RSS čítačka

Prezentácia personálnej bibliografie Milana Žitného

SAV.sk - 22. október 2019
Charakter bibliografie každého vedeckého pracovníka, teda i literárneho vedca vypovedá o spôsobe jeho existencie vo vede – v prípade prekladateľa Milana Žitného tej literárnej. Jeho personálna bibliografia vychádza in memoriam napriek tomu, že jej príprava sa začala ešte v čase, keď aktívne pôsobil v Ústave svetovej literatúry SAV. Prezentácia personálnej bibliografie literárneho vedca, germanistu a nordistu, významného prekladateľa z nemčiny a severských jazykov, vysokoškolského pedagóga, skvelého kolegu a priateľa Milana Žitného ...
Kategórie: Podporujeme

Drobnicov memoriál – 10. ročník

SAV.sk - 22. október 2019
V septembri sa v Starej Lesnej uskutočnil 10. ročník súťažného sympózia pre mladých biochemikov, mikrobiológov, biotechnológov a molekulárnych biológov – Drobnicov memoriál. Organizátorom bola Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s Ústavom biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, Centrom biovied SAV ako aj s občianskym združením Veda a život. Prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc. bol jednou z najvýznamnejších vedeckých osobností v oblasti biochémie a mikrobiológie. ...
Kategórie: Podporujeme

Prvá Family Friendly Firma UNICEF na Slovensku – IBM International Services Centre, s.r.o.

PRservis.sk - 22. október 2019

22.10.2019 - Prvou firmou na Slovensku, ktorej bol udelený titul Family Friendly Firma od UNICEF je IBM International Services Centre, s. r. o.. Tento titul sa udeľuje zamestnávateľom so silným akcentom na podporu rodiny. IBM splnila ako prvá firma na Slovensku prísne kritériá UNICEF. Audit zo strany UNICEF trval viac ako 3 mesiace.  Titul dostala spoločnosť IBM na 3 roky, v priebehu ktorých sa zaviazala podporovať aktivity UNICEF, hlavne jeho program SVETOVÝ RODIČ. Ivan Tomko, Talent Acquisition Lead Slovakia zo spoločnosti IBM hovorí: "Získať titul Family Friendly Firma od UNICEF bola pre nás v IBM výzva. Rodina a podpora rodiny je pre našu firmu veľmi dôležitá. V IBM vždy ponúkame viaceré benefity, ktoré môžu naši zamestnanci využívať spolu so svojimi rodinami. Sme veľmi radi, že sme splnili prísne kritériá organizácie UNICEF. Je to pre nás ďalším potvrdením toho, že IBM je na Slovensku medzi zamestnávateľmi lídrom, ktorý zachytáva svetové trendy."

Mária Sliacka, výkonná riaditeľka Slovenskej nadácie pre UNICEF dodáva: "Sme radi, že práve taká firma ako IBM sa stala prvou Family Friendly Firmou na Slovensku. Podpora rodiny zo strany zamestnávateľov je jedna z kľúčových tém UNICEF na celom svete. Osobne ma teší, že IBM nám pomôže spromovať kľúčový program SVETOVÝ RODIČ UNICEF medzi svojimi zamestnancami."

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Štvorzložková vakcína proti chrípke od Sanofi Pasteur je už dostupná na Slovensku

PRservis.sk - 22. október 2019

22.10.2019 -
Chrípková vakcína od Sanofi Pasteur je jediná štvorzložková chrípková vakcína indikovaná aj na vakcináciu tehotných žien a na pasívnu ochranu ich novorodencov dostupná na Slovensku.
Chrípková vakcína od Sanofi Pasteur je indikovaná pre deti od 6 mesiacov, dospelých a seniorov.
Chrípka môže vyvolať závažné zdravotné komplikácie najmä u rizikových skupín obyvateľstva ako sú seniori nad 65 rokov, tehotné ženy, deti  a chronicky chorí pacienti s oslabeným imunitným systémom. Práve pre tieto skupiny je chrípka najväčšou hrozbou, a preto by prevenciu rozhodne nemali zanedbať.

Štvorzložková vakcína proti chrípke od spoločnosti Sanofi Pasteur je už dostupná na Slovensku. Chrípková vakcína je indikovaná pre deti od 6 mesiacov, dospelých a seniorov. Táto chrípková vakcína získala v máji tohto roka rozšírenie indikácie v Európe na imunizáciu tehotných žien a tým pomáha pasívne chrániť aj ich novorodencov.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča každoročné očkovanie proti chrípke pre rizikovú populáciu, a to vrátane tehotných žien, malých detí, starších dospelých a zdravotníckych pracovníkov. Chrípková vakcína od Sanofi Pasteur je prvá  štvorzložková vakcína proti chrípke v Európe, ktorá získala túto konkrétnu indikáciu. K pasívnej ochrane dochádza, keď sa tehotná žena zaočkuje počas tehotenstva a ochrana očkovaním sa prenesie aj na jej dieťa.

