RSS čítačka

Zvolensky: SASPRO mi dalo slobodu rozhodovania sa

SAV.sk - 18. júl 2018
Zsofia Zvolensky je Maďarka „od Balatonu“. Priezvisko má síce slovenské, „neprechyľované“, no ako mi hneď na úvod povedala, po slovensky nevie. No i tak sa so Zsofi hovorilo o jej práci príjemne. Po anglicko-maďarsko-slovensky. Ako sama povedala, „moja slovenčina je ako tvoja maďarčina“. Snažili sme sa obe. Veď už samotný názov práce Zsofie Zvolensky NAMES – Vlastné mená: Prečo zastávať presupozičný prístup? nie je jednoduchý. Zsofia Zvolensky sa už počas stredoškolského štúdia dostala v rámci výmenných ...
Kategórie: Podporujeme

Mesto Stará Ľubovňa pripravuje zmeny a doplnky územného plánu mesta

StaraLubovna.sk - 17. júl 2018
Mesto Stará Ľubovňa ako orgán územného plánovania pripravuje Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta. Žiadosti fyzických a právnických osôb o zmeny a doplnky územného plánu je možné zasielať na adresu Mestský úrad Stará Ľubovňa, odd. výstavby, ÚR a ŽP, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa do 20.8.2018.
Kategórie: Samospráva

Odpustový turnaj

Jakubany.sk - 17. júl 2018
Telovýchovná jednota Sokol Jakubany pozýva všetkých športových priaznivcov na tradičný Odpustový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 22.07.2018 (t.j. nedeľa) so začiatkom od 13:30 hod. na futbalovom ihrisku v Jakubanoch. Súčasťou podujatia bude súťaž v kopaní jedenástok – „Odpustová penalta“, súťaže pre deti a podávať sa bude aj chutný guláš. Vedenie Telovýchovnej jednoty Sokol Jakubany zároveň oznamuje všetkým svojim súčasným a bývalým členom, aby si nezabudli športové oblečenie a obuv, nakoľko sa môžu aktívne zapojiť do skladby mužstiev a jednotlivých súťaží.
Kategórie: Samospráva

Hornonitrianske bane Prievidza: Odmietame tvrdenia Greenpeace o znečisťovaní rieky Nitra!

PRservis.sk - 17. júl 2018

Hornonitrianske bane Prievidza odmietajú tvrdenie organizácie Greenpeace z ich tlačovej správy „Čo pláva v rieke Nitra?“ 9. júla 2018. Greenpeace tvrdí, že „podľa Vodného plánu Slovenska sú bane jedným z  najvýznamnejších znečisťovateľov rieky Nitra“.

PRIEVIDZA 17. júla 2018 – Hornonitrianske bane Prievidza odmietajú tvrdenie organizácie Greenpeace z ich  tlačovej správy „Čo pláva v rieke Nitra?“ 9. júla 2018. Greenpeace tvrdí, že „podľa Vodného plánu Slovenska sú bane jedným z  najvýznamnejších znečisťovateľov rieky Nitra„.

Ide o nepravdivú, tendenčnú  informáciu, pretože v  uvedenom Vodnom pláne  Slovenska nie je žiadna zmienka o Hornonitrianskych  baniach Prievidza, pretože sa medzi  znečisťovateľmi vôd nenachádzajú.

Greenpeace týmto vyjadrením spochybňuje svoje doterajšie analýzy vôd rieky Nitra, zverejnené v tlačových správach z  1. augusta 2017 „Výsledky sú opäť zlé!  Greenpeace kontroloval odpadové vody v Novákoch“ a „Rieka Nitra je stále znečistená ortuťou a ďalšími nebezpečnými látkami“ z 25. januára 2018 , kde uvádza:

„Tentokrát sme sa sústredili na porovnanie kvality vôd v rieke nad a pod výpustom chemickej firmy Fortischem v Novákoch.

V mieste nad výpustom sme nezistili žiadne prekročenie limitov ortuti, ani iných sledovaných látok. Za to na všetkých troch odberných miestach pod závodom, sme zaznamenali nadlimitné koncentrácie ortuti….,” konštatovala riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková.“

Greenpeace tým potvrdzuje,  že nad výpustom spoločnosti Fortischem, teda v oblasti, kde je  rieke Nitra ovplyvnená  vypúšťaním  čistenej banskej vody  z Hornonitrianskych baní Prievidza,  žiadne škodlivé látky nezaznamenali.           

Napriek tomuto faktu  v tlačovej správe 9. júla  2018 „Čo pláva v rieke Nitra?“ Greenpeace  demagogicky zneužíva a manipuluje fakty, keď uvádza: „Otvorenie 12. ťažobného poľa a prekládka rieky predstavujú hrozbu pre región, ktorý už aj tak dlhodobo čelí znečisteniu..“

Štúdia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) hovorí o znečistení rieky Nitra ortuťou a ťažkými kovmi. Hnedé uhlie obsahuje tieto prvky len v zanedbateľných, stopových množstvách. 

