marta Ferencová
- Predloha: Eva Urbaníková

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

OMV Slovensko upozorňuje: nezabúdajte sa pripútať aj na zadných sedadlách

PRservis.sk - 14. jún 2017

- OMV v rámci svojho záväzku We Care More (staráme sa viac) dbá o bezpečnosť motoristov

- Pasažieri na zadných sedadlách ohrozujú nielen seba, ale aj spolujazdcov

- Na čerpacích staniciach budú odmeňovať tých, ktorí sa nezabudli pripútať aj na zadných sedadlách

Bratislava, 14. júna 2017 – OMV Slovensko spúšťa informačnú kampaň pre motoristov, aby sa nezabúdali pripútavať na zadných sedadlách. Na čerpacích staniciach budú odmenené tie posádky vozidla, ktoré budú mať zapnutý bezpečnostný pás na predných aj zadných sedadlách. Cieľom je znížiť počet zranení motoristov.

OMV Slovensko spúšťa toto leto informačnú kampaň o rizikách nepripútavania sa na zadných sedadlách v autách na našich cestách. Cieľom je informovať o rizikách takéhoto konania a pozitívnou motiváciou odmeniť tie posádky vozidla, ktoré sú zodpovedné a túto povinnosť neignorujú. „Bezpečnostné pásy dokáže ignorovať naozaj málo vodičov, už aj preto, že im moderné autá zvukovou signalizáciou znepríjemňujú život, ak sa zabudnú pripútať. Pri pasažieroch na zadných sedadlách však stále, žiaľ, bezpečnostné pásy nie sú samozrejmosťou,“ vysvetľuje dôvod kampane Ľubica Slabejová, Marketing manager OMV Slovensko.

Kampaň na pripútavanie sa na zadných sedadlách nie je samoúčelná. Využitie bezpečnostných pásov pre celú posádku má veľký význam. ,,Mnohé nehody by nemuseli skončiť tragicky, ak by ľudia boli pripútaní pásmi aj na zadných sedadlách. Pri náraze v rýchlosti totiž takýto človek voľným pohybom môže preletieť cez predné sklo, čo samo o sebe má väčšinou fatálne následky, dokonca pritom vie ublížiť až s následkom smrti človeku na prednom sedadle, ktorý je pripútaný. Takisto môže preletieť aj bočným sklom a auto ho privalí. Pri takýchto nehodách sú najčastejšie zranenia hlavy, chrbtice i vnútorné poranenia až s následkom smrti,” vysvetľuje Boris Chmel, manažér komunikácie s verejnosťou Operačného strediska zdravotnej služby Slovenskej republiky.

OMV Slovensko sa preto v rámci záväzku We Care More (staráme sa viac) rozhodla podporiť osvetovú a informačnú kampaň pre motoristov. „V spolupráci s Fun Radiom budeme prostredníctvom rozhlasového vysielania upozorňovať na riziká, ktoré nepoužívanie bezpečnostných pásov prináša. Pre zodpovedných motoristov bude zaujímavý dátum 16.6., ktorý OMV označila dňom bezpečnosti pasažierov. Na tridsiatke čerpacích staníc OMV Slovensko budú totiž na posádky áut striehnuť hostesky, ktoré budú odmeňovať tých pasažierov, ktorí sa nezabudli pripútať. „Veríme, že pozitívna motivácia a a osveta prostredníctvom médií pomôže edukovať motoristov a zníži sa počet zranení na cestách.,“ dopĺňa Slabejová.

Maloobchodný predaj palív čelí ekonomickému prostrediu, ktoré sa neustále mení a prináša nové výzvy. Odpoveďou OMV na tieto výzvy je pozicioning značky „We Care More“. Úspech v tomto segmente je poháňaný neustálou snahou o maximalizáciu kvality produktov, služieb a technológií, ako aj dôraz na zákazníkov, partnerov a zamestnancov čerpacích staníc OMV.

Informácie o spoločnosti:

OMV Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 91 čerpacími stanicami má na Slovensku 18 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb – čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 60 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila viac ako 1000 pracovných miest.

Viac informácií nájdete na www.omv.sk.

OMV Aktiengesellschaft

OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie – a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajmi v rámci skupiny 19 miliárd eur a 22 500 zamestnancami v roku 2016 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku a vyrovnané medzinárodné portfólio. Denná ťažba v roku 2016 dosiahla v priemere 311-tisíc barelov denne. V segmente rafinácie dosiahla kapacita rafinácie 17,8 miliónov ton ročne. K júnu 2017 prevádzkovala približne 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách. OMV prevádzkuje aj sieť plynovodov v Rakúsku a plynové zásobníky v Rakúsku a Nemecku. V roku 2016 dosiahol objem predaja plynu 110 TWh.

Kategórie: Podporujeme

Stránky