"WHO dlhodobo obhajuje očkovanie nastávajúcich matiek počas tehotenstva, kedy sú veľmi ohrozené komplikáciami chrípky. Pri tehotných ženách je skutočne päťnásobne vyššia pravdepodobnosť, že budú s chrípkou hospitalizované, než pri netehotných ženách, preto táto nová indikácia chrípkovej vakcíny posilňuje význam odporúčania pre tehotné ženy, a okrem toho pridáva aj potvrdenie pasívnej ochrany novorodencov prostredníctvom očkovanej matky. Je to jediná vakcína proti chrípke konkrétne indikovaná na pasívnu ochranu dojčiat od narodenia do 6 mesiacov, narodených ženám, ktoré boli počas tehotenstva očkované," uviedla Beáta Kujanová zo spoločnosti Sanofi Pasteur.

Okrem rizík chrípky, ktorým sú vystavené tehotné ženy, najväčšiemu riziku hospitalizácie z dôvodu chrípky čelia práve deti do 2 rokov. Vakcinácia sa považuje za najlepší spôsob prevencie chrípky a znižuje riziká vážnych komplikácií. Nová indikácia preto posilňuje ďalší význam vakcinácie na ochranu týchto najzraniteľnejších rizikových skupín.

Chrípka¹

Chrípka je závažné infekčné ochorenie dýchacích ciest vírusového pôvodu. Prameňom nákazy je človek a chrípka sa prenáša najmä vzdušnou cestou – kvapôčkovou infekciou.

Chrípka nastupuje náhle, začína zväčša bolesťami hlavy, vysokými horúčkami, zimnicou a triaškou, bolesťami svalov či kĺbov. Následne nastupuje suchý kašeľ, nádcha nemusí byť vždy prítomná. Po chorobe, ktorej akútne príznaky pretrvávajú 4 – 7 dní je človek zoslabnutý a unavený a trvá aj 3 – 4 týždne, kým sa znova dostane do formy. Dodatočne však často dochádza aj k bakteriálnej infekcii zasiahnutých slizníc. Následkami sú vtedy napríklad zápal pľúc alebo zápal srdcového svalu.

Chrípka a iné virózy¹

Nádchu, prechladnutie, škriabanie v hrdle a podobné stavy označujeme ako akútne respiračné ochorenia (ARO). Väčšinu ARO nespôsobuje chrípkový vírus, ale iné vírusy – adenovírusy, rhinovírusy, parainfluenza vírusy. Začínajú zväčša nádchou, kašľom, s následným výstupom teploty do 38 stupňov Celzia, prebiehajú v omnoho miernejšej forme a organizmu trvá kratšie, kým sa s príznakmi vysporiada.

Liečba¹

Keďže chrípka je vírusového pôvodu, nezaberajú na ňu antibiotiká, ktoré sú určené na liečbu bakteriálnych infekcií. Chrípka si vyžaduje najmä pokoj na lôžku, dostatočný príjem tekutín, zmierňovanie príznakov (symptomatická liečba) – teda znižovanie horúčky, zmierňovanie bolesti, uvoľňovanie dýchacích ciest a zvýšený príjem vitamínov. V prípade závažných stavov a komplikácií chrípky je nutné navštíviť lekára.

Komplikácie ochorenia¹

Chrípka môže vyvolať závažné zdravotné komplikácie najmä u starších ľudí, chronicky chorých a ľudí s oslabeným imunitným systémom. Oslabený organizmus napadnú  bakteriálne infekcie, prejavujúce sa zápalmi priedušiek, pľúc a ďalšími ochoreniami, ktoré môžu mať až fatálne následky. Preto je nesmierne dôležité v prípade ochorenia nepodceňovať príznaky a začať čo najskôr s liečbou. Chrípka predstavuje veľmi silný útok na celý organizmus. V prípade starších ľudí, chronicky chorých (diabetes, srdcovo-cievne ochorenia) či prekonávajúcich iné závažné ochorenie (onkologickí pacienti, aj tí v rekonvalescencii) treba pozorne sledovať stav a konzultovať priebeh s ošetrujúcim lekárom.

Vírus chrípky¹

Veľmi premenlivý a životaschopný RNA-vírus rodu Orthomyxoviridae, ktorý sa často mení, čo je dôvodom vyvolania epidémií každý rok. Inkubačný čas (teda čas od nakazenia do vzplanutia prvých príznakov choroby) je pri víruse chrípky krátky, prakticky do dvoch dní od nakazenia môže chrípka vypuknúť.

Chrípka na Slovensku²

Podľa štatistík Úradu verejného zdravotníctva SR, bolo v Slovenskej republike v sezóne 2018/2019 spolu nahlásených 1 470 688 osôb nakazených chrípkou, čo znamená 55 104  zo 100 000 osôb. V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou 2017/2018 počet hlásených ARO klesol o 8,2 %. V etiológii prevládal vírus typu A. Najvyššia chorobnosť bola nahlásená v Bratislavskom kraji, ktorý presiahol úroveň celoslovenskej chorobnosti.