Ťažba Hornonitrianskych baní Prievidza je v tejto práci spomínaná z pohľadu vplyvov na životné prostredie len v súvislosti so zmenami scenérie krajiny. Je zaujímavé, že vedecká práca SPU vníma zmeny scenérie krajiny vplyvom ťažby \“výrazne negatívne\“, zatiaľ čo rovnaké zmeny z pohľadu Štátnej ochrany prírody sú hodnotené ako to najcennejšie, čo na hornej Nitre z pohľadu biodiverzity a výskytu chránených aj kriticky ohrozených živočíchov máme. Pohľady pôdohospodárov a pohľady profesionálnych štátnych ochrancov prírody sa teda výrazne odlišujú.

Štúdia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity uvádza celý rad priemyselných podnikov na hornej Nitre, ako veľkých znečisťovateľov. Ochranári to však tendenčne spájajú  s banskou činnosťou. Hornonitrianske bane Prievidza považujú tieto nepravdivé výroky za nehoráznu lož a  zastrašovanie verejnosti. Rovnako nezmyselné je aj tvrdenie, že „preloženie koryta  nie je v súlade s európskou legislatívou.“

Rieka Nitra nie je a ani  v budúcnosti nebude nijako negatívne ovplyvnená banskou činnosťou. Zámery spoločnosti sú plne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky aj Európskej únie.

Kvalita vypúšťaných prečistených banských vôd je pravidelne monitorovaná, pričom výsledky analýz stanovených ukazovateľov sú dlhodobo pod limitnými hodnotami.

Pre stanovenie kvality  vody v rieke Nitra a vyhodnotenie vplyvu súčasnej a  navrhovanej banskej činnosti v dôsledku vypúšťania banských do bývalého potoka Ťakov a následne do rieky Nitra boli v marci tohto roka odobraté vzorky povrchovej vody.

Jedno odberné miesto bolo situované nad zaústením prečistených banských vôd do toku. Údaje z neho vypovedajú o kvalite povrchovej vody v rieke Nitra neovplyvnenej ťažbou v bani Nováky. Druhé odberné miesto bolo pod zaústením prečistených banských vôd, kde údaje vypovedajú o kvalite vôd  ovplyvnených banskou činnosťou. Analýzu vykonávalo ju  nezávislé certifikované skúšobné laboratórium.

Namerané hodnoty potvrdili, že vplyv vykonávanej, ako aj navrhovanej banskej činnosti  v 12.poli Nováky na kvalitu povrchových vôd rieky Nitra a následne celého povodia Dunaja, nie je významný. Všetky stanovené ukazovatele spĺňajú požiadavky na kvalitu povrchovej vody.

Túto skutočnosť potvrdil aj výpočet formou zmiešavacej rovnice, ktorý  preukázal, že   aj po zaústení čerpaných banských vôd do povrchového toku rieky Nitra je kvalita vody vyhovujúca, neprekračuje limitné a odporúčané hodnoty.

Organizácia Greenpeace Slovensko neeticky zverejnila nepravdivé informácie, ktoré poškodili našu spoločnosť. Verejnosti sa snaží navodiť dojem jediného ochrancu životného prostredia. Robí to však bez záujmu o poznanie relevantných údajov a komunikáciu s dotknutými subjektmi.

Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa

The post Hornonitrianske bane Prievidza: Odmietame tvrdenia Greenpeace o znečisťovaní rieky Nitra! appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Slávnosti kultúry Lemkov-Rusínov

Jakubany.sk - 17. júl 2018
Pozvánka na Slávnosti kultúry Lemkov-Rusínov, ktoré sa uskutočnia dňa dňa 22. 07. 2018 v Kúpeľoch Červený Kláštor Smerdžonka. Program začína o 12:00 hod. gréckokatolíckou sv. Božou liturigiou a ďalej bude pokračovať podľa harmonogramu. V programe vystúpia - Štefan Štec, FS Hornád, Stolyčnoho džyvky, FSk Poľana, FSk Majdan, Lemkovský súbor z Poľska
Kategórie: Samospráva

Pozvánka na Pivný festival

Jakubany.sk - 17. júl 2018
Mesto Stará Ľubovňa Vás srdečne pozýva na Pivný festival, ktorý sa uskutoční v dňoch 20 - 22. júl 2018 pred Okresným úradom.
Kategórie: Samospráva

Novomestské Stredisko kultúry srdečne pozýva deti do FAJNOVÉHO TÁBORA!

Banm.sk - 17. júl 2018
Od 13. do 17. augusta 2018 pripravuje Stredisko kultúry výnimočný denný detský tábor spojený s kurzom varenia. Obedy si deti navaria pod dohľadom p...
Kategórie: Samospráva

Tip: Silan aviváž - 1.99

Zlacnene.sk - 16. júl 2018
Kategórie: Podporujeme

Stránky