Pokračuje monitoring ochorení a úmrtí na SARI (Severe Acute Resporatory Infection). Ide o akútnu infekciu dýchacích ciest s horúčkou ≥ 38°C, kašľom, s nástupom v priebehu posledných 10 dní, ktorá vyžaduje hospitalizáciu. Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo nahlásených 123 ochorení na SARI, čo je o 77 prípadov viac, ako v predchádzajúcej sezóne (nárast o 167,4%). Z celkového počtu 123 chorých zomrelo 57 pacientov, čo je o 44 úmrtí viac, ako v sezóne 2017/2018 (nárast o 338,4%).

Zdroj:
1 www.chranimenasichpacientov.sk
2 Dokument  ÚVZ SR – Odbor epidemiológie – "Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2018/2019 v Slovenskej republike".

Kód materiálu: SACS.SA.19.10.0615
Vydané: 22.10.2019
Sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o. – Einsteinova 24 – 851 01 – Bratislava – www.sanofi.sk

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

70. výročie časopisu Geologica Carpathica

SAV.sk - 22. október 2019
Nebýva zvykom usporiadať konferenciu pri príležitosti založenia odborného periodika. Časopisy sú zväčša samonosné, meno v odbornej komunite si vytvárajú svojim tematickým obsahom a dobrý ohlas upevňujú kvalitou príspevkov. Geovedné periodikum, ktoré vychádza šesťkrát do roka, si svoju existenciu pripomenulo len druhýkrát. Prvý raz to bolo pri 50. výročí vzniku časopisu, v októbri 1999 na medzinárodnej konferencii Carpathian Geology 2000. Medzinárodná konferencia venovaná 70. výročiu založenia ...
Kategórie: Podporujeme

Slovenská jazzová jeseň 2019 sa začne naozaj veľkolepo

PRservis.sk - 22. október 2019

22.10.2019 - Už o pár dní, v pondelok 4. novembra zažije Slovensko jeden z koncertov roka. V bratislavskom Istropolise vystúpi legendárna jazzová ikona, speváčka Dianne Reeves. Jedna z najuznávanejších osobností súčasného jazzu si už vybrala aj svoju slovenskú predkapelu – ktorý veľký talent si zahrá pred koncertom kultovej jazzovej legendy?

V Bratislave po 6 rokoch a prvýkrát po vydaní Beautiful Life

Diannes Reeves poteší svojich slovenských fanúšikov koncertom po dlhých šiestich rokoch. Mnohonásobná držteľka prestížnych hudobných ocenení medzičasom stihla vydať svoj najnovší štúdiový album Beautiful Life (2014), na ktorom spolupracovali najžiarivejšie hviezdy súčasnej jazzovej scény -  Gregory Porter, Robert Glasper, Esperanza Spalding a iní. Album bol v roku 2015 ovenčený cenou Grammy v kategórii Best Jazz Vocal Performance. Jej slovenskí priaznivci sa tak na bratislavskom koncerte bezpochyby dočkajú nielen jej najväčších hitov a hudobného prierezu jej bohatou kariérou, ale tiež noviniek z doposiaľ poslednej štúdiovky.

V Bratislave sa Dianne Reeves predstaví so zostavou: Peter Martin (piano), Romero Lubambo (gitara), Reginald Veal (bass) a Terreon Gully (bicie).

Hudobní kritici s obľubou v recenziách označujú Dianne Reeves za umelkyňu, ktorá si zaslúži obdiv za neustálu koncertnú i albumovú aktivitu, hoci už po dvoch desiatkach albumov a piatich prestížnych soškách Grammy o jej virtuozite nepochybuje odborná verejnosť ani fanúšikovia po celom svete.

Medzi jej historicky najsignifikantnejšie, najvýznamnejšie a najviac sledované projekty a spolupráce patria kolaborácia s Arifom Mardinom (legendárnym producentom Norah Jones či Arethy Franklin) na intímnej kolekciii ocenenej Grammy A Little Moonlight, či participácia na filme Georgea Clooneyho, ovenčenom 6timi nomináciami na Oscara "Good Night, and Good Luck,”, za ktorý Reeves získala Grammy v kategórii Best Jazz Vocal Grammy for film's soundtrack.

Dianne Reeves je vysoko-uznávanou osobnosťou v rámci jazzovej umeleckej komunity. Dôkazom je množstvo pôct a ocenení, ktoré jej pravidelne udeľuje akademická hudobná obec po celom svete. Je nositeľkou čestného doktorátu prestížnej Berklee College of Music v Bostone a Juilliard School v New Yorku.  Jedným z najnovších ocenení Diane Reeves je cena Jazz Master od Národnej nadácie pre umenie (National Endowment for the Arts) z roku 2018 – najprestížnejšie národné ocenenie a pocta, ktorú USA udeľujú jazzovým umelcom.

Zo slovenských jazzových talentov ju zaujali Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý

V spolupráci s organizátormi svojho pripravovaného bratislavského koncertu, festivalom CITY SOUNDS, si Dianne Reeves v uplynulých dňoch vybrala slovenskú predkapelu - Kristínu Mihaľovú a Jakuba Šedivého. Umelecká dvojica aktuálne patrí medzi výrazné mladé osobnosti slovenskej hudobnej scény. Tým, ktorí bedlivo sledujú dianie na domácej jazzovej scéne, tento objav netreba veľmi predstavovať. Obaja umelci študovali na konzervatóriu v Prahe a ich pôsobenie na Slovensku odštartovala výhra v súťaži Nové tváre slovenského jazzu 2017, kde získali ocenenie Objav roka. Odvtedy sa predstavili na pódiách pred svetovými hviezdami ako Stanley Clarke alebo Candy Dulfer a koncertovali tiež v Paríži a na známom jazzovom festivale Jazz à cours et à jardins 2019 v Lyone.

"Členovia poroty videli už naozaj všeličo a všelikde, ale všetkým padli sánky o pol metra, keď na pódium vyšlo duo Kristína Mihaľová (spev) a Jakub Šedivý (akustická gitara). V cover verziách predviedli esencionálnu muzikalitu a Kristína aj mimoriadne dobrú intonáciu, sugestívne frázovanie a bezchybnú orientáciu v harmóniách, pretože improvizuje s ľahkosťou a šarmom. Zjednodušene povedané, aj na Slovensku máme svoju Gretchen Parlato. Veď sa presvedčte sami. Duo dostalo cenu Objav festivalu a cenu za presvedčivo kompaktný výkon.” JASLOVSKÝ, Marián. Nové tváre slovenského jazzu: mladí sú skvelí. In: Aktuality.sk [online]. 4.12.2017 [cit. 2019-09-13]. Zdroj:  https://www.aktuality.sk/clanok/544504/nove-tvare- slovenskeho-jazzu-mladi-su-skveli/

Dvadsaťdvaročná Kristína Mihaľová (spev) a jej o rok starší rovesník Jakub Šedivý (akustická gitara) od svojho debutu očarujú hudobných kritikov doma i za hranicami Slovenska. V súčasnosti pripravujú album a majú za sebou turné v Čechách, na Slovensku aj v Európe. Ich vystúpenia sú charakteristické originálnym prevedením vlastných skladieb ale aj spracovaním pôvodných piesní obľúbených interpretov ako napríklad Jazzmeia Horn, Gretchen Parlato, Aaron Taylor a iní.

"Už odmalička a od našich prvých skúseností s jazzom vnímame Dianne Reeves ako jednu z vedúcich osobností jazzového spevu, ktorá spolupracuje so špičkou hudobného sveta. Vystupovať pred ňou je pre nás nielen veľká zodpovednosť, ale aj splnený sen. Je pre nás veľkou cťou sa po menách ako Stanley Clarke a Candy Dulfer, prezentovať pred tak významnou osobnosťou, ako je práve Dianne Reeves a preto sa chceme poďakovať organizátorom, ktorí nám túto možnosť dávajú a veria nám," hovorí na margo blížiaceho sa koncertu Kristína Mihaľová.

Predaj vstupeniek na podujatie: https://citysounds.sk/dianne-reeves/

Výber z LIVE vystúpení Dianne Reeves:

www.youtube.com/playlist?list=PLr6tPF2FpNsVdRi8I4xJn1QCK_fJ4N2Hb

Ukážky z tvorby Kristíny Mihaľovej a Jakuba Šedivého:

The Peacocks: www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9z2RQdEKGxk

I´ll Be There: www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9OVnaeDiNJ8

Viac info:  https://citysounds.sk/dianne-reeves/ https://www.facebook.com/events/546385742547098/

Website | http://diannereeves.com/

Facebook | https://www.facebook.com/DianneReevesMusic

Twitter | https://twitter.com/DianneReeves1

Instagram | https://instagram.com/DianneReevesmusic

YouTube | http://diannereeves.com/video

Soundcloud | https://soundcloud.com/dianne-reeves-official

Spotify | https://open.spotify.com/artist/7nwrblOf59ulOiB6djwPVh

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

100 rokov ochrany prírody na Slovensku

SAV.sk - 22. október 2019
Pri príležitosti stého výročia ochrany prírody na území Slovenska sa konala 15. a 16. októbra 2019 v hoteli Partizán na Táloch národná konferencia s medzinárodnou účasťou. Pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa. Cieľom konferencie bolo zhodnotiť doterajší vývoj, súčasný stav a predstaviť víziu ďalšieho smerovania štátnej ochrany prírody a krajiny na území Slovenska. Organizátorom konferencie  bolo Ministerstvo životného prostredia ...
Kategórie: Podporujeme

Herbalife Nutrition spúšťa iniciatívu „Nutrition for Zero Hunger“

PRservis.sk - 22. október 2019

22.10.2019 - Spoločnosť sa zaviazala investovať 2 milióny dolárov na pomoc v boji proti globálnemu hladu. Oznámila tiež partnerstvo s organizáciou Feed the Children, ktorá je hlavným zástancom ukončenia hladu detí.

Herbalife Nutrition (NYSE:HLF), popredná globálna spoločnosť pôsobiaca v oblasti výživy, spúšťa globálnu iniciatívu "Nutrition for Zero Hunger" (Výživa pre nulovú toleranciu hladu), v rámci ktorej sa spoločnosť zaviazala prispieť sumou 2 milióny dolárov (pozn. vyše 1,8 milióna eur) na pomoc ukončiť globálny hlad, zabezpečiť, aby mali ľudia prístup k dobrej výžive a tiež riešiť rastúci problém obezity. Iniciatíva bude v spolupráci s neziskovými organizáciami zameraná na poskytovanie prístupu k zdravým potravinám, na zlepšovanie vzdelávania v oblasti výživy, na identifikovanie udržateľných zdrojov potravy a na zvyšovanie povedomia o globálnej kríze.

V súvislosti so spustením globálnej iniciatívy spoločnosť tiež oznámila partnerstvo s neziskovou organizáciou Feed the Children (Nakŕmte deti), ktorej cieľom je eliminovať hlad detí po celom svete. Táto organizácia je vedúcim partnerom iniciatívy Nutrition for Zero Hunger a spoločnosť Herbalife Nutrition bude podporovať jej programy, aby pomohla ukončiť hlad po celom svete.

"Iniciatíva Nutrition for Zero Hunger sa snaží riešiť kľúčové celosvetové problémy a prostredníctvom spolupráce s našimi partnermi, ako napríklad organizáciou Feed the Children veríme, že vybudujeme svet, kde bude mať každý prístup ku kvalitným potravinám a výžive," povedal Alan Hoffman, výkonný viceprezident pre globálne korporátne vzťahy spoločnosti Herbalife Nutrition.

Herbalife Nutrition ako popredná globálna spoločnosť pôsobiaca v oblasti výživy bola založená pred takmer 40 rokmi na myšlienke dôležitosti a hodnotách správnej výživy, pričom poskytuje spoľahlivý zdroj výživnej stravy prostredníctvom siete nezávislých distribútorov zákazníkom po celom svete.

"Organizácia Feed the Children je hrdá na partnerstvo so spoločnosťou Herbalife Nutrition, ktorého cieľom je riešiť dôležitý problém, a tým je hlad detí," hovorí Travis Arnold, prezident a CEO neziskovej organizácie Feed the Children. "Tento problém nevyrieši nikto sám. Vieme, že keď spojíme naše úsilie, budeme mať väčší vplyv na životy rodín po celom svete, ktoré nás potrebujú najviac."

Feed the Children je organizácia, ktorá sa venuje podpore rodín a komunít tým, že poskytuje potravinovú pomoc a zdroje s cieľom pomôcť dosiahnuť stabilný život v Spojených štátoch amerických ako aj medzinárodne v ďalších desiatich krajinách. V roku 2018 distribuovala organizácia Feed the Children vyše 40-tisíc ton jedla a najnevyhnutnejších vecí, pričom vďaka spolupráci s komunitami a partnermi podporila 6,5 milióna ľudí po celom svete.

Popri podpore strategických partnerstiev je táto iniciatíva aj v súlade s jedným z prijatých Cieľov udržateľného rozvoja – Žiadny hlad – Organizáciou spojených národov, ktorého odvážnym zámerom je ukončiť hlad vo všetkých jeho formách do roku 2030, a ktorý hľadá riešenia na dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a zlepšuje výživu po celom svete. V rámci svojho záväzku 2 miliónov dolárov bude spoločnosť Herbalife Nutrition:

Nadväzovať spolupráce s partnermi, ktorí sa snažia riešiť problémy ako ukončenie hladu, potravinovú bezpečnosť a podvýživu
Poskytovať nefinančné dary – nutrične bohaté jedlo a výživové produkty zraniteľným skupinám ľudí
Poskytovať zdroje na podporu vzdelávania v oblasti výživy
Zapájať a vzdelávať komunity po celom svete prostredníctvom integrovaných kampaní

"Vidíme, ako zdravá výživa ovplyvňuje životy a sme odhodlaní podporovať túto nevyhnutnú potrebu pre zraniteľné skupiny obyvateľstva po celom svete," dodáva Alan Hoffman.

Viac informácií o spoločnosti Herbalife Nutrition nájdete na stránke IamHerbalifeNutrition.com. Pre odber najnovších informácií o Herbalife Nutrition sledujte Twitter @HerbalifeNews.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Nechodí vám či susedovi domov Hlas Nového Mesta? Dajte nám to vedieť

Banm.sk - 22. október 2019
Vážení Novomešťania, do schránok vám v najbližších dňoch prinesie poštár najnovšie vydanie Hlasu Nového Mesta. Žiaľ, hoci časopis distribuujeme do ...
Kategórie: Samospráva

Potulky históriou. Ulica Samuela Mikovíniho nesie meno významného slovenského polyhistora

Banm.sk - 22. október 2019
Neďaleko Račianskeho mýta nájdeme Mikovíniho ulicu pomenovanú po jednom z najväčších technických talentov Slovenska. S menom Samuela Mikovíniho sa ...
Kategórie: Samospráva

Pred Starou tržnicou vyrastie iglu. Ľudí v ňom naučia, ako triediť nápojové kartóny

PRservis.sk - 21. október 2019

21.10.2019 - Na Slovensku sa denne spotrebuje asi 1 milión nápojových kartónov, tzv. tetrapakov. Podľa výsledkov prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť TetraPak až 33% Slovákov nevie, ako tieto obaly triediť. Triedenie nápojových kartónov a ich následná recyklácia pritom prispieva k šetreniu prírodných zdrojov. Pomáha znižovať uhlíkovú stopu, pretože ťažba nových surovín (na výrobu plastov, skla a hliníka) je energeticky náročnejšia ako opätovné použitie materiálov. Ako správne nápojové kartóny triediť sa pokúša naučiť Slovákov interaktívna inštalácia v podobe iglu, ktorú ľudia nájdu v pondelok 21.10.2019 a utorok 22.10.2019 pred Starou tržnicou.

Použité nápojové kartóny sú zdrojom cenných surovín

Všetky vrstvy nápojového kartónu možno ďalej spracovať jednoduchými postupmi a tým im dať nový život. Podľa Palva Němečka, obchodného riaditeľa TetraPak, a.s je to hodnotný  materiál. Papierové vlákna použité na výrobu kartónov na nápoje sú dlhé a silné, čo znamená, že predstavujú kvalitný zdroj vlákien pre papierne. "Obal obsahuje v priemerne 70% papiera. Ten je vo všeobecnosti považovaný za obnoviteľný. To znamená, že jeho zásoby sa prirodzene obnovujú. Zbytok, 20% až 25% tvorí  polyetylén, ktorý je nepriepustný pre vodu i mikroorganizmy a 5% tvorí hliník, ktorý chráni nápoje a potraviny pred svetlom, kyslíkom a baktériami," dodáva Němeček. Vlákna z nápojových kartónov sa používajú na výrobu papierových produktov ako sú papierové utierky, vreckovky, obaly na vajíčka, obálky, papierové tašky, krabice na pizzu a iné.

Kam patria nápojové kartóny?

Podľa výsledkov prieskumu až 62% opýtaných triedi nápojové kartóny do označeného kontajnera. Najčastejšie sú na triedenie nápojových kartónov určené žlté kontajnery, kde sa zbierajú spoločne s plastami alebo oranžové kontajnery, určené len na nápojové kartóny. Farba zbernej nádoby aj presný spôsob triedenia sa môžu líšiť podľa systému v danej obci.

V iglu učia, ako nápojové kartóny správne triediť

Vo svete, ale aj na Slovensku, rastie trend ekologickejšieho životného štýlu, s ktorým súvisí aj triedenie. Podľa prieskumu pomerne veľká časť Slovákov nevie, ako nápojové kartóny triediť. "Našim cieľom je ich to pomocou interaktívnej inštalácie v podobe iglu naučiť a dať tak nápojovým kartónom druhú šancu," hovorí spoluorganizátorka podujatia Kristína Tašká, strategic communication manager McCarter, a.s. V iglu je pre návštevníkov pripravených viacero zaujímavosti. Návštevníci sa dozvedia niečo o separovaní a recyklácií nápojových kartónov a dostanú špeciálny darček v podobe druhotného produktu, ktorý vznikol recykláciou nápojových kartónov.

Šetrenie prírodných zdrojov a znižovanie uhlíkovej stopy by mala byť priorita pre nás všetkých. Správnym triedením sa dá prispieť k tomu, aby sme našu planétu šetrili aj pre ďalšie generácie. Práve preto netreba podceniť edukáciu. "Triedenie nápojových kartónov má zmysel. Preto veríme, že sa nám podarí dovzdelať čo najviac ľudí a aj tí, čo si doteraz neboli istí, do ktorého kontajnera nápojový kartón patrí, to už budú s istotou vedieť," dodáva Tašká.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Kraj si adoptuje stovku úľov. Vo vybraných predajniach začne ponúkať domáci med

PRservis.sk - 21. október 2019

21.10.2019 - Význam včiel pre prírodu a človeka zďaleka nie je iba v produkcii medu. Bez ich pomoci by sa veľké množstvo rastlín nebolo schopné rozmnožovať a ohrozená by bola aj produkcia potravín. Starostlivosť o včely je však veľmi náročná a ich počet sa znižuje. Aj preto sa sieť moderných slovenských potravín KRAJ rozhodla podporiť slovenských včelárov. KRAJ si adoptuje stovku úľov po celom Slovensku. Med od lokálnych včelárov tiež bude ponúkať na pultoch svojich predajní za férové ceny, podporiť domácich včelárov tak bude môcť každý zákazník.

KRAJ v rámci projektu Adoptuj úľ podporí stovku úľov po celom Slovensku. "Prvých 53 úľov sme si adoptovali na východnom Slovensku v malej horskej dedinke Vysoká. Podarilo sa nám tak zachrániť viac ako 50-ročnú včelnicu," hovorí generálny riaditeľ spoločnosti TERNO real estate Stanislav Čajka. Včelnicu vo Vysokej založil pred 56 rokmi včelár Ján Baláž a odvtedy funguje bez prestávky. Jej zakladateľ sa však už kvôli pokročilému veku o včielky nemôže starať. Aby  historická včelnica mohla naďalej fungovať, starostlivosť o ňu preberie včelár Igor Štvarták, ktorý sa včelám môže profesionálne venovať ďalej. "Všetkých 53 včelích rodín tak dostane nový domov. Vďaka projektu tiež budeme môcť upraviť okolitý terén. Na mieste historickej včelnice chceme vytvoriť oddychové miesto pre verejnosť, kde sa  budú môcť zaúčať do remesla noví včelári," hovorí včelár Igor Štvarták.

V budúcom roku KRAJ doplní počet adoptovaných úľov do stovky. "Najlepšia forma podpory slovenského medu je kupovať ho od slovenských včelárov. Ľudia žijúci v mestách majú prístup k lokálnym producentom ťažší. Chceme im aj takouto formou umožniť nákup kvalitného medu od slovenských včiel," vysvetľuje Čajka. Kvetový med KRAJových včelníc je dostupný od 17. októbra vo vybraných predajniach KRAJ. Zoznam predajní sa nachádza na webovej stránke www.krajpotravin.sk Včely majú veľký význam pre nás všetkých. Alarmujúce je, že populácia včiel na Slovensku z roka na rok klesá.

O sieti potravín KRAJ

V marci 2018 predstavila spoločnosť TERNO real estate prvú predajňu pod názvom KRAJ so zameraním na zdravé a regionálne produkty. V súčasnosti ich už prevádzkuje sedemnásť  a plánuje ďalšiu expanziu. Spoločnosť TERNO real estate prevádzkuje sieť predajní Terno a Moja Samoška.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

LANXESS: Iontomeničivé živice pre úpravu vody pre elektrárne

PRservis.sk - 21. október 2019

21.10.2019 - Spoločnosť LANXESS, ktorá sa špecializuje na chemické látky, bude mať dve prezentácie na tohtoročnej obchodnej konferencii "Chémia v elektrárňach", ktorú organizuje spoločnosť VGB PowerTech e.V. v dňoch 23. a 24. októbra v meste Würzburg. Na sprievodnej obchodnej výstave predstaví divízia Liquid Purification Technologies (LPT) svoje iónové meniče Lewatit a prvky membrány Lewabrane pre chemické procesy elektrární, a to so zameraním na výrobky pre čistenie kondenzátov. Okrem toho budú predstavené aj prvky softvéru LewaPlus, ktorý slúži na projektovanie systémov v elektrárňach.

Analýza údajov reverznej osmózy pre štatistické predpovede

Októbra Uli Dölchow, aplikačný inžinier z oddelenia technického marketingu Lewabrane, uvedie prezentáciu s názvom "Správa a analýza údajov o procese reverznej osmózy pre optimálne riadenie procesov." Systém pre reverznú osmózu (RO) by mal dodávať určité množstvo vody v požadovanej kvalite. Prívodný tlak by mal byť v stanovenom rozmedzí, pretože má rozhodujúci vplyv na prevádzkové náklady. V dôsledku znečistenia sa však prívodný tlak môže výrazne zmeniť. Materiály, ktoré znečistenie spôsobujú, je možné ľahko odstrániť, ak je ich prítomnosť včas identifikovaná. Pravidelné sledovanie a analyzovanie údajov o funkčnej kvalite a parametrov procesu by malo byť dôležitou súčasťou RO. Kvalita fungovania membrán pre RO je ovplyvňovaná rôznymi parametrami, napríklad zložením privádzanej vody alebo jej teplotou. V praxi často nie je spočiatku zjavné, či bola zmena v kvalite fungovania systému spôsobená znečistením, alebo sa jednoducho jedná o prejav kolísania parametrov. V najhoršom prípade majú rôzne účinky taký rušivý vplyv, že dôjde k znečisteniu bez toho, aby bola spozorovaná zmena tlaku, čoho dôsledkom je zmeškanie správneho okamihu pre vyčistenie.

Prezentované budú dve možnosti, ktoré umožňujú vyhodnocovať fungovanie systému RO. Prvá je založená na komparatívnom výpočte a použití projekčného softvéru. Táto metóda je užitočná pokiaľ je dostupné obmedzené množstvo údajov. Druhá možnosť spočíva vo vyhodnotení normalizácie, t.j. v porovnaní aktuálnych údajov o procese s určitým referenčným bodom. Výhody normalizácie v porovnaní s komparatívnym výpočtom a dôvody, pre ktoré by mala byť normalizácia preferovaná, budú vysvetlené v plnom rozsahu. Normalizácia sa často vykonáva pomocou Excelu. Avšak vyhodnotenie v rámci Excelu je v prípade veľkého množstva dát veľmi náročné a neponúka dostatočnú ochranu pred manipuláciou. Predmetom prezentácie bude aj nový softvér pre spracovanie údajov, ktorý je z tohto hľadiska lepší.

Iónové meniče určené k použitiu v okruhoch s kondenzátom

Popoludní sa predstaví Hans-Jürgen Wedemeyer, technický marketingový manažér pre divíziu Water Solutions, s prezentáciou "Odstraňovanie celkového organického uhlíku pomocou iontomeničovej živice," v ktorej popíše spôsoby využitia rôznych iónových meničov na odstránenie celkového organického uhlíka, ktorý sa uvoľňuje pri výrobe prídavnej vody. Celkový organický uhlík je nežiadúci, pretože môže viesť k vytvoreniu oxidu uhličitého alebo organických kyselín v elektrárni a tým spôsobiť zhoršenie prevádzkových podmienok v okruhu s kondenzátom. Wedemeyer vysvetlí klasifikáciu rôznych typov celkového organického uhlíku v surovej vode. Taktiež bude hovoriť o vplyve polystyrén-sulfónovej kyseliny na demineralizačný systém pri výrobe prídavnej vody. Ako riešenie predloží možnosti čistenia pre iónové meniče, ktoré budú znečistené celkovým organickým uhlíkom.

Iónová výmena a reverzná osmóza idú ruka v ruke

Iontomeničové živice od spoločnosti LANXESS pomáhajú zaistiť efektívnu, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku elektrární. Používajú sa na demineralizáciu chladiacej a prídavnej vody a na čisteniu kondenzátu v parovodných okruhoch, ktoré sú srdcom všetkých tepelných elektrární. Vysoká miera obnoviteľnosti v prípade živice v kombinácii s ich chemickou a mechanickou stálosťou podporujú dlhu životnosť, ktorá následne zaručuje úspornú prevádzku elektrárne. Iónová výmena sa častou používa v kombinácii s membránovou technológiou na úpravu prídavnej vody v elektrárňach. Výrobná séria membránových prvkov Lewabrane, ktorú spoločnosť LANXESS na tento účel ponúka, sa pýši dlhou životnosťou, účinným neprepúšťaním solí a nízkymi energetickými nárokmi.

Profil spoločnosti LANXESS

Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.

Všetky tlačové informácie firmy LANXESS, ako aj fotodokumentácia, video a audio materiál sa nachádza na http://press.lanxess.com/. Ďalšie informácie o produktoch spoločnosti LANXESS sa nachádzajú v internetovom magazíne http://webmagazine.lanxess.com.

Sledovať aktivity spoločnosti LANXESS možno na sociálnych sieťach Twitter, Facebook, Linkedin a YouTube:

http://www.twitter.com/LANXESS
http://www.facebook.com/LANXESS
http://www.linkedin.com/company/lanxess
http://www.youtube.com/lanxess

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Zmena času z letného na zimný

Jakubany.sk - 21. október 2019
Aj v roku 2019 dôjde k úprave času. Ku zmene z letného na zimný čas, posunutím o jednu hodinu dozadu, dôjde dňa 27. 10. 2019 (t.j. nedeľa) v čase 3:00 hod na 2:00 hod.
Kategórie: Samospráva

Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany

Jakubany.sk - 21. október 2019
Dňa 29. 10. 2019 (t. j. utorok) sa uskutoční v našej obci zber plastov a tetrapakov a dňa 30. 10. 2019 (t.j. streda) zber skla. Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať. Vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovníci obce pozbierajú.
Kategórie: Samospráva

Jána Tkáča zo SAV ocenili ako Výnimočnú osobnosť slovenskej vedy

SAV.sk - 21. október 2019
Ocenenie pre výnimočných vedcov Eset Science Award pozná svojich prvých laureátov. V kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa jej držiteľom stal Ján Tkáč, v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov cenu získala Ľubomíra Tóthová. Tomáš Vinař je laureátom kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Rozhodla o tom medzinárodná porota, ktorá ceny odovzdala v piatok 18. októbra. Ocenenie vzniklo z iniciatívy Nadácie Eset s cieľom vyzdvihnúť osobnosti slovenskej vedy, ